Dr.Öğr.Üyesi SEMRA ÇEVİK

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EBELiK

   akkoz@gantep.edu.tr  
Sağlık Bilimleri Temel Alanı  Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

2 Adet
1
DİSİPLİNER YAKLAŞIMLA GÜNCEL SAĞLIK KONULARI

Yayın Yeri: İKSAD Yayınevi
ISBN: 978-625-7914-34-5, TÜRKİYE, Ankara

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
2
Kanıta dayalı rehberleriyle tamamlayıcı ve destekleyici uygulamalar

Yayın Yeri: Akademisyen Kitabevi
ISBN: 978-605-9942-49-2, TÜRKİYE, Ankara

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe

Makaleler

16 Adet
1
Dietary preferences and traditional practices according to the desired gender of the baby among pregnant women in South Eastern Turkey

ÇEVİK SEMRA, KARACAN EMİNE, KILIÇLI Ayşegül
Yayın Yeri: International Journal Of Community Medicine And Public Health
İngilizce, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Index Copernicus, scopeMed
2
The effect of guided imagery and reflexology on pain intensity, duration of labor and birth satisfaction in primiparas: randomized controlled trial

KAPLAN ECE, ÇEVİK SEMRA
Yayın Yeri: Health Care for Women International
İngilizce, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SSCI
3
The effect of reflexology on labor pain, anxiety, labor duration, and birth satisfaction in primiparous pregnant women: a randomized controlled trial

ÇEVİK SEMRA,İNCEDAL İlknur
Yayın Yeri: Health Care for Women International
İngilizce, Basılı+Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SSCI
4
The effect of sacral massage on labor pain and anxiety: A randomized controlled trial.

ÇEVİK SEMRA,Karaduman Serap
Yayın Yeri: Japan Journal of Nursing Science
İngilizce, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SSCI
5
Frequency of urinary incontinence among Turkish women, effective factors and its effect on quality of life

ÇEVİK SEMRA,GÜNGÖRMÜŞ ZEYNEP
Yayın Yeri: International Journal of Urological Nursing
İngilizce, Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Art Index (Art Research Database, EBSCO)
6
Evaluation of the Effective Factors on State ofWomen Aged Between 18-49 Years to Continueand Discontinue the Use of Contraceptive Method

ÇEVİK SEMRA
Yayın Yeri: JOJ Nurse Health Care
İngilizce, Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ındex copernicus,academic research index
7
Suriye den Türkiye ye Göç ün Etkileri

ÇEVİK SEMRA
Yayın Yeri: Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2016

Ulusal  Hakemli  Derleme Makale  TR DİZİN
8
The effect of gum chewing on bowel sounds passing intestinal gas and early discharge from hospital in early post caesarean period a systematic review

ÇEVİK SEMRA,BAŞER MÜRÜVVET
Yayın Yeri: International Journal of Education and Research
İngilizce, Basılı+Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Derleme Makale  Art Index (Art Research Database, EBSCO)
9
Effect of bed exercises and gum chewing on abdominal sounds flatulence and early discharge in the early period after caesarean section

ÇEVİK SEMRA,BAŞER MÜRÜVVET
Yayın Yeri: Journal of Clinical Nursing
İngilizce, Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI-Expanded
10
Vajinal Kanama ve Ağrı Yakınması İle Başvuran Gebelerin Abortus Yapma Nedenleri Fetal Maternal Nedenler

ÇEVİK SEMRA,BAŞER Mürüvet
Yayın Yeri: uluslararası insan bilimleri dergisi
İngilizce, Basılı, 2013

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Art Index (Art Research Database, EBSCO)
11
Knowledge attitudes and behavior of students related to sexual health in Gaziantep University

ÇEVİK SEMRA
Yayın Yeri: the European journal of contraception reproductive health care , book of abstracs
İngilizce, Basılı, 2012

Uluslararası  Hakemli  Özet  SSCI
12
Adli Hemşirelik ve Çalışma Alanları

ÇEVİK SEMRA,BAŞER Mürüvet
Yayın Yeri: Erciyes Üniversitesi Sağlık bilimleri Dergisi
Türkçe, Basılı, 2012

Ulusal  Hakemli  Derleme Makale  TR DİZİN
13
Yoğun Bakım Ünitesinde Obstetrik Olgular

ÇEVİK SEMRA
Yayın Yeri: perinatoloji dergisi
Türkçe, Basılı, 2011

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
14
Atılganlık ve Kadın

ÇEVİK SEMRA
Yayın Yeri: maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanat Dergisi
Türkçe, Basılı, 2011

Ulusal  Hakemli  Derleme Makale  TUBİTAK
15
Gebeliği isteme Durumuna Göre Doğum Öncesi Bakım Alma Durumu

ÇEVİK SEMRA
Yayın Yeri: jinekoloji ve obstetrik dergisi
Türkçe, Basılı, 2008

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EMBASE
16
Bulantı Kusması Olan Gebelerde Kaygı Düzeyinin İncelenmesi

ÇEVİK SEMRA,ACAR ALİ
Yayın Yeri: jinekoloji ve obstetrik dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2005

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EMBASE

Bildiriler

31 Adet
1
Gaziantep Üniversitesi İktisat Ve İşletme Bölümü Öğrencilerinin Organ Nakli Konusunda Bilgi Ve Tutumlarının İncelenmesi

Özer Ö,KÜRÜMLÜOĞLUGİL RABİA,Işık S,Gökyar Ö,ÇEVİK SEMRA
Yayın Yeri: 10. Uluslararası Katılımlı Ulusal Öğrenci Hemşireliği Kongresi, Gaziantep, Poster Bildirisi, 2011.
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 28.04.2011

Uluslararası  Özet bildiri
2
15 49 Yaş Arası Kadınlarda Vajinal Enfeksiyonları Etkileyen Davranışsal Risk Faktörlerinin Belirlenmesi

Biga Ö,Kantar E,ÇEVİK SEMRA
Yayın Yeri: II. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, Aydın
TÜRKİYE, Aydın, Türkçe, 27.04.2011

Ulusal  Özet bildiri
3
Hamilelik Döneminin Erkeklerin Mizah Tarzlarına Etkisi

ÇEVİK SEMRA,Satıl Yunus Emre
Yayın Yeri: 6. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi: Multicongress
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 26.04.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
4
Ebelik ve Hemşirelik Öğrencileri Arasında Premenstrual Sendrom Prevelansı ve Baş Etme Yöntemleri

ÇEVİK SEMRA,Kellesibüyük Mihriban,Şevikoğlu Ayşe,Burkay Kübra,Çolak Elanur,Yılmaz Özlem
Yayın Yeri: 3. Uluslar arası 7. Ulusal EbelikÖğrencileri Kongresine”
TÜRKİYE, Adana, Türkçe, 26.04.2016

Uluslararası  Özet bildiri
5
İnfertilite Kliniğine Başvuran İnfertil Kadınlarda Eş ve Aile İçi Şiddetin Yaygınlığı ve Şiddet İle Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi

Çambel Behiye, ÇEVİK SEMRA
Yayın Yeri: 4.Uluslararası 5. Ulusal İstanbul Ebelik Günleri Kongresi
TÜRKİYE, İstanbul, Türkçe, 24.09.2021

Uluslararası  Tam metin bildiri
6
Doğum Eyleminde Sık Yapılan Girişimlerin Kanıta Dayalı Uygulamalar İle İncelenmesi: Sistematik Derleme

KAPLAN ECE,ÇEVİK SEMRA
Yayın Yeri: 1. uluslararası ve 2. ulusal kadın sağlığı hemşireliği kongresi
İngilizce, 23.03.2018

Uluslararası  Özet bildiri
7
Etkili Emziren ve Emzirmede Yeterli Olduğunu Düşünen Annelerin Bebekleriyle Bağlanma Düzeyinin Belirlenmesi.

ÇEVİK SEMRA,GÜLER NAZAN
Yayın Yeri: I. Uluslar arası ve II. Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi
TÜRKİYE, İstanbul, Türkçe, 23.03.2018

Uluslararası  Özet bildiri
8
Normal doğum ve sezaryen doğum uygulanan olguların postpartum komplikasyonlar yönünden karşılaştırılması

ÇEVİK SEMRA,Taşdemir Serap
Yayın Yeri: . Uluslararası Katılımlı I.Doğuma hazırlık eğitimi ve eğiticiliği kongresi, İzmir/Çeşme, Poster Bildirisi, P29,s:45, 2012.
TÜRKİYE, İzmir/Çeşme, Türkçe, 21.09.2012

Uluslararası  Özet bildiri
9
Frequency of Urinary Incontinence among Turkish Women Effective Factors and Its Effect on Quality of Life

ÇEVİK SEMRA,GÜNGÖRMÜŞ ZEYNEP
Yayın Yeri: XIV Annual Meeting of the Mediterranean Society for Reproductive Medicine (MSRM)
TÜRKİYE, izmir/ çeşme, İngilizce, 21.04.2016

Uluslararası  Özet bildiri
10
Evaluation of the Effective Factors on State of Women aged between 18 49 years to Continue and Discontinue the Use of Contraceptive Method

ÇEVİK SEMRA,Karaduman Serap
Yayın Yeri: XIV Annual Meeting of the Mediterranean Society for Reproductive Medicine (MSRM)
TÜRKİYE, İzmir/Çeşme, İngilizce, 21.04.2016

Uluslararası  Özet bildiri
11
Knowledge attitudes and behavior of students related to sexual health in Gaziantep University

ÇEVİK SEMRA
Yayın Yeri: 12th ESC Congress - Myths and misconceptions versus evidence on contraception, Atina, Poster Bildirisi, P132,p:123, 2012
YUNANİSTAN, Atina, İngilizce, 20.06.2012

Uluslararası  Özet bildiri
12
Sezaryen ve Vajinal Doğum Yapmış Kadınların Premenstrual Sendrom Düzeylerinin Karşılaştırılması,

ÇEVİK SEMRA,Ağırbulak Tuba
Yayın Yeri: Çukurova Üniversitesi Ulusal Sağlık Bilimleri Araştırmaları Öğrenci Kongresi
TÜRKİYE, Adana, Türkçe, 20.04.2018

Ulusal  Özet bildiri
13
Ebelik Öğrencı̇lerı̇nı̇n Lı̇derlı̇k Yönelı̇mlerı̇

CAN RANA,ERENOĞLU RABİYE,TAMBAĞ HATİCE,ÇEVİK SEMRA
Yayın Yeri: V. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu (ISMS),
TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 16.11.2018

Uluslararası  Özet bildiri
14
Gebeliği isteme Durumuna Göre Doğum Öncesi Bakım Alma Durumu

ÇEVİK SEMRA
Yayın Yeri: 9.Uludağ Jinekoloji ve Obstetrik Kış Kongresi(Uluslararası Katılımlı), Bursa, poster bildirisi,P46,2009.
TÜRKİYE, Bursa, Türkçe, 15.01.2009

Uluslararası  Tam metin bildiri
15
Bulantı Kusması Olan Gebelerde Kaygı Düzeyinin İncelenmesi

ÇEVİK SEMRA,ACAR ALİ
Yayın Yeri: 7.Uludağ Jinekoloji ve Obstetrik Kış Kongresi
TÜRKİYE, Bursa, Türkçe, 13.01.2005

Ulusal  Özet bildiri
16
“Nola J. Pender’in Sağlığı Geliştirme Modeline Göre İç Anadolu’da Bir İlin Belediye Temizlik İşçilerinin Sağlığını Geliştirme Uygulaması”

ERENOĞLU RABİYE,AKDENİZ ŞENGÜL,ÇEVİK SEMRA,delen sıdıka,demir mukaddes,doğan melek,KOLUTEK RAHŞAN,taşdemir serap,yılmaz ulviye
Yayın Yeri: Sağlığı Geliştirme ve Hemşirelik Sempozyumu.
TÜRKİYE, Türkçe, 12.01.2012

Ulusal
17
Nola J. Pender'in Sağlığı Geliştirme Modeline göre İç Anadolu'da Bir İlin Belediye Temizlik İşçilerinin Sağlığını Geliştirme Uygulaması

ERENOĞLU RABİYE, AKDENİZ ŞENGÜL, ARIKAN FATMA, ÇEVİK SEMRA, CAN ÇİÇEK SAADET, DELEN SITTIKA, DEMİR ACAR MUKADDES, DOĞAN MELEK, KOLUTEK RAHŞAN, MANAV GÜLAY
Yayın Yeri: Sağlığın Geliştirilmesi ve Hemşirelik Sempozyumu
TÜRKİYE, İstanbul, Türkçe, 12.01.2012

Ulusal  Özet bildiri
18
The Determination Of Loneliness Levels Of Woman With Gynecological Cancer

Şahin Günnaz,ÇEVİK SEMRA
Yayın Yeri: XI. Turkish German Gynecology Congress
TÜRKİYE, Antalya, İngilizce, 11.05.2016

Uluslararası  Özet bildiri
19
Doğum Sonrası Kullanılan Aile Planlaması Yöntemlerinin Belirlenmesi

ÇEVİK SEMRA,atalay s,Adin H,Çetiner M,Yaşar M,Balcı M,Pamukçu M
Yayın Yeri: . 3. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, Malatya. Poster bildirisi, P107(2012).
TÜRKİYE, Malatya, Türkçe, 11.04.2012

Ulusal  Özet bildiri
20
Gaziantepteki Gebe Kadınların Varis Tehditlerinin İncelenmesi

ÇEVİK SEMRA,taşdemir s,Kaya İ,Göçer Y,Kılınç F,Tan B,Korhan A
Yayın Yeri: 3. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, Malatya. Sözel Bildiri,S56, S:140, 2012.
TÜRKİYE, Malatya, Türkçe, 11.04.2012

Ulusal  Özet bildiri
21
Gebelikte cinsel hayatı etkileyen faktörlerin belirlenmesi

toktamış E,taşdemir s,tüzel b,Tunçkol T,Bodur H,Acar H,Akman S,ÇEVİK SEMRA
Yayın Yeri: 3. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, Malatya. Sözel Bildiri,S66,S:150, 2012.
TÜRKİYE, Malatya, Türkçe, 11.04.2012

Ulusal  Özet bildiri
22
Tüpligasyon sonrası kadınların pişmanlık durumlarının incelenmesi

taşdemir serap,kurman Emel,Erdoğan G,Sarıgöl K,Özal Ö,Akan A,Kurt F,ÇEVİK SEMRA
Yayın Yeri: 3. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, Malatya, Poster bildirisi, P12,2012.
TÜRKİYE, Türkçe, 11.04.2012

Ulusal  Özet bildiri
23
THE EFFECT OF GUIDED IMAGERY AND REFLEXOLOGY ON PAININTENSITY, DURATION OF LABOR AND BIRTH SATISFACTION IN PRIMIPARAS: RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL”

KAPLAN ECE,ÇEVİK SEMRA
Yayın Yeri: CUKUROVA 5th INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCHESCONFERENCE
TÜRKİYE, Adana, İngilizce, 09.10.2020

Uluslararası  Özet bildiri
24
Dismenore Tanısı Alan Kadınların Kişilik Özelliğinin İncelenmesi.

Karakurt Şerivan,ÇEVİK SEMRA
Yayın Yeri: 1. Uluslararası Harran Multidisipliner Çalışmalar Kongresi
TÜRKİYE, Şanlıurfa, Türkçe, 08.03.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
25
The Effect Of Sacral Massage, One Of The Non-Pharmacological Methods Used In The Management Of Labor Pain, On Labor.

ÇEVİK SEMRA,karaduman Serap
Yayın Yeri: “World Congress on Nursing Nurse Education”
İTALYA, Roma, İngilizce, 07.09.2017

Uluslararası  Özet bildiri
26
Annelerde Doğum Sonu Konfor İle Emzirme Öz-Yeterliliği Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi

ÇEVİK SEMRA,Balsak Hasret
Yayın Yeri: I. Uluslar arası Gevher Nesibe Sağlık Hizmetleri Kongresi
TÜRKİYE, Şanlı Urfa, Türkçe, 04.05.2018

Uluslararası  Özet bildiri
27
İnsanlık Utancı: Kadına Yönelik Şiddet Ve Ülkemizdeki Gelişmeler

KAPLAN ECE,ÇEVİK SEMRA
Yayın Yeri: 3. Uluslararası Avrasya Multidisipliner Çalışmalar Kongresi
İngilizce, 04.04.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
28
Çağımızın Hastalığı: Adölesanlarda Obezitenin Kadın Sağlığı Üzerine Etkisi

KAPLAN ECE,ÇEVİK SEMRA
Yayın Yeri: 3. Uluslararası Avrasya Multidisipliner Çalışmalar Kongresi
Türkçe, 04.04.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
29
Sezaryen ve Vajinal Doğum Yapmış Annelerin Bebeklerine Bağlanma Durumunun Belirlenmesi.

Yörük Bahar,ÇEVİK SEMRA
Yayın Yeri: III. Uluslararası AVRASYA Multidisipliner Çalışmalar Kongresi
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 04.04.2019

Uluslararası  Özet bildiri
30
POSTPARTUM DÖNEMDEKİ ANNELERİN EŞLERİ VE BEBEĞİ İLE OLAN BAĞLANMA DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Doğan Özge,ÇEVİK SEMRA
Yayın Yeri: 17.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 04.04.2018

Ulusal  Özet bildiri
31
Yeni Doğanlarda Doğum Ağırlığını Etkileyen Faktörler

ÇEVİK SEMRA,GÖV PINAR
Yayın Yeri: 10.Uludağ Jinekoloji ve Obstetrik Kış Kongresi(Uluslararası Katılımlı), Bursa, poster bildirisi, P26 2011.
TÜRKİYE, Bursa, Türkçe, 03.03.2011

Uluslararası  Özet bildiri

Projeler

2 Adet
1
Suriyeli Hemşireler uyum eğitimi

Suriyeli Hemşirelerin uyum eğitimi/ DOĞUM ÖNCESİ BAKIMIN YÖNETİMİ: BİRİNCİ BASAMAKTA NİTELİKLİ GEBE TAKİBİ
29.09.2015 - 23.10.2015
Diğer (Uluslararası),   Eğitmen 

ULUSLARARASI  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
2
Evlilikte Evet Demeden Önce

’İnfertilite ve Cinsel Yaşamın Patolojisi’’
06.12.2011 - 05.06.2012
Diğer (Ulusal),   Eğitmen 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı

Hakemlikler

5 Adet
1
spatula

Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Tıp Eğitimi
İngilizce, 2017,   Uluslararası  Dergi  scopemed

2
archives of Women’xxs mental Health

Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kadın Hastalıkları ve Doğum
İngilizce, 2017,   Uluslararası  Dergi  SCI-Expanded

3
The Journal of Clinical Nursing

Sağlık Bilimleri Temel Alanı->HEMŞİRELİK
İngilizce, 2017,   Uluslararası  Dergi  SCI-Expanded

4
Journal of Clinical Nursing

Sağlık Bilimleri Temel Alanı->HEMŞİRELİK
İngilizce, 2016, İNGİLTERE,   Uluslararası  Dergi  SCI-Expanded

5
Clinical Nursing Research

Sağlık Bilimleri Temel Alanı->HEMŞİRELİK
İngilizce, 2016,   Uluslararası  Dergi  SCI-Expanded

İdari Görevler

Ödüller

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2017-2018 Doğum ve kadın sağlığı hemşireliği 1 Türkçe 4
2 2017-2018 kadın sağlığında kanıta temelli Hemşi. Türkçe 3
3 2017-2018 Adölesan Jinekolojisi Türkçe 3
4 2017-2018 toplumsal cinsiyet ve kadın sağlığı Türkçe 3
5 2018-2019 Yaşlı Ayrımcılığı ve Kadın Sağlığı Türkçe 3
6 2018-2019 UZMANLIK ALAN DERSİ Türkçe 4
7 2018-2019 Doğum Hemşireliği Uygulaması Türkçe 2
8 2019-2020 KADIN SAĞLIĞINDA KANITA TEMELLİ HEMŞİ. Türkçe 3
9 2019-2020 Adölesan Jinekolojisi Türkçe 3
10 2019-2020 UZMANLIK ALAN DERSİ Türkçe 4
11 2019-2020 Kadın Sağlığı Hemşireliğinde Etik Uygulamalar Türkçe 3
12 2021-2022 Kadın Sağlığı Hemşireliğinde Etik Uygulamalar Türkçe 3
13 2021-2022 Doğum Hemşireliği Uygulaması Türkçe 2
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2014-2015 Kadın Sağlığı Hemşireliği I Türkçe 4
2 2014-2015 Kadın Sağlığı ve Etik Türkçe 2
3 2014-2015 Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Sağlığı Türkçe 4
4 2014-2015 Perinatal Dönemde Kadın Sağlığına Yönelik Uygulamalar II Türkçe 4
5 2015-2016 Perinatal Dönemde Kadın Sağlığına Yönelik Uygulamalar I Türkçe 4
6 2015-2016 sağlık politikaları ve kadın sağlığı Türkçe 4
7 2015-2016 Kadın Sağlığı ve Etik Türkçe 2
8 2015-2016 Doğum hemşireliği uygulaması Türkçe 4
9 2015-2016 Perinatal Dönemde Kadın Sağlığına Yönelik Uygulamalar II Türkçe 4
10 2015-2016 Doğurganlığın düzenlenmesi Türkçe 4
11 2016-2017 Perinatal Dönemde Kadın Sağlığına Yönelik Uygulamalar I Türkçe 4
12 2016-2017 Kadın Sağlığı ve Etik Türkçe 2
13 2016-2017 uzmanlık alan dersi Türkçe 4
14 2017-2018 Kadın Sağlığı Hemşireliği I Türkçe 4
15 2017-2018 Kadın Sağlığı ve Etik Türkçe 2
16 2017-2018 Perinatal Dönemde Kadın Sağlığına Yönelik Uygulamalar I Türkçe 4
17 2017-2018 sağlık politikaları ve kadın sağlığı Türkçe 4
18 2018-2019 PERİNATAL DÖNEMDE KADIN SAĞLIĞINA YÖNELİK UYGULAMALAR II Türkçe 3
19 2018-2019 KADIN SAĞLIĞI VE ETİK Türkçe 2
20 2019-2020 KADIN SAĞLIĞI VE ETİK Türkçe 2
21 2019-2020 PERİNATAL DÖNEMDE KADIN SAĞLIĞINA YÖNELİK UYGULAMALAR I Türkçe 3
22 2019-2020 PERİNATAL DÖNEMDE KADIN SAĞLIĞINA YÖNELİK UYGULAMALAR II Türkçe 2
23 2019-2020 UZMANLIK ALAN DERSİ Türkçe 4
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2014-2015 Riskli Doğum Eylemi Ve Doğum Sonu Dönem Türkçe 4
2 2014-2015 Normal Doğum Ve Doğum Sonu Dönem Dersi Türkçe 4
3 2014-2015 Kadın Sağlığı Ve Hastalıkları Dersi Türkçe 4
4 2014-2015 kadın sağlığında sosyal konular Türkçe 5
5 2015-2016 Riskli Doğum Eylemi Ve Doğum Sonu Dönem Türkçe 4
6 2015-2016 Normal Doğum Ve Doğum Sonu Dönem Dersi Türkçe 4
7 2015-2016 Kadın Sağlığı Ve Hastalıkları Dersi Türkçe 4
8 2015-2016 Kadın sağlığında sosyal konular Türkçe 5
9 2016-2017 Riskli Doğum Eylemi Ve Doğum Sonu Dönem Türkçe 4
10 2017-2018 Doğum ve kadın sağlığı hemşireliği Türkçe 6
11 2017-2018 Riskli doğum eylemi ve doğum sonu dönem Türkçe 4
12 2018-2019 Riskli Doğum Eylemi ve doğum Sonu Dönem Türkçe 4
13 2018-2019 DOĞUM VE KADIN HAST. HEMŞİRELİĞİ DERSİ Türkçe 3
14 2019-2020 DOĞUM VE KADIN HAST. HEMŞİRELİĞİ DERSİ Türkçe 3
15 2019-2020 RİSKLİ DOĞUM EYLEMİ VE DOĞUM SONU DÖNEM Türkçe 4
16 2019-2020 NORMAL DOĞUM VE DOĞUM SONU DÖNEM DERSİ Türkçe 4
17 2019-2020 KADIN SAĞLIĞINDA SOSYAL KONULAR Türkçe 3
18 2017-2018 NORMAL DOĞUM VE DOĞUM SONU DÖNEM DERSİ Türkçe 4
19 2017-2018 KADIN HASTALIKLARI Türkçe 4
20 2017-2018 KADIN SAĞLIĞINDA SOSYAL KONULAR Türkçe 3
21 2018-2019 KADIN HASTALIKLARI Türkçe 3
22 2018-2019 KADIN SAĞLIĞINDA SOSYAL KONULAR Türkçe 3
23 2018-2019 NORMAL DOĞUM VE DOĞUM SONU DÖNEM DERSİ Türkçe 2
24 2021-2022 Riskli Doğum Eylemi ve Doğum Sonu Dönem Türkçe 4
25 2010-2011 EBELİK BÖLÜMÜ NORMAL DOĞUMVE DOĞUM SONU DÖNEM DERSİİ Türkçe 4
26 2013-2014 EBELİK BÖLÜMÜ NORMAL DOĞUMVE DOĞUM SONU DÖNEM DERSİİ Türkçe 4
27 2012-2013 EBELİK BÖLÜMÜ NORMAL DOĞUMVE DOĞUM SONU DÖNEM DERSİİ Türkçe 4
28 2011-2012 EBELİK BÖLÜMÜ NORMAL DOĞUMVE DOĞUM SONU DÖNEM DERSİİ Türkçe 4
29 2009-2010 CERRAHİ HAST. HEMŞİRELİĞİ DERSİ Türkçe 2
30 2009-2010 DOĞUM VE KADIN HAST. HEMŞİRELİĞİ DERSİ Türkçe 6
31 2008-2009 DOĞUM VE KADIN HAST. HEMŞİRELİĞİ DERSİ Türkçe 6
32 2011-2012 DOĞUM ÖNCESİ DÖNEM DERSİ Türkçe 4
33 2010-2011 DOĞUM ÖNCESİ DÖNEM DERSİ Türkçe 4
34 2007-2008 HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI Türkçe 8
35 2012-2013 Ebelik bölümü Çocuk Hast. Dersi Uygulaması Türkçe 8
36 2012-2013 EBELİK ESASLARI DERSİ UYGULAMASI Türkçe 8
37 2011-2012 EBELİK ESASLARI DERSİ UYGULAMASI Türkçe 8
38 2008-2009 HEMŞİRELİK ESASLARI DERSİ UYGULAMASI Türkçe 8
39 2009-2010 RİSKLİ DOĞUM EYLEMİ VE DOĞUM SONU DÖNEM DERSİ Türkçe 4
40 2010-2011 RİSKLİ DOĞUM EYLEMİ VE DOĞUM SONU DÖNEM DERSİ Türkçe 4
41 2011-2012 RİSKLİ DOĞUM EYLEMİ VE DOĞUM SONU DÖNEM DERSİ Türkçe 4
42 2012-2013 RİSKLİ DOĞUM EYLEMİ VE DOĞUM SONU DÖNEM DERSİ Türkçe 4
43 2013-2014 RİSKLİ DOĞUM EYLEMİ VE DOĞUM SONU DÖNEM DERSİ Türkçe 4
44 2013-2014 ÜREME SAĞLIĞI Türkçe 4
45 2011-2012 KADIN HASTALIKLARI Türkçe 4
46 2012-2013 KADIN HASTALIKLARI Türkçe 4
47 2013-2014 KADIN HASTALIKLARI Türkçe 4
48 2013-2014 PRENATAL TANI VE GENETİK DANIŞMANLIK Türkçe 2

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı Yönlendirilmiş imgelem ve ayak refleksolojisinin doğum ağrısı, süresi ve doğum memnuniyeti üzerine etkisi ECE KAPLAN TezMerkezi 2021
2 Tamamlandı Gebelik Döneminde Yapılan Nefes Egzersizinin ve Normal Vajinal Doğum Eyleminde Uygulanan Sanal Gerçeklik Uygulamalarının Doğum Ağrısı, Doğum Süresi ve Doğum Memnuniyet Düzeyi Üzerine Etkisi Emine KARACAN Beyan
Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı PEİNEOPLASTİ VE VULVAPLASTİNİN KADIN CİNSEL İŞLEVİNE ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ SEVGİ YILDIZ TezMerkezi 2020
2 Tamamlandı İnfertil kadınların eşlerinden ve çevresinden gördüğü şiddet durumunun ve yaşam kalitesinin belirlenmesi BEHİYE ÜNVER ÇAMBEL TezMerkezi 2020
3 Tamamlandı Dismenore tanısı alan kadınların kişilik özelliğinin incelenmesi ŞERİVAN KARAKUT TezMerkezi 2019
4 Tamamlandı Refleksolojinin doğum eylemi üzerindeki etkisi İLKNUR İNCEDAL TezMerkezi 2019
5 Tamamlandı Sezaryen ve vajinal doğum yapmış annelerin bebeklerine bağlanma durumunun belirlenmesi BAHAR YÖRÜK TezMerkezi 2019
6 Tamamlandı Sağlıklı ve riskli gebelerin eşlerinin mizah tarzlarının karşılaştırılması YUNUS EMRE SATIL TezMerkezi 2019
7 Tamamlandı Emzirme başarısı ve öz yeterliliği ile maternal bağlanma arasındaki ilişki NAZAN GÜLER TezMerkezi 2018
8 Tamamlandı Postpartum dönemdeki annelerin eşleri ve bebeği ile olan bağlanma düzeyi arasındaki ilişki ÖZGE DOĞAN DALGALAR TezMerkezi 2018
9 Tamamlandı Doğum yapmış kadınların premenstrual sendrom düzeylerinin ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi TUĞBA AGIRBULAK TezMerkezi 2018
10 Tamamlandı Annelerde doğum sonu konfor ile emzirme öz-yeterliliği arasındaki ilişki HASRET NARİN BALSAK TezMerkezi 2018
11 Tamamlandı Sakral bölgeye yapılan masajın doğuma etkisi SERAP KARADUMAN TezMerkezi 2017

Araştırmalar

10 Adet
1
reviewer certificate

journal of clinical nursing reviewer certificate
ingiltere,   Uluslararası  Sertifika

2
reviewer Certificate, Japan Journal of Nursing Science

reviewer Certificate, Japan Journal of Nursing Science
Japonya,   Uluslararası  Sertifika

3
Yaşlı Bakımında Öğretici Teterlilikleri Konferansı

ulusal konferans
Gaziantep Üniversitesi, Türkiye/Gaziantep   Ulusal  Seminer

4
10. Uluslar arası katılımlı ulusal öğrenci hemşireliği kongresi

10. Uluslar arası katılımlı ulusal öğrenci hemşireliği kongresi Kongre Düzenleme Kurulu ve sosyal komitede görevlendirildi, panel danışmanlığı yaptı.
Gaziantep Üniversitesi, Türkiye/Gaziantep   Uluslararası  Kongre Düzenleme

5
Lamaze Doğuma Hazırlık Eğitici Eğitimi Kursu

Lamaze Doğuma Hazırlık Eğitici Eğitimi Kursu
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi, İstanbul,   Ulusal  Kurs

6
1.Gaziantep Hemşirelik öğrencileri Sempozyumu

Sempozyum
Gaziantep, Türkiye/Gaziantep   Ulusal  Çalıştay

7
Şiddet içimizde Onu Yenmek elimizde:Adli Vakalara Hemşirelik Bakışı konulu Sempozyum

Şiddet içimizde Onu Yenmek elimizde:Adli Vakalara Hemşirelik Bakışı konulu Sempozyum
Sanko Üniversitesi, Türkiye/Gaziantep   Ulusal  Seminer

8
Şehitkamil ilçesi Özdemirbey İlköğretim Okulu ve Abdullah Kepkep İlköğretim Okullarında okuyan öğrencilerin anne velilerine ve Kavaklık Rotary Kulübü üyelerine Obezite ve Meme Kanseri konulu eğitim semineri

Şehitkamil ilçesi Özdemirbey İlköğretim Okulu ve Abdullah Kepkep İlköğretim Okullarında okuyan öğrencilerin anne velilerine ve Kavaklık Rotary Kulübü üyelerine ‘’Meme Kanseri, Erken teşhis hayat kurtarır’’başlığı altında meme kanseri, kendi kendine m
Şehitkamil ilçesi Özdemirbey İlköğretim Okulu ve Abdullah Kepkep İlköğretim Okulu, Türkiye/Gaziantep   Ulusal  Seminer

9
2. Ege Gebelik ve Doğum Kongresi

2. Ege Gebelik ve Doğum Kongresinde Bilimsel Kurul üyeliği
Tepe Kule Kongre Merkezi, Türkiye/ İzmir   Ulusal  Kongre Düzenleme

10
Üreme Sağlığı ve İnfertilite Hemşireliği Derneği İnfertilite Hemşireliği Kursu

İnfertilite Hemşireliği
Harbiye Askeri Müze ve Kültür Merkezi, Türkiye/İstanbul   Ulusal  Kurs

Üyelikler

4 Adet
1
TMFTP( türk maternal fetal ) derneği

 Üye    Bilimsel Kuruluş    2010 

2
European Society of Contraception and Reproductive Health (ESC)

 Üye    Bilimsel Kuruluş    2010 

3
kadın sağlığı hemşireliği derneği

 Üye    Bilimsel Kuruluş    2009 

4
türk jinekoloji ve obstetrik derneği

 Üye    Bilimsel Kuruluş    2008