Doç.Dr. TAHİR GÜR

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
NİZİP EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞT.

   tgur@gantep.edu.tr  
Eğitim Bilimleri Temel Alanı  Türkçe Eğitimi

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

2 Adet
1
EDUCATIONAL AND SCIENCE OCCURRED IN TURKEY BETWEEN THE YEARS OF 1980 - 2000

Yayın Yeri: İksad
ISBN: 978-625-7687-15-7, TÜRKİYE, ankara, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
2
İletişim Okumaları

Yayın Yeri: LiteraTürk
ISBN: 978-605-337-002-4, TÜRKİYE, 2013

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe

Makaleler

22 Adet
1
THE EFFECT OF ONE CYCLE AND TWO CYCLE PEER ASSESSMENT ON THE WRITING SKILLS OF UNIVERSITY STUDENTS

TUĞLU YILDIRIM, GÜR TAHİR, COŞKUN İBRAHİM
Yayın Yeri: International Journal of Eurasian Education and Culture
İngilizce, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List
2
The Effect of Verbatim and Generative Notes Taken by Hand and Keyboard at University Level on Success and Persistence

GÜR TAHİR
Yayın Yeri: Education Quarterly Reviews
İngilizce, Basılı+Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ERIC
3
TURKISH LANGUAGE AND ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS' PARTICIPATION AND PERSPECTIVES IN SCIENTIFIC RESEARCH: A CRITICAL DISCOURSE ANALYSIS

GÜR TAHİR, COŞKUN İBRAHİM
Yayın Yeri: International Journal of Eurasian Education and Culture
İngilizce, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List
4
Disiplinlerarası Bir øçerik Analizi Türkçe ve Tarih Derslerinde Uygulanan Münazara Tekni inin Ö renci Görüúlerine Yansıması

GÜR TAHİR,YILDIRIM SEFA
Yayın Yeri: Bilimsel Eksen
Türkçe, 2015

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  science
5
Akran Koçluğu Tekniğinin Üniversite Öğrencilerinin Yazılı Anlatım Becerilerine Etkisi

GÜR TAHİR
Yayın Yeri: World Of Turks
Türkçe, 2015

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  [TR] Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks [ZfWT];EB
6
Bağlam Temelli Öğretimin İlkokul Üçüncü Sınıf Öğrencilerine Kelime Öğretiminde Kullanılması

GÜR TAHİR
Yayın Yeri: Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı+Elektronik, 2014

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
7
HAFİF DÜZEY ZİHİN ENGELLİ BİREYLERİN OKUDUĞUNU ANLAMA DÜZEYİNİN BELİRLENMESİVE YORUMLANMASI AMACIYLA METİN SONRASI ÇİZİLEN RESİMLERİN İNCELENMESİ

Coşkun İbrahim, Gür Tahir, Aykutlu Hülya
Yayın Yeri: ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı+Elektronik, 2014

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
8
Öğretmen Adaylarının Okuma ve Boş Zaman Değerlendirme Alışkanlıkları

GÜR TAHİR
Yayın Yeri: Journal of World of Turks
ALMANYA, Türkçe, Basılı+Elektronik, 2014

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  diğer
9
A Discourse Analysis Professional Identity Development Of Language Teacher Candidates

GÜR TAHİR
Yayın Yeri: Educational Research and Reviews
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, İngilizce, Elektronik, 2014

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  eric
10
The impact of note taking while listening on listening comprehension in a higher education context

GÜR TAHİR,DİLCİ TÜNCAY,COŞKUN İBRAHİM,DELİCAN BURAK
Yayın Yeri: International Journal of Academic Research
İngilizce, Basılı, 2013

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ISI
11
Geleneksel yaklaşımdan yapılandırmacı yaklaşıma geçişte öğretmen adaylarının görüş ve değerlendirlemeleri bir söylem analizi

GÜR TAHİR,DİLCİ TÜNCAY,ARSEVEN AYLA
Yayın Yeri: Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi
Türkçe, Basılı, 2013

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
12
Basic and developmental characteristics of teachers professional identity

GÜR TAHİR
Yayın Yeri: International Journal of Academic Research
İngilizce, Basılı, 2013

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ISI
13
Pre Service Turkish Language and Primary School Teachers Perceptions of Constructivism by Analyzing Their Concepts

GÜR TAHİR
Yayın Yeri: Middle-East Journal of Scientific Research
İngilizce, Basılı, 2013

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ISI
14
Postmodern Bir Araştırma Yöntemi Olarak Söylem Çözümlemesi

GÜR TAHİR
Yayın Yeri: Journal of World of Turks
ALMANYA, Türkçe, Basılı+Elektronik, 2013

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Index Copernicus (IC) International Bibliography of the Social Sciences (IBSS) E
15
İLKOKUL 2 3 ve 4 SINIF TÜRKÇE DERS KİTAPLARIBÜTÜNCESİNİN KELİME HAZİNESİNİ GELİŞTİRME EĞİTİMİAÇISINDAN İNCELENMESİ

GÜR TAHİR,COŞKUN İBRAHİM,SAĞLAM FERHAT
Yayın Yeri: Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı+Elektronik, 2013

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Academic Search
16
A Discourse Analysis of Preservice Teachers Beliefs about Globalization

GÜR Tahir, YILDIRIM Sefa, DİLCİ Tuncay
Yayın Yeri: Middle-East Journal of Scientific Research
İngilizce, Basılı, 2013

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ISI
17
Söylem Çözümlemesi Bağlamında Öğretmen Adaylarının ÖğretmeninToplumdaki Rollerine İlişkin Metafor Algıları

GÜR Tahir, DİLCİ Tuncay, COSKUN İbrahim
Yayın Yeri: Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi
Türkçe, Basılı, 2013

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
18
4 Sınıf Öğrencilerinin Türkçe Dersine Yönelik Tutumlarına Bazı Değişkenlerin Etkileri

GÜR Tahir, DİLCİ Tuncay, ŞENER Hasan, YILDIRIM tutku
Yayın Yeri: Cumhuriyet International Journal of Education
TÜRKİYE, İngilizce, Elektronik, 2013

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  diğer
19
Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Profesyonel Kimliklerinin Söylem Çözümlemesi Yöntemiyle Belirlenmesi

DİLCİ Tuncay, GÜR Tahir
Yayın Yeri: Karadeniz Dergi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2013

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  diğer
20
THE REFLECTION OF FAMILY LIFE ON CHILDREN DRAWINGS

GÜR TAHİR, DİLCİ TUNCAY
Yayın Yeri: International Journal of Arts and Commerce
İngilizce, Basılı+Elektronik, 2013

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Ebsco
21
THE VIEWS OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS ABOUT THEAPPLICATION PROCESS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY LESSONIN FOURTH AND FIFTH GRADES IN THE PERSPECTIVE OFCURRENT PRIMARY SCHOOL PROGRAMME

KOKSAL Onur, DİLCİ Tuncay, GÜR Tahir
Yayın Yeri: International Journal of Multidisciplinary Thought
İngilizce, 2013

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
22
TEKERLEMELERİN EĞİTİM ÖĞRETİM SÜRECİNDEKULLANIMINA YÖNELİK İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİNGÖRÜŞLERİ SİVAS İLİ ÖRNEĞİ

DİLCİ Tuncay, GÜR Tahir
Yayın Yeri: Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı+Elektronik, 2012

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO

Bildiriler

17 Adet
1
Turkish Language Teachers Attitudes Towards Using Technology In Education

GÜR TAHİR
Yayın Yeri: ıcres
İngilizce, 19.05.2916

Uluslararası  Tam metin bildiri
2
DETERMINATOON OF COGNITIVE PERCEPTIONS OF SOCIAL STUDIES TEACHERCANDIDATES FOR THE CONCEPT OF DEMOCRACY BY USING WORD ASSOCIATION TEST

AKMAN ÖZKAN,GÜR TAHİR
Yayın Yeri: 2nd International Symposium of Education and Values (ISOEVA)
İngilizce, 17.10.2018

Uluslararası  Özet bildiri
3
control and evaluation difficulties of foreign students in Turkey: From the perspective of Turkish teachers

GÜR TAHİR
Yayın Yeri: iconse 2017
İngilizce, 26.10.2017

Uluslararası  Özet bildiri
4
Chenges in educational system and social perception

GÜR TAHİR
Yayın Yeri: iconse 2017
İngilizce, 26.10.2017

Uluslararası  Özet bildiri
5
education system and parent expectations

GÜR TAHİR
Yayın Yeri: iconse
İngilizce, 26.10.2017

Uluslararası  Özet bildiri
6
Yazılı basın ve eğitim poltikası

GÜR TAHİR
Yayın Yeri: isoeva 2017
İngilizce, 05.10.2017

Uluslararası  Özet bildiri
7
Examining The Different Variables Of Self Efficacy Beliefs Of Turkish Language Teachers Related To Usage Of Computer And Technology

GÜR TAHİR
Yayın Yeri: ıcemst
İngilizce, 19.05.2016

Uluslararası  Özet bildiri
8
Functions And General Issues Of Turkish Language Teachers Department Meetings

GÜR TAHİR
Yayın Yeri: ıcres
İngilizce, 19.05.2016

Uluslararası  Özet bildiri
9
Osmanlıca Tartışmalarında Duruş Bir Söylem Analizi

GÜR TAHİR,YILDIRIM SEFA,ÇERÇİ ARİF
Yayın Yeri: I. Uluslararası Dıl Ė ğıƨ̇ ̇mı ve Ö ̇ ğreƨ̇mı Sempozyumu
Türkçe, 28.05.2015

Uluslararası  Özet bildiri
10
Bir Nicel İçerik Analizi Osmanlıca Tartışmaları

GÜR TAHİR,YILDIRIM SEFA,ÇAY MUSTAFA MURAT
Yayın Yeri: VII. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi
TÜRKİYE, Nevşehir, Türkçe, 08.05.2015

Uluslararası  Özet bildiri
11
THE EFFECTS OF DEBATE TECHNIQUE ON PRESERVICE TEACHERS PUBLIC SPEAKING ANXIETY

GÜR TAHİR,ÇİFÇİ TANER,AYDOĞDU ÖZKAN
Yayın Yeri: International Conference on Research in Education and Science (ICRES)
İngilizce, 23.04.2015

Uluslararası  Özet bildiri
12
LANGUAGE BASED TECHNIQUES IN SOCIAL RESEARCH

GÜR TAHİR,YILDIRIM SEFA,DAĞI FAHRİ,ÇERÇİ ARİF
Yayın Yeri: International Conference on Research in Education and Science (ICRES)
İngilizce, 23.04.2015

Uluslararası  Özet bildiri
13
The Views Of Primary School Teachers About The Application Period Of The Science And Technology Lesson For Fourth And Fifth Grades İn The Perpective Of Primary School Programme

Köksal Onur, Dilci Tuncay, Gür Tahir
Yayın Yeri: IJAS Conference
İngilizce,

Uluslararası  Tam metin bildiri
14
İlkokul Öğrencilerinde İstenmeyen Davranışların Çözümüne Yönelik Öğretmen Görüşleri

Ayla Arseven, Dilci Tuncay, Polat Tugba, Gür Tahir
Yayın Yeri: Epok 2014 Gaziantep
TÜRKİYE, Türkçe,

Ulusal  Özet bildiri
15
Sınıf Öğretmenlerinin Yaratıcılık Kavramına İlişkin Görüşleri

Dilci Tuncay, Gür Tahir
Yayın Yeri: 11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu 2012
TÜRKİYE, Türkçe,

Ulusal  Özet bildiri
16
How National and Global Values are Negotiated in Turkish Textbooks A Discourse Analysis

Gür Tahir, Dilci Tuncay, Yıldırım Sefa
Yayın Yeri: 5th Nitra Conference on Discourse Studies 21-22 Mart 2013 Nitra-Slovakya
İngilizce,

Uluslararası  Özet bildiri
17
Stance Taking in Turkish Discourses

GÜR TAHİR
Yayın Yeri: 5. Nitra Conference
İngilizce,

Uluslararası  Özet bildiri

Editörlükler

2 Adet
1
EDUCATIONAL SOCIAL HEALTH AND POLITICAL DEVELOPMENTS İN TURKEY BETWEEN 2000-2020

Yazar Adı: AKMAN ÖZKAN, GÜR TAHİR, ATASOY FAYSAL OKAN , Yayın Yeri: ISRES
Kitap, İngilizce, 2021,   Uluslararası  Basılı+Elektronik

2
EDUCATIONAL AND SCIENCE OCCURRED IN TURKEY BETWEEN THE YEARS OF 1980 - 2000

Yazar Adı: AKMAN ÖZKAN, GÜR TAHİR , Yayın Yeri: İksad
Kitap, İngilizce, 2020,   Uluslararası  Elektronik

İdari Görevler

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2013-2014 Araştırma Teknikleri-Nitel I Türkçe 3
2 2012-2013 Araştırma Teknikleri-Nitel I Türkçe 3
3 2013-2014 Araştırma Teknikleri- Nitel II Türkçe 3
4 2012-2013 Araştırma Teknikleri- Nitel II Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2011-2012 Proğram geliştirme Türkçe 2
2 2012-2013 Program Geliştirme Türkçe 2
3 2013-2014 Program Geliştirme Türkçe 2
4 2014-2015 Program Geliştirme Türkçe 2
5 2011-2012 Eğitim Bilimine Giriş Türkçe 3
6 2014-2015 Eğitim Bilimine Giriş Türkçe 3
7 2010-2011 Türk dili I Yazılı Anlatım Türkçe 2
8 2012-2013 Türk dili I Yazılı Anlatım Türkçe 2
9 2011-2012 Türk dili I Yazılı Anlatım Türkçe 2
10 2012-2013 Özel Öğretim Yöntemleri I Türkçe 4
11 2013-2014 Özel Öğretim Yöntemleri I Türkçe 4
12 2013-2014 Türk Dili: Sözlü Anlatım Türkçe 2
13 2012-2013 Türk Dili: Sözlü Anlatım Türkçe 2
14 2013-2014 Türkçe Öğretimi Türkçe 3
15 2012-2013 Türkçe Öğretimi Türkçe 3
16 2013-2014 İlkokuma Yazma Öğretimi Türkçe 3
17 2012-2013 İlkokuma Yazma Öğretimi Türkçe 3
18 2013-2014 Çocuk Edebiyatı Türkçe 2

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Devam Ediyor Akran Değerlendirme Uygulamalarının Üniversite Öğrencilerinin Yazma Becerisine Ve Yazma Tutumuna Etkisinin İncelenmesi SÜMEYYE ÖZER TezMerkezi 2023