Doç.Dr. AYGÜL KILINÇ

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ ve İDARİ.BİL.FAK. SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ

   aygulkilinc@gantep.edu.tr      (0342) 317 20 91  
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı  Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikaları  Kentleşme Politikaları  Yerel Yönetimler  Kentsel / Yerel Siyaset

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

5 Adet
1
Sanayileşme ve Göç Kıskacında Kent ve Çevre Yönetimi Üzerine Yazılar-II

Yayın Yeri: Hacettepe Üniversitesi
ISBN: 978-975-491-500-6, TÜRKİYE, Ankara, 2020

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
2
Examining the Relationship Between Economics and Philosophy

Yayın Yeri: IGI Global
ISBN: 9781799810377, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, Hershey, PA, 2019

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
3
The Modernizing Process in Turkey

Yayın Yeri: Nomos Verlag
ISBN: 978-3-8452-9115-4, ALMANYA, Baden, 2018

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
4
QUO VADIS: KAMU YÖNETİMİ

Yayın Yeri: Nika Yayınevi
ISBN: 978-605-9386-28-9, TÜRKİYE, Ankara, 2018

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
5
Current Researches in Geography

Yayın Yeri: © E-BWN 2017
ISBN: 978-83-943963-3-6, İTALYA, Roma, 2017

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce

Makaleler

10 Adet
1
Kentsel Alanda Teknik Altyapı Hizmetlerinin Parçacıl Üretilme Politikasına Eleştirel Bir Yaklaşım

KILINÇ AYGÜL
Yayın Yeri: Memleket Siyaset Yönetim (MSY)
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2021

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
2
Akıllı Kent: Öğreten Kentlerden Öğrenen Kentlilere

KILINÇ AYGÜL
Yayın Yeri: Gaziantep University Journal of Social Sciences
Türkçe, Elektronik, 2019

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
3
Yarı-Sömürgeleşme ve Çevreleşme Sürecinde Osmanlı İmparatorluğu’nda Kentsel Formasyon: Sınıfsal Yapı, Beledi Hizmetler ve Kent İşlevleri

KILINÇ AYGÜL
Yayın Yeri: Kent Araştırmaları Dergisi (Journal of Urban Studies)
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2018

Ulusal  Hakemli  Derleme Makale  TR DİZİN
4
SINIR AŞAN GÖÇLER: MÜLTECİ SORUNU VEGÖÇ YÖNETİMİ

KILINÇ AYGÜL
Yayın Yeri: Akademik Ombudsman
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2018

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
5
TÜRKİYE’DE KAMU YÖNETİMİNİ GELİŞTİRME AÇISINDAN NEUMARK RAPORU

KILINÇ AYGÜL
Yayın Yeri: ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi
Türkçe, Elektronik, 2018

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Index Copernicus CiteFaktor ResearchBib Google Scholar
6
Yerel Ölçekte Siyasal Katılım ve Temsiliyet Açısından Adana Kent Konseyi

KILINÇ AYGÜL
Yayın Yeri: Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2017

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  ASOS
7
Kentsel Alanda Mekansal Düzenleme ve Kadının Kent Kullanım Hakkı Hopa Örneği

KILINÇ AYGÜL
Yayın Yeri: Karadeniz Araştırmaları Journal of the Black Sea Studies
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2016

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
8
KENT YÖNETİMİNDE YOL HARİTASI SORUNSALI KENTSEL POLİTİKA

KILINÇ AYGÜL
Yayın Yeri: Memleket Siyaset Yönetim
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2016

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
9
Seçili Başkentlerin Kent Planlama Öyküsü Ankara Brasilia Canberra Islamabad Washington DC

KILINÇ AYGÜL
Yayın Yeri: ODÜ SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
Türkçe, Elektronik, 2013

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  INDEX COPENICUS INTER NATIONAL DOAJ EBSCO HOST
10
Neoliberalizm Bağlamında Sürdürülebilir Kalkınmanın Merkez ve Çevre Ülkeler Açısından Değerlendirilmesi

KILINÇ AYGÜL
Yayın Yeri: Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Türkçe, Basılı, 2012

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  ASOS EBSCO

Bildiriler

19 Adet
1
Kentsel Ekonominin Mekânsal Boyutu: Merkezileşen Kentler veDiğerleri

KILINÇ AYGÜL
Yayın Yeri: IV. ULUSLARARASI KENT ARAŞTIRMALARI KONGRESİ
TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 16.10.2019

Uluslararası  Özet bildiri
2
Kentsel Alanda Kamu Yatırım Projeleri İçin Yer Seçim Kararı ve Kentsel Gelişme

KILINÇ AYGÜL
Yayın Yeri: V. Stratejik Kamu Yönetimi Sempozyumu
TÜRKİYE, İstanbul, Türkçe, 09.10.2019

Ulusal  Özet bildiri
3
GAZİANTEP’TE GÖÇMENLER: KENTSEL GELİŞME AÇISINDAN FIRSAT MI YOKSA TEHDİT MİDİR?

KILINÇ AYGÜL
Yayın Yeri: 13. Uluslararası Kamu Yönetimi Sempozyumu (KAYSEM-13)
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 18.04.2019

Ulusal  Özet bildiri
4
GÜVENLİ VE SAĞLIKLI KENTSEL YAŞAMIN TESİSİNDE KENTSEL PLANLAMANIN ROLÜ VE ÖNEMİ

KILINÇ AYGÜL
Yayın Yeri: 13. Uluslararası Kamu Yönetimi Sempozyumu (KAYSEM-13)
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 18.04.2019

Ulusal  Özet bildiri
5
Eclectic Approach to Urban Planning and Remaining on the Measure: An Analysis from Berlin City Plan / Kent Planlamasında Eklektik Yaklaşım ve Ölçüne Bağlı Kalma: Berlin Kent Planı Üzerinden Bir Çözümleme

KILINÇ AYGÜL
Yayın Yeri: XV. European Conference on Social and Behavioral Sciences
TÜRKİYE, Aydın, Türkçe, 01.02.2018

Uluslararası  Özet bildiri
6
Hukuksal ve Kurumsal Altyapısıyla Türkiye’de Göç Yönetimi

KILINÇ AYGÜL
Yayın Yeri: II. KENTFOR: Sanayileşme ve Göç Kıskacında Kent ve Çevre Yönetim
TÜRKİYE, Tekirdağ, Türkçe, 11.08.2017

Ulusal  Tam metin bildiri
7
Sınır Aşan Göçler: Mülteci Sorunu ve Göç Yönetimi

KILINÇ AYGÜL
Yayın Yeri: ULUSLARARASI SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER BERLİN KONFERANSI
ALMANYA, Berlin, Türkçe, 18.05.2017

Uluslararası  Özet bildiri
8
Instrumental Approach to Sustainable Urban Development Process Political Participation Urban Policy and Urban Planning

KILINÇ AYGÜL
Yayın Yeri: XI. European Conference on Social and Behavioral Sciences / XI. ECSBS
İTALYA, Roma, İngilizce, 01.09.2016

Uluslararası  Özet bildiri
9
Kentsel Alanda Teknik Altyapı Hizmetlerinin Yeniden Üretim Politikasına Eleştirel Bir Yaklaşım

KILINÇ AYGÜL
Yayın Yeri: 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 39. Kolokyumu - Müdahale Mücadele ve Planlama
TÜRKİYE, Trabzon, Türkçe, 05.11.2015

Ulusal  Tam metin bildiri
10
Yerel Ölçekte Siyasal Katılım ve Temsiliyet Açısından Adana Kent Konseyi

KILINÇ AYGÜL
Yayın Yeri: 13. KAYFOR
TÜRKİYE, Konya, Türkçe, 15.10.2015

Ulusal  Tam metin bildiri
11
Türkiye de Kamu Yönetimini Geliştirme Açısından Neumark Raporu

KILINÇ AYGÜL
Yayın Yeri: 7. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi
MACARİSTAN, Kaposvar, Türkçe, 23.08.2015

Uluslararası  Tam metin bildiri
12
Akıllı Kent Öğreten Kentlerden Öğrenen Kentlilere

KILINÇ AYGÜL
Yayın Yeri: INTE 2015 International Conference on New Horizons in Education
İSPANYA, Barcelona, Türkçe, 10.06.2015

Uluslararası  Tam metin bildiri
13
Kentsel Alanda Mekânsal Düzenleme ve Kadının Kent Kullanım Hakkı Hopa Örneği

KILINÇ AYGÜL
Yayın Yeri: Artvin Çoruh Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi
TÜRKİYE, Artvin, Türkçe, 15.10.2014

Uluslararası  Tam metin bildiri
14
Türkiye de Kentsel Bütünleşme Sürecinde Halk Eğitim Merkezlerinin Araçsal Rolü Üzerine Bir Deneme

KILINÇ AYGÜL
Yayın Yeri: 5th International Conference of New Horizons in Education
FRANSA, Paris, Türkçe, 24.06.2014

Uluslararası  Tam metin bildiri
15
Bilgi Yönetimi Bağlamında Üniversite ve Sanayi İşbirliği Adana Üniveriste Sanayi Ortak Araştırma Merkezi Adana ÜSAM

KILINÇ AYGÜL
Yayın Yeri: XVIII. Türkiye’xxde İnternet Konferansı- INETD
TÜRKİYE, İstanbul, Türkçe, 09.12.2013

Ulusal  Tam metin bildiri
16
Serbest Piyasa Ekonomisinde Sermayenin Mekansal Hareketliliği ve Kentsel Gelişmenin Ekonomik Sosyal ve Mekansal Niteliği

KILINÇ AYGÜL
Yayın Yeri: KBAM-Kentsel Bölgesel Araştırmalar Ağı 4. Sempozyumu, Neoliberalizm Sonrası Mekansal Müdahale Biçimleri ve Yansımaları
TÜRKİYE, Mersin, Türkçe, 28.11.2013

Ulusal  Tam metin bildiri
17
Startejik Kentsel Planlama Yaklaşımı ve Kentsel Planlamanın Sosyal Bütünleştirme Sorunsalı

KILINÇ AYGÜL
Yayın Yeri: KBAM-Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Ağı 2. Sempozyumu Planlamanın Dünü-Bugünü-Yarını: Planlamada Yeni Söylem Arayışlar
TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 08.12.2011

Ulusal  Tam metin bildiri
18
Adana nın Kentleşme Deneyimi Üzerinden Kentsel Planlamayı Yeniden Düşünmek

KILINÇ AYGÜL
Yayın Yeri: 8. Dünya Şehircilik Günü 34. Kolokyumu ’Planlamanın Dili’
TÜRKİYE, Kayseri, Türkçe, 08.11.2010

Ulusal  Tam metin bildiri
19
Kentesel Gelişme Açısından Sınır Ticaretinin Değerlendirilmesi

KILINÇ AYGÜL
Yayın Yeri: Kilis 7 Aralık Üniversitesi 1. Uluslararası Sınır Ticareti Kongresi
TÜRKİYE, Kilis, Türkçe, 04.11.2010

Uluslararası  Tam metin bildiri

Projeler

3 Adet
1
Artvin Çoruh Üniveristesi Öğrencilerinin Harcamalarının Artvin Ekonomisine Katkısı

Artvin Çoruh Üniveristesi Öğrencilerinin Harcamalarının Artvin Ekonomisine Katkısı üzerine yapılan bilimsel bir çalışma
15.04.2016 - 22.06.2018
ARAŞTIRMA PROJESİ,   Araştırmacı 

ULUSAL  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
2
Artvin Çoruh Üniversitesi’nin Artvin Ekonomisine Katkısı

Artvin Çoruh Üniversitesi’nin Artvin Ekonomisine Katkısı
12.05.2016 - 28.06.2018
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Araştırmacı 

ULUSAL  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
3
Artvin Çoruh Üniversitesi’nin Artvin Ekonomisine Katkısı


12.05.2016 - 28.06.2018
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Araştırmacı 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı

Editörlükler

4 Adet
1
Comparative Approaches to Old and New Institutional Economics

Yazar Adı: AYDIN HALİSOĞLU TUĞBA,ÇERMİKLİ AFFAN HAKAN,DOĞAN ÇALIŞKAN ZEHRA,ERYILMAZ ÇAĞRI,KILINÇ AYGÜL , Yayın Yeri: IGI GLOBAL
Kitap, İngilizce, 2019,   Uluslararası  Elektronik

2
Artvin Çoruh Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi

Yazar Adı: BİNGÖL ABDULKUDDÜS,KAYA İBRAHİM,KILINÇ AYGÜL,PINARBAŞI ESAT,KUMANDAŞ ÖZTÜRK HATİCE,BERBEROĞLU MURAT,LİMANLI ÖMER,SUBAŞI ÖMER , Yayın Yeri: Zafer Ofset
Dergi, Türkçe, 2017,   Uluslararası  Acarindex, Asos  Basılı+Elektronik

3
Artvin Çoruh Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi

Yazar Adı: BİNGÖL ABDULKUDDÜS,KAYA İBRAHİM,KILINÇ AYGÜL,PINARBAŞI ESAT,KUMANDAŞ ÖZTÜRK HATİCE,BERBEROĞLU MURAT,LİMANLI ÖMER,ŞAFAKCI HAMİT , Yayın Yeri: Zafer Ofset
Dergi, Türkçe, 2017,   Uluslararası  Acarindex, Asos, Google Scholar  Basılı

4
Examining the Relationship Between Economics and Philosophy

Yazar Adı: AYDIN HALİSOĞLU TUĞBA,ÇERMİKLİ AFFAN HAKAN,DOĞAN ÇALIŞKAN ZEHRA,ERYILMAZ ÇAĞRI,KILINÇ AYGÜL , Yayın Yeri: IGI GLOBAL
Kitap, İngilizce, 2019,   Uluslararası  Basılı+Elektronik

İdari Görevler

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2018-2019 Toplumsal Değişme ve Kentleşme (Tezli) Türkçe 3
2 2018-2019 Seminer (YL) Türkçe 2
3 2018-2019 Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar (Tezli) Türkçe 3
4 2018-2019 Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar (Tezsiz) Türkçe 3
5 2018-2019 Kentleşme ve Kamusal Alan (Tezli) Türkçe 3
6 2018-2019 Kentleşme ve Kamusal Alan (Tezsiz) Türkçe 3
7 2019-2020 KMY523 Küreselleşme ve Çevre Sorunları (Tezli) Türkçe 3
8 2019-2020 KMY573 Küreselleşme ve Çevre Sorunları (Tezsiz) Türkçe 3
9 2019-2020 KNT899 Uzmanlık Alanı Türkçe 4
10 2020-2021 Şehirleşme Kuramları Türkçe 3
11 2020-2021 Göç Hareketleri ve Kentlileşme Süreçleri Türkçe 3
12 2019-2020 Kentleşme ve Kamusal Alan Türkçe 3
13 2019-2020 Küreselleşme ve Çevre Sorunları Türkçe 3
14 2021-2022 Şehirleşme Kuramları Türkçe 3
15 2021-2022 Göç Hareketleri ve Kentlileşme Süreçleri Türkçe 3
16 2021-2022 Şehirleşme Kuramları (Tezli İÖ) Türkçe 3
17 2021-2022 Şehirleşme Kuramları (Tezsiz) Türkçe 3
18 2021-2022 Göç Hareketleri ve Kentlileşme Süreçleri (Tezli İÖ) Türkçe 3
19 2021-2022 Göç Hareketleri ve Kentlileşme Süreçleri (Tezsiz) Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2014-2015 İnsan Hakları ve Demokrasi Türkçe 3
2 2014-2015 Siyasal Düşünceler Tarihi Türkçe 4
3 2014-2015 Kent Yönetimi ve Politikası Türkçe 3
4 2014-2015 Kent Tarihi Türkçe 3
5 2014-2015 Siyaset Bilimine Giriş Türkçe 2
6 2014-2015 İnsan Hakları ve Demokrasi Türkçe 2
7 2014-2015 Kamu Yönetimi Türkçe 6
8 2014-2015 İdare Hukuku Türkçe 3
9 2015-2016 İdari Yargı Türkçe 3
10 2015-2016 Kent Yönetimi ve Politikası Türkçe 3
11 2015-2016 Sosyal Politika Türkçe 4
12 2015-2016 Kamu Yönetimi Türkçe 3
13 2015-2016 İdare Hukuku Türkçe 3
14 2015-2016 Yerel Yönetimler Türkçe 3
15 2016-2017 Kamu Yönetimi Türkçe 3
16 2016-2017 İDARE HUKUKU Türkçe 3
17 2016-2017 KAMU YÖNETİMİ Türkçe 3
18 2016-2017 İDARİ YARGI Türkçe 3
19 2016-2017 YEREL YÖNETİMLER Türkçe 3
20 2016-2017 BİTİRME TEZİ Türkçe 6
21 2017-2018 ÇEVRE YÖNETİMİ VE POLİTİKASI Türkçe 3
22 2017-2018 KENT YÖNETİMİ VE POLİTİKASI Türkçe 3
23 2017-2018 KAMU POLİTİKALARI Türkçe 3
24 2017-2018 BİTİRME TEZİ Türkçe 6
25 2017-2018 YEREL YÖNETİMLER Türkçe 3
26 2017-2018 KAMU YÖNETİMİ Türkçe 3
27 2018-2019 KAMU YÖNETİMİ Türkçe 3
28 2018-2019 Çevre Politikası Türkçe 3
29 2018-2019 Kentleşme ve Kentsel Politikalar Türkçe 3
30 2018-2019 Türk İdari Sistemi Türkçe 3
31 2018-2019 Yerel Yönetimler ve Yönetişim Türkçe 3
32 2018-2019 Toplumsal Duyarlılık Projesi II Türkçe 2
33 2019-2020 KMY107 Sosyoloji Türkçe 3
34 2019-2020 KMY207 Türk Yönetim Tarihi Türkçe 3
35 2019-2020 KMY205 İdare Hukuku Türkçe 3
36 2019-2020 TDP102 Toplumsal Duyarlılık Projesi Türkçe 1
37 2018-2019 KMY102 Kamu Yönetimine Giriş Türkçe 3
38 2018-2019 KMY107 Sosyoloji Türkçe 3
39 2020-2021 Sosyoloji Türkçe 3
40 2020-2021 Kentleşme ve Konut Politikaları Türkçe 3
41 2020-2021 Türkiye'nin Toplumsal Yapısı Türkçe 3
42 2020-2021 Kent ve Çevre Sorunları Türkçe 3
43 2020-2021 Kent Sosyolojisi Türkçe 3
44 2019-2020 Türk Yönetim Tarihi Türkçe 3
45 2019-2020 İdare Hukuku Türkçe 3
46 2021-2022 Sosyoloji Türkçe 3
47 2021-2022 Kentleşme ve Konut Politikaları Türkçe 3
48 2021-2022 Türkiye'nin Toplumsal Yapısı Türkçe 3
49 2021-2022 Kent ve Çevre Sorunları Türkçe 3
50 2021-2022 Kent Sosyolojisi Türkçe 3
51 2021-2022 Çevre Yönetimi Türkçe 3
52 2013-2014 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I Türkçe 18
53 2013-2014 Sosyal Hizmet ve Uygulamaları Türkçe 2
54 2013-2014 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II Türkçe 14
55 2013-2014 Siyaset Bilimine Giiriş Türkçe 2
56 2013-2014 İnsan Hakları ve Demokrasi Türkçe 2
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2013-2014 Kamu ve Özel Kesim Yapısı Türkçe 6

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı Postmodernizmin Türk kamu yönetimine etkileri: Siyasal, ekonomik ve sosyo-kültürel açıdan bir inceleme MİNE GÜZEL TezMerkezi 2022

Üyelikler

1 Adet
1
Bölge Bilimi Türk Milli Komitesi (RSAI-Regional Science Association International Türk Seksiyonu)

 Üye    Bilimsel Kuruluş    2017 

Sanatsal Faaliyetler

5 Adet
1
KAYSEM 13

Etkinlik Yeri: Gaziantep Üniversitesi
Düzenleyenler : Akademisyenler
WORKSHOP /  18.04.2019 - 20.04.2019

Ulusal  Karma  Diğer
2
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ

Etkinlik Yeri: Artvin Çoruh Üniveristesi Hopa İİBF Hopa / ARTVİN
Düzenleyenler : Yrd. Doç. Dr. Aygül KILINÇ Yrd. Doç. Dr. Evren ALTINKAŞ Yrd. Doç. Dr. Kutay AYTUĞ Öğr. Gör. Murat BERBEROĞLU Yrd. Doç. Dr. Sinem Gözde BEŞBALLI Yrd. Doç. Dr. Ayhan BİLGİN Yrd. Doç. Dr. Özgür DOĞAN Yrd. Doç. Dr. Ahmet Arif EREN Yrd. Doç. Dr. Ahme
WORKSHOP /  15.10.2014 - 17.10.2014

Uluslararası  Özgün  Diğer
3
Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi Sayı: 1, Yaz-2015

Etkinlik Yeri: Artvin Çoruh Üniveristesi
Düzenleyenler : Aygül KILINÇ
BELGE ÇÖZÜMLEME VE RESTORASYON/Belge Çözümlenmesi ve Yayını/  01.07.2015

Ulusal  Özgün  Diğer
4
VII. KAMU POLİTİKALARI ÇALIŞTAYI

Etkinlik Yeri: Artvin Çoruh Üniversitesi ve Batumi Shota Rustaveli Üniversitesi
Düzenleyenler : Yrd. Doç. Dr. Aygül KILINÇ
WORKSHOP /  01.09.2015

Uluslararası  Özgün  Diğer
5
Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi Sayı: 2, Kış-2015

Etkinlik Yeri: Artvin Çoruh Üniveristesi
Düzenleyenler : Aygül KILINÇ
BELGE ÇÖZÜMLEME VE RESTORASYON/Belge Çözümlenmesi ve Yayını/  01.12.2015

Ulusal  Özgün  Diğer