Prof.Dr. AHMET METE

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

   amete@gantep.edu.tr  
Sağlık Bilimleri Temel Alanı  Radyoloji

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Makaleler

4 Adet
1
Carotid artery stenting without using any embolic protective deviceA single Centre experience

İNANÇ YUSUF,METE AHMET,GİRAY SEMİH,İNANÇ YILMAZ
Yayın Yeri: Annali Italiani di Chirurgia
İngilizce, Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI
2
Carotid artery stenting without using any embolic protective device. A single Centre experience

İNANÇ YUSUF,METE AHMET,GİRAY SEMİH,İNANÇ YILMAZ
Yayın Yeri: Annali italiani di chirurgia
İngilizce, Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI-Expanded
3
Neurolymphomatosis in non-Hodgkin lymphoma with cranial multineuritis

HAYDAROĞLU ŞAHİN HANDAN,METE AHMET,PEHLİVAN MUSTAFA
Yayın Yeri: Medicine
İngilizce, Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Vaka Takdimi  SCI
4
Doppler ultrasonographic measurement of short-term effects of valsalva maneuver on retrobulbar blood flow

KİMYON SABİT,METE AHMET,METE ALPER,METE DUÇEM
Yayın Yeri: Journal of Clinical Ultrasound
İngilizce, Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI

Bildiriler

2 Adet
1
Bir Olgu Eşliğinde Gradenigo Sendromunda Görüntüleme Bulguları

YOĞURTÇUOĞLU BURAK,DAMAR ÇAĞRI,METE AHMET,ÇOLAKOĞLU ER HALE
Yayın Yeri: 39. Ulusal Radyoloji Kongresi
TÜRKİYE, Antalya, Türkçe, 06.11.2018

Ulusal  Özet bildiri
2
Erdheim Chester Hastalığı: Nadir bir olgu

METE AHMET,DAMAR ÇAĞRI
Yayın Yeri: 3.Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi. Gaziantep, Haziran 21-22, 2018.
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 21.06.2018

Uluslararası  Özet bildiri

Projeler

1 Adet
1
‘Koroner arter darlıklarının değerlendirilmesinde kardiak BT Anjiografi’ Gaziantep Üniversitesi Projesi,

kardiak BT Anjiografi
18.06.2009 - 23.07.2013
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Araştırmacı 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı

İdari Görevler

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı Tiroid nodüllerinin benign-malign ayırımında arfı bulguları ile ince iğne aspirasyon biyopsi sonuçlarının karşılaştırılması MEHMET CİHANGİR KOÇAK TezMerkezi 2018
2 Tamamlandı Vezikoüreteral reflü tanılı çocuk hastalarda renkli doppler ultrasonografi bulguları AHMET HARUN ERBAĞCI TezMerkezi 2016
3 Tamamlandı BT ya da MRG ile karaciğerde lezyon saptanan hastalarda primovistin ayırıcı tanıya katkısı CELİL YILMAZ TezMerkezi 2014
4 Tamamlandı Obstrüktif-nonobstrüktif üropatinin değerlendirilmesinde intrarenal rezistif indeksin rolü RÜVEYDA ÖLMEZ TezMerkezi 2011
5 Tamamlandı Akut iskemik inme tanısında perfüzyon BT incelemenin etkinliği MEHMET SAİT MENZİLCİOĞLU TezMerkezi 2011
6 Tamamlandı Kronik obstrüktif akciğer hastalığı tanılı olgularda solunum fonksiyon testleri ile ekspiratuvar yüksek rezolüsyonlu bilgisayarlı tomografi bulgularının korelasyonu OZAN KURTULGAN TezMerkezi 2010
7 Tamamlandı Alt ekstremite venöz yetmezliğin renkli Doppler ultrasonografi ile değerlendirilmesinde değişik pozisyonda yapılan incelemelerin karşılaştırılması BEKİR YAVUZ ÇAKIR TezMerkezi 2009