Prof.Dr. NAZIM HASIRCI

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ


İlahiyat Temel Alanı  Felsefe ve Din Bilimleri  Mantık  İslam Felsefesi  Felsefe Tarihi

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

9 Adet
1
John Stuart Mill'in Tümevarım Anlayışı

Yayın Yeri: ARAŞTIRMA
ISBN: 978-625-7283-36-6, TÜRKİYE, ANKARA, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
2
Klasik Mantık El Kitabı

Yayın Yeri: ARAŞTIRMA
ISBN: 978-605-4495-77-1, TÜRKİYE, ANBKARA, 2021

Uluslararası  Ders Kitabı  Türkçe
3
MANTIK EL KİTABI

Yayın Yeri: GRAFİKER
ISBN: 978-605-9247-08-5, TÜRKİYE, ANKARA, 2016

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
4
Klasik Mantık El Kitabı

Yayın Yeri: ARAŞTIRMA
ISBN: 9786054495771, TÜRKİYE, ANKARA, 2015

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
5
KLASİK MANTIK EL KİTABI

Yayın Yeri: ARAŞTIRMA
ISBN: 978-605-4495-77-1, TÜRKİYE, ANKARA, 2015

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
6
Son Dönem Osmanlıda Kipli Mantık

Yayın Yeri: ARAŞTIMA
ISBN: 978-605-4495-49-8, TÜRKİYE, ANKARA, 2013

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
7
Hidayet Rehberi el Munkiz mine d dalâl

Yayın Yeri: İLKHARF
ISBN: 978-605-5457-63-1, TÜRKİYE, İSTANBUL, 2012

Uluslararası  Kitap Tercümesi  Türkçe
8
İbn Teymiyye nin Mantık Eleştirisi

Yayın Yeri: ARAŞTIRMA
ISBN: 978-975-6788-92-9, TÜRKİYE, ANKARA, 2010

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
9
Makalelerle Mardin Clt III

Yayın Yeri: Mardin Tarihi İhtisas Kütüphanesi
ISBN: 975-585-639-0, TÜRKİYE, MARDİN, 2007

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe

Makaleler

15 Adet
1
V. Asırdan XI. Asır İslâm Dünyasına Tevarüs Edilen Aristoteles’in Eserlerine Başlanmadan Önce Bilinmesi Gerekli On Temel İlke

TEKİN ALAATTİN, HASIRCI NAZIM
Yayın Yeri: Ortacag Arastirmalari Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2022

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
2
İMÂMÜ’L-HARAMEYN EL-CÜVEYNÎ’NİN MANTIKÎ KIYASA YÖNELİK ELEŞTİRİLERİ

HASIRCI NAZIM,TEKİN ALAATTİN
Yayın Yeri: Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
3
HASAN B MUSA EN NEVBAHTÎ NİN KIYAS ELEŞTİRİSİ

HASIRCI NAZIM
Yayın Yeri: SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMA DERGİSİ
Türkçe, Basılı, 2016

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  ACADEMİC RESOURCE INDEX
4
GAZZÂLÎ NİN MANTIK ANLAYIŞINA İBN TEYMİYYE ELEŞTİRİSİ

HASIRCI NAZIM
Yayın Yeri: SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMA DERGİSİ
Türkçe, Basılı, 2014

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
5
Yüklemli Kesin Kıyasta Birinci Şekle İndirgeme

HASIRCI NAZIM
Yayın Yeri: Felsefe Dünyası
Türkçe, Basılı, 2013

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  tubitak/ulakbim
6
Molla Fahrettin Arnasi nin İsagocisi

HASIRCI NAZIM
Yayın Yeri: İslami İlimler Dergisi
Türkçe, Basılı, 2012

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO/HOST
7
Mantıkî Kıyas İle Fıkhî Kıyasın Karşılaştırılması

HASIRCI NAZIM
Yayın Yeri: İslami İlimler Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, 2010

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
8
Kıyasın Değeri Tartışması

HASIRCI NAZIM
Yayın Yeri: Felsefe Dünyası
Türkçe, Basılı, 2008

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TUBİTAK/ULAKBİM
9
JOHN STUART MİLL E GÖRE KIYASIN DEĞERİ

HASIRCI NAZIM
Yayın Yeri: Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 2007

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
10
Seçmeli Kıyaslarda Geçersiz Formlar

HASIRCI NAZIM
Yayın Yeri: Dini Araştırmalar
TÜRKİYE, Türkçe, 2007

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
11
Kıyasta Orta Terim

HASIRCI NAZIM
Yayın Yeri: Felsefe Dünyası
Türkçe, Basılı, 2007

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TUBİTAK/ULAKBİM
12
Mantık Biliminin İslam Dünyasına Geçişinde Harran Okulunun Önemi

HASIRCI NAZIM
Yayın Yeri: Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, 2006

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
13
Kıyasta Ya Hep Ya Hiç Prensibi

HASIRCI NAZIM
Yayın Yeri: FELSEFE DÜNYASI
Türkçe, Basılı, 2006

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TUBİTAK/ULAKBİM
14
John Stuart Mill e Göre Sözel ve Gerçek Önerme

HASIRCI NAZIM
Yayın Yeri: Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi,
TÜRKİYE, Türkçe, 2005

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
15
Tümel Önerme

HASIRCI NAZIM
Yayın Yeri: Felsefe Dünyası
Türkçe, Basılı, 2005

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TUBİTAK/ULAKBİM

Bildiriler

3 Adet
1
el-Gazzâlî’xxnin el-Munkiz’xxinde Felsefe -Din İlişkisi

HASIRCI NAZIM
Yayın Yeri: Felsefe Edebşyat ve Değer Sempozyumu
TÜRKİYE, Türkçe, 14.10.2011

Ulusal  Tam metin bildiri
2
İsagoci Geleneği ve Molla Halil in İsagocisi

HASIRCI NAZIM
Yayın Yeri: İbrahim Hakkı ve Siirt Uleması Sempozyumu,
Türkçe,

Uluslararası  Tam metin bildiri
3
İbn Teymiyye’xxnin Mantık Eleştirisi

HASIRCI NAZIM
Yayın Yeri: ULUSLARARASI 13. YÜZYILDA FELSEFE SEMPOZYUMU
TÜRKİYE, ANKARA, Türkçe,

Ulusal  Tam metin bildiri

Projeler

1 Adet
1
AKADEMİK ARAŞTIRMA VE DEĞERLER PROJESİ

GENÇ NESLİN DİNİ MİLLİ MANEVİ VE KÜLTÜREL DEĞERLEİRİNİ TANYACAK VE SAHİP ÇIKMALARINA HİZMET EDECEK AKTİVİTELERİN İCRA EDİLMESİ
14.09.2015 - 14.09.2016
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç),   Yönetici 

ULUSAL  DİCLE ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı

Üniversite Dışı Deneyim

1 Adet
1
MİLLİ EĞİTİM

ÖĞRETMEN
EĞİTİM,

1991 - 1998

Editörlükler

4 Adet
1
DİCLE ÜNİVERSİTESİ SOSYALBİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

Yazar Adı: HASIRCI NAZIM,GÖKÇE FARUK,IŞIKDOĞAN DAVUT,ERGÜN ÖMER , Yayın Yeri: PARANTEZ TEKNOLOJİ
Dergi, Türkçe, 2018, TÜRKİYE,   Ulusal  TUBİTAK/ULAKBİM  Elektronik

2
DİCLE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

Yazar Adı: HASIRCI NAZIM,GÖKÇE FARUK,IŞIKDOĞAN DAVUT,ERGÜN ÖMER , Yayın Yeri: PARANTEZ TEKNOLOJİ
Dergi, Türkçe, 2018, TÜRKİYE,   Ulusal  TUBİTAK/ULAKBİM  Elektronik

3
Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yazar Adı: HASIRCI NAZIM,GÖKÇE FARUK,IŞIKDOĞAN DAVUT,ERGÜN ÖMER,ALAKUŞ ALİ OSMAN,YILDIZ İRFAN , Yayın Yeri: e-dusbed.com
Dergi, Türkçe, 2018,   Uluslararası  ULAKBİM  Basılı

4
AKADEMİK ARAŞTIRMA VE DEĞERLER ÜZERİNE KONUUŞMALAR

Yazar Adı: HASIRCI NAZIM,KULA TAHSİN , Yayın Yeri: HERMES OFSET
Kitap, Türkçe, 2016, TÜRKİYE, ANKARA  Ulusal  Basılı

İdari Görevler

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2017-2018 MANTIK ELEŞTİRİLERİ I Türkçe 3
2 2017-2018 MANTIK ELEŞTİRİLERİ II Türkçe 3
3 2017-2018 FARABİ MANTIĞI Türkçe 3
4 2017-2018 KİPLİ MANTIK Türkçe 3
5 2018-2019 FARABİ MANTIĞI Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2017-2018 MANTIĞIN ANA KONULARI VE PROBLEMLERİ I Türkçe 3
2 2017-2018 MANTIK TARİHİ Türkçe 3
3 2017-2018 MANTIĞIN ANA KONULARI VE PROBLEMLERİ II Türkçe 3
4 2017-2018 MANTIK ELEŞTİRİLERİNE GİRİŞ Türkçe 3
5 2018-2019 MANTIK TARİHİ Türkçe 3
6 2018-2019 MANTIĞIN ANA KONULARI VE PORBLEMNLERİ I Türkçe 3
7 2020-2021 MANTIĞIN ANA KONULARI VE PROBLEMLERİ I Türkçe 3
8 2019-2020 MANTIĞIN ANA KONULARI VE PROBLEMLERİ I Türkçe 3
9 2019-2020 MANTIĞIN ANA KONULARI VE PROBLEMLERİ II Türkçe 3
10 2019-2020 MANTIK TARİHİ Türkçe 3
11 2019-2020 MANTIK ELEŞTİRİLERİNE GİRİŞ Türkçe 3
12 2019-2020 FARABİ MANTIĞI Türkçe 3
13 2022-2023 MANTIK TARİHİ Türkçe 3
14 2022-2023 KLASİK MANTIK METİNLERİ I Türkçe 3
15 2021-2022 MANTIK ELEŞTİRİLERİ Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2017-2018 mantık Türkçe 12
2 2017-2018 Felsefe Tarihi I Türkçe 12
3 2018-2019 MANTIK Türkçe 6
4 2020-2021 MANTIK Türkçe 8
5 2019-2020 MANTIK Türkçe 8
6 2019-2020 FELSEFE TARİHİ I Türkçe 8
7 2022-2023 MANTIK Türkçe 12
8 2022-2023 ELEŞTİREL DÜŞÜNCE Türkçe 2

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Devam Ediyor Galen'in Mantık Anlayışı ve Mantık-Tıp İlişkisi MEHMET ÇAVDAR TezMerkezi 2023
2 Tamamlandı Ebü'l-Ferec Abdullah İbnü't-Tayyib'in Eisagoge ve Categorias şerhi ALAATTİN TEKİN TezMerkezi 2022
Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı Hz. Muhammed'in hitabetinin mantık bilimi açısından tahlili (Vedâ Hutbesi örneği) BETÜL FİDANTEK TezMerkezi 2020
2 Tamamlandı Günümüz Bitlis medreselerinde mantık eğitimi (Norşin Medreseleri örneği) İZZETTİN ÜREK TezMerkezi 2020
3 Tamamlandı Sosyal hayata katkısı açısından din eğitimi NURSENA DEMİRKOL TezMerkezi 2020
4 Tamamlandı Ebü'l-Fazl Celâlüddîn Abdurrahmân b. Ebî Bekr es-Suyûtî'nin mantık eleştirisi ABDULLAH GÜL TezMerkezi 2019
5 Tamamlandı Molla Halil Es-Siirdî'nin mantık anlayışı AYŞE SERPEN TezMerkezi 2017
6 Tamamlandı El-Hûnecî ve el-Cümel fi'l-Mantık adlı eseri(Tahkik, tercüme ve değerlendirme) SÜMEYRA ÇİMEN OMAÇ TezMerkezi 2017
7 Tamamlandı Yahya İbn 'Adî'nin mantık anlayışı ALAATTİN TEKİN TezMerkezi 2015
8 Devam Ediyor BULANIK MANTIK İBRAHİM KARATAŞ TezMerkezi 2012
9 Tamamlandı 9-11 yaş arasındaki çocuklarda mantığın kullanımı NURHÜDA SÖZEN TezMerkezi 2012
10 Tamamlandı Bulanık mantık İBRAHİM KARATAŞ TezMerkezi 2012