Doç.Dr. YAĞMUR NİL DOĞAN

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
İSLAHİYE M.Y.O. VETERİNERLİK

   yagmurdogan@gantep.edu.tr      (0342) 869 03 00      234  
Sağlık Bilimleri Temel Alanı  Veteriner Gıda Hijyeni ve Teknolojisi

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

1 Adet
1
Geleneksel Süt Ürünleri

Yayın Yeri: 2023 Ankara Nobel Tıp Kitabevleri Ltd. Şti.
ISBN: 978-625-6448-09-4, 2023

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe

Makaleler

21 Adet
1
First Report of Vancomycin Resistance Enterococcus faecalis and Enterococcus faceium isolated from Water Buffalo Clotted Cream in Turkey

ŞEKER ESRA, DOĞAN YAĞMUR NİL
Yayın Yeri: Journal Hellenic Veterinary Medical Society
Türkçe, Elektronik, 2023

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI-Expanded
2
Determination of Seasonal Effect of Aflatoxin M1 Level in Water Buffalo Milk

GÜRLER ZEKİ, BİRDANE YAVUZ OSMAN, DOĞAN YAĞMUR NİL
Yayın Yeri: FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN
İngilizce, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI-Expanded
3
İnek Sütlerinde Somatik Hücre Sayısı ile Süt Amiloid A, Elektriksel İletkenlik ve pH Arasındaki İlişkiler

DÜZ MÜRÜVVET, DOĞAN YAĞMUR NİL, DOĞAN İLKAY
Yayın Yeri: KSÜ Tarım ve Doğa Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Emerging Sources Citation Index, TR Dizin
4
The Perception of Health and the Change in Nutritional Habits of Healthcare Professionals During the COVID-19 Pandemic

DOĞAN YAĞMUR NİL, DOĞAN İLKAY, KILIÇ İBRAHİM
Yayın Yeri: Progress in Nutrition
İngilizce, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI-Expanded
5
Effects of wild type lactic acid bacteria on histamine and tyramine formation in sucuk

DOĞAN YAĞMUR NİL, LENGER ÖMER FARUK, DÜZ MÜRÜVVET, DOĞAN İLKAY, GÜRLER ZEKİ
Yayın Yeri: Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society
İngilizce, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI-Expanded
6
The Effect of Dietary Probiotic Supplementation on Egg Weight inLaying Hens: A Meta–Analysis Study

KILIÇ İBRAHİM,BERK İHSAN,BOZKURT ZEHRA,DOĞAN YAĞMUR NİL
Yayın Yeri: Kocatepe Veterinary Journal
Türkçe, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  CAB Abstract
7
The Relation between Biochemical Parameters, Milk Amyloid A, Somatic Cell Count, and SomePathogens in Buffalo Milks

DOĞAN YAĞMUR NİL,DÜZ MÜRÜVVET,DOĞAN İLKAY,GÜRLER ZEKİ
Yayın Yeri: KSÜ Tarım ve Doğa Dergisi
İngilizce, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Emerging Sources Citation Idex (ESCI), TR Dizin
8
Antioxidant activitiy of Lactobacillus plantarum, Lactobacillus sake and Lactobacillus curvatus strains isolated from fermented Turkish Sucuk

DÜZ MÜRÜVVET,DOĞAN YAĞMUR NİL,DOĞAN İLKAY
Yayın Yeri: ANAIS DA ACADEMIA BRASILEIRA DE CIENCIAS
İngilizce, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI-Expanded
9
Histidine and tyrosine decarboxylase activities of lactic acid bacteria in sea bream (Sparus aurata) and sea bass (Dicentrarchus labrax)

DOĞAN YAĞMUR NİL,PAMUK ŞEBNEM,GÜRLER ZEKİ
Yayın Yeri: Ankara Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi
İngilizce, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI-Expanded
10
Chloramphenicol and sulfonamide residues in sea bream (Sparus aurata) and sea bass (Dicentrarchus labrax) fish from aquaculture farm

DOĞAN YAĞMUR NİL,PAMUK ŞEBNEM,GÜRLER ZEKİ
Yayın Yeri: Environmental Science and Pollution Research
İngilizce, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI-Expanded
11
Investigation of the Microbiological Quality of Sea Breeding (Sparus aurata) and Sea Bass (Dicentrarchus labrax) Fishes in Afyonkarahisar Province

PAMUK ŞEBNEM,DEMİREL YAĞMUR NİL,GÜRLER ZEKİ
Yayın Yeri: Kocatepe Veterinary Journal
Türkçe, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  CAB Abstract
12
The effect of natural microbiota on colour, texture and sensory properties of sucuk during the production

DEMİREL YAĞMUR NİL,GÜRLER ZEKİ
Yayın Yeri: Ankara Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi
İngilizce, Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI-Expanded
13
Effects of Different Garlic Forms on Turkish Sucuk Quality

KARA RECEP,ACARÖZ ULAŞ,GÜRLER ZEKİ,DEMİREL YAĞMUR NİL,salim mehmet naci
Yayın Yeri: Advances in Food Sciences
İngilizce, Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Biological Abstracts/BIOSIS Previews
14
Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğrencilerinin Sucuk Tüketim Alışkanlıkları

DEMİREL YAĞMUR NİL,DOĞAN İLKAY
Yayın Yeri: Kocatepe Veterinary Journal
Türkçe, Elektronik, 2017

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
15
Fermente sucuk üretiminde kullanılan mikroorganizma kombinasyonlarının aroma gelişimi üzerindeki etkisinin araştırılması

DEMİREL YAĞMUR NİL,GÜRLER ZEKİ
Yayın Yeri: Eurasian Journal of Veterinary Sciences
Türkçe, Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
16
Afyon Kaymağı Üretiminde Kullanılan Süt Türünün Real Time PCR ileBelirlenmesi

KARA RECEP,DEMİREL YAĞMUR NİL
Yayın Yeri: Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2016

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
17
Günümüzde Doğal Floranın Önemi

DEMİREL YAĞMUR NİL,GÜRLER ZEKİ
Yayın Yeri: Elektronik Mikrobiyoloji Dergisi TR
Türkçe, Elektronik, 2016

Ulusal  Hakemli  Derleme Makale  Endekste taranmıyor
18
Hayvansal Gıdalardan İzole Edilen Laktik Asit BakterilerininAntibiyotik Direnç Profilleri

DEMİREL YAĞMUR NİL,GÜRLER ZEKİ
Yayın Yeri: Afyon Kocatepe University Kocatepe Veterinary Journal
Türkçe, Elektronik, 2016

Ulusal  Hakemli  Derleme Makale  Journal Index, Academic Index, Turkey Citation Index, and Google Scholar, Tübit
19
Tüketime hazır tuzlanmış hamsi balıklarının Engraulis encrasicolus mikrobiyolojik ve kimyasalkalitelerinin belirlenmesi

İNAT GÖKHAN,PAMUK ŞEBNEM,SIRIKEN BELGİN,DEMİREL YAĞMUR NİL
Yayın Yeri: Veteriner Hekimler Derneği Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2013

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
20
Kabuklu deniz hayvanlarından kaynaklanan paralitik zehirlenme

DEMİREL YAĞMUR NİL,ÇELİK TARIK HALUK
Yayın Yeri: Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2013

Ulusal  Hakemli  Derleme Makale  ULAKBİM, ASFA, BIOSIS, CABI, FıshLIT
21
Inactivation of Salmonella Typhimurium on poultry meat by electrolyzed water

İPLİKÇİOĞLU ÇİL GÜZİN,DEMİREL YAĞMUR NİL,ŞİRELİ UFUK TANSEL
Yayın Yeri: Veteriner Hekimler Derneği Dergisi
İngilizce, Elektronik, 2012

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN

Bildiriler

15 Adet
1
DPPH Radical Scavenging Effect and Fe2 Ion Chelating Activity of Some Lactobacillus Strains Isolated from Traditional Sucuk

DÜZ MÜRÜVVET,DEMİREL YAĞMUR NİL,DOĞAN İLKAY
Yayın Yeri: 5th International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies
İngilizce, 25.10.2019

Uluslararası  Özet bildiri
2
Çiftlik Çipura (Sparus aurata) ve Levrek (Dicentrarchus labrax) Balıklarında Kloramfenikol Kalıntısı ile ilgili bir Araştırma

DEMİREL YAĞMUR NİL,PAMUK ŞEBNEM,GÜRLER ZEKİ
Yayın Yeri: 8. National / 2. International Veterinary Food Hygiene Congress
İngilizce, 24.10.2019

Uluslararası  Özet bildiri
3
Sparus Aurata ve Dicentrarchus Labrax Türü Balıklarından İ̇zole Edilen Laktik Asit Bakterilerinin Histidin ve Tirozin Dekarboksilaz Aktiviteleri

DEMİREL YAĞMUR NİL,PAMUK ŞEBNEM,GÜRLER ZEKİ
Yayın Yeri: 6th International Multidiciplinary Studies Congress
TÜRKİYE, İngilizce, 26.04.2019

Uluslararası  Özet bildiri
4
Histidine And Tyrosine Decarboxylase Activities Of Some Wild Type Lactic Acid Bacteria

DEMİREL YAĞMUR NİL,LENGER ÖMER FARUK,DÜZ MÜRÜVVET,DOĞAN İLKAY,GÜRLER ZEKİ
Yayın Yeri: 3. International Conference on Agriculture, Food, Veterinary and Pharmacy Sciences
İngilizce, 16.04.2019

Uluslararası  Özet bildiri
5
Evaluation of Somatic Cell Count According to Presence of Some Pathogens Threatening Public Health in Buffalo Milks

DEMİREL YAĞMUR NİL,DÜZ MÜRÜVVET,DOĞAN İLKAY,GÜRLER ZEKİ
Yayın Yeri: 2. Uluslararası Hayvansal Gıdalar Kongresi
Türkçe, 08.11.2018

Uluslararası  Özet bildiri
6
Laktik Asit Bakterilerinin Antioksidan Aktiviteleri

DÜZ MÜRÜVVET,DEMİREL YAĞMUR NİL
Yayın Yeri: International Congress on Science and Education
İngilizce, 28.09.2018

Uluslararası  Özet bildiri
7
Manda Sütlerinde Somatik Hücre Sayısı ile Oksidatif Stres Parametreleri Arasındaki İlişki

DEMİREL YAĞMUR NİL,DÜZ MÜRÜVVET,DOĞAN İLKAY,GÜRLER ZEKİ
Yayın Yeri: 3. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi
Türkçe, 09.09.2018

Uluslararası  Özet bildiri
8
Isolation and identification Lactobacillus plantarum, Lactobacillus sake, Lactobacillus curvatus and Staphylococcus xylosus strains from fermented sucuk’s natural microbiota

DEMİREL YAĞMUR NİL,GÜRLER ZEKİ
Yayın Yeri: 7th European Food Safety Standards Conference
İngilizce, 13.11.2017

Uluslararası  Özet bildiri
9
LAKTİK ASİT BAKTERİLERİNİN BİYOJEN AMİN OLUŞUMUÜZERİNDE ETKİSİ

DEMİREL YAĞMUR NİL,DÜZ MÜRÜVVET,GÜRLER ZEKİ
Yayın Yeri: İç Anadolu Bölgesi 3. Tarım ve Gıda Kongresi (26-28 Ekim 2017), Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas
TÜRKİYE, Türkçe, 26.10.2017

Ulusal  Özet bildiri
10
Effects of different garlic forms on Turkish sucuk quality

KARA RECEP,ACARÖZ ULAŞ,GÜRLER ZEKİ,DEMİREL YAĞMUR NİL,salim mehmet naci
Yayın Yeri: 4th International Vet İstanbul Group Congress
İngilizce, 11.05.2017

Uluslararası  Özet bildiri
11
Prevalence of Listeria monocytogenes Salmonella spp E coli and coagulase positive staphylococcus in Afyon Kaymak

KARA RECEP,AKKAYA LEVENT,KONAK SELAHATTİN,DEMİREL YAĞMUR NİL
Yayın Yeri: Asian Buffalo Congress 2015
İngilizce, 21.04.2015

Uluslararası  Özet bildiri
12
Determination of Milk Species Used In Afyon Kaymak Production With Real Time PCR

KARA RECEP,DEMİREL YAĞMUR NİL
Yayın Yeri: 8th Asian Buffalo Congress
İngilizce, 21.04.2015

Uluslararası  Özet bildiri
13
Comparison of Some Quality Properties of Pastrami Produced from Cattle and Buffalo Meat

DOĞRUER YUSUF,GÜRLER ZEKİ,TELLİ ARİFE EZGİ,DEMİREL YAĞMUR NİL
Yayın Yeri: 2nd International VetIstanbul Group Congress 2015, 7-9 April Saint-Petersburg, Russia
İngilizce, 07.04.2015

Uluslararası  Özet bildiri
14
Afyonkarahisar'da Satılan Kaymakların Bazı Kimyasal ve Mikrobiyolojik Kalitelerinin Belirlenmesi

GÜRLER ZEKİ, PAMUK ŞEBNEM, DOĞAN YAĞMUR NİL
Yayın Yeri: 5. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi
Türkçe, 03.04.2013

Ulusal  Özet bildiri
15
INACTIVATION OF SALMONELLA TYPHIMURIUM ON POULTRY MEAT BY ELECTROLYZED WATER

İPLİKÇİOĞLU GÜZİN, DOĞAN YAĞMUR NİL, ŞİRELİ UFUK TANSEL
Yayın Yeri: Days of Veterinary Medicine 2012 3rd International Scientific Meeting
MAKEDONYA, İngilizce, 02.09.2012

Uluslararası  Tam metin bildiri

Projeler

10 Adet
1
FERMENTE TÜRK SUCUKLARINDAN İZOLE EDİLEN LACTOBACILLUS PLANTARUM LACTOBACILLUS SAKE LACTOBACILLUS CURVATUS VE STAPHYLOCOCCUS XYLOSUS SUŞLARININ STARTER KÜLTÜR OLARAK KULLANILMASININ ARAŞTIRILMASI


30.06.2014 - 01.06.2016
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Araştırmacı 

ULUSAL  Tamamlandı
2
Balık kasında sülfonamid antibiyotiklerin enzim bağlantılı immünosorbent assay (ELISA) ile belirlenmesi


28.08.2018 - 12.12.2019
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Araştırmacı 

ULUSAL  AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
3
Balık Etinde ELIZA Yöntemiyle Kloramfenikol Belirlenmesi


28.08.2018 - 27.08.2019
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Yürütücü 

ULUSAL  AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
4
Farklı Sarımsak Formlarının Sucuk Kalitesi Üzerine Etkisinin Araştırılması


28.07.2015 - 01.06.2017
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Araştırmacı 

ULUSAL  AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
5
Lactobacillus plantarum, Lactobacillus sake ve Lactobacillus curvatus’xxun İn Vitro Ortamda Antioksidan Özelliklerinin İncelenmesi


27.03.2018 - 11.09.2019
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Araştırmacı 

ULUSAL  Tamamlandı
6
AFYON MANDA KAYMAKLARINDA VANKOMİSİNE DİRENÇLİ ENTEROCOCCUS TÜRLERİNİN PZR İLE ARAŞTIRILMASI


26.07.2017 - 29.06.2021
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Araştırmacı 

ULUSAL  Tamamlandı
7
Manda sütlerinde bazı patojen mikroorganizmaların akut faz proteinleri ve biyokimyasal parametrelerle ilişkisinin incelenmesi


26.07.2017 - 26.12.2018
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Yürütücü 

ULUSAL  AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
8
Afyonkarahisar İlinde Manda Sütü numunelerindeki Aflatoksin M1 Düzeylerinin Mevsimsel Değişiminin Belirlenmesi, 15.VF.02


22.07.2017 - 22.01.2018
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Araştırmacı 

ULUSAL  Tamamlandı
9
Afyon Kaymağı Üretiminde Kullanılan Süt Türünün Belirlenmesi


05.10.2014 - 24.06.2015
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Araştırmacı 

ULUSAL  Tamamlandı
10
Sucuklardan İzole Edilen Lactobacillus plantarum, Lactobacillus sake ve Lactobacillus curvatus Suşlarının Histidin ve Tirozin Dekarboksilaz Aktivitelerinin Belirlenmesi


04.08.2017 - 05.08.2019
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Yürütücü 

ULUSAL  AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı

Üniversite Dışı Deneyim

1 Adet
1
Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.

Stajer Veteriner Hekim
Veteriner Hekimlik ile ilgili görevler,

2009 - 2009

İdari Görevler

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2017-2018 Hayvansal Gıdalar ve Beslenme Türkçe 1
2 2017-2018 Hayvansal Kaynaklı Hastalıklar Türkçe 2
3 2017-2018 İntörn Besin Hijyeni ve Teknolojisi Türkçe 5
4 2018-2019 İNTÖRN BESİN HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ Türkçe 5
5 2018-2019 HAYVANSAL KAYNAKLI HASTALIKLAR Türkçe 2
6 2018-2019 HAYVANSAL GIDALAR VE BESLENME Türkçe 1
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2019-2020 Hijyen ve Sanitasyon Türkçe 2
2 2020-2021 Hijyen ve Sanitasyon Türkçe 2
3 2019-2020 Genel Mikrobiyoloji Türkçe 4
4 2020-2021 Genel Mikrobiyoloji Türkçe 4
5 2019-2020 Büro Yönetimi ve İletişim Teknikleri Türkçe 3
6 2020-2021 Büro Yönetimi ve İletişim Teknikleri Türkçe 3
7 2021-2022 Salgın Hastalıklar ve Zoonozlar Türkçe 2
8 2021-2022 Tıbbi Terminoloji Türkçe 3
9 2021-2022 Veteriner Halk Sağlığı Türkçe 2
10 2021-2022 Halk Sağlığı Türkçe 2
11 2021-2022 Genel Mikrobiyoloji Türkçe 4
12 2021-2022 Hijyen ve Sanitasyon Türkçe 2
13 2021-2022 Tıbbi Terminoloji II Türkçe 3
14 2021-2022 Büro Yönetimi ve İletişim Teknikleri Türkçe 3
15 2021-2022 Mesleki Uygulama Dersi Türkçe 2

Araştırmalar

2 Adet
1
Laboratuvar Biyogüvenliği

Laboratuvarda güvenli çalışma teknikleri
Afyonkarahisar,   Ulusal  Kurs

2
Deney Hayvanları Kullanım Kursu

Deney Hayvanları Kullanımı Uygulamaları
Afyonkarahisar,   Ulusal  Sertifika