Doç.Dr. HALUK ŞEN

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

   haluksen@gantep.edu.tr  
Sağlık Bilimleri Temel Alanı  TIP

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

10 Adet
1
Güncel Üroloji 3. baskı

Yayın Yeri: Nobel Tıp Kitabevleri
ISBN: 978-60568063-7-7, 2022

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
2
Güncel Üroloji 2. baskı

Yayın Yeri: Nobel Matbaacılık
ISBN: 978-60568063-1-5, TÜRKİYE, 2018

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
3
Güncel Üroloji 2. baskı

Yayın Yeri: Nobel Matbaacılık
ISBN: 978-605-68063-1-5, TÜRKİYE, 2018

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
4
Üroonkoloji El Kitabı

Yayın Yeri: Nobel Matbaacılık
ISBN: 978-605-68063-0-8, TÜRKİYE, 2018

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
5
Çocuk Ürolojisi Güncelleme

Yayın Yeri: Türk Üroloji Derneği
TÜRKİYE, 2017

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
6
Çocuk Ürolojisi Güncelleme

Yayın Yeri: Türk Üroloji Derneği
TÜRKİYE, 2017

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
7
Güncel Üroloji

Yayın Yeri: Türk Üroloji Derneği / Türk Üroloji Akademisi Yayını No:9
ISBN: 978-605-83191-2-7, TÜRKİYE, 2016

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
8
Güncel Üroloji

Yayın Yeri: Türk Üroloji Derneği / Türk Üroloji Akademisi Yayını No:9
ISBN: 978-605-83191-2-7, TÜRKİYE, 2016

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
9
Güncel Üroloji

Yayın Yeri: Türk Üroloji Derneği / Türk Üroloji Akademisi Yayını No:9
ISBN: 978-605-83191-2-7, TÜRKİYE, 2016

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
10
ÜRİNER İNKONTİNANS TANI VE TEDAVİ

Yayın Yeri: TUD/TUAK ÜROLOJİ AKADEMİSİ YAYINI NO:2
ISBN: 978-975-00112-5-2, TÜRKİYE, 2015

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe

Makaleler

46 Adet
1
Clinical Outcomes of Prostatic Artery Embolization in Patients with Benign Prostatic Hyperplasia: A Prospective Clinical Study

DOGAN KAZIM, ERBAĞCI AHMET, ŞEN HALUK, KERVANCIOĞLU AHMET SELİM, ERTURHAN MEHMET SAKIP, SEÇKİNER İLKER, BAYRAK ÖMER
Yayın Yeri: Türk Üroloji Dergisi/Turkish Journal of Urology
İngilizce, Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ESCI (Web of Science)
2
Evaluation of the results of laser endopyelotomy with two different technique in ureteropelvic junction obstruction

ŞEN HALUK, BAYRAK ÖMER, YILMAZ ALİ ERDEM, TURĞUT ÖMER, ÖZTÜRK MEHMET, ERTURHAN MEHMET SAKIP, SEÇKİNER İLKER
Yayın Yeri: Journal of Pediatric Urology
İngilizce, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI-Expanded
3
Correlation between the NGF levels and questionnaire forms in patients receiving antimuscarinic treatment and those receiving onabotulinum toxin-A injection

SAĞIR SÜLEYMAN,BAYRAK ÖMER,ŞEN HALUK,KUL SEVAL,ERTURHAN MEHMET SAKIP,SEÇKİNER İLKER
Yayın Yeri: Türk Üroloji Dergisi/Turkish Journal of Urology
İngilizce, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ESCI
4
Transvesical Repair in Vesicovaginal Fistula Surgery: 15-years Experiences of a Single Center: Retrospective Clinical Research

BAYRAK ÖMER, TURĞUT ÖMER, ŞEN HALUK, ERTURHAN MEHMET SAKIP, SEÇKİNER İLKER
Yayın Yeri: Journal of Reconstructive Urology
Türkçe, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Index Copernicus
5
Comparison of the micro-percutaneous neprhrolithotomy results between adult and pediatric cases: Is it safe and effective for pediatric cases?

SEÇKİNER İLKER, BATURU MUHARREM, BAYRAK ÖMER, Ecemiş Orhun, ŞEN HALUK
Yayın Yeri: Türk Üroloji Dergisi/Turkish Journal of Urology
Türkçe, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ESCI (Web of Science)
6
Comparison of different anesthetic techniques used for geriatric patients who underwent TUR-P operation: A single-center experience

Gözcü Özge, ŞEN ELZEM, ŞEN HALUK, BAYRAK ÖMER
Yayın Yeri: Annals of Clinical and Analytical Medicine
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ESCI (Web of Science)
7
Comparison of the efficiency of partial versus subtotal mesh removal on urogenital distress and sexual functions after stress urinary incontinence surgery

BAYRAMOĞLU TEPE NESLİHAN,BAYRAK ÖMER,ŞEN HALUK,UĞUR METE GÜROL,ERTURHAN MEHMET SAKIP,SEÇKİNER İLKER
Yayın Yeri: Türk Üroloji Dergisi/Turkish Journal of Urology
İngilizce, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ESCI
8
Comparison of the patient’s satisfaction underwent penile prosthesis Malleable versus Ambicor: Single center experience

BAYRAK ÖMER,ERTURHAN MEHMET SAKIP,SEÇKİNER İLKER,ÖZTÜRK MEHMET,ŞEN HALUK,ERBAĞCI AHMET
Yayın Yeri: Archivio Italiano di Urologia e Andrologia
İngilizce, Basılı, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Pubmed, DOAJ, Clarivate, Scopus
9
The effect of tramadol on oxidative stress total antioxidant levels in rats with renal ischemia-reperfusion injury

ŞEN ELZEM,KAPLAN DAVUT SİNAN,BOZDAĞ ZEHRA,ÖRKMEZ MUSTAFA,ARSLAN AYŞE,ŞEN HALUK,BAYRAK ÖMER
Yayın Yeri: Türk Üroloji Dergisi/Turkish Journal of Urology
İngilizce, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ESCI
10
Colonizations on biofilm layers of D-J catheters under sterile urine conditions.

BAYRAK ÖMER,Basmacı İsmail,ZER YASEMİN,Kırkgöz Karabulut Esra,ŞEN HALUK,ERTURHAN MEHMET SAKIP,SEÇKİNER İLKER
Yayın Yeri: Archivos Espanoles de Urologia
İngilizce, Basılı, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI-Expanded
11
Immunohistochemical evaluation of Cajal-like cells and Caveolin-1 levels at ureteropelvic junction obstruction.

BAYRAK ÖMER,Basmacı İsmail,BOZDAĞ ZEHRA,ŞEN HALUK,ERTURHAN MEHMET SAKIP,BALAT AYŞE,SEÇKİNER İLKER
Yayın Yeri: Archivos Espanoles de Urologia
İngilizce, Basılı, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI-Expanded
12
Can alpha blockers facilitate the placement of ureteral access sheaths in retrograde intrarenal surgery?

ERTURHAN MEHMET SAKIP,BAYRAK ÖMER,ŞEN HALUK,Yılmaz Ali Erdem,SEÇKİNER İLKER
Yayın Yeri: Turkish Journal of Urology
İngilizce, Basılı, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
13
Results of minimally invasive procedures for ESWL refractory renal stones smaller than 2 cm: A single center experience.

ŞEN HALUK,BATURU MUHARREM,BAYRAK ÖMER,SEÇKİNER İLKER,ERTURHAN MEHMET SAKIP
Yayın Yeri: Archivos Esponales de Urologia
İngilizce, Basılı, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI-Expanded
14
Mesanenin ürotelyal karsinomlarında maspin ekspresyonunun tümör derece ve evre ile ilişkisi

ŞEN HALUK,Sarı İbrahim,BOZDAĞ ZEHRA,SEÇKİNER İLKER
Yayın Yeri: Yeni Üroloji Dergisi
Türkçe, Basılı, 2018

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
15
Non-invasive Bladder Cancer in Younger Patients: Results of Long-term Follow-up

BAYRAK ÖMER,ŞEN HALUK,SADİOĞLU FAHRİ ERKAN,SEÇKİNER İLKER,ERTURHAN MEHMET SAKIP
Yayın Yeri: Yeni Üroloji Dergisi
İngilizce, Basılı+Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
16
A comparison of micro-PERC and retrograde intrarenal surgery results in pediatric patients with renal stones

ŞEN HALUK,SEÇKİNER İLKER,BAYRAK ÖMER,DOĞAN KAZIM,ERTURHAN MEHMET SAKIP
Yayın Yeri: Journal of Pediatric Urology
İngilizce, Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI-Expanded
17
Genç hastalarda invaziv olmayan mesane kanseri: Uzun dönem takip sonuçları

BAYRAK ÖMER,ŞEN HALUK,SADİOĞLU FAHRİ ERKAN,SEÇKİNER İLKER,ERTURHAN MEHMET SAKIP
Yayın Yeri: The New Journal of Urology
Türkçe, Basılı, 2017

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
18
Efficacy of onabotulinum toxin A injection in pediatric patients with non-neurogenic detrusor overactivity

BAYRAK ÖMER,SADİOĞLU FAHRİ ERKAN,ŞEN HALUK,ERTURHAN MEHMET SAKIP,SEÇKİNER İLKER
Yayın Yeri: Neurourology and Urodynamics
İngilizce, Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI
19
A neural network - based algorithm for predicting stone -free status after ESWL therapy

SEÇKİNER İLKER,ULUSAM SEÇKİNER SERAP,ŞEN HALUK,BAYRAK ÖMER,DOĞAN KAZIM,ERTURHAN MEHMET SAKIP
Yayın Yeri: International Brazilian Journal Of Urology
İngilizce, Basılı, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI-Expanded
20
Çocukluk çağı böbrek taşı tedavisinde retrograd intrarenal cerrahinin sonuçları : Tek merkez deneyimi

ŞEN HALUK,BAYRAK ÖMER,ERTURHAN MEHMET SAKIP,ŞEN ELZEM,SEÇKİNER İLKER
Yayın Yeri: Gaziantep Medical Journal
Türkçe, Basılı, 2017

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
21
A comparison of efficacy of doxazosin 4 and 8 mg in medical expulsive therapy of distal ureteral stones: a prospective randomized clinical trial

ŞEN HALUK,ERTURHAN MEHMET SAKIP,Sadioglu Erkan,BAYRAK ÖMER,SEÇKİNER İLKER
Yayın Yeri: Urolithiasis
İngilizce, Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI
22
Pediatrik üriner sistem taş hastalarında micro-perc cerrahisinin etkinliği

ŞEN HALUK,BAYRAK ÖMER,ERTURHAN MEHMET SAKIP,ŞEN ELZEM,SEÇKİNER İLKER
Yayın Yeri: Genel Tıp Dergisi
Türkçe, Basılı, 2017

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
23
A comparison of efficacy of doxazosin 4 and 8 mg in medical expulsive therapy of distal ureteral stones a prospective randomized clinical trial

ŞEN HALUK,ERTURHAN MEHMET SAKIP,Sadioglu Erkan,BAYRAK ÖMER,SEÇKİNER İLKER
Yayın Yeri: Urolithiasis
İngilizce, Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI
24
Is hemoglobin A1c level effective in predicting the prognosis of fournier gangrene

ŞEN HALUK,BAYRAK ÖMER,ERTURHAN MEHMET SAKIP,BORAZAN ERSİN,KOÇ MUSTAFA NİHAT
Yayın Yeri: Urology Annals
İngilizce, Basılı, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ESCI: Emerging Sources Citation Index
25
Urodynamic outcomes of detethering in children experience with 46 pediatric patients

GEYİK ABİDİN MURAT,GEYİK SIRMA,ŞEN HALUK,Pusat Serhat,ALPTEKİN MEHMET,YILMAZ ALİ ERDEM,NAZİK MERT,ERKUTLU İBRAHİM
Yayın Yeri: Child’xxs Nervous System
İngilizce, Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI
26
Thermochemotherapy in adjuvant treatment of primary high risk non muscle invasive bladder cancer single center results

ERTURHAN MEHMET SAKIP,ŞEN HALUK,DEMIRBAG ASAF,BAYRAK OMER,YAGCİ FARUK,SECKINER ILKER,ERBAGCİ AHMET
Yayın Yeri: ARCHIVOS ESPANOLES DE UROLOGIA
İSPANYA, İngilizce, Basılı, 2015

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI-Expanded
27
Transobturator Midurethral Slings versus Single Incision Slings for Stress Incontinence in Overweight Patients

BAYRAK OMER,SECKINER ILKER,URGUN GOKHAN,ŞEN HALUK,OZCAN CAGLAYAN,ERTURHAN MEHMET SAKIP
Yayın Yeri: International braz j urol
İngilizce, Elektronik, 2015

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI-Expanded
28
Pediatrik Disfonksiyonel İşeme Sendromlarının Tedavisi

ŞEN HALUK
Yayın Yeri: Kontinans ve Nöroüroloji Bülteni
TÜRKİYE, Türkçe, 2015

Ulusal  Hakemsiz  Derleme Makale
29
Combination of Tramadol and Lidocaine for Pain Control During Transrectal Ultrasound guided Prostate Biopsy A Randomized Double blinded Study

ŞEN HALUK,SECKINER ILKER,BAYRAK OMER,SEN ELZEM,ERTURHAN MEHMET SAKIP,YAGCİ FARUK
Yayın Yeri: Urology
İngilizce, Elektronik, 2015

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI
30
Treatment alternatives for urinary system stone disease in preschool aged children Results of 616 cases

ŞEN HALUK,SECKİNER ILKER,BAYRAK OMER,ERTURHAN MEHMET SAKIP,ASAF DEMIRBAG
Yayın Yeri: Journal of Pediatric Urology
İngilizce, Elektronik, 2015

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI-Expanded
31
Ülkemiz Şartlarında Maliyet Açısından Hangi Nefrektomi Tekniği Daha Avantajlı Laparoskopik Mi Açık Mı

ŞEN HALUK,ERTURHAN MEHMET SAKIP
Yayın Yeri: Endouroloji Bulteni
TÜRKİYE, Türkçe, Elektronik, 2014

Ulusal  Hakemsiz  Derleme Makale
32
Comparison of demographic data in patients undergoing percutaneous nephrolithotomy in Southeastern Anatolia and the Black Sea region A multicenter study

Bayrak Ömer,Onem Kadir,Seckiner Ilker,ERTURHAN MEHMET SAKIP,Asci Ramazan,ŞEN HALUK,Ahmet Erbagci,Germiyanoglu Cankon,Yagci Faruk
Yayın Yeri: Türk Üroloji Dergisi/Turkish Journal of Urology
İngilizce, Elektronik, 2014

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  IM: Index Medicus
33
Evaluation of EGFR KRAS and BRAF gene mutations in renal cell carcinoma

Bayrak Omer,ŞEN HALUK,Ersan Bulut,CENGİZ BEYHAN,Metin Karakok,Sakip Erturhan,Ilker Seckiner
Yayın Yeri: Journal of Kidney Cancer and VHL
İngilizce, Elektronik, 2014

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  IM: Index Medicus
34
Comparing of Different Methods for Prevention Stone Migration During Ureteroscopic Lithotripsy

ŞEN HALUK,OMER BAYRAK,ERTURHAN MEHMET SAKIP,GOKHAN URGUN,KUL SEVAL,AHMET ERBAGCİ,İLKER SECKİNER
Yayın Yeri: Urologia Internationalis
İngilizce, Elektronik, 2014

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI-Expanded
35
Efficacy of Medical Expulsive Treatment With Doxazosin in Pediatric Patients

ERTURHAN MEHMET SAKIP,BAYRAK ÖMER,SARICA KEMAL,SEÇKİNER İLKER,BATURU MUHARREM,ŞEN HALUK
Yayın Yeri: Urology
İngilizce, Elektronik, 2013

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI
36
Transvaginal repair of unrecognized bladder injury after transobturator tape surgery

Bayrak Ömer,Ahmet Erbagci,ŞEN HALUK,Sakip Erturhan,Faruk Yagci,İlker Seckiner
Yayın Yeri: Türk Üroloji Dergisi/Turkish Journal of Urology
İngilizce, Elektronik, 2013

Uluslararası  Hakemli  Vaka Takdimi  IM: Index Medicus
37
Üriner Sistem Tümörlerinde Lenfadenektominin Yeri

ERTURHAN MEHMET SAKIP,ŞEN HALUK
Yayın Yeri: Türkiye Klinikleri
TÜRKİYE, Türkçe, 2013

Ulusal  Hakemsiz  Derleme Makale
38
Böbrek Taşları Cerrahisinde Açık Cerrahi Tarihe mi Karışıyor

ŞEN HALUK,SEÇKİNER İLKER
Yayın Yeri: Türkiye Klinikleri
TÜRKİYE, Türkçe, 2013

Ulusal  Hakemsiz  Derleme Makale
39
Priapizm Olgularında Terbutalin Kullanımının Etkinliği

ERTURHAN MEHMET SAKIP,SEÇKİNER İLKER,BAYRAK ÖMER,ŞEN HALUK,SOLAKHAN MEHMET,ÖZGÜL HANİFİ
Yayın Yeri: Gaziantep Tıp Dergisi
Türkçe, Basılı, 2011

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
40
A Prospective Randomized Controlled Study Comparing Lidocaine and Tramadol in Periprostatic Nerve Blockage for Transrectal Ultrasound guided Prostate Biopsy

SEÇKİNER İLKER,ŞEN HALUK,ERTURHAN MEHMET SAKIP,YAĞCI FARUK
Yayın Yeri: Urology
İngilizce, Elektronik, 2011

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI
41
Association Between the T 593A and C6982T Polymorphisms of the Osteopontin Gene and Risk of Developing Nephrolithiasis

GÖGEBAKAN BÜLENT,YUSUF ZİYA İĞCİ,ARSLAN AHMET,İĞCİ MEHRİ,ERTURHAN MEHMET SAKIP,ÖZTUZCU SERDAR,ŞEN HALUK,DEMİRYÜREK SENİZ,ARİKOĞLU HİLAL,CENGİZ BEYHAN,BAYRAKTAR RECEP,YURTSEVEN CİHANSER,SARICA KEMAL,DEMİRYÜREK ABDULLAH TUNCAY
Yayın Yeri: Archives of Medical Research
İngilizce, Elektronik, 2010

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI-Expanded
42
Transüretral Rezeksiyon Girişimlerinde Bipolar ve Monopolar Rezektoskop Kullanımının Hemodinami ve Serum Elektrolitlerine Etkisi

PİRBUDAK LÜTFİYE,ERTURHAN MEHMET SAKIP,ÖZKAN TANRIVERDİ GÜLŞEN,ŞEN HALUK,ERBAĞCI AHMET,ÖNER ÜNSAL
Yayın Yeri: Gaziantep Medical Journal
Türkçe, Basılı, 2009

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
43
Düşük Kapasiteli Mesane Olgularında Vezikoüreteral Reflü Ögmentasyon Sistoplasti Esnasında Üreteral Reimlantasyon Rutin Gerekli midir

ERTURHAN MEHMET SAKIP,SOLAKHAN MEHMET,ŞEN HALUK,ERBAĞCI AHMET,SEÇKİNER İLKER,YAĞCI FARUK
Yayın Yeri: Gaziantep Tıp Dergisi
Türkçe, Basılı, 2007

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
44
Benign Prostat Hiperplazisini Endoskopik Tedavisinde Bipolar Plazmakinetik Vaporizasyon ve Rezeksiyon Yöntemlerinin Karşılaştırılması

ERTURHAN MEHMET SAKIP,SEÇKİNER İLKER,ERBAĞCI AHMET,ÜSTÜN ABDÜLKERİM,ŞEN HALUK,YAĞCI FARUK
Yayın Yeri: Üroloji Bülteni
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 2007

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
45
Tipik Semptomlara Sahip Olmayan Mesane Feokromasitoma Olgusu

ERTURHAN MEHMET SAKIP,YAĞCI FARUK,SEÇKİNER İLKER,KARAKÖK METİN,ERBAĞCI AHMET,ŞEN HALUK,KİBAR YASEMİN
Yayın Yeri: Yeni Üroloji Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 2007

Ulusal  Hakemli  Vaka Takdimi  ULAKBİM
46
MESANE TÜMÖRÜNDE NÜKLEER MATRİKS PROTEİN 22 NİNTANISAL VE ÖNGÖRÜ DEĞERİNİN SİSTOSKOPİK VEPATOLOJİK BULGULARLA KARŞILAŞTIRILMASI

ERTURHAN MEHMET SAKIP,YAĞCI FARUK,ERBAĞCI AHMET,KARSLIGİL TEKİN,ŞEN HALUK
Yayın Yeri: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası
Türkçe, Basılı, 2004

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN

Bildiriler

67 Adet
1
Evaluation of the results of laser endopyelotomy with two different techniques in ureteropelvic junction obstruction

ŞEN HALUK, BAYRAK ÖMER, YILMAZ ALİ ERDEM, TURĞUT ÖMER, Öztürk Mehmet
Yayın Yeri: 14. Ulusal Üroloji Kongresi
Türkçe, 01.04.2021

Ulusal  Özet bildiri
2
Basınçlı torba irrigasyonu ile yapılan retrograd intrarenal taş cerrahisi olgularının infektif komplikasyonlar açısından değerlendirilmesi

SEÇKİNER İLKER,ÖZTÜRK MEHMET,ŞEN HALUK,BAYRAK ÖMER,ERTURHAN MEHMET SAKIP
Yayın Yeri: 29. Ulusal Üroloji Kongresi
Türkçe, 17.11.2020

Uluslararası  Özet bildiri
3
Vezikovajinal fistül cerrahisinde transvezikal onarım: 15 yıllık tek merkeze ait deneyimle

BAYRAK ÖMER,TURĞUT ÖMER,ŞEN HALUK,ERTURHAN MEHMET SAKIP,SEÇKİNER İLKER
Yayın Yeri: 29. Ulusal Üroloji Online Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 17.11.2020

Ulusal  Özet bildiri
4
Pediatrik Böbrek Taşı Cerrahi Tedavisinde Retrograd İntrarenal Cerrahisinin Etkinliği

ŞEN HALUK,BAYRAK ÖMER,ERTURHAN MEHMET SAKIP,ERBAĞCI AHMET,YAĞCI FARUK,YAŞAR YUSUF,SEÇKİNER İLKER
Yayın Yeri: 28. Ulusal Üroloji Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 10.10.2019

Ulusal  Özet bildiri
5
Radikal nefrektomi yapılan hastalarda cerrahi apgar skorunun, postoperatif erken dönem ve 1. yılda renal fonksiyonlar ile korelasyonu

ERTURHAN MEHMET SAKIP,NİMETİGİL HASAN,BAYRAK ÖMER,ŞEN HALUK,SEÇKİNER İLKER,YAŞAR YUSUF
Yayın Yeri: 28. Ulusal Üroloji Kongresi
TÜRKİYE, ANTALYA, Türkçe, 10.10.2019

Ulusal  Özet bildiri
6
Pediatrik böbrek taşı cerrahi tedavisinde retrograd intrarenal cerrahisinin etkinliği

ŞEN HALUK,BAYRAK ÖMER,ERTURHAN MEHMET SAKIP,ERBAĞCI AHMET,YAĞCI FARUK,YAŞAR YUSUF,SEÇKİNER İLKER
Yayın Yeri: 28. Ulusal Üroloji Kongresi
TÜRKİYE, ANTALYA, Türkçe, 10.10.2019

Ulusal  Özet bildiri
7
Panüretral darlık nedeniyle uygulanan bukkal mukoza greft üretroplasti

BAYRAK ÖMER,SAĞIR SÜLEYMAN,ŞEN HALUK,SEÇKİNER İLKER,ERTURHAN MEHMET SAKIP,YAĞCI FARUK
Yayın Yeri: 28. Ulusal Üroloji Kongresi
TÜRKİYE, ANTALYA, Türkçe, 10.10.2019

Ulusal  Özet bildiri
8
Nerve growth factor düzeylerinin, antimuskarinik tedavi ve onabotulinum toksin-A enjeksiyonu uygulanan hastalarda sorgulama formları ile korelasyonu

BAYRAK ÖMER,SAĞIR SÜLEYMAN,KUL SEVAL,ŞEN HALUK,ERTURHAN MEHMET SAKIP,SEÇKİNER İLKER,YAĞCI FARUK
Yayın Yeri: 28. Ulusal Üroloji Kongresi
TÜRKİYE, ANTALYA, Türkçe, 10.10.2019

Ulusal  Özet bildiri
9
Comparison of the partial versus subtotal mesh removal, by the urogenital distress, and sexual functions

BAYRAK ÖMER,BAYRAMOĞLU TEPE NESLİHAN,ŞEN HALUK,UĞUR METE GÜROL,ERTURHAN MEHMET SAKIP,SEÇKİNER İLKER
Yayın Yeri: International Continence Society 2019 Annual Meeting
İSVEÇ, GOTHENBURG, İngilizce, 03.09.2019

Uluslararası  Özet bildiri
10
Malleable ve Ambicor Penil Protez Cerrahilerinin Hasta Memnuniyeti Açısından Karşılaştırılması

BAYRAK ÖMER,ERTURHAN MEHMET SAKIP,SEÇKİNER İLKER,ÖZTÜRK MEHMET,SEVİM ÖZCAN,ŞEN HALUK,ERBAĞCI AHMET
Yayın Yeri: 13. Ulusal Androloji Kongresi
TÜRKİYE, MUĞLA, Türkçe, 18.04.2019

Ulusal  Özet bildiri
11
Comparative cost-efficiency analysis of reuasble flexible ureteroscope with disposable flexible ureteroscope

ŞEN HALUK,ERTURHAN MEHMET SAKIP,BAYRAK ÖMER,SEÇKİNER İLKER
Yayın Yeri: 7th IAU Annual Conference
İngilizce, 15.11.2018

Uluslararası  Özet bildiri
12
Evaluation of the results of laser endopyelotomy in the seconder ureteropelvic obstructions

ŞEN HALUK,BAYRAK ÖMER,Yılmaz Ali Erdem,Turğut Ömer,ÖZTÜRK MEHMET,YAĞCI FARUK,ERTURHAN MEHMET SAKIP,SEÇKİNER İLKER
Yayın Yeri: 27. Ulusal Üroloji kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 26.10.2018

Ulusal  Özet bildiri
13
Comparison of the partial versus subtotal mesh removal by the urogenital distress and sexual function

BAYRAK ÖMER,Tepe Bayramoğlu Neslihan,ŞEN HALUK,UĞUR METE GÜROL,ERTURHAN MEHMET SAKIP,SEÇKİNER İLKER
Yayın Yeri: 27. Ulusal Üroloji Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 26.10.2018

Ulusal  Özet bildiri
14
Assesment of possible acute kidney damage after ESWL treatment in children based on urinary KIM-1, NGAL and CYS-C levels

ŞEN HALUK,ERKAN SADİOĞLU,BALAT AYŞE,DEMİRCİOĞLU KILIÇ BELTİNGE
Yayın Yeri: 4th Congress of Mediterranean Kidney Society
BOSNA HERSEK, MOSTAR, İngilizce, 20.04.2018

Uluslararası  Özet bildiri
15
Alfa Blokerler RIRC’ de Üreteral Erişim Kılıfı Yerleştirmeyi Kolaylaştırabilir mi?”

ERTURHAN MEHMET SAKIP,ŞEN HALUK,BAYRAK ÖMER,YILMAZ ALİ ERDEM,SEÇKİNER İLKER
Yayın Yeri: 5. İstanbul ÜrolitiyazisGünleri
TÜRKİYE, Türkçe, 01.12.2017

Ulusal  Özet bildiri
16
Çocuklarda ESWL sonrası gelişen olası akut böbrek hasarının üriner KIM-1, NGAL ve CYS-C seviyeleri ile değerlendirilmesi

ŞEN HALUK,SADİOĞLU FAHRİ ERKAN,BALAT AYŞE,BAYRAK ÖMER,ERTURHAN MEHMET SAKIP,DOĞAN KAZIM,SEÇKİNER İLKER
Yayın Yeri: 12. Ulusal Endoüroloji Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 12.04.2017

Ulusal  Özet bildiri
17
ESWL sonrası taştan yoksunluğu öngörmedeyapay sinir ağı modelininin kullanımı

ŞEN HALUK,SEÇKİNER İLKER,ULUSAM SEÇKİNER SERAP,DOĞAN KAZIM,NİMETİGİL HASAN,BAYRAK ÖMER,ERTURHAN MEHMET SAKIP
Yayın Yeri: 12. Ulusal Endoüroloji Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 12.04.2017

Ulusal  Özet bildiri
18
Komplike Üretra Darlıklarında Bukkal MukozalGreft İle Onlay Augmentasyon Üretroplasti

BAYRAK ÖMER,SADİOĞLU FAHRİ ERKAN,SEÇKİNER İLKER,ŞEN HALUK,ERTURHAN MEHMET SAKIP,YAĞCI FARUK
Yayın Yeri: 25. Ulusal Üroloji Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 06.10.2016

Ulusal  Sözlü Bildiri
19
Pediatrik Böbrek Taş hastalarında Micro Perc ile Retrograde İntrarenal Cerrahinin Sonuçlarının Karşılaştırılması

ŞEN HALUK,SEÇKİNER İLKER,BAYRAK ÖMER,DOĞAN KAZIM,ERTURHAN MEHMET SAKIP,YAĞCI FARUK
Yayın Yeri: 25. Ulusal Üroloji Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 06.10.2016

Ulusal  Poster
20
Medikal Ekspulsive Tedavide İki farklı Doxazosinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi Prospektif Randomize Kontrollü Çalışma

ŞEN HALUK,ERTURHAN MEHMET SAKIP,SADİOĞLU FAHRİ ERKAN,BAYRAK ÖMER,SEÇKİNER İLKER
Yayın Yeri: 4. İSTANBUL ÜROLİTYAZİS GÜNLERİ
TÜRKİYE, Türkçe, 04.12.2015

Ulusal  Poster
21
The Relationship of Maspin Expression With Tumor Grade And Stage In Urothelial Carcinomas Of The Urinary Bladde

ŞEN HALUK,SARI İBRAHİM,BOZDAĞ ZEHRA,BAYRAK ÖMER,ERTURHAN MEHMET SAKIP,SEÇKİNER İLKER,YAĞCI FARUK,ERBAĞCI AHMET
Yayın Yeri: The Fifth Annual Meeting Of The Middle Eastern Association For Cancer Research
İngilizce, 28.11.2015

Uluslararası  Poster
22
Pediatrik hastalarda mikro PNL ile iki cm altı böbrek taşı tedavisi yönetimi

ŞEN HALUK,SEÇKİNER İLKER,BATURU MUHARREM
Yayın Yeri: 13. TÜRK ÇOCUK ÜROLOJİSİ KONGRESİ
TÜRKİYE, Türkçe, 26.11.2015

Ulusal  Poster
23
Botulinum toxin injection in pediatric patients with non neurogenic detrusor overactivity

BAYRAK ÖMER,ŞEN HALUK,Dogan Kazım,Sadioglu Erkan,SEÇKİNER İLKER,ERTURHAN MEHMET SAKIP,YAĞCI FARUK
Yayın Yeri: EAU 11th South Eastern European Meeting, SEEM15
İngilizce, 06.11.2015

Uluslararası  Özet bildiri
24
Can the Hounsfield Unit predict the pathological results of renal tumors

Demirbağ Asaf,METE AHMET,BAYRAK ÖMER,ERTURHAN MEHMET SAKIP,ŞEN HALUK,SEÇKİNER İLKER,Baturu Muharrem,YAĞCI FARUK
Yayın Yeri: EAU 11th South Eastern European Meeting, SEEM15
İngilizce, 06.11.2015

Uluslararası  Özet bildiri
25
Management of renal stones smaller than 2 cm and resistant to ESWL

Baturu Muharrem,BAYRAK ÖMER,SEÇKİNER İLKER,ŞEN HALUK,ERTURHAN MEHMET SAKIP,Demirbağ Asaf,YAĞCI FARUK
Yayın Yeri: EAU 11th South Eastern European Meeting, SEEM15
İngilizce, 06.11.2015

Uluslararası  Özet bildiri
26
HU değerleri böbrek tümörlerinde patolojik sonuçları öngörebilir mi

DEMİRBAĞ ASAF,METE AHMET,BAYRAK ÖMER,ERTURHAN MEHMET SAKIP,ŞEN HALUK,SEÇKİNER İLKER,BATURU MUHARREM,YAĞCI FARUK
Yayın Yeri: 24. ULUSAL ÜROLOJİ KONGRESİ
TÜRKİYE, Türkçe, 20.10.2015

Ulusal  Sözlü Bildiri
27
2 Santimetreden Küçük Eswl ye Dirençli Taşların Yönetimi PNL MİKROPNL RIRS

BATURU MUHARREM,BAYRAK ÖMER,SEÇKİNER İLKER,ŞEN HALUK,ERTURHAN MEHMET SAKIP,DEMİRBAĞ ASAF,YAĞCI FARUK
Yayın Yeri: 24. ULUSAL ÜROLOJİ KONGRESİ
TÜRKİYE, Türkçe, 20.10.2015

Ulusal  Sözlü Bildiri
28
Non nörojenik Detrusor Aşırı Aktivitesi Olan Çocuklarda Botulinum Toksin Enjeksiyonu

BAYRAK ÖMER,ŞEN HALUK,DOĞAN KAZIM,SADİOĞLU FAHRİ ERKAN,SEÇKİNER İLKER,ERTURHAN MEHMET SAKIP,YAĞCI FARUK
Yayın Yeri: 24. ULUSAL ÜROLOJİ KONGRESİ
TÜRKİYE, Türkçe, 20.10.2015

Ulusal  Sözlü Bildiri
29
Okul Öncesi Pediatrik Yaş Grubu Hastalarda ESWL nin Etkinliğinin Araştırılması 370 Hastalık Deneyimimiz

ŞEN HALUK,SEÇKİNER İLKER,BAYRAK ÖMER,DEMİRBAĞ ASAF,ERTURHAN MEHMET SAKIP,DOĞAN KAZIM,YAĞCI FARUK
Yayın Yeri: 11. ULUSAL ENDOÜROLOJİ KONGRESİ
TÜRKİYE, Türkçe, 23.04.2015

Ulusal  Poster
30
Böbrek Taşı Tedavisinde Mikro Perkütan Nefrolitotomi ile Retrograde İntra Renal Cerrahinin Sonuçlarının Karşılaştırılması

SEÇKİNER İLKER,ŞEN HALUK,BATURU MUHARREM,BAYRAK ÖMER,ERTURHAN MEHMET SAKIP,DOĞAN KAZIM,YAĞCI FARUK
Yayın Yeri: 11. ULUSAL ENDOÜROLOJİ KONGRESİ
TÜRKİYE, Türkçe, 23.04.2015

Ulusal  Sözlü Bildiri
31
Böbrek Taşı Tedavisinde Mikro Perkütan Nefrolitotominin Çocuk ve Yetişkin Hastalardaki Sonuçlarının Karşılaştırılması

SEÇKİNER İLKER,ŞEN HALUK,BATURU MUHARREM,BAYRAK ÖMER,ERTURHAN MEHMET SAKIP,DOĞAN KAZIM,YAĞCI FARUK
Yayın Yeri: 11. ULUSAL ENDOÜROLOJİ KONGRESİ
TÜRKİYE, Türkçe, 23.04.2015

Ulusal  Poster
32
Colonozations on biofilm layers of double J catheters under sterile urine conditions

Basmacı İsmail,ZER YASEMİN,BAYRAK ÖMER,ŞEN HALUK,ERTURHAN MEHMET SAKIP,SEÇKİNER İLKER
Yayın Yeri: 30 th ANNUAL CONGRESS OF EUROPEAN ASSOCIATION OF UROLOGY
İngilizce, 20.03.2015

Uluslararası  Özet bildiri
33
Comparing Of Incontinence Quality Of Life And Sexual Function In Overweight Female Patients Underwent TOT And Mini sling Surgery

BAYRAK ÖMER,SEÇKİNER İLKER,URGUN GÖKHAN,ŞEN HALUK,DÜZGÜN İBRAHİM,ÖZCAN HÜSEYİN ÇAĞLAYAN,ERTURHAN MEHMET SAKIP
Yayın Yeri: EAU 10th SOUTH EASTERN EUROPEAN MEETING
İngilizce, 24.10.2014

Uluslararası  Özet bildiri
34
Treatment Alternatives Of Urinary System Stones In Preschool Aged Children Results Of 616 Cases

ŞEN HALUK,SEÇKİNER İLKER,ERTURHAN MEHMET SAKIP,DÜZGÜN İBRAHİM,DEMİRBAĞ ASAF,ERBAĞCI AHMET
Yayın Yeri: EAU 10th SOUTH EASTERN EUROPEAN MEETING
İngilizce, 24.10.2014

Uluslararası  Poster
35
The Evaluation Of Cajal Cells And Caveolin 1 Levels At Ureteropelvic Junction Obstruction

BASMACI İSMAİL,BAYRAK ÖMER,BOZDAĞ ZEHRA,ŞEN HALUK,ERTURHAN MEHMET SAKIP,BALAT AYŞE,SEÇKİNER İLKER
Yayın Yeri: EAU 10th SOUTH EASTERN EUROPEAN MEETING
İngilizce, 24.10.2014

Uluslararası  Özet bildiri
36
Urinary Bladder Cancer Prognosis In The Young Patients Under The Age Of Thirty Five

ŞEN HALUK,BAYRAK ÖMER,DÜZGÜN İBRAHİM,ERTURHAN MEHMET SAKIP,SEÇKİNER İLKER,ERBAĞCI AHMET,YAĞCI FARUK
Yayın Yeri: EAU 10th SOUTH EASTERN EUROPEAN MEETING
İngilizce, 24.10.2014

Uluslararası  Özet bildiri
37
HbA1c düzeyi Fournier Gangreni Prognozunu Öngörmede Etkili mi

ŞEN HALUK,BAYRAK ÖMER,BORAZAN ERSİN,KOÇ MUSTAFA NİHAT,ERTURHAN MEHMET SAKIP,SEÇKİNER İLKER,İSMAİL BASMACI,ERBAĞCI AHMET
Yayın Yeri: 23. ULUSAL ÜROLOJİ KONGRESİ
TÜRKİYE, Türkçe, 16.10.2014

Ulusal  Poster
38
Üreteropelvik Bileşke Darlığında Cajal Hücresi ve Caveolin 1 Düzeylerinin Değerlendirilmesi

BASMACI İSMAİL,BAYRAK ÖMER,BOZDAĞ ZEHRA,ŞEN HALUK,ERTURHAN MEHMET SAKIP,BALAT AYŞE,SEÇKİNER İLKER
Yayın Yeri: 23. ULUSAL ÜROLOJİ KONGRESİ
TÜRKİYE, Türkçe, 16.10.2014

Ulusal  Sözlü Bildiri
39
TOT ve Mini sling Cerrahisi Uygulanan Fazla Kilolu Bayan Hastalarda İnkontinansın ve Yaşam Kalitesinin Karşılaştırılması

BAYRAK ÖMER,SEÇKİNER İLKER,URGUN GÖKHAN,ŞEN HALUK,ÖZCAN HÜSEYİN ÇAĞLAYAN,ERTURHAN MEHMET SAKIP
Yayın Yeri: 23. ULUSAL ÜROLOJİ KONGRESİ
TÜRKİYE, Türkçe, 16.10.2014

Ulusal  Sözlü Bildiri
40
Yüksek Riskli Kasa İnvaze Olmayan Mesane Kanserlerinde Termokemoterapi Uygulamalarına Ait Erken Dönem Sonuçlarımız

ERTURHAN MEHMET SAKIP,ŞEN HALUK,DEMİRBAĞ ASAF,BAYRAK ÖMER,YAĞCI FARUK,SEÇKİNER İLKER,ERBAĞCI AHMET
Yayın Yeri: 23. ULUSAL ÜROLOJİ KONGRESİ
TÜRKİYE, Türkçe, 16.10.2014

Ulusal  Poster
41
Benign Prostat Hiperplazisinde Prostat Arter Embolizasyonu İlk Deneyimlerimiz

ŞEN HALUK,KERVANCIOĞLU AHMET SELİM,ERBAĞCI AHMET,DOĞAN KAZIM,BAYRAK ÖMER,ERTURHAN MEHMET SAKIP,SEÇKİNER İLKER
Yayın Yeri: 23. ULUSAL ÜROLOJİ KONGRESİ
TÜRKİYE, Türkçe, 16.10.2014

Ulusal  Poster
42
Üreteroneosistostomide komplikasyon oranlarını etkileyen faktörler öngörülebilir mi pediatrik yaş grubunda Clavien sınıflama sisteminin kullanımı

SÜER EVREN,Özcan Cihat,Öztürk Erdem,Mermerkaya Murat,GÜLPINAR ÖMER,Ferec Efendiyev,ŞEN HALUK,SOYGÜR YAKUP TARKAN
Yayın Yeri: 12. Türk Çocuk Ürolojisi Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 22.11.2013

Ulusal  Sözlü Bildiri
43
Nörojen mesanelerde Botulinum toksinive veya dekstranomer enjeksiyonunun vezikoüreteral reflü üzerine başarısı preoperatif tahmin edilebilir mi Videoürodinami çalışması

Hacıyev Perviz,Özcan Cihat,Süer Evren,Öztürk Erdem,Mermerkaya Murat,ŞEN HALUK,BURGU BERK,SOYGÜR YAKUP TARKAN
Yayın Yeri: 12. Türk Çocuk Ürolojisi Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 22.11.2013

Ulusal  Poster
44
Ürofasial OCHOA sendromlu çocuklarda özgün bir semptom Nokturnal Lagoftalmus

MERMERKAYA MURAT,SÜER EVREN,ÖZTÜRK ERDEM,ÖZCAN CİHAT,HAMİDİ NURULLAH,GÜLPINAR ÖMER,ŞEN HALUK,BURGU BERK,SOYGÜR YAKUP TARKAN
Yayın Yeri: 12. TÜRK ÇOCUK ÜROLOJİSİ KONGRESİ
TÜRKİYE, Türkçe, 22.11.2013

Ulusal  Poster
45
Okul öncesi yaş grubu üriner sistem taş hastalığı için uygulanan tedavi prosedürlerinin karşılaştırılması

ŞEN HALUK,BAYRAK ÖMER,SEÇKİNER İLKER,ERTURHAN MEHMET SAKIP,YAĞCI FARUK,DEMİRBAĞ ASAF,ERBAĞCI AHMET
Yayın Yeri: 12. TÜRK ÇOCUK ÜROLOJİSİ KONGRESİ
TÜRKİYE, Türkçe, 22.11.2013

Ulusal  Poster
46
Correlation of Results of Visual Sexual Stimulation Test and Penile Color Doppler Test Performed for Erectile Dysfunction

BAYRAK ÖMER,ERBAĞCI AHMET,SEÇKİNER İLKER,ERTURHAN MEHMET SAKIP,ŞEN HALUK,DEMİRBAĞ ASAF,YAĞCI FARUK,SADİOĞLU FAHRİ ERKAN
Yayın Yeri: EAU 9th SOUTH EASTERN EUROPEAN MEETING
İngilizce, 05.11.2013

Uluslararası  Özet bildiri
47
Güneydoğu Anadolu ve Karadeniz bölgesinde PNL uygulanan hastalara ait demografik verilerin karşılaştırılması çok merkezli çalışma

BAYRAK ÖMER,ÖNEM KADİR,SEÇKİNER İLKER,Sırtbaş Aykut,ERTURHAN MEHMET SAKIP,AŞCI RAMAZAN,ŞEN HALUK,BÜYÜKALPELLİ RECEP,ERBAĞCI AHMET,GERMİYANOĞLU RÜŞTÜ CANKON,YAĞCI FARUK
Yayın Yeri: Büyük Üroloji Buluşması
TÜRKİYE, Türkçe, 31.10.2013

Ulusal  Poster
48
Pediatrik Hastalarda Doksazosin ile Uygulanan Medikal Ekspulsiv Tedavinin Etkinliği

ERTURHAN MEHMET SAKIP,BAYRAK ÖMER,SARICA KEMAL,SEÇKİNER İLKER,BATURU MUHARREM,ŞEN HALUK
Yayın Yeri: BÜYÜK ÜROLOJİ BULUŞMASI-I
TÜRKİYE, Türkçe, 31.10.2013

Ulusal  Poster
49
Evaluation of Etiological Factors in Patients who Underwent Penile Prosthesis Implantation over the Last Five Years

BAYRAK ÖMER,ERBAĞCI AHMET,ERTURHAN MEHMET SAKIP,SEÇKİNER İLKER,ŞEN HALUK,DÜZGÜN İBRAHİM,YAĞCI FARUK,SADİOĞLU FAHRİ ERKAN
Yayın Yeri: EAU 9th SOUTH EASTERN EUROPEAN MEETING
İngilizce, 05.10.2013

Uluslararası  Özet bildiri
50
Son 5 yıllık süreçte Penil Protez İmplantasyonu yaptığımız hastalardaki etyolojik faktörlerin değerlendirilmesi

BAYRAK ÖMER,ERBAĞCI AHMET,ERTURHAN MEHMET SAKIP,SEÇKİNER İLKER,ŞEN HALUK,DÜZGÜN İBRAHİM,YAĞCI FARUK,SADİOĞLU FAHRİ ERKAN
Yayın Yeri: 10. ULUSAL ANDROLOJİ KONGRESİ
TÜRKİYE, Türkçe, 29.05.2013

Ulusal  Poster
51
Erektil Disfonksiyon nedeniyle uygulanan Vizüel Seksüel Stimülasyon Testinin Penil Renkli Dopler Ultrasonografi sonuçlarının Korelasyonu

BAYRAK ÖMER,ERBAĞCI AHMET,SEÇKİNER İLKER,ERTURHAN MEHMET SAKIP,ŞEN HALUK,DEMİRBAĞ ASAF,YAĞCI FARUK,SADİOĞLU FAHRİ ERKAN
Yayın Yeri: 10. ULUSAL ANDROLOJİ KONGRESİ
TÜRKİYE, Türkçe, 29.05.2013

Ulusal  Poster
52
Üreterorenoskopik Litotripsi Sırasında Taş Migrasyonunu Önlemek için Kullanılan Farklı Yöntemlerin Kullanılması

ŞEN HALUK,BAYRAK ÖMER,ERTURHAN MEHMET SAKIP,URGUN GÖKHAN,KUL SEVAL,ERBAĞCI AHMET,SEÇKİNER İLKER
Yayın Yeri: 10. ULUSAL ENDOÜROLOJİ KONGRESİ
TÜRKİYE, Türkçe, 11.04.2013

Ulusal  Poster
53
The efficacy of medical expulsive treatment with doxazosin in pediatric patients

ERTURHAN MEHMET SAKIP,BAYRAK ÖMER,SARICA KEMAL,BATURU MUHARREM,ŞEN HALUK
Yayın Yeri: 1 st. ESD EXPERT IN STONE DISEASE CONFERENCE
İngilizce, 13.12.2012

Uluslararası  Poster
54
Laparaskopik cerrahideki ilk üç yıllık deneyimlerimiz

ERTURHAN MEHMET SAKIP,SEÇKİNER İLKER,BAYRAK ÖMER,ŞEN HALUK,BULUT ERSAN,YAĞCI FARUK
Yayın Yeri: 21. ULUSAL ÜROLOJİ KONGRESİ
TÜRKİYE, Türkçe, 30.10.2010

Ulusal  Poster
55
Eswl uygulanan hayvan modelinde renal parankimde hıf 1 ekspresyonu ve pentoksifilinin hıf 1 ekspresyonu düzeyine etkisinin değerlendirilmesi

ERTURHAN MEHMET SAKIP,Çelik Mehmet,SEÇKİNER İLKER,KARAKÖK METİN,ŞEN HALUK,BAYRAK ÖMER
Yayın Yeri: 21. Ulusal Üroloji Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 30.10.2010

Ulusal  Poster
56
Üreteroskopik Litotripsi sırasında Stone Cone Kullanımının Taş Migrasyonunu Önlemedeki Etkinliği

ŞEN HALUK,ERTURHAN MEHMET SAKIP,SEÇKİNER İLKER,ERBAĞCI AHMET,YAĞCI FARUK
Yayın Yeri: 21. ULUSAL ÜROLOJİ KONGRESİ
TÜRKİYE, Türkçe, 30.10.2010

Ulusal  Poster
57
Transrektal Ultrasonografi İle Prostat Biyopsilerinde Periprostatik Sinir Blokjına Lidokain Ve Tramadolün Etkinliğinin Karşılaştırılması

ŞEN HALUK,SEÇKİNER İLKER,ERTURHAN MEHMET SAKIP,YAĞCI FARUK
Yayın Yeri: 21. ULUSAL ÜROLOJİ KONGRESİ
TÜRKİYE, Türkçe, 30.10.2010

Ulusal  Poster
58
Renal tübüler hücre hasarına oral indometazinin etkisi Hiperoksalüri oluşturulan ve ESWL uygulanan tavşanların değerlendirilmesi

ERBAĞCI AHMET,ERTURHAN MEHMET SAKIP,ŞEN HALUK,YAĞCI FARUK,SEÇKİNER İLKER,SOLAKHAN MEHMET
Yayın Yeri: 20. ULUSAL ÜROLOJİ KONGRESİ
TÜRKİYE, Türkçe, 01.11.2008

Ulusal  Sözlü Bildiri
59
Çocuk Taş Hastalarında Üreteroskopik Tedavi Deneyimlerimiz

SEÇKİNER İLKER,ERTURHAN MEHMET SAKIP,ERBAĞCI AHMET,YAĞCI FARUK,ÖZGÜL HANİFİ,ŞEN HALUK
Yayın Yeri: 7. ULUSAL ENDOÜROLOJİ KONGRESİ
TÜRKİYE, Türkçe, 09.09.2007

Ulusal  Poster
60
Transrektal Ultrason Eşliğinde Prostat Biyopsisinde Antibiyotik Profilaksisi Iki Farkli Antibiyotik Rejiminin Karşilaştirilması

ERTURHAN MEHMET SAKIP,SEÇKİNER İLKER,YAĞCI FARUK,ERBAĞCI AHMET,ŞEN HALUK,ÇELİK MEHMET
Yayın Yeri: 4. GENİTOÜRİNER ENFEKSİYONLAR SEMPOZYUMU
TÜRKİYE, Türkçe, 06.09.2007

Ulusal  Poster
61
Hayvan Modelinde renal tubuler epitelde hiperoksalürinin oluşturduğu hasar üzerine indometazin tedavisinin etkisi

ERTURHAN MEHMET SAKIP,SARICA KEMAL,YAĞCI FARUK,ERBAĞCI AHMET,ŞEN HALUK,ÖZGÜL HANİFİ
Yayın Yeri: 19. ULUSAL ÜROLOJİ KONGRESİ
TÜRKİYE, Türkçe, 10.06.2006

Ulusal  Sözlü Bildiri
62
Orlistat Xenical Kullanımının Üriner Okzalat Düzeyine Etkisinin Değerlendirmesi

ERTURHAN MEHMET SAKIP,SARICA KEMAL,YAĞCI FARUK,ERBAĞCI AHMET,AKARSU ERSİN,AKTARAN ZÜBEYDE ŞEBNEM,ŞEN HALUK
Yayın Yeri: 19. ULUSAL ÜROLOJİ KONGRESİ
TÜRKİYE, Türkçe, 10.06.2006

Ulusal  Sözlü Bildiri
63
Pediatrik Olgularda ESWL 125 Renoüreteral Ünitede Deneyimlerimiz

ERBAĞCI AHMET,YAĞCI FARUK,ERTURHAN MEHMET SAKIP,SEÇKİNER İLKER,SOLAKHAN MEHMET,ŞEN HALUK
Yayın Yeri: 19. ULUSAL ÜROLOJİ KONGRESİ
TÜRKİYE, Türkçe, 10.06.2006

Ulusal  Poster
64
Pediatrik Üreteroskopik Taş Tedavisi 34 Renoüreteral Ünitede Deneyimlerimiz

ERTURHAN MEHMET SAKIP,ERBAĞCI AHMET,YAĞCI FARUK,SEÇKİNER İLKER,SOLAKHAN MEHMET,ŞEN HALUK
Yayın Yeri: 19. ULUSAL ÜROLOJİ KONGRESİ
TÜRKİYE, Türkçe, 10.06.2006

Ulusal  Poster
65
Mesane Tümörü Tanısında NMP 22 Bladderchek Test inin Sistoskopik ve Patolojik Bulgularla Karşılaştırılması

ERTURHAN MEHMET SAKIP,YAĞCI FARUK,ERBAĞCI AHMET,ŞEN HALUK,ÜSTÜN ABDULKERİM
Yayın Yeri: 7. ANKARA ÜROONKOLOJİ KURSU
TÜRKİYE, Türkçe, 22.09.2005

Ulusal  Poster
66
Veziko Üreteral Reflünün Endoskopik Tedavisinde Polidimetilsiloksan ve Dextranomer Hyaluronik Asit Kopolimer Uygulamalarına Ait 5 Yıllık Deneyimlerimiz

ERTURHAN MEHMET SAKIP,SARICA KEMAL,YAĞCI FARUK,ERBAĞCI AHMET,İnal Ömer Yener,ŞEN HALUK
Yayın Yeri: 18. Ulusal Üroloji Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 02.10.2004

Ulusal  Poster
67
Pediatrik Düşük Kapasiteli Mesane Olgularında Ögmentasyon Sistoplasti 41 Hastada 7 Yıllık Takip Sonuçları

SARICA KEMAL,ERTURHAN MEHMET SAKIP,YAĞCI FARUK,ERBAĞCI AHMET,ŞEN HALUK,ÜSTÜN ABDULKERİM
Yayın Yeri: 18. ULUSAL ÜROLOJİ KONGRESİ
TÜRKİYE, Türkçe, 02.10.2004

Ulusal  Poster

Projeler

3 Adet
1
MESANENİN ÜROTELYAL KARSİNOMLARINDA MASPİN EKSPRESYONUNUN TÜMÖR DERECE VE EVRESİ İLE İLİŞKİSİ


26.01.2015 - 26.01.2016
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Yürütücü 

ULUSAL  Tamamlandı
2
Sekonder üretereopelvik darlıklarda lazer endopiyelotominin etkinliğinin araştırılması


17.01.2017 - 05.02.2018
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Yürütücü 

ULUSAL  Tamamlandı
3
Çocuklarda eswl sonrası gelişen akut böbrek hasarının değerlendirilmesinde kullanılan idrar biyomarkerları kim 1 ngal cys c


01.07.2016 - 13.03.2017
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Yürütücü 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı

Üniversite Dışı Deneyim

3 Adet
1
Ghent University Department of Pediatric Urology / Belgium

Observer

2015 - 2015
2
Ankara Üniversitesi Çocuk Ürolojisi Kliniği

Klinik Gözlemci

2013 - 2013
3
Sağlık Bakanlığı

Uzman Doktor

2008 - 2013

İdari Görevler

Ödüller

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2013-2014 Çocuklarda ve yetişkinlerde üriner enfeksiyonlar Türkçe 1
2 2013-2014 Vezikoüreteral Reflü Türkçe 1
3 2015-2016 Vezikoüreteral Reflü Türkçe 1
4 2014-2015 Vezikoüreteral Reflü Türkçe 1
5 2014-2015 Çocuklarda ve yetişkinlerde üriner enfeksiyonlar Türkçe 1
6 2015-2016 Çocuklarda ve yetişkinlerde üriner enfeksiyonlar Türkçe 1
7 2013-2014 Penis ve üretra hastalıkları Türkçe 1
8 2014-2015 Penis ve üretra hastalıkları Türkçe 1
9 2015-2016 Penis ve üretra hastalıkları Türkçe 1
10 2014-2015 Non-Nörojenik İşeme Bozuklukları Türkçe 1
11 2015-2016 Non-Nörojenik İşeme Bozuklukları Türkçe 1
12 2016-2017 PENİS VE ÜRETRA HASTALIKLARI Türkçe 1
13 2016-2017 VEZİKOÜRETERAL REFLÜ Türkçe 1
14 2016-2017 NON-NÖROJENİK İŞEME BOZUKLUKLARI Türkçe 1
15 2016-2017 ÇOCUKLARDA VE YETİŞKİNLERDE ÜRİNER ENFEKSİYONLAR Türkçe 1

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı Vezikoüreteral reflülü çocuklarda subüreterik enjeksiyon öncesi ultrasonografi ile ölçülen subüreterik tünel uzunluğu, mesane duvar kalınlığı ve distal üreter çapının tedavi başarısı ile ilişkisi MEHMET ÖZTÜRK TezMerkezi 2022
2 Tamamlandı Çocuklarda ESWL sonrası gelişen olası akut böbrek hasarının üriner KIM-1, NGAL ve CYS-C seviyeleri ile değerlendirilmesi FAHRİ ERKAN SADİOĞLU TezMerkezi 2016
3 Tamamlandı Mesanenin ürotelyal karsinomlarında maspin ekspresyonunun tümör derece ve evresi ile ilişkisi İBRAHİM SARI TezMerkezi 2015

Araştırmalar

5 Adet
1
10th Internationalis Applied Laparoscopic Urology Course & Symposium

Domuz modelinde ürolojik laparoskopik cerrahi sertifika kursu
ATİNA, YUNANİSTAN / ATİNA   Uluslararası  Sertifika

2
Türk Üroloji Yeterlilik Kursu

Androloji / İnfertilite, Pediatrik Üroloji, Ürolojik Aciller, Kadın ve Erkek İnkontinansı, Endoüroloji / Laparoskopi, BPH & AÜSS / Prostatit
Kızılcahamam, TÜRKİYE/ Ankara   Ulusal  Kurs

3
DOMUZ MODELİNDE LAPAROSKOPİ KURSU

DOMUZ MODELİNDE ÜROLOJİ OPERASYONLARI KURSU
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ VETERİNERLİK FAKÜLTESİ, TÜRKİYE / İSTANBUL   Ulusal  Kurs

4
CERTIFICATE OF ANIMAL USE IN SCIENTIFIC RESEARCH

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR İÇİN DENEY HAYVANI KULLANIM SERTİFİKASI
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE/ GAZİANTEP   Uluslararası  Sertifika

5
European Board Urology

EBU oral examination
Ankara, Türkiye   Uluslararası  Sertifika

Üyelikler

6 Adet
1
ÜROLOJİK CERRAHİ DERNEĞİ

 Üye    Bilimsel Kuruluş    2015 

2
EUROPEAN SOCIETY PEDIATRIC UROLOGY

 Üye    Bilimsel Kuruluş    2015 

3
TÜRK ÇOCUK ÜROLOJİSİ DERNEĞİ

 Üye    Bilimsel Kuruluş    2013 

4
EUROPEAN ASSOCIATION OF UROLOGY

 Üye    Bilimsel Kuruluş    2010 

5
ENDOÜROLOJİ DERNEĞİ

 Üye    Bilimsel Kuruluş    2009 

6
TÜRK ÜROLOJİ DERNEĞİ GÜNEYDOĞU ŞUBESİ

 Üye    Bilimsel Kuruluş    2003