Öğr.Gör. NEFİSE ÖZLEM UÇKUN

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER MYO YÖNETİM VE ORGANİZASYON

   ouckun@gantep.edu.tr  
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı  Maliye

Duyuru / Döküman

Türk Vergi Sistemi dersinden vize raporlu sınavı 12.12.2017 tarihinde saat 11.30 da yapılacaktır.

Ders Adı:

Türk Vergi Sistemi

Bölüm/Program/ABD:

Kredi/Saat:

2

Yıl-Dönem:

2016-2017 I. Dönem

Ders Kodu:

GMİŞ 252

Ders Düzeyi:

Ön Lisans

Seçmeli/Zorunlu:

Seçmeli

Öğretim Dili:

Türkçe

Öğretim Elemanı:N.Özlem UÇKUN

Öğrenci ile Görüşme Günü:

Saati:

Dersin Amaçları:Türk Vergi Sisteminde yer alan gelir, harcama ve servet vergilerinin işleyişini ve pratikte uygulayabilme,Türk Vergi Sistemini analiz edebilme yeteneğine ulaşmasına yardımcı olmaktır.

DERS İÇERİĞİ

Hafta

Konu

1

GVK’ya göre gelir kavramı ve gelirin özellikleri; Gelir vergisinde mükellef ve mükellefiyet şekilleri

2

Ticari kazancın tanımı, kapsamı,Ticari kazançlarda indirilecek ve indirilemeyecek giderler

3

Ticari kazancın tespiti (vergilendirilmesi),ticari kazançlarda örnek problem çözümleri

4

Zirai kazancın tanımı ,faaliyetin kapsamı; Zirai kazançlarda indirilecek ve indirilemeyecek giderler, zirai kazançların vergilendirilmesi

5

Serbest meslek kazancının tanımı ve niteliği; Serbest meslek kazancının tespiti,hasılatın kapsamı ve giderleri

6

Ücretin tanımı ve niteliği; gayrisafi ücretten indirimler ve vergilendirilmesi

7

Gayrimenkul sermaye iradının niteliği; GMSİ’larında konut istisnası ve GMSİ’nın tespit şekilleri ve yöntemleri

8

GMSİ’nın vergilendirilmesi örnek problem çözümleri,emsal kira bedeli esası

9

Ara sınav ve sınav sorularının cevaplandırılması

10

Menkul sermaye iradının tanımı ,Menkul sermaye iradı sayılan gelirler ve vergilendirilmesi;Diğer kazanç ve iratların niteliği

11

Gelir vergisinde beyan esası ve beyanname çeşitleri; Gelr vergisi tarifesi

12

Çözümlü gelir vergisi hesaplama örnekleri; Kurumlar vergisinin konusu ,Kurumlar vergisi mükellefleri ve mükellefiyet türleri

13

Kurum kazancının tespitinde indirilecek giderler, indirimler,indirilmeyecek giderler,beyanname çeşitleri.

14

Emlak vergisinin konusu,mükellefleri;Veraset ve intikal vergisinin konusu,mükellefleri, beyanname zamanlar

15

Katma Değer Vergisinin konusu, teslim ve teslim sayılan haller; Motorlu taşıtlar vergisinin konusu;Banka ve sigorta muamele vergisinin konusu,mükellefi

Beklenen Öğrenme Kazanımları:Dersin Sonunda Öğrenci;

1

Gelir vergisinin kapsamını açıklayabilme ve her bir gelir unsuru itibariyle vergiye tabi matrahı tespit edebilme

2

Gelir unsurlarını yıllık beyannameye dahil edebilme ve vergiyi hesaplayabilme

3

Kurumlar vergisinin konusu, mükellefi ve matrahı açıklayabilme ve gelir vergisi ile karşılaştırabilme, kurumlar vergisini hesaplayabilme

4

Servet vergilerinin işleyişini ve özelliklerini ayırt edebilme

5

Katma Değer Vergisinin temel kavramlarını ve usulünü açıklayabilme

Ölçme ve Değerlendirme Yöntem(ler)i:Ara Sınav: 40, Yarıyıl Sonu Sınavı: 60

Ders Kitabı:Prof.Dr.Osman PEHLİVAN Vergi Hukuku Trabzon 2013

Önerilen Kaynaklar: Doğan Şenyüz-Mehmet Yüce-Adnan Gerçek, Türk Vergi Sistemi, Bursa: Ekin Yayınevi, 2013

DERS BİLGİ FORMU

Ders Adı:

Kamu Maliyesi

Bölüm/Program/ABD:Yön. ve Org./ İşletme Yönetimi

Kredi/Saat:

2

Yıl-Dönem:

2016-2017 I.Dönem

Ders Kodu:

SBIS 289

Ders Düzeyi:

Önlisans

Seçmeli/Zorunlu:

Seçmeli

Öğretim Dili:

Türkçe

Öğretim Elemanı:N.Özlem UÇKUN

Öğrenci ile Görüşme Günü:

Saati:

Dersin Amaçları:Kamu Maliyesi dersinde öğrencilere; Kamu Maliyesinin tanımı,konusu,kamu ekonomik faaliyetlerinin nedenleri ve hakkındaki görüşlerin açıklanması, Kamu harcamalarının artış nedenleri ve tasnifinin açıklanması,Kamu gelirleri türleri,Vergitekniği,tasnifi,vergileme ilkelerini kavrayabilme becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

DERS İÇERİĞİ

Hafta

Konu

1

Kamu Maliyesinin konusu,tanımı,kamu ekonomisi ve özel ekonomi ayrımı

2

Kamu ekonomik faaliyet nedenleri

3

Kamu harcamalarının tanımı,artış nedenleri

4

Kamu harcamaları hakkındaki görüşler, kamu harcamalarının tasnifi

5

Kamu harcamalarının ekonomi üzerindeki genel etkileri ,kamu gelirleri türleri

6

Verginin tanımı ve temel özellikleri ,Verginin haklılığını açıklayan görüşler

7

Verginin fonksiyonları,Vergi tekniği ve vergilemeyle ilgili temel kavramlar

8

Vergi tekniği ve vergilemeyle ilgili temel kavramların devamı

9

Ara sınav,sınav sorularının cevaplandırılması

10

Vergilerin tasnifi

11

Harcamalar üzerinden alınan vergiler

12

Vergileme ilkelerinin tanımı ve tasnifi

13

Vergi Yükü-Vergi Baskısı,verginin yansıma kavramı ve türleri

14

Yansımanın bağlı olduğu faktörler,verginin amortismanı ve kapitalizasyonu

15

Devlet Borçlanma nedenleri,Bütçe kavramı

Beklenen Öğrenme Kazanımları: Dersin Sonunda Öğrenci;

1

Kamu Maliyesinin konusu ve kamu ekonomik faaliyetlerinin nedenlerini öğrenecekler.

2

Kamu harcamalarının nedenlerini kavrayacaklar.

3

Kamu gelirleri türlerinin neler olduğu ve verginin özelliklerini kavrarlar.

4

vergilerin tasnifini ve vergi tekniği kavramlarını öğrenecekler.

5

Devlet borçları ve Bütçe Kavramlarını açıklayabilme

Ölçme ve Değerlendirme Yöntem(ler)i:Ara Sınav: 40, Yarıyıl Sonu Sınavı: 60

Ders Kitabı:Prof.Dr.Osman PEHLİVAN Kamu Maliyesi ,2016 ,Trabzon

Önerilen Kaynaklar:Prof.Dr.AbdurrahmanAKDOĞAN,KamuMaliyesi,Gazi Kitapevi,2008

Doç.Dr.MetinERDEM,Y.Doç.Dr.Doğan ŞENYÜZ, Kamu Maliyesi Ders Notları ,Bursa 1994

DERS BİLGİ FORMU

Ders Adı:

Ekonomi I

Bölüm/Program/ABD: Yön. ve Org./ İşletme Yönetimi

Kredi/Saat:

3

Yıl-Dönem:

2016-2017 I. dönem

Ders Kodu:

SBOZ 103

Ders Düzeyi:

Önlisans

Seçmeli/Zorunlu:

Zorunlu

Öğretim Dili:

Türkçe

Öğretim Elemanı: N.Özlem UÇKUN

Öğrenci ile Görüşme Günü:

Çarşamba

Saati:

Dersin Amaçları: İktisada Giriş dersinde öğrencilere; mesleğinde her türlü ekonomik analizi yapabilme becerisinin kazandırılması amaçlanmaktadır

DERS İÇERİĞİ

Hafta

Konu

1

İktisadın uğraş alanı, iktisadın bazı temel kavramları

2

Kıtlık, tercih ve kıtlık sorunu çözümü

3

Üretim imkanları eğrisi

4

Talep kavramı ve fonksiyonları, talep değişmeleri, talebin istisnaları

5

Arz kavramı ve fonksiyonları, arz değişmeleri

6

Esneklik: Talep esnekliği ve uygulamaları

7

Esneklik: Arz esnekliği ve uygulamaları

8

Ara sınav ve sınav sorularının cevaplandırılması

9

Tüketici Teorisi: Fayda ve çeşitleri, tüketici dengesi

10

Üretici Teorisi: Kısa dönem maliyet çeşitleri ve uygulaması

11

Piyasa Çeşitleri: Tam rekabet piyasası

12

Piyasa Çeşitleri: Tekel piyasası

13

Piyasa Çeşitleri : Tekelci rekabet piyasası ve Oligopol Piyasası

14

Genel Değerlendirme

Beklenen Öğrenme Kazanımları: Dersin Sonunda Öğrenci;

1

İktisadi kavramlarını ne anlama geldiğini öğrenecektir.

2

Talep ve arzın ne olduğunu, ekonomik hayatta nasıl ölçebileceklerini ve piyasanın nasıl oluştuğunu öğrenecektir.

3

Piyasa çeşitlerini öğrenerek; piyasa çeşitlerine göre ekonominin nasıl çalıştığını öğrenecektir.

4

Ekonomide genel dengenin nasıl oluştuğunu öğrenip, dengenin değişmesi durumunda nasıl bir dengesizlik olacağını öğrenecektir.

Ölçme ve Değerlendirme Yöntem(ler)i:Ara Sınav: 40, Yarıyıl Sonu Sınavı: 60

Ders Kitabı: Genel Ekonomi, Aykut DİREZİNCİ, Lisans Yayıncılık,2012

Önerilen Kaynaklar: İktisada Giriş I, Zeynel Dinler, Ekin Kitabevi. 2012

İktisada Giriş, İlker Parasız, Ezgi Kitapevi, 2010

DERS BİLGİ FORMU

Ders Adı:

Girişimcilik

Bölüm/Program/ABD:Pazarlamave Reklamcılık/Pazarlama

Kredi/Saat:

2

Yıl-Dönem:

2016-2017 I.

Ders Kodu:SBOS 207

Ders Düzeyi:

ÖnLisans

Seçmeli/Zorunlu:

Seçmeli

Öğretim Dili:Türkçe

Öğretim Elemanı:N.Özlem UÇKUN

Öğrenci ile Görüşme Günü:

Saati:

Dersin Amaçları:GirişimciğinÖnemi,Ülke ekonomisine Katkısı ve Yaygınlaştırılması

DERS İÇERİĞİ

Hafta

Konu

1

Girişimcilik kavramı

2

Girişimciliğin kavramı:Özellikleri ve Önemi

3

Girişimcilik kavramı:Çeşitleri

4

İş fikri geliştirme, iş kurma süreci aşamaları

5

KOBİ hakkında Bilgiler:Küçük işletme çeşitleri

6

Küçük işletmelerin ekonomi ve sosyal sisteme katkıları,Küçük işletme yöneticiliği

7

Küçük işletmelerin kuruluş yeri seçimi

8

Küçük işletmelerin sorunları ve çözüm yolları

9

Ara sınav ve sınav sorularının cevaplandırılması

10

Kapasite seçimi ve kapasite çeşitleri

11

Hukuki yapının seçimi;Küçük İşletmelerde Üretim, Pazarlama

12

Küçük İşletmelerde Üretim, Pazarlama

13

Girişimcilikle ilgili olarak destek sağlayan kuruluşların (KOSGEB) tanıtımı

14

İş planı hazırlamasının açıklanması

15

İş planı hazırlamasının açıklanması ve örnekleri

Beklenen Öğrenme Kazanımları:Dersin Sonunda Öğrenci;

1

Girişimcilik kavramı

2

Girişimcilikte ilk adımlar

3

Girişimcilikle ilgili yapılması gerekenler

4

Türkiyede (Kobi) ve sorunları

5

İşplanı hazırlama

Ölçme ve Değerlendirme Yöntem(ler)i:Ara Sınav: 40, Yarıyıl Sonu Sınavı: 60

Ders Kitabı:Girişimcilik, Mahmut TEKİN – Günay ofset 6.baskı

Önerilen Kaynaklar:Açık öğretim yayınları

DERS BİLGİ FORMU

Ders Adı:

Ticari Matematik

Bölüm/Program/ABD: Yön. ve Org./ İşletme Yönetimi

Kredi/Saat:

2

Yıl-Dönem:

2014-2015

Ders Kodu:

GMİŞ 162

Ders Düzeyi:

ÖnLisans

Seçmeli/Zorunlu:

Zorunlu

Öğretim Dili:

Türkçe

Öğretim Elemanı: N.Özlem UÇKUN

Öğrenci ile Görüşme Günü:

Pazartesi

Perşembe

Saati:

14.00-15.00

09.00-10.00

Dersin Amaçları: İş yaşamında sıkça karşılaşılan temel matematiksel problemleri çözebilmek ve sayısal kararlarda değerleri muhakeme etme alışkanlığı kazanmak

DERS İÇERİĞİ

Hafta

Konu

1

Oran, Orantı Hesaplamaları

2

Oranlı Bölme Hesaplamaları

3

Yüzde ve binde hesabı,yüzde hesabı türleri

4

Yüzde hesabı Problemleri

5

Maliyet-Satış Hesabı Problemleri

6

Kâr-Zarar Hesapları

7

Anlatılan konularla ilgili Örnek Problemler

8

Karışım Hesapları

9

Bileşim ve ortalama Fiyat hesapları

10

Alaşım hesapları

11

Faiz Hesapları (Basit Faiz,Bileşik Faiz)

12

Basit ve Bileşik Faiz Basit Problemler

13

Basit ve Bileşik İskonto Hesapları

14

Uygulama Örnekleri

Beklenen Öğrenme Kazanımları: Dersin Sonunda Öğrenci;

1

Ondalık Yüzdelik, Bindelik sayılarla işlem yapabilmek, oran ve orantı problemlerini çözebilmek

2

Maliyet , kar/ zarar problemlerini çözebilmek

3

Basit faiz ve balig problemlerini çözebilmek, bileşik faiz problemlerini çözebilmek iskonto problemlerini çözebilmek

4

Alaşım problemlerini çözebilmek

5

Karışım problemlerini çözebilmek

Ölçme ve Değerlendirme Yöntem(ler)i: Ara Sınav: % 40, Yarıyıl Sonu Sınavı: % 60

Ders Kitabı: Prof.Dr.Erdem KOÇ, Öğr.Gör.Mehmet KEVÜK,Ticari Matematik, Nobel 2008

Önerilen Kaynaklar: Öğr.Gör.Sıddık ARSLAN, Ticari Matematik,Ankara 2008

DERS BİLGİ FORMU

Ders Adı:

Makro İktisat

Bölüm/Program/ABD: Yön. ve Org./ İşletme Yönetimi

Kredi/Saat:

2

Yıl-Dönem:

2014-15 II.Öğ.

Ders Kodu:

GMİŞ 152

Ders Düzeyi:

ÖnLisans

Seçmeli/Zorunlu:

Zorunlu

Öğretim Dili:

Türkçe

Öğretim Elemanı: N.Özlem UÇKUN

Öğrenci ile Görüşme Günü:

Pazartesi

Perşembe

Saati:

14.00-15.00

09.00-10.00

Dersin Amaçları: Makro İktisat dersinde öğrencilere; mesleğinde her türlü ekonomik analizi yapabilme becerisinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

DERS İÇERİĞİ

Hafta

Konu

1

Makro Ekonomiye giriş ve milli gelirin hesaplanması

2

Klasik ve Keynesgil Sistemin Temelleri

3

Klasik ve Keynesgil Sistemin Temelleri konu devamı

4

Keynesgil Sistemde milli gelirin belirlenmesi

5

Keynesgil Sistemde milli gelirin belirlenmesi konu devamı

6

Paranın tanımı ve işlevleri

7

Paranın ekonomiyi etkilemesi

8

Enflasyon

9

Enflasyonun etkileri

10

İşsizlik, istihdam ve tam istihdam

11

Eksik istihdamın nedenleri

12

Ekonomik dalgalanmalar

13

Ekonomik istikrar

14

Ekonomik büyüme

Beklenen Öğrenme Kazanımları: Dersin Sonunda Öğrenci;

1

Makro İktisat kavramlarını ne anlama geldiğini öğreneceklerdir,

2

GSYM hasılanın ne olduğunu, ekonomik hayatta nasıl ölçebileceklerini ve makro anlamda talep ve arzın nasıl oluştuğunu öğreneceklerdir,

3

Enflasyon çeşitlerini öğrenerek; enflasyonun ekonomik hayata nasıl etki ettiğini öğreneceklerdir,

4

Ekonomide konjonktürel dalgalanmanın nasıl oluştuğunu öğrenip, ekonomiyi nasıl etkileyeceğini öğreneceklerdir,

Ölçme ve Değerlendirme Yöntem(ler)i: Ara Sınav: % 40, Yarıyıl Sonu Sınavı: % 60

Ders Kitabı: Genel Ekonomi, Aykut DİREZİNCİ, Lisans Yayıncılık,2012

Önerilen Kaynaklar: İktisada Giriş II, Zeynel Dinler, Ekin Kitabevi. 2012

Akademik Bilgileri

İdari Görevler

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2021-2022 Ekonomi I Türkçe 3
2 2021-2022 Kamu Maliyesi Türkçe 2
3 2021-2022 Girişimcilik I Türkçe 2
4 2021-2022 Toplumsal Duyarlılık Projesi I Türkçe 1
5 2020-2021 Kamu Maliyesi Türkçe 3
6 2020-2021 Türk Vergi Sistemi Türkçe 2
7 2021-2022 Tüketici Tercihleri Türkçe 2
8 2021-2022 Ekonomi II Türkçe 3
9 2021-2022 Türk Vergi Sistemi Türkçe 3
10 2021-2022 Girişimcilik II Türkçe 2
11 2021-2022 Toplumsal Duyarlılık Projesi II Türkçe 2