Prof.Dr. HACI MUSTAFA PAKSOY

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ ve İDARİ.BİL.FAK. İŞLETME

   hmpaksoy@gantep.edu.tr  
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı  Organizasyon  Örgüt Kültürü  Kurumsal Yönetişim  Kalite Yönetimi

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

28 Adet
1
Tüm Yönleriyle Yönetim ve Strateji

Yayın Yeri: Ekin Basım Yayın Dağıtım
ISBN: 978-625-8235-91-3, TÜRKİYE, Bursa, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
2
İşletme Biliminde Güncel Konulara Bütünsel Bakış: Teori Uygulama ve Yaklaşımlar

Yayın Yeri: Orion Akademi
ISBN: 978-625-8307-01-6, TÜRKİYE, Ankara, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
3
Endüstri 4.0 ve İşletme Yönetimi

Yayın Yeri: Beta
ISBN: 978-605-242-255-7, TÜRKİYE, İstanbul, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
4
İŞ DÜNYASINDA YENİLİK YÖNETİMİ ve YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR

Yayın Yeri: Artikel Akademi
ISBN: 978-605-70206-9-7, TÜRKİYE, İstanbul, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
5
YÖNETİM - STRATEJİ - ORGANİZASYON: TEORIDE VE UYGULAMADA CİLT-2

Yayın Yeri: Gazi Kitabevi
ISBN: 978-625-7530-12-5, TÜRKİYE, Ankara, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
6
Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi

Yayın Yeri: EĞİTİM YAYINEVİ
ISBN: 978-605-7786-86-9, TÜRKİYE, Konya, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
7
Örgütsel Davranış

Yayın Yeri: BETA
ISBN: 978-605-242-714-9, TÜRKİYE, İstanbul, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
8
Farabi Anısına Türkiye ve Türk Dünyası Araştırmaları-II

Yayın Yeri: İKSAD
ISBN: 978-625-7897-07-5, TÜRKİYE, Ankara, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
9
İşletmecilikte Yeni Trend ve Seçilmiş Konular

Yayın Yeri: Omega Yayınları
ISBN: 978-605-80529-1-8, TÜRKİYE, Kahramanmaraş, 2019

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
10
İşletme ve Yönetim Araştırmaları II

Yayın Yeri: Akademisyen Kitabevi
ISBN: 978-605-258-598-6, TÜRKİYE, Ankara, 2019

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
11
Pazarlama Araştırmaları II

Yayın Yeri: Akademisyen Kitabevi
ISBN: 978-605-258-599-3, TÜRKİYE, Ankara, 2019

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
12
Yerelden Globale Stratejik Araştırmalar 1

Yayın Yeri: IJOPEC Publication Limited
ISBN: 978-1-912503-23-0, London, 2018

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
13
Yerelden Globale Stratejik Araştırmalar I

Yayın Yeri: IJOPEC PUBLICATION
ISBN: 978-1-912503-23-0, İNGİLTERE, London, 2018

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
14
YERELDEN GLOBALE STRATEJİK ARAŞTIRMALAR I

Yayın Yeri: IJOPEC Publication Limited
ISBN: 978-1-912503-23-0, LONDON, 2018

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
15
Recent Developments in Sociology and Social Work

Yayın Yeri: International Association of Social Science Research
2017

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
16
Ortadoğu'daki Çatışmalar Bağlamında Göç Sorunu

Yayın Yeri: Efil Yayınevi
ISBN: 978-605-4160-81-5, TÜRKİYE, Ankara, 2016

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
17
Yerelden Küresele Sosyal Bilimlerde Yeni Yaklaşımlar

Yayın Yeri: Yeni Özbek Matbaası
ISBN: 978-605-320-157-1, TÜRKİYE, 2015

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
18
Örgütsel Davranış

Yayın Yeri: Lisans Yayıncılık
ISBN: 978-605-4350-96-4, TÜRKİYE, İstanbul, 2013

Ulusal  Ders Kitabı  Türkçe
19
Yönetim ve Organizasyon

Yayın Yeri: Lisans Yayıncılık
ISBN: 978-605-4350-91-9, 2013

Ulusal  Ders Kitabı  Türkçe
20
İç Savaştan Kaçarak Kilis te Yaşamını Sürdüren Suriyelilerin Sosyo Ekonomik Sorunları Üzerine Bir Araştırma Raporu

Yayın Yeri: KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ MATBAASI
TÜRKİYE, KİLİS, 2013

Ulusal  Araştırma (Tez Hariç) Kitabı  Türkçe
21
İnsan Kaynakları Yönetimi

Yayın Yeri: Lisans Yayıncılık
ISBN: 978-605-5044-04-6, TÜRKİYE, İstanbul, 2013

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
22
Yönetim ve Organizasyon

Yayın Yeri: Lisans Yayıncılık
ISBN: 978-605-4350-91-9, TÜRKİYE, İstanbul, 2013

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
23
Liderlik ve Motivasyon: Geleneksel ve Güncel Yaklaşımlar

Yayın Yeri: Nobel
ISBN: 978-605-133-391-5, TÜRKİYE, Ankara, 2012

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
24
Liderlik ve Motivasyon Bölüm Küreselleşme Liderlik ve Liderlik Teorileri

Yayın Yeri: Nobel
2008

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
25
Avrupa Birliği Ortak Politikalar ve Türkiye

Yayın Yeri: Beta
2003

Ulusal  Türkçe
26
Güneydoğu Anadolu Projesi GAP Bölgesinde Faaliyet Gösteren Sanayi İşletmelerinde Üst Düzey Yöneticilerin Profilleri

Yayın Yeri: GAP İdaresi Başkanlığı
2002

Ulusal  Türkçe
27
Ekonomik Bütünleşmeler ve Avrupa Birliği

Yayın Yeri: Ozdal Matbaacılık
ISBN: 975-93937-0-0, TÜRKİYE, Ş. Urfa, 2000

Ulusal  Ders Kitabı  Türkçe
28
Avrupa Birliği İle Bütünleşme Sürecinde Türk İşletmelerinin Yönetim Sorunları ve Çözüm Yolları

Yayın Yeri: Yaylım Yayıncılık
1998

Ulusal  Türkçe

Makaleler

51 Adet
1
Etik Liderliğin Bilgi Uçurma Üzerindeki Etkisinde Psikolojik Sermayenin Aracılık Rolü

ÖZBEZEK B DİLEK, PAKSOY HACI MUSTAFA, PAKSOY SADETTİN, GÜLTEKİN Veysel Mehmet
Yayın Yeri: Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2022

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
2
Sosyal Sermayenin Yenilikçi Davranışa Etkisinde Girişimcilik Eğiliminin Aracılık Rolü: Gaziantep'teki Suriyeli Girişimciler Üzerine Bir Araştırma

ÖZBEZEK B DİLEK, PAKSOY HACI MUSTAFA, ARABO Subhi Kord
Yayın Yeri: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2022

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
3
ÖRGÜTSEL DEMOKRASİNİN ÖRGÜTSEL SESSİZLİK DÜZEYİNE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

ÖZBEZEK B DİLEK, PAKSOY HACI MUSTAFA
Yayın Yeri: İşletme Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Doaj, Ebsco, İndex Copernicus, CiteFactor vd.
4
SOSYAL DESTEĞİN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

ÖZBEZEK B DİLEK, PAKSOY HACI MUSTAFA, GÜL MERYEM
Yayın Yeri: Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2021

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
5
Covid-19 Pandemi Döneminde Sağlık Çalışanlarının Sosyal Destek Algılarının Tükenmişlik Düzeyine Etkisi

ÖZBEZEK B DİLEK, PAKSOY HACI MUSTAFA, ÇOPUROĞLU FİLİZ
Yayın Yeri: IBAD Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ERIHPLUS MLA International Bibliography DOAJ SOBIAD Google Scholar ASOS Index DR
6
ÖĞRETMENLERDE PSİKOLOJİK SÖZLEŞME İHLAL ALGISININ İŞTEN AYRILMA NİYETİ VE ÖRGÜTSEL SİNİZM ÜZERİNE ETKİSİ

GÜLTEKİN Veysel Mehmet, PAKSOY HACI MUSTAFA, ÖZBEZEK B DİLEK
Yayın Yeri: Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  MLA, SOBİAD, ISAM, INDEX COPERNICUS, OAJI, CITEFACTOR, SIS, RESEARCHBIB, SOCOLA
7
COVID-19 PANDEMİSİ İLE OLUŞAN KORKU VE DAVRANIŞLARA İNANCIN ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

PAKSOY HACI MUSTAFA
Yayın Yeri: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2020

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  SOBİAD (Sosyal Bilimler Atıf Dizini), Scientific World Index ve Science Librar
8
Türk Kültüründe Ticaret Ahlakı Üzerine Kavramsal Bir Araştırma

PAKSOY HACI MUSTAFA, ÖZBEZEK B DİLEK, PAKSOY SADETTİN
Yayın Yeri: Pamukkale İşletme ve Bilişim Yönetimi Dergisi (Pamukkale Üniversitesi İşletme Araştırmaları Dergisi) (PIAR)
Türkçe, Elektronik, 2020

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Google Scholar CiteSeerX WorldCat Paperity SOBIAD Academic Journal Index ASOS in
9
SCALE DEVELOPMENT STUDY FOR DETERMINING THE BRAND EQUITY OF ACADEMICS

PAKSOY HACI MUSTAFA, ÖZBEZEK B DİLEK, GÜL MERYEM
Yayın Yeri: Journal of Economics Business and Political Researches (İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi)
Türkçe, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
10
The Impact of Anxiety Caused by COVID-19 on Consumer Behaviour

PAKSOY HACI MUSTAFA,DURMAZ YAKUP,ÇOPUROĞLU FİLİZ,ÖZBEZEK B DİLEK
Yayın Yeri: Transnational Marketing Journal
Türkçe, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCOPUS, EBSCO Academic Search international, EBSCO Business Source
11
Prediction of The Referendum Results According To People’xxs Attitude Towards The Local Government

PAKSOY HACI MUSTAFA, ÖZÇALICI MEHMET, ÖZBEZEK B DİLEK
Yayın Yeri: OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
12
BİR TOPLUMSAL DUYARLILIK DAVRANIŞI OLARAK SOSYAL GİRİŞİMCİLİK

YEŞİL SALİH,PAKSOY HACI MUSTAFA,PAKSOY H BEYZA
Yayın Yeri: JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR) Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Social Science Research Network (SSRN)Scientific World IndexGeneralImapctFactorS
13
Kişilik Özellikleri ve Davranışsal Finans: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma

PAKSOY HACI MUSTAFA,ÖZBEZEK B DİLEK,GÜL MERYEM
Yayın Yeri: International Social Sciences Studies Journal
Türkçe, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  InfoBase Index, ESJI, Research Bib vd.
14
The Importance and Place of Information Technology in The Changing Marketing Concept

PAKSOY HACI MUSTAFA,ÖZBEZEK B DİLEK,KILINÇ ERHAN
Yayın Yeri: Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
İngilizce, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Cite Factor, Erih Plus, ESJİ vd.
15
Sosyal Sermaye Üzerine Bir Araştırma

PAKSOY HACI MUSTAFA,GÜL MERYEM
Yayın Yeri: International Idea Studies Journal
Türkçe, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Research Bible, Advenced Science Index, General Impact Factor vb.
16
Ekogirişimcilik: Ön Lisans Öğrencilerine Yönelik Bir Uygulama

PAKSOY HACI MUSTAFA,GÜL MERYEM,ÖZBEZEK B DİLEK
Yayın Yeri: Social Mentality and Research Thinkers Journal
Türkçe, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Cite Factor, Research Bib, DIIF vd.
17
The Neccessity of Externalization of Costs of Syrian Refeguees (The Case of Turkey)

PAKSOY HACI MUSTAFA,BAŞDAĞ GÜMRAH CAN
Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
İngilizce, Elektronik, 2019

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
18
Kişilik Özellikleri ve Sosyal Sorumluluk Bilincinin Sosyal Girişimcilik Özlliklerine Etkileri Üzerie Bir Araştırma

PAKSOY HACI MUSTAFA,ÖZBEZEK B DİLEK,GÜL MERYEM
Yayın Yeri: Turkish Studies International Academic Journals
Türkçe, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
19
SOSYAL GİRİŞİMCİLİK ÜZERİNE KURAMSAL BİR ARAŞTIRMA

GÜL MERYEM, PAKSOY HACI MUSTAFA
Yayın Yeri: International SOCIAL MENTALITY AND RESEARCHER THINKERS JOURNAL
Türkçe, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Internation Scientific Indexing (ISI), International Index Copernicus, Eurasian
20
Akademisyenlerin Mesleğe Yönelik Algıları: Kilis 7 Aralık Üniversitesi ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nde Bir Araştırma

PAKSOY HACI MUSTAFA,GÜVENÇ İSMAİL
Yayın Yeri: Yönetim ve Ekonomi
Türkçe, Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
21
A COMPARATIVE STUDY IN PUBLIC-PRIVATE HOSPITALS ABOUT EFFECTS OF PSYCHOLOGICAL CONTRACT ON EMPLOYEE PERFORMANCE

PAKSOY HACI MUSTAFA,Kılınç Erhan
Yayın Yeri: Internatıonal Journal Of Health Management And Tourism
İngilizce, Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  DRJI, ResearchBib
22
LİDERLİK ETME MOTİVASYONU ÜZERİNE KURAMSAL BİR ARAŞTIRMA

PAKSOY HACI MUSTAFA,ÖZBEZEK B DİLEK
Yayın Yeri: SOCIAL MENTALITY AND RESEARCHER THINKERS JOURNAL
Türkçe, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Internation Scientific Indexing (ISI), Back to newsAdvanced Search Search titles
23
Sağlık Çalışanlarında Performans Algı Düzeyinin Bazı Sosyo-Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi

KILINÇ ERHAN,PAKSOY HACI MUSTAFA
Yayın Yeri: Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2017

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
24
Ulusal Firmaların Küresel Pazara Girişinde İnternetin Katkısı

PAKSOY HACI MUSTAFA,ÖZBEZEK B DİLEK
Yayın Yeri: Kent Kültürü ve Yönetimi Hakemli Elektronik Dergi
Türkçe, Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Derleme Makale  Journal Factor, Scientific World Index, Scientific Indexing Services, DRJI
25
Üniversite Öğrencilerinin Çevre Duyarlılıkları Üzerine Bir Araştırma

KOÇARSLAN HÜSEYİN,KILINÇ ERHAN,GEDİK ALPER,PAKSOY HACI MUSTAFA
Yayın Yeri: Journal of Social And Humanities Sciences Research (JSHSR)
Türkçe, Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ERIC - Institute of Education Sciences, Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)
26
İşletmelerin Satışa Sunacağı Yeni Ürünlerin Pazarda Tutunmasını Etkileyen Faktörler

PAKSOY HACI MUSTAFA
Yayın Yeri: Journal of Research in Entrepreneurship Innovation and Marketing
Türkçe, Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Derleme Makale  : Index Copernıcus International, Academic Keys
27
E-leraning Readness of Faculty Members: A Comparative Study between 20 August 1955- Skikda University in Algeria and Kilis 7 Aralik University in Turkey

PAKSOY HACI MUSTAFA,TIAR AHCENE
Yayın Yeri: Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi
İngilizce, Elektronik, 2017

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  ASOS, OAJI (Open Academic Journals Index)
28
Sınırsız ve Çok Yönlü Kariyer Tutumlarının Bazı Demografik Özellikler Açısından İnclenmesi

PAKSOY HACI MUSTAFA,HIRLAK BENGÜ,BALIKÇI ORHAN
Yayın Yeri: International Journal of Academic Value Studies (Javstudies)
Türkçe, Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI),Directory of Research Journals Indexing
29
Liderlik Etme Motivasyonu ve Duygusal Zeka Arasındaki İlişkide Öz Yeterliliğin Rolü Üzerine Bir Araştırma

ÖZBEZEK B DİLEK,PAKSOY HACI MUSTAFA
Yayın Yeri: International Journal of Diciplines Economics and Administrative Sciences Studies
Türkçe, Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Academic Resource Index Research Bib, DIIF, SSRN, Infobase Index, ESJI, Index Co
30
Kamu Hastanelerinde Psikolojik Sözleşme Düzeyinin Bazı Sosyo-Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi: Gaziantep Örneği

KILINÇ ERHAN,PAKSOY HACI MUSTAFA
Yayın Yeri: International Journal of Academic Value Studies (JAVSTUDIES)
Türkçe, Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), Directory of Research Journals Indexin
31
ÜLKELERİN ÇEVRE İLE İLGİLİ DÜZENLEMELERİNİN ULUSLARARASIPAZARLAMA AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

PAKSOY HACI MUSTAFA,KOÇARSLAN HÜSEYİN,KUTLAR İSMAİL
Yayın Yeri: Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCOhost
32
Antalya da Faaliyet Gösteren Dört ve Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde İnovasyon ve İşletme Performansı Arasındaki İlişkinin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma

PAKSOY HACI MUSTAFA,ERSOY NAZLI
Yayın Yeri: Gaziantep University Journal of Social Sciences
TÜRKİYE, Türkçe, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCOhost, Index Copernicus
33
A Research on Determination The Environmental Sensitivity of University Students The Case Study of Kilis

PAKSOY SADETTİN,PAKSOY HACI MUSTAFA
Yayın Yeri: ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi
İngilizce, Elektronik, 2015

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Index Copernicus International, Research Bible ve Cite Factor
34
Walking Advertisements A Research on Athletes in Turkey

PAKSOY HACI MUSTAFA,ÖZÇALICI MEHMET,YALÇIN YASEMİN
Yayın Yeri: International Review of Management and Business Research
İngilizce, Elektronik, 2015

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Index Copernicus International, Cite Factor, Directory of Open Access Journals (
35
Suriyelilerin Ekonomik Etkisi Kilis İli Örneği

PAKSOY HACI MUSTAFA,KOÇARSLAN HÜSEYİN,KILINÇ ERHAN,TUNÇ AHMET
Yayın Yeri: BİREY VE TOPLUM SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ
TÜRKİYE, Türkçe, Elektronik, 2015

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  ASOS İndeks, İSAM İndeks ve Google Akademik
36
Modeling Attitude Towards Organic Foods A Research on Adolescents

MARANGOZ MEHMET,PAKSOY HACI MUSTAFA,PAKSOY SADETTİN,ÖZÇALICI MEHMET,ÇELİKKAN HALE
Yayın Yeri: Business Management Dynamics
İngilizce, Elektronik, 2014

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  UlrichsWeb, World Cat, EBSCO HOST, İndex Copernicus International, Research Bib
37
Innovation Performance of EU Countries in Selected Dimensions and Position of Turkey

PAKSOY HACI MUSTAFA,PAKSOY SADETTİN,ÖZÇALICI MEHMET,KAYMAZ YUNUS
Yayın Yeri: International Journal of Managerial Studies and Research (IJMSR)
İngilizce, Elektronik, 2014

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Electronics Journal Library (EZB), Scientific Indexing Services (SIS), Directory
38
Kurumsal İmaj ile Örgütsel Bağlılık Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ve Akademik Başarı Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma

TAŞLIYAN MUSTAFA,PAKSOY HACI MUSTAFA,HIRLAK BENGÜ
Yayın Yeri: Gaziantep University Journal of Social Sciences
Türkçe, 2013

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Ebsco SOCINDEX, Index Copernicus (IC), TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri T
39
Küreselleşmenin Sosyo Politik Etkileri Arap Baharı

PAKSOY SADETTİN,PAKSOY HACI MUSTAFA,ALANCIOĞLU ERDAL
Yayın Yeri: Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2013

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO HOST, İndex Copernicus
40
Örgütsel Değişimde Beşeri Sermayenin Rolü

PAKSOY HACI MUSTAFA,B DİLEK ÖZBEZEK
Yayın Yeri: Akademik Bakış
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2013

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Emerging Sources Citation Index (ESCI), ESCO, Open Access Journals (DOAJ), Anij
41
Türkiye de Yüksek Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Sosyal Sorunları GAP Bölgesi Üniversiteleri Örneği

PAKSOY HACI MUSTAFA,PAKSOY SADETTİN,ÖZÇALICI MEHMET
Yayın Yeri: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı+Elektronik, 2012

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
42
Kriz Dönemlerinde Liderlik Yeteneğinin Bazı Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi

SOYSAL ABDULLAH,PAKSOY HACI MUSTAFA,ÖZÇALICI MEHMET
Yayın Yeri: Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi
Türkçe, Basılı, 2011

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Ulrichsweb Global Serials Directory, Global Impact Factor (GİF), Research Bible
43
TQM Perception in Turkey A Comparison of Industries

PAKSOY HACI MUSTAFA,PAKSOY SADETTİN,MARANGOZ MEHMET,ÖZÇALICI MEHMET
Yayın Yeri: African Journal of Business Management
İngilizce, Elektronik, 2011

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SSCI
44
YENİ KURULAN ÜNİVERSİTELERDE KURUMSALLAŞMA SÜRECİ: KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ’NDE BİR ARAŞTIRMA

PAKSOY HACI MUSTAFA,SOYSAL ABDULLAH,ÖZÇALICI MEHMET
Yayın Yeri: Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD)
Türkçe, Elektronik, 2009

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
45
Üniversitelerde Akademik Personelin İş Memnuniyeti Harran Üniversitesi Örneği

PAKSOY HACI MUSTAFA
Yayın Yeri: Selçuk Üniversitesi Karaman İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı+Elektronik, 2007

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TÜBİTAK ULAKBİM SBVT, EBSCO ve Türk Eğitim İndeksi(TEİ)
46
Marka Değerini Etkileyen Faktörler Seçilmiş Bazı Küresel İşletmelerde Marka Değeri İle Finansal Göstergeler Arasındaki İlişki

AKBULUT RAMAZAN,PAKSOY HACI MUSTAFA
Yayın Yeri: İktisat İşletme ve Finans
Türkçe, Basılı, 2007

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  JEL ve EconLit'de, CABELL Publishing'e ait "Economics and Finance Directory,
47
Bölgesel Kalkınmada Kadın Girişimciliğinin Önemi: GAP Bölgesinde Bir Araştırma

MEMİŞ HASAN,PAKSOY HACI MUSTAFA,PAKSOY SADETTİN
Yayın Yeri: Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi
Türkçe, 2007

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  EBSCOHOST Business Source Complete Index Copernicus Journals Master List Ulr
48
OTEL İŞLETMELERİNDE ENTELEKTÜEL SERMAYENİN OLUŞUMU: GAP ÖRNEĞİ

PAKSOY HACI MUSTAFA,ÖZTÜRK Cemil
Yayın Yeri: Yönetim Bilimleri Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2006

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
49
Küçük ve Orta Orta Ölçekli Yatırım Yapacak Girişimcilerin Swot Analizi ile Araştırılması: Ş. Urfa ve Bursa İlleri Karşılaştırması

PAKSOY HACI MUSTAFA
Yayın Yeri: İktisat İşletme ve Finans
Türkçe, Basılı, 2006

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  RePEc.
50
Meslek Yüksek Okullarında Muhasebe Eğitiminin Yeterliliği Harran Üniversitesi Özelinde İncelenmesi ve Geleceğe İlişkin Bir Değerlendirme

PAKSOY HACI MUSTAFA,AKBULUT RAMAZAN,VEHBİ AYDIN
Yayın Yeri: Muhasebe ve Denetime Bakış
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı+Elektronik, 2005

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TÜBITAK-ULAKBIM Sosyal Bilimler Veri Tabanı’na (SBVT) kayıtlıdır. EBSCO t
51
GAP Bölgesinde Bulunan Üniversitelerin (Harran, Gaziantep ve Dicle) Ögrenen Organizasyon Özellikleri: Ögretim Elemanlari Üzerinde Bir Araştırma

PAKSOY HACI MUSTAFA,PAKSOY SADETTİN,BALAY REFİK
Yayın Yeri: İktisat İşletme ve Finans
Türkçe, Basılı, 2005

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  RePEc.

Bildiriler

47 Adet
1
Girişimcilik Potansiyelinin Firma Performansına Etkisi: Suriyeli Girişimciler Üzerine Bir Araştırma

ARABO Subhi Kord, PAKSOY HACI MUSTAFA
Yayın Yeri: KARADENIZ 11th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES
TÜRKİYE, Rize, Türkçe, 17.12.2022

Uluslararası  Tam metin bildiri
2
THE MEDIATING ROLE OF TURNOVER INTENTION IN THE EFFECT OF JOB INSECURITY ON SOCIAL LOAFING

ÖZBEZEK B DİLEK, PAKSOY HACI MUSTAFA, GÜLTEKİN Veysel Mehmet
Yayın Yeri: VI. INTERNATIONAL KAORU ISHIKAWA BUSINESS ADMINISTRATION AND ECONOMY CONGRESS
MEKSİKA, Mexico, Türkçe, 24.11.2022

Uluslararası  Tam metin bildiri
3
A RESEARCH ON THE EFFECT OF TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP ON JOB CRAFTING BEHAVIOR

ÖZBEZEK B DİLEK, PAKSOY HACI MUSTAFA, GÜLTEKİN Veysel Mehmet
Yayın Yeri: 11th International Conference on Social Sciences
TÜRKİYE, Erzurum, Türkçe, 19.08.2022

Uluslararası  Tam metin bildiri
4
GÖÇMENLERE YÖNELİK UYGULAMALARININ GÖÇ YÖNETİMİ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

MAVİ Alper, PAKSOY HACI MUSTAFA
Yayın Yeri: IV. INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE OF ECONOMICS AND MANAGEMENT RESEARCHERS
AZERBAYCAN, Bakü, İngilizce, 23.06.2022

Uluslararası  Tam metin bildiri
5
SANAL KAYTARMANIN BAZI SOSYO DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ: KAMU SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA

ÖZBEZEK B DİLEK, PAKSOY HACI MUSTAFA, GÜLTEKİN Veysel Mehmet
Yayın Yeri: 21. Uluslararası İşletmecilik Kongresi
TÜRKİYE, Kahramanmaraş, Türkçe, 12.05.2022

Uluslararası  Tam metin bildiri
6
COVİD-19 PANDEMİ DÖNEMİNDE KAMU ÇALIŞANLARININ STRES DÜZEYİNİN İŞ MOTİVASYONLARI VE İŞ PERFORMANSLARINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

ÖZBEZEK B DİLEK, PAKSOY HACI MUSTAFA, GÜLTEKİN Veysel Mehmet, GÜL MERYEM
Yayın Yeri: 2. Uluslararası Ekonomi ve İşletme Sempozyumu (ECONBUSS)
TÜRKİYE, Gaziantep, İngilizce, 27.04.2021

Uluslararası  Tam metin bildiri
7
İŞLETMELERDE KATI ATIK YÖNETİMİ: GAZİANTEP’TE BİR ARAŞTIRMA

PAKSOY HACI MUSTAFA
Yayın Yeri: 1st International Economics and Business Symposium (Sustainable Development in All Dmesions)
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 25.10.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
8
İmalat İşletmelerinde Çalışan Sessizliği ve Örgütsel Yabancılaşma Düzeylerinin ve Aralarındaki İlişkinin İncelenmesi

PAKSOY HACI MUSTAFA,KILINÇ ERHAN,KOÇARSLAN HÜSEYİN,YILDIZ ZEYNEP
Yayın Yeri: 2nd International EMI Entrepreneurship Social Sciences Congress
İngilizce, 09.11.2018

Uluslararası  Özet bildiri
9
DUYGUSAL ZEKÂNIN SOSYAL GİRİŞİMCİLİK YÖNELİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ

GÜL MERYEM,PAKSOY HACI MUSTAFA,ÖZBEZEK B DİLEK
Yayın Yeri: 1 st International Economics and Business Symposium (Sustainable Development in All Dimension)
Türkçe, 25.10.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
10
Sosyal Ağ Kullanımının Akademik Motivasyona Etkisi Üzerine Bir Araştırma

PAKSOY HACI MUSTAFA,GÜL MERYEM,ÖZBEZEK BELKİS DİLEK
Yayın Yeri: 1 st Internatıonal Economics and Business Symposıum “Sustainable Development in All Dimensions
TÜRKİYE, GAZİANTEP, Türkçe, 25.10.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
11
The Investigation Of The Effects Of Change Management On Working Performance In Manufacturing Enterprises

KILINÇ ERHAN,PAKSOY HACI MUSTAFA,PAKSOY SADETTİN,KOÇARSLAN HÜSEYİN,DÜVENCİ HATİCE
Yayın Yeri: III. International Conference On Economics Business Management And Social Sciences
İngilizce, 07.08.2018

Uluslararası  Özet bildiri
12
Research On Relatıonshıp Between Personality Traits And Learning Approaches

PAKSOY HACI MUSTAFA,GÜL MERYEM,ÖZBEZEK BELKİS DİLEK
Yayın Yeri: 3rd International Conference on Economics, Business Management and Social Sciences (ICEBSS 2018)
MAKEDONYA, Skopje, İngilizce, 07.08.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
13
Investigation Of Employees’ Opinions On Internal Auditing Systems: Gaziantep Sample

KILINÇ ERHAN,PAKSOY HACI MUSTAFA,ALNHAYER MOTHANA,KOÇARSLAN HÜSEYİN
Yayın Yeri: III. International Conference On Economics Business Management And Social Sciences
İngilizce, 07.08.2018

Uluslararası  Özet bildiri
14
Yer Hizmetleri Yönetiminde Faaliyetler Ve Sertifikalar

ANNAÇ GÖV SABİHA,PAKSOY HACI MUSTAFA
Yayın Yeri: III. Uluslararasi Mesleki Ve Teknik Bilimler Kongresi
Türkçe, 21.06.2018

Ulusal  Özet bildiri
15
Kalite Yönetimi’nin Havacılık Endüstrisinde Uygulanmasina Bakış

ANNAÇ GÖV SABİHA,PAKSOY HACI MUSTAFA
Yayın Yeri: III. Uluslararasi Mesleki Ve Teknik Bilimler Kongresi
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 21.06.2018

Ulusal  Özet bildiri
16
KÜRESEL BİR SORUN: HAVA KİRLİLİĞİ

PAKSOY SADETTİN,PAKSOY HACI MUSTAFA,KESTANE ALİ
Yayın Yeri: International Congress on AFRO
Türkçe, 27.04.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
17
Reklamların Pazarlama Etiği Açısından İncelenmesi

KOÇARSLAN HÜSEYİN,PAKSOY HACI MUSTAFA,KILIÇ GİZEM
Yayın Yeri: 1st International EMI Entrepreneurship and Social Sciences Congress
İngilizce, 27.04.2018

Uluslararası  Özet bildiri
18
KİLİS’TE BULUNAN SURİYELİ SIĞINMACILARIN BECERİ SETİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

PAKSOY HACI MUSTAFA,PAKSOY SADETTİN,KESTANE ALİ
Yayın Yeri: INTERNATIONAL CONGRESS ON AFRO - EURASIAN RESEARCH IV
MACARİSTAN, BUDAPEST, Türkçe, 27.04.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
19
KİLİS’TE BULUNAN SURİYELİ SIĞINMACILARIN BECERİ SETİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

PAKSOY HACI MUSTAFA,PAKSOY SADETTİN,KESTANE ALİ
Yayın Yeri: International Congress on AFRO
Türkçe, 27.04.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
20
KÜRESEL BİR SORUN: HAVA KİRLİLİĞİ

PAKSOY SADETTİN,PAKSOY HACI MUSTAFA,KESTANE ALİ
Yayın Yeri: INTERNATIONAL CONGRESS ON AFRO - EURASIAN RESEARCH IV
MACARİSTAN, BUDAPEST, Türkçe, 27.04.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
21
Beş Faktör Kişilik Özelliklerinin Davranışsal Finans Üzerindeki Etkisinin Araştırılması: ÜniversiteÖğrencileri Üzerine Bir Araştırma

PAKSOY HACI MUSTAFA,ÖZBEZEK BELKİS DİLEK,GÜL MERYEM
Yayın Yeri: Uluslararası EMI Girişimcilik ve Sosyal Bilimler Kongresi
Türkçe, 27.04.2018

Uluslararası  Özet bildiri
22
Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma

ÖZBEZEK BELKİS DİLEK,PAKSOY HACI MUSTAFA,GÜL MERYEM
Yayın Yeri: LİOS platform
TÜRKİYE, Tokat, Türkçe, 12.04.2018

Ulusal  Tam metin bildiri
23
Psikolojik Sözleşmenin Çalışan Performansına Etkisine İlişkin Kamu-Özel Hastanelerde Karşılaştırmalı Bir Araştırma

KILINÇ ERHAN,PAKSOY HACI MUSTAFA
Yayın Yeri: 1. Ulusal Sağlık Yöneticleri Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 14.12.2017

Ulusal  Özet bildiri
24
Developing of Women Entrepreneurship Independent Turkısh Coutries

PAKSOY HACI MUSTAFA,ÖZBEZEK DİLEK,PAKSOY SADETTİN
Yayın Yeri: International Congress on Turkısh World Social Sciences Research
İngilizce, 11.09.2017

Uluslararası  Özet bildiri
25
Cultural Tourizm as an Alternative Strategy in Integration of Turkısh World

PAKSOY SADETTİN,PAKSOY HACI MUSTAFA
Yayın Yeri: International Congress on Turkısh World Social Sciences Research
İngilizce, 10.09.2017

Uluslararası  Özet bildiri
26
Sınırsız ve Çok Yönlü Kariyer Tutumlarının Bazı Demografik Özellikler Açısından İncelenmesi: Adana Örneği

PAKSOY HACI MUSTAFA,HIRLAK BENGÜ,BALIKÇI ORHAN
Yayın Yeri: Al-Farabi 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi
TÜRKİYE, GAZİANTEP, Türkçe, 11.05.2017

Uluslararası  Özet bildiri
27
The Effects On The Commercial And Social Life of The Syrians Who Escaped From Civil War: The Sample Of Kilis

PAKSOY HACI MUSTAFA,KOÇARSLAN HÜSEYİN,KILINÇ ERHAN
Yayın Yeri: 2nd International Conference On Economics Business Managementand Social Sciences
SIRBİSTAN, BELGRAD, İngilizce, 10.05.2017

Uluslararası  Özet bildiri
28
A Research On Environmental Sensitivity of Students At Kilis 7 Aralık University

KOÇARSLAN HÜSEYİN,PAKSOY HACI MUSTAFA,KILINÇ ERHAN,KUTLAR İSMAİL
Yayın Yeri: 2nd International Conference On Economics Business Managementand Social Sciences
SIRBİSTAN, BELGRAD, İngilizce, 10.05.2017

Uluslararası  Özet bildiri
29
An Application on The Relationship Between U.A.E. Islamic Banks and U.A.E. Central Bank

PAKSOY HACI MUSTAFA,ABORASS NOUR
Yayın Yeri: International Congress of Islamic Economy, Finance and Ethics
TÜRKİYE, İstanbul, İngilizce, 29.04.2017

Uluslararası  Özet bildiri
30
Özel Hastane Çalışanlarının Bazı Sosyo-Demografik Değişkenlere Göre Performans Algısının İncelenmesi

PAKSOY HACI MUSTAFA,KILINÇ ERHAN
Yayın Yeri: International Congress Of Eurasian Social Sciences (Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi)
Türkçe, 06.04.2017

Uluslararası  Özet bildiri
31
THE NECCESSİTY OF EXTERNALİZATİONOF COSTS OF SYRİAN REFUGEES (The Case of Turkey)

BAŞDAĞ GÜMRAH CAN,PAKSOY HACI MUSTAFA,AĞAR EBRU
Yayın Yeri: XII. European Conference on Social andBehavioral Sciences
İTALYA, Catania, İngilizce, 25.01.2017

Uluslararası  Özet bildiri
32
A Survey of Health Workers’ Behaviours towards Immigrant-Patients: The Case of Kilis, Turkey

BALIKÇI ORHAN,PAKSOY HACI MUSTAFA
Yayın Yeri: XII. European Conference on Social and Behavioral Sciences
İTALYA, Katanya, İngilizce, 25.01.2017

Uluslararası  Özet bildiri
33
The Necessity of Externalization of Costs of Syrian Refugees

BAŞDAĞ GÜMRAH CAN,PAKSOY HACI MUSTAFA,AĞAR EBRU
Yayın Yeri: XII. European Conference on Social Behavior Sciences
İngilizce, 25.01.2017

Uluslararası  Özet bildiri
34
Kamu Hastanelerinde Psikolojik Sözleşme Düzeyinin Bazı Sosyo Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi Gaziantep Örneği

PAKSOY HACI MUSTAFA,KILINÇ ERHAN
Yayın Yeri: 1. International Academic Research Congress (INES)
TÜRKİYE, ANTALYA, Türkçe, 03.11.2016

Uluslararası  Özet bildiri
35
The Evaluation On The Enviromental Regulations of The Countries With Regards To Internetional Marketing

PAKSOY HACI MUSTAFA,KOÇARSLAN HÜSEYİN,KUTLAR İSMAİL
Yayın Yeri: ICEBSS 2016
BOSNA HERSEK, SARAYOVA, Türkçe, 05.10.2016

Uluslararası  Özet bildiri
36
Ulusal Firmaların Küresel Pazarlara Girişinde İnternetin Katkısı

PAKSOY HACI MUSTAFA,ÖZBEZEK B Dilek
Yayın Yeri: Uluslararası Kongre
AZERBAYCAN, Bakü, Türkçe, 28.09.2016

Uluslararası  Özet bildiri
37
İç Savaştan Kaçarak Gelen Suriyeli Öğrencilerin Üniversite Eğitimlerinde Karşılaştıkları İletişim Sorunları Üzerine Bir Çalışma

PAKSOY HACI MUSTAFA,KOÇARSLAN HÜSEYİN,KILINÇ ERHAN
Yayın Yeri: II. Uluslararası Ortadoğu Konferansları (Ortadoğu’daki Çatışmalar Bağlamında Göç Sorunu)
TÜRKİYE, KİLİS, Türkçe, 28.04.2016

Uluslararası  Özet bildiri
38
Sivil Havacılık Sektörünün Gelişim Süreci Ve Sektöre Güncel Bir Bakış

PAKSOY HACI MUSTAFA,ANNAÇ GÖV SABİHA
Yayın Yeri: 1. Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 07.04.2016

Ulusal  Tam metin bildiri
39
Bireysel ve Örgütsel Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerinde Sosyal Girişimcilik Algısı

PAKSOY HACI MUSTAFA,ÖZÇALICI MEHMET,B DİLEK ÖZBEZEK
Yayın Yeri: II. ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK VE KARİYER SEMPOZYUMU
TÜRKİYE, MUĞLA, Türkçe, 09.10.2015

Uluslararası  Tam metin bildiri
40
Bireysel ve Örgütsel Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerinde Sosyal Girişimcilik Algısı

PAKSOY HACI MUSTAFA, ÖZÇALICI MEHMET, ÖZBEZEK B DİLEK
Yayın Yeri: II. Uluslararası Girişimcilik ve Kariyer Sempozyumu
TÜRKİYE, Muğla, Türkçe, 09.10.2015

Uluslararası  Tam metin bildiri
41
Türkiye de Bölgesel Eşitsizliklere Yol Açan Sosyal Politikalar

PAKSOY H MUSTAFA, ÖZBEZEK B DİLEK
Yayın Yeri: 2. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı
Türkçe, 16.05.2013

Uluslararası  Tam metin bildiri
42
The Effect of Deepening Dept Crisis in the Member Countries of European Union on Turkish Economy

ALANCIOĞLU ERDAL, PAKSOY H MUSTAFA, PAKSOY SADETTİN
Yayın Yeri: International Conference on Economic and Social Studies
İngilizce, 10.05.2013

Uluslararası  Tam metin bildiri
43
Arap Baharı nın Sosyo Ekonomik Etkileri Türkiye Suriye Karşılaştırması

PAKSOY HACI MUSTAFA,PAKSOY SADETTİN,MEMİŞ HASAN,ÖZÇALICI MEHMET
Yayın Yeri: II. Bölgesel Sorunlar ve Türkiye Sempozyumu
TÜRKİYE, Türkçe, 01.10.2012

Ulusal  Tam metin bildiri
44
İnanç Turizminde Eshab ı Kehf in Yeri ve Önemi

PAKSOY SADETTİN,PAKSOY HACI MUSTAFA
Yayın Yeri: Uluslararası İnanç Turizmi ve Eshab-ı Kehf Sempozyumu
Türkçe, 20.09.2012

Uluslararası  Tam metin bildiri
45
Sivil Toplum Kuruluşlarının Kırsal Kalkınmadaki Rolü Ş Urfa Genç Girişimciler Derneği Örneği

PAKSOY H MUSTAFA, PAKSOY SADETTİN, MEMİŞ HASAN
Yayın Yeri: 5. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi
Türkçe, 24.10.2008

Uluslararası  Tam metin bildiri
46
İşletmelerde İşçilerin Yönetime Katılımına İlişkin Bir Yaklaşım Önerisi: Not Alma ve Düşünme Odası ve Ş.Urfa'da Faaliyet Gösteren Sanayi İşletmeleri Yöneticileri ve İşçileri İle Karşılaştırmalı Bir Anket Çalışması

PAKSOY HACI MUSTAFA
Yayın Yeri: 8. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi
TÜRKİYE, Nevşehir, Türkçe, 25.05.2000

Ulusal  Tam metin bildiri
47
Collaboration Strategies of Nonprofit Organizations NPO Turkish Sample

PAKSOY H MUSTAFA, PAKSOY SADETTİN, MARANGOZ MEHMET
Yayın Yeri: International Strategic Management Conference
İngilizce,

Uluslararası  Tam metin bildiri

Projeler

7 Adet
1
İç Savaştan Kaçarak Kilis te Yaşamını Sürdüren Suriyelilerin Kilis in İktisadi Ticari ve Sosyal Yaşamına Etkisi


26.02.2014 - 31.08.2015
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Yürütücü 

ULUSAL  KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
2
Kilis Belediyesi Paydaş Memnuniyeti ve Kilis Belediyesi Personellerinin Meslk-İş Algısı ve Kurumsal Bağlılığı Üzerine Bir Araştırma

Kilis Belediyesinin hizmet ve faliyetlerinden vatanşların memnuniyet düzeylerinin araştırılması. Kilis Belediyesi çalışanlarının işlerine ve belediyeciliğe ilikin algılarının ölçülmesi.
15.02.2017 - 20.03.2017
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç),   Yürütücü 

ULUSAL  KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
3
Psikolojik Sözleşmenin Çalışan Performansına Etkisi Kamu Özel Hastanelerde Karşılaştırmalı Bir Araştırma


01.02.2015 - 05.10.2016
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Danışman 

ULUSAL  KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
4
İşletmelerin Sosyal Sorumluluk Bilincinde Çevre Duyarlılığının Yeşil Pazarlama Üzerine Etkileri


01.01.2015 - 22.06.2016
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Danışman 

ULUSAL  KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
5
Sivil Havacılık Sektöründe Sertifikasyon ve Standardizasyon Uygulamalarının İşletmelerin Kurumsal Yapılarına Etkileri Üzerine Bir Araştırma Türkiye Örneği


01.01.2015 - 22.06.2016
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Danışman 

ULUSAL  KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
6
Güneydoğu Anadolu Projesi GAP Bölgesinde Faaliyet Gösteren Sanayi İşletmelerinde Üst Düzey Yöneticilerin Profilleri

Güneydoğu Anadolu Projesi GAP Bölgesinde Faaliyet Gösteren Sanayi İşletmelerinde Üst Düzey Yöneticilerin Profilleri
ARAŞTIRMA PROJESİ,   Yönetici 

  Tamamlandı
7
GAP Kapsamındaki İllerde Bulunan Üniversitelerin Öğrenen Organizasyon Özelliklerini Taşıma Düzeylerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

GAP Kapsamındaki İllerde Bulunan Üniversitelerin Öğrenen Organizasyon Özelliklerini Taşıma Düzeylerinin Belirlenmesi Üzerine Bir AraştırmaAraştırma
BAP,   Araştırmacı 

ULUSAL  Tamamlandı

Editörlükler

33 Adet
1
İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi

Yazar Adı: PAKSOY HACI MUSTAFA , Yayın Yeri: Dergipark
Dergi, Türkçe, 2022,   Uluslararası  TR DİZİN  Elektronik

2
İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi

Yazar Adı: PAKSOY HACI MUSTAFA , Yayın Yeri: Dergipark
Dergi, Türkçe, 2022,   Uluslararası  TR DİZİN  Elektronik

3
İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi

Yazar Adı: PAKSOY HACI MUSTAFA , Yayın Yeri: Dergipark
Dergi, Türkçe, 2022,   Uluslararası  TR DİZİN  Elektronik

4
TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI

Yazar Adı: PAKSOY HACI MUSTAFA,KARA MEHMET , Yayın Yeri: Lisans Yayıncılık
Kitap, Türkçe, 2014, TÜRKİYE, İSTANBUL  Ulusal  Basılı

5
İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi (İKTİSAD)

Yazar Adı: PAKSOY HACI MUSTAFA,PAKSOY SADETTİN,SARIÇOBAN KAZIM,KAYA ELİF,ÖZKAN ÖZCAN , Yayın Yeri: Elektronik (Sahibi: H. Mustafa PAKSOY)
Dergi, Türkçe, 2022,   Ulusal  TR DİZİN  Elektronik

6
İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi (İKTİSAD)

Yazar Adı: PAKSOY HACI MUSTAFA,PAKSOY SADETTİN,SARIÇOBAN KAZIM,KAYA ELİF,ÖZKAN ÖZCAN , Yayın Yeri: Elektronik
Dergi, Türkçe, 2018,   Uluslararası  DOAJ, ErihPlus  Elektronik

7
1st International Economics and Business: Sustainable Development in All Dimension

Yazar Adı: PAKSOY HACI MUSTAFA,PAKSOY SADETTİN,SARIÇOBAN KAZIM,KAYA ELİF,SEYHAN MEHMET , Yayın Yeri: Proceedings Book
Kitap, Türkçe, 2018,   Uluslararası  Elektronik

8
İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi (İKTİSAD)

Yazar Adı: PAKSOY HACI MUSTAFA,PAKSOY SADETTİN,SARIÇOBAN KAZIM,KAYA ELİF,ÖZKAN ÖZCAN , Yayın Yeri: Elektronik
Dergi, Türkçe, 2018,   Ulusal  TR DİZİN  Elektronik

9
İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi (İKTİSAD)

Yazar Adı: PAKSOY HACI MUSTAFA,PAKSOY SADETTİN,SARIÇOBAN KAZIM,KAYA ELİF,ÖZKAN ÖZCAN , Yayın Yeri: Elektronik Dergi
Dergi, İngilizce, 2017,   Uluslararası  ındex Copernicus  Elektronik

10
İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi (İKTİSAD)

Yazar Adı: PAKSOY HACI MUSTAFA,PAKSOY SADETTİN,SARIÇOBAN KAZIM,KAYA ELİF,ÖZKAN ÖZCAN , Yayın Yeri: Elektronik Dergi
Dergi, Türkçe, 2017,   Uluslararası  TR DİZİN  Elektronik

11
İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi (İKTİSAD)

Yazar Adı: PAKSOY HACI MUSTAFA,PAKSOY SADETTİN,SARIÇOBAN KAZIM,KAYA ELİF,ÖZKAN ÖZCAN , Yayın Yeri: Elektronik Dergi
Dergi, Türkçe, 2017,   Uluslararası  Doaj, Crossref, Index Copernicus  Elektronik

12
İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi

Yazar Adı: PAKSOY HACI MUSTAFA,PAKSOY SADETTİN,SARIÇOBAN KAZIM,KAYA ELİF,ÖZKAN ÖZCAN , Yayın Yeri: Elektronik Dergi
Dergi, Türkçe, 2017,   Uluslararası  IndexCopernicus, DRJI, INFOBASE INDEX  Elektronik

13
İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi

Yazar Adı: PAKSOY HACI MUSTAFA,PAKSOY SADETTİN,SARIÇOBAN KAZIM,KAYA ELİF,ÖZKAN ÖZCAN , Yayın Yeri: Elektronik Dergi
Dergi, Türkçe, 2017,   Uluslararası  IndexCopernicus, DRJI, INFOBASE INDEX  Elektronik

14
İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi

Yazar Adı: PAKSOY HACI MUSTAFA,PAKSOY SADETTİN,SARIÇOBAN KAZIM,KAYA ELİF,ÖZKAN ÖZCAN , Yayın Yeri: Elektronik Dergi
Dergi, Türkçe, 2017,   Uluslararası  IndexCopernicus, DRJI, Researchbib  Elektronik

15
AKADEMİK ARAŞTIRMALAR VE ÇALIŞMALAR DERGİSİ

Yazar Adı: PAKSOY HACI MUSTAFA,PAKSOY SADETTİN,AKÇACI TANER,GÖKÇE ALİ FUAT,BAKAN SUMRU,MEMİŞ HASAN,ERCAN CUMA,SARIÇOBAN KAZIM , Yayın Yeri: Elektronik
Dergi, Türkçe, 2017,   Uluslararası  IndexCopernicus, Sobiad, DRJI, ASOS  Elektronik

16
İKTİSAD (İktisadi İdari ve Siayasal Araştırmalar Dergisi)

Yazar Adı: PAKSOY HACI MUSTAFA, PAKSOY SADETTİN, SARIÇOBAN KAZIM, KAYA ELİF , Yayın Yeri: Dergipark
Dergi, Türkçe, 2021,   Uluslararası  TR DİZİN  Elektronik

17
İKTİSAD (İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi)

Yazar Adı: PAKSOY HACI MUSTAFA, PAKSOY SADETTİN, SARIÇOBAN KAZIM, KAYA ELİF , Yayın Yeri: Dergipark
Dergi, Türkçe, 2021,   Uluslararası  TR DİZİN  Elektronik

18
İKTİSAD (İktisadi İdari ve Siayasal Araştırmalar Dergisi

Yazar Adı: PAKSOY HACI MUSTAFA, PAKSOY SADETTİN, SARIÇOBAN KAZIM, KAYA ELİF , Yayın Yeri: Dergipark
Dergi, Türkçe, 2021,   Uluslararası  TR DİZİN  Elektronik

19
İKTİSAD DERGİSİ

Yazar Adı: PAKSOY HACI MUSTAFA , Yayın Yeri: İKTİSAD DERGİSİ
Dergi, Türkçe, 2020,   Uluslararası  TR DİZİN  Elektronik

20
İKTİSAD DERGİSİ

Yazar Adı: PAKSOY HACI MUSTAFA , Yayın Yeri: İKTİSAD DERGİSİ
Dergi, Türkçe, 2020,   Uluslararası  TR DİZİN  Elektronik

21
İKTİSAD DERGİSİ

Yazar Adı: PAKSOY HACI MUSTAFA , Yayın Yeri: İKTİSAD DERGİSİ
Dergi, Türkçe, 2020,   Uluslararası  TR DİZİN  Elektronik

22
İktisadi İdari ve Siyasal Aratırmalar Dergisi (İKTİSAD)

Yazar Adı: PAKSOY HACI MUSTAFA , Yayın Yeri: Dergipark
Dergi, Türkçe, 2019,   Uluslararası

23
İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yazar Adı: PAKSOY HACI MUSTAFA,GEMİCİ ERAY,PAKSOY SADETTİN , Yayın Yeri: Dergipark
Dergi, Türkçe, 2018,   Uluslararası  Open Air  Elektronik

24
İktisad

Yazar Adı: PAKSOY HACI MUSTAFA,PAKSOY SADETTİN,SARIÇOBAN KAZIM,KAYA ELİF , Yayın Yeri: Dergipark
Dergi, Türkçe, 2018,   Uluslararası  DOAJ (Directory Open Access Journals), ERIHPLUS, Crossref, Central and Eastern European Online Library, Index Copernicus International, Find Economic Literature, Open Access Library, BASE, DRJI, Cite Factor

25
Girişimcilik İnovasyon ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi

Yazar Adı: MARANGOZ MEHMET,PAKSOY HACI MUSTAFA,ÖZKOÇ HATİCE HİCRET,PAZARCIK YENER,FIRAT AYTEKİN , Yayın Yeri: dergipark.gov.tr/gipad
Dergi, Türkçe, 2018,   Uluslararası  Elektronik

26
Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi

Yazar Adı: PAKSOY HACI MUSTAFA,PAKSOY SADETTİN,AKÇACI TANER,GÖKÇE ALİ FUAT,BAKAN SUMRU,MEMİŞ HASAN,ERCAN CUMA,SARIÇOBAN KAZIM , Yayın Yeri: Basılı
Dergi, Türkçe, 2017,   Uluslararası  Basılı+Elektronik

27
Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi AKAD

Yazar Adı: PAKSOY HACI MUSTAFA,PAKSOY SADETTİN,GÖKÇE ALİ FUAT , Yayın Yeri: Kilis 7 Aralık Üniversitesi Matbaası
Dergi, Türkçe, 2016, TÜRKİYE, Kilis  Uluslararası  Copernicus  Basılı

28
Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi AKAD

Yazar Adı: PAKSOY HACI MUSTAFA,GÖKÇE ALİ FUAT,PAKSOY SADETTİN , Yayın Yeri: Kilis 7 Aralık Üniversitesi Matbaası
Dergi, Türkçe, 2016, TÜRKİYE, Kilis  Uluslararası  Copernicus  Basılı

29
II Uluslararası Ortadoğu Konferansları Ortadoğudaki Çatışmalar Bağlamında Göç Sorunu Bildiri Kitabı

Yazar Adı: PAKSOY HACI MUSTAFA,SARIÇOBAN KAZIM,YİLDİRİMCİ ELİF,ÖZKAN ÖZCAN , Yayın Yeri: Kilis 7 Aralık Üniversitesi Matbaası
Kitap, Türkçe, 2016, TÜRKİYE, Kilis  Ulusal  Basılı

30
Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Yazar Adı: COŞKUN HAMİT,PAKSOY HACI MUSTAFA , Yayın Yeri: Lisans Yayıncılık
Kitap, Türkçe, 2016, TÜRKİYE, İstanbul  Ulusal  Basılı

31
GİRİŞİMCİLİK

Yazar Adı: PAKSOY HACI MUSTAFA,ÖZGÖZ AYŞE , Yayın Yeri: LİSANS
Kitap, Türkçe, 2015, TÜRKİYE, İSTANBUL  Ulusal  Basılı

32
YÖNETİM VE ORGANİZASYON

Yazar Adı: BAKAN İSMAİL, FİLİZÖZ BERRİN, ÇEKMECELİOĞLU HÜLYA G, AKTAŞ HÜSEYİNPAKSOY H MUSTAFATORLAK NURİ GÖKHANÖGE SERDARERŞAHAN BURCUCANBOLAT ELA ÖZKANHAŞİT GÜRKANGÜL HASANÖNEREN MELEHATEREN MÜFİDE ŞULEKARAKILIÇ NİLÜFER YÖRÜKARSLAN RAMAZANBOZKURT SERDARUSLU YE , Yayın Yeri: LİSANS
Kitap, Türkçe, 2013, TÜRKİYE,   Ulusal

33
DAVRANIŞ BİLİMLERİ

Yazar Adı: COŞKUN HAMİT, YERDELEN BETÜL KARAGÖZ, SERİNKAN CELALETTİN, PAKSOY H MUSTAFAKARADAL HİMMETÖZDAŞLI KÜRŞATGÜLOVA ASENA ALTINKOCADAŞ BEKİRKEKLİK BELMAFİLİZÖZ BERRİNERENLER ESRAÖNEREN MELEHATKARAKILIÇ NİLÜFER YÖRÜKARSLAN RAMAZANUSLU YETER DEMİRÖZKAN ARDAİ , Yayın Yeri: LİSANS
Kitap, Türkçe, 2013, TÜRKİYE,   Ulusal

İdari Görevler

Ödüller

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2012-2013 Uluslararası İşletmecilik Türkçe 3
2 2012-2013 Stratejik Kalite Yönetimi Türkçe 3
3 2013-2014 Örgüt ve Yönetim Geliştirme Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2013-2014 Örgüt Geliştirme ve Değişim Yön. Türkçe 3
2 2012-2013 Örgüt Geliştirme ve Değişim Yön. Türkçe 3
3 2011-2012 Örgüt Geliştirme ve Değişim Yön. Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2009-2010 İŞLETME BİLİMLERİNE GİRİŞ I Türkçe 3
2 2010-2011 İŞLETME BİLİMLERİNE GİRİŞ I Türkçe 3
3 2011-2012 İŞLETME BİLİMLERİNE GİRİŞ I Türkçe 3
4 2012-2013 İŞLETME BİLİMLERİNE GİRİŞ I Türkçe 3
5 2013-2014 İŞLETME BİLİMLERİNE GİRİŞ I Türkçe 3
6 2010-2011 YÖNETİM VE ORGANİZASYON Türkçe 3
7 2011-2012 YÖNETİM VE ORGANİZASYON Türkçe 3
8 2012-2013 YÖNETİM VE ORGANİZASYON Türkçe 3
9 2013-2014 YÖNETİM VE ORGANİZASYON Türkçe 3
10 2010-2011 DAVRANIŞ BİLİMLERİ Türkçe 3
11 2011-2012 DAVRANIŞ BİLİMLERİ Türkçe 3
12 2012-2013 DAVRANIŞ BİLİMLERİ Türkçe 3
13 2013-2014 DAVRANIŞ BİLİMLERİ Türkçe 3
14 2010-2011 Girişimcilik Türkçe 3
15 2011-2012 Girişimcilik Türkçe 3
16 2012-2013 Girişimcilik Türkçe 3
17 2013-2014 Girişimcilik Türkçe 3

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı Türkiye'de dış göç yönetiminde kamu kurumlarının ve STK'ların rolü: TRC1 bölgesinde göçmenlerin algıları üzerine bir araştırma ALPER MAVİ TezMerkezi 2022
2 Tamamlandı Psikolojik sözleşme ihlalinin performansa etkisi: Turizm işletmelerinde bir araştırma VEYSEL MEHMET GÜLTEKİN TezMerkezi 2022
3 Tamamlandı İşletme yöneticilerinin ticari belgelerin tanzim ve hukuki süreçlerine ilişkin bilgi ve algı düzeyleri üzerine bir araştırma MELEK YARDIMCIOĞLU TezMerkezi 2020
4 Tamamlandı Muhasebe bilişim sistemlerinin yönetim fonksiyonları açısından getirdiği avantajlar konusunda bir uygulama: MADO örneği SÜLEYMAN ERTÜRK TezMerkezi 2020
5 Tamamlandı Kişilik ve girişimci kişilik özelliklerinin sosyal girişimcilik yönelimine etkisi üzerine TR63 bölgesinde bir araştırma: Üniversite öğrencileri örneği MERYEM GÜL TezMerkezi 2019
6 Tamamlandı Kontrol odağı ve duygusal zekânın liderlik etme motivasyonuna etkisi üzerine TRC1 bölgesinde bir araştırma: Üniversite öğrencileri örneği BELKİS DİLEK ÖZBEZEK TezMerkezi 2018
7 Tamamlandı Psikolojik sözleşmenin çalışan performansına etkisine ilişkin kamu-özel hastanelerde karşılaştırmalı bir araştırma: Gaziantep örneği ERHAN KILINÇ TezMerkezi 2016
8 Tamamlandı Sivil havacılık sektöründe sertifikasyon ve standardizasyon uygulamalarının işletmelerin kurumsal yapılarına etkileri üzerine bir araştırma: Türkiye örneği SABİHA ANNAÇ GÖV TezMerkezi 2015
9 Tamamlandı İşletmelerin sosyal sorumluluk bilincinde çevre duyarlılığının yeşil pazarlama üzerine etkileri HÜSEYİN KOÇARSLAN TezMerkezi 2015
Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı Hastane ve sağlık merkezlerinde sunulan sağlık hizmetler ile hasta memnuniyeti arasındaki ilişki: Gaziantep ilinde bir araştırma SUZAN ELALİ TezMerkezi 2022
2 Tamamlandı Tüketicilerde yeşil pazarlama algısı: Gaziantep'te bir araştırma AHMET YILDIZ TezMerkezi 2022
3 Tamamlandı The effect of crisis management on employee performance in the COVID 19 process: A field study in NGOs in Gaziantep MUHAMAD MOZI TezMerkezi 2022
4 Tamamlandı Kariyer ve yetenek yönetiminin kamu kurumları ve özel sektör bağlamında araştırılması: Gaziantep örneği BÜŞRA UTANGAÇ TezMerkezi 2021
5 Tamamlandı Sağlık çalışanlarının iş yaşam kalitesinin motivasyona etkisi: Gaziantep örneği KHALİL MHIMD IBRAHIM TezMerkezi 2017
6 Tamamlandı İşletmelerde iç denetim sistemi ve Gaziantep'te faaliyet gösteren işletmelerin iç denetim sisteminin incelenmesi MOTHANA ALNHAYER TezMerkezi 2017
7 Tamamlandı İşletmelerde etkili iletişimin verimliliğe etkileri üzerine ABDULAZİZ ALNAJJAR TezMerkezi 2017
8 Tamamlandı An application of the relationship between U.A.E İslamic banks and U.A.E. Central Bank NOUR ABORASS TezMerkezi 2015
9 Tamamlandı Serbest muhasebeci ve serbest muhasebeci mali müşavirlerin çalışma hayatındaki yeri: Şanlıurfa örneği VEHBİ AYDIN TezMerkezi 2006
10 Tamamlandı Şanlıurfa ili Birecik ilçesinde antepfıstığı üretimi,önemi ve pazarlama sorunları BÜLENT BAYKAL TezMerkezi 2004
11 Tamamlandı Avrupa Birliği'ne entegrasyon sürecinde bankacılık sektörünün konumu (GAP illeri örneği) MEHMET REŞİT SEVİNÇ TezMerkezi 2004

Araştırmalar

3 Adet
1
Akademisyenlerde Mesleki Algı, Örgütsel Bağlılık ve İş Doyumu: Kilis 7 Aralık Üniversitesi ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Karşılaştırmalı Bir Analiz

Akademisyen Gözüyle Akademisyenlik Mesleği: Kilis 7 Aralık Üniversitesi’nde Bir Araştırma konulu çalışma; tarafımdan hazırlanan anket vasıtasıyla akadmisylenrin görüşleri ve düşünceleri alanırak rapor edilmiştir. Araştırmada daha önce Kilis 7 Aralık
Kahramanmaraş, Türkiye   Ulusal  Araştırma

2
ÖĞRETMENLİK FORMASYON BELGESİ İŞLETME EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ'NDEN FORMASYON BELGESİ
ADANA,   Ulusal  Sertifika

3
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK BELGESİ

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK
GAZİANTEP,   Ulusal  Sertifika

Üyelikler

1 Adet
1
GAZİANTEP SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

 Üye    2002