Prof.Dr. EMİNE KOBAN

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
HUKUK FAKÜLTESİ KAMU HUKUKU

   eminekoban@gantep.edu.tr  
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı  Maliye  Mali Hukuk  Kamu Maliyesi  Maliye Kuramı

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

8 Adet
1
Lojistik Yönetimi

Yayın Yeri: Atatürk Üniversitesi
ISBN: 978-605-2278-26-0, TÜRKİYE,

Ulusal  Ders Kitabı  Türkçe
2
Lojistik Yönetimi

Yayın Yeri: Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü
ISBN: 978-605-2278-26-0, TÜRKİYE, ERZURUM

Ulusal  Ders Kitabı  Türkçe
3
Lojistiğe Giriş

Yayın Yeri: Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü
ISBN: 978-605-2278-52-9, TÜRKİYE, ERZURUM

Ulusal  Ders Kitabı  Türkçe
4
Dış Ticarette Lojistik

Yayın Yeri: EKİN
ISBN: 978-605-327-221-2, TÜRKİYE, BURSA

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
5
Akademi Lojistik

Yayın Yeri: Mersin Ticaret Odası
TÜRKİYE, Mersin

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
6
Perakende Sektöründe Kayıtlı-Kayıtdışı Faaliyetlerin Bursa Özelinde Karşılaştırmalı Analizi

Yayın Yeri: BZD YAYIN VE İLETİŞİM HİZMETLERİ
ISBN: 975-96657-6-X, TÜRKİYE, İSTANBUL

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
7
Dış Ticaret Eğitimi

Yayın Yeri: ALFA YAYINLARI
ISBN: 9789752970700, TÜRKİYE, İSTANBUL

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
8
Avrupa Birliği ve Türkiye’de Yatırımlara ve İhracata Yönelik Vergi Teşvikleri ve Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi

Yayın Yeri: BOSYÖD
TÜRKİYE,

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe

Makaleler

17 Adet
1
Hileli Finansal Raporlamaya İlişkin bağımsız Denetçinin Hukuki Sorumlulukları: ABD ve Türkiye Analizi

DURMUŞ DİLAN,KOBAN EMİNE
Yayın Yeri: The Journal of Kesit Academy
Türkçe, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  AcademicKeys, Scientific Indexing Services, Eurasian Scientific Journal Index (E
2
Gümrük Uyuşmazlıklarında Uzlaşma ve Yeni Gümrük Kanunu Taslağı Kapsamında Değerlendirilmesi

KOBAN EMİNE,ERCAN TAYFUN
Yayın Yeri: Terazi Hukuk Dergisi
Türkçe, Basılı, 2017

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  ULAKBİM
3
Gümrük Uyuşmazlıklarında Uzlaşma Müessesi ve İşleyişi

KOBAN EMİNE,ERCAN TAYFUN
Yayın Yeri: Mali Hukuk Dergisi
Türkçe, Basılı, 2017

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  ULAKBİM
4
Hukuksal Yapısıyla Vergi İncelemeleri ve Vergi Kayıp ve Kaçakları Üzerindeki Etkisi

KOBAN EMİNE,ERCAN TAYFUN
Yayın Yeri: SOBİDER
Türkçe, Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SOBIAD, CITE FACTOR, OAJI, RESEARCH BIBLE
5
4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYGULAMASINDA YAŞANAN GÜNCEL SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

KOBAN EMİNE,ERCAN TAYFUN
Yayın Yeri: Vergi Sorunları Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2017

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  ULAKBİM
6
Yükseköğretim Öğrencilerinin Vergi Farkındalığı, Vergi Bilinci ve Vergiye Gönüllü Uyuma Yönelik Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi

KOBAN EMİNE,BULU JALE
Yayın Yeri: SOBİDER
Türkçe, Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SOBIAD, CITE FACTOR, OAJI, RESEARCH BIBLE
7
Rekabet Edebilirlikte Türk Lojistik Sektörünün İstihdam Yapısının Analizi Ve İstihdama Yönelik Devlet Teşvikleri

KOBAN EMİNE,YILDIRIR KESER HİLAL
Yayın Yeri: Çalışma İlişkileri Dergisi
İngilizce, Basılı, 2013

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO
8
Küresel Rekabette Lojistik Olgusunda Yeni Yaklaşımlar ve Türkiye’ de Lojistik Hizmet Sunan İşletmelerin Yapısal Özellikleri

KOBAN EMİNE,FIRAT ZERRİN,YILDIRIR KESER HİLAL
Yayın Yeri: Öneri Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2009

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO
9
Kayıtdışı Ekonomide Vergi ve Sosyal Güvenlik Açısından Denetim Olgusu (Perakende Sektörü Bursa Alan Uygulaması)

KOBAN EMİNE,FIRAT ZERRİN
Yayın Yeri: İş Güç, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2007

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO
10
Haksız Rekabete Neden Olan Dampingli İthalat ve Dampingli İthalata Karşı Etkin Tedbir Anti-Damping Vergisi II

KOBAN EMİNE
Yayın Yeri: Bursa Ekonomi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2001

Ulusal  Hakemsiz  Kısa Makale
11
Türkiye’ de KOBİ’ ler ve Sektörel Dış Ticaret Şirketleri

KOBAN EMİNE
Yayın Yeri: Bursa Ekonomi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2000

Ulusal  Hakemsiz  Kısa Makale
12
Elektronik Ticaret ve KOBİ’ ler

KOBAN EMİNE
Yayın Yeri: Bursa Ekonomi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2000

Ulusal  Hakemsiz  Kısa Makale
13
Haksız Rekabete Neden Olan Dampingli İthalat ve Dampingli İthalata Karşı Etkin Tedbir Anti-Damping Vergisi I

KOBAN EMİNE
Yayın Yeri: Bursa Ekonomi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2000

Ulusal  Hakemsiz  Kısa Makale
14
Türkiye’ de Banka ve Sigorta İşlemlerinin Vergilendirilmesi

KOBAN EMİNE
Yayın Yeri: Ekonomi Başak
Türkçe, Basılı, 1998

Ulusal  Hakemsiz  Derleme Makale
15
Vergi Reformları ve Türk Vergi Sisteminde Reformların Genel Bir Değerlendirilmesi

KOBAN EMİNE
Yayın Yeri: Uludağ Üniversitesi İİBF Dergisi
Türkçe, 1998

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Proquest
16
Türkiye’ de Kayıt Dışı Ekonomi Sorunu ve Önlenmesinde Vergi Denetiminin Rolü

KOBAN EMİNE
Yayın Yeri: Uludağ Üniversitesi İİBF Dergisi
Türkçe, 1998

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Proquest
17
Savunma Harcamaları, Ekonomik Etkileri ve Türkiye’deki Gelişimi

KOBAN EMİNE
Yayın Yeri: Silahlı Kuvvetler Dergisi
Türkçe, Basılı, 1998

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN

Bildiriler

15 Adet
1
Yalova Süs Bitkileri Sektörünün Rekabet Analizi Ve Kümelenme Modeli Önerisi

KOBAN EMİNE,AY SEMA,YILDIRIR KESER HİLAL
Yayın Yeri: 7. Uluslararası Bilgi Yönetimi Ve Ekonomi Sempozyumu
TÜRKMENİSTAN, Türkçe, 30.10.2009

Uluslararası  Tam metin bildiri
2
Dış Ticarette Kalite Ve Önemi

KOBAN EMİNE
Yayın Yeri: 1. Kalite Ve Başarı Sempozyumu
TÜRKİYE, BURSA, Türkçe, 25.04.2003

Ulusal  Tam metin bildiri
3
Dış Ticaret ve Lojistik Süreçler

KOBAN EMİNE
Yayın Yeri: Lojistik Sektörel Uygulamalar Sempozyumu
TÜRKİYE, Türkçe, 24.05.2008

Ulusal  Tam metin bildiri
4
In The Process of EU, The Importance and Applicability of E-Trade for the SMEs Opening to the Foreign Markets

KOBAN EMİNE,FIRAT ZERRİN,YILDIRIR KESER HİLAL,SABANCI AYLİN
Yayın Yeri: Türkiye ve Benzer Ülke Deneyimleri Sempozyumu
İngilizce, 19.05.2005

Uluslararası  Tam metin bildiri
5
Yükseköğretim Öğrencilerinin Vergi Farkındalığı Ve Vergiye Gönüllü Uyuma Yönelik Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi (Gaziantep Üniversitesi Özelinde Bir Değerlendirme)

KOBAN EMİNE,BULU JALE
Yayın Yeri: Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu
TÜRKİYE, Türkçe, 18.05.2017

Uluslararası  Tam metin bildiri
6
Hukuksal Yapısıyla Vergi İncelemeleri Ve Vergi Kayıp Ve Kaçakları Üzerine Etkisi

KOBAN EMİNE,ERCAN TAYFUN
Yayın Yeri: Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu
TÜRKİYE, Türkçe, 18.05.2017

Uluslararası  Tam metin bildiri
7
Dış Ticarette Lojistik

KOBAN EMİNE
Yayın Yeri: Uluslar arası Lojistik Zirvesi
TÜRKİYE, MERSİN, Türkçe, 15.10.2009

Uluslararası  Tam metin bildiri
8
Genel Bir Bakış Açısı İle Tarımın Değerlendirilmesi ve İhracat İçindeki Payı ve Önemi

KOBAN EMİNE
Yayın Yeri: DTÖ Tarım Politikaları Gerçeğinde AB Tarım Politikaları ve Türk Tarım Ürünleri İhracatında GAP’ ın Yeri ve Etkileri
TÜRKİYE, ŞANLIURFA, Türkçe, 14.10.2000

Ulusal  Tam metin bildiri
9
An Overview of Logistics Industry and Assessment of Businesses (Thırd Party Logıstıcs-3PL) Offering Logistics Services

KOBAN EMİNE,FIRAT ZERRİN,YILDIRIR KESER HİLAL
Yayın Yeri: First International Scientific Conference, “Changing in Social and Business Environment
LİTVANYA, Panevėžys, İngilizce, 10.11.2006

Uluslararası  Tam metin bildiri
10
Teorik Çerçevede Etik Olgusu ve Vergi Mükelleflerinin Vergi Ödevlerini Yerine Getirmede Etik İlkelerin Etkisi Üzerine Değerlendirme

KOBAN EMİNE
Yayın Yeri: Uluslararası Etik Araştırmaları Sempozyumu
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 09.05.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
11
Gümrük Mevzuatinda Dahilde İşleme Rejimi Ve Vergi Özelinde Karşilaşilan Sorunlar

KOBAN EMİNE,YILDIRIR KESER HİLAL
Yayın Yeri: IV.Uluslararası Kafkasya-Orta Asya Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi
TÜRKİYE, Aydın, Türkçe, 07.09.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
12
Kayıtlı Kurallı Ekonomi ve Perakendecilik

KOBAN EMİNE
Yayın Yeri: Perakende Zirvesi
TÜRKİYE, Türkçe, 07.03.2006

Ulusal  Tam metin bildiri
13
Yaş Meyve Sebze Ve Gıda Lojistiği

KOBAN EMİNE
Yayın Yeri: Lojistik Konferansı
TÜRKİYE, MERSİN, Türkçe, 04.10.2008

Ulusal  Tam metin bildiri
14
Dış Ti̇caret Vergi̇leri̇ ve Genel Bütçe Vergi̇ Geli̇rleri̇ İ̇çeri̇si̇ndeki̇ Payına İ̇li̇şki̇n Değerlendi̇rme (1996 – 2016 Arası Gümrük Bi̇rli̇ği̇ Sonrası Dönem)

KOBAN EMİNE
Yayın Yeri: Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu
TÜRKİYE, Alanya, Türkçe, 03.05.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
15
Uluslararası Ticarette Lojistik Hizmet Kalitesi Ve Rekabet

KOBAN EMİNE
Yayın Yeri: Lojistiğin Bugünü Ve Geleceği/1.Lojistik Zirvesi
TÜRKİYE, BURSA, Türkçe, 03.02.2006

Ulusal  Tam metin bildiri

Projeler

3 Adet
1
İslam Ekonomisi ve Bankacılığı


05.01.1992 - 05.11.1992
Diğer (Ulusal),   Araştırmacı 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
2
Becoming Aware of Disability: Developing a Cirriculum Based on Cognitive Evolution in Higher Education

Erasmus Projesi
02.08.2019
Avrupa Konseyi,   Yürütücü 

ULUSLARARASI  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Devam Ediyor
3
Perakende Sektörü Bilimsel Araştırma (Perakende Sektöründe Kayıtlı ve Kayıtdışı Uygulamalar)

Perakende Sektöründe Kayıtlı ve Kayıtdışı Uygulamaların Bursa Özelinde Karşılaştırlmalı Analizi
01.04.2004 - 30.04.2006
Diğer (Ulusal),   Proje Koordinatörü 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı

Üniversite Dışı Deneyim

5 Adet
1
T.C. Beykoz Kaymakamlığı

BEUROKOM üyesi
Diğer

2010 - 2012  Tam Zamanlı
2
T.C. Beykoz Belediyesi

Kent Konseyi Divan Üyesi
Diğer

2010 - 2012  Tam Zamanlı
3
T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

Bakan Danışmanı
KOBİ’ler ve Esnaf ve Sanatkarlar Ekonomik Raporlar, Diğer

2009 - 2010  Tam Zamanlı
4
Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği

Danışman
Diğer

2005 - 2010  Yarı Zamanlı
5
Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi

Danışman
Diğer

2003 - 2010  Tam Zamanlı

Editörlükler

2 Adet
1
Dış Ticaret Eğitimi

Yazar Adı: KOBAN EMİNE , Yayın Yeri: Alfa
Kitap, Türkçe, 2003, TÜRKİYE,   Ulusal  Basılı

2
Vergi Hukuku

Yazar Adı: KOBAN EMİNE , Yayın Yeri: Lisans Yayıncılık
Kitap, Türkçe, 2014, TÜRKİYE,   Ulusal  Basılı

İdari Görevler

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2018-2019 SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE ETİK Türkçe 3
2 2018-2019 VERGİ HUKUKUNDA GÜNCEL SORUNLAR Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2018-2019 GÜMRÜK MEVZUATI VE UYGULAMALARI Türkçe 3
2 2018-2019 SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE ETİK Türkçe 3
3 2018-2019 VERGİLENDİRMENİN ANAYASAL TEMELLERİ Türkçe 3
4 2018-2019 YÖNETİCİLER İÇİN EKONOMİK ANALİZ Türkçe 3
5 2017-2018 YÖNETİCİLER İÇİN EKONOMİK ANALİZ Türkçe 3
6 2017-2018 SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE ETİK Türkçe 3
7 2017-2018 GÜMRÜK MEVZUATI VE UYGULAMALARI Türkçe 3
8 2016-2017 GÜMRÜK MEVZUATI VE İŞLEMLERİ Türkçe 3
9 2016-2017 SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE ETİK Türkçe 3
10 2016-2017 YÖNETİCİLER İÇİN EKONOMİK ANALİZ Türkçe 3
11 2016-2017 VERGİ HUKUKUNUN ANAYASAL TEMELLERİ Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2018-2019 VERGİ HUKUKU 1-2 Türkçe 2
2 2018-2019 KAMU MALİYESİ Türkçe 2
3 2018-2019 GENEL VE MESLEKİ ETİK Türkçe 2
4 2017-2018 KAMU MALİYESİ Türkçe 3
5 2017-2018 VERGİ HUKUKU 1-2 Türkçe 3
6 2017-2018 GENEL VE MESLEKİ ETİK Türkçe 3
7 2017-2018 VERGİ USUL KANUNU VE UYGULAMALARI Türkçe 3
8 2016-2017 KAMU MALİYESİ Türkçe 3
9 2016-2017 VERGİ HUKUKU 1-2 Türkçe 3

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Yıl
1 Tamamlandı 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nda ithalat kaçakçılığı suçları MUSTAFA YAŞAR 2020
2 Tamamlandı Vergi uyuşmazlıklarının idari aşamada çözüm yolları ve uzlaşma kurumunun değerlendirilmesi BİLGE ŞEN ÖZTÜRK 2020
3 Tamamlandı Kurumsal yönetimde bağımsız denetimin rolü ve hukuki esasları DİLAN DURMUŞ 2019
4 Tamamlandı Basel kriterlerinin gelişimi ve Türk bankacılık sektöründe KOBİ lerin kredi risk yönetimi üzerine etkileri HÜSEYİN TERLEMEZ 2019
5 Tamamlandı Elektronik ödeme sistemleri ile sanal paranın hukuksal ve vergisel yönden incelenmesi YUNUS EMRAH TERLEMEZ 2019
6 Tamamlandı Uluslararası karayolu eşya taşımalarında sorumluluk ve sigorta MURAT ARUN 2019
7 Tamamlandı Yargı kararları ışığında anonim ve limited şirketlerde kanuni temsilcilerin vergisel sorumluluğu ÖMER ALPER KÖROĞLU 2019
8 Tamamlandı Vergi farkındalığı ve vergi bilincinin vergiye gönüllü uyum üzerindeki etkisi (Gaziantep Üniversitesi öğrencileri özelinde değerlendirme) JALE BULU 2018
9 Tamamlandı Dış ticaret vergileri ve hukuki esasları ABDULLAH CEYLAN 2017

Araştırmalar

1 Adet
1
Esnaf Ve Sanatkarların Sorunları

Esnaf ve sanatkarlara yönelik sorunların tespiti ve çözüm önerilerinin oluşturulması.
Sapanca, Türkiye/Adapazarı   Ulusal  Çalıştay

Üyelikler

6 Adet
1
Türkiye İhracatçılar Meclisi Lojistik Komisyonu

 Üye    2011 

2
T.C. Beykoz Kaymakamlığı BEUROKOM

 Üye    2010 

3
Alışveriş Merkezleri Ve Perakendeciler Derneği Danışma Kurulu

 Üye    2009 

4
Bursa Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB)

 Danışman    2006 

5
Demirtaş Sanayiciler Derneği

 Danışman    2000 

6
Demirtaş Sanayiciler Derneği Uluslararası Pazar Araştırma Ve Değerlendirme Komisyonu

 Üye    2000