Doç.Dr. YUSUF BOZGEYİK

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ ve İDARİ.BİL.FAK. MALİYE

   ybozgeyik@gantep.edu.tr  
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı  Makro İktisat  Maliye Politikası  Büyüme  Gelişme Ekonomisi - Makro

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

4 Adet
1
FINANCIAL AND ECONOMIC ISSUES IN EMERGING MARKETS

Yayın Yeri: Özgür Yayınları
ISBN: 978-975-447-415-2, TÜRKİYE, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
2
İKTİSAT POLİTİKALARI ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE’DE MALİ KURAL UYGULAMALARI

Yayın Yeri: NOBEL BİLİMSEL ESERLER
ISBN: 978-605-7662-36-1, TÜRKİYE, ANKARA, 2019

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
3
Yükselen Piyasalar Ekonomisi

Yayın Yeri: Ekin Basım Yayın Dağıtım
ISBN: 978-605-327-666-1, TÜRKİYE, Bursa, 2018

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
4
Gelişmiş Ülke Ekonomileri

Yayın Yeri: Ekin Basım Yayın Dağıtım
ISBN: 978-605-327-762-0, TÜRKİYE, Bursa, 2018

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe

Makaleler

17 Adet
1
AB Ortak Ulaştırma Politikası Bağlamında Türkiye’nin Uyum Süreci ve Ulaştırma Sektörüne Genel Bir Bakış

ARSLAN İBRAHİM, BOZGEYİK YUSUF, ÇELİK SÜLEYMAN, KÜNÇ SONER
Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  DOAJ
2
İşsizlik Histerisinin Geçerliliğin Sınanması: E7 Ülkelerine İlişkin Ampirik Bir Çalışma

BOZGEYİK YUSUF
Yayın Yeri: OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2020

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
3
Türkiye’de Cari Açığın Belirleyicileri: 1992-2017 Dönemi İçin Ampirik Çalışma

BOZGEYİK YUSUF,KUTLU AYDIN
Yayın Yeri: Maliye Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ESCI
4
The Role of Bank Credit in Kuwait Economic Growth

ARSLAN İBRAHİM,BOZGEYİK YUSUF,AlAzaki Zaid
Yayın Yeri: International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences
İngilizce, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Repec
5
Seçilmiş Gelişmekte Olan Ülkelerde Satın Alma Gücü Paritesinin Geçerliliğine İlişkin Ampirik Bir Çalışma

BOZGEYİK YUSUF,AYDIN AYŞE
Yayın Yeri: Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2019

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
6
PERCEPTUAL DIFFERENCES AMONG COMPANIES IN TERMS OF EXPORT DIFFICULTIES ENCOUNTERED: AN EXAMPLE FROM GAZİANTEP

BOZGEYİK YUSUF,METE MUSTAFA,EVİS VEYSİ
Yayın Yeri: Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2019

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
7
BANKALARDA MÜLKİYET BAĞLAMINDA TAKİPTEKİ KREDİLER

yıldız fatma,EKŞİ İBRAHİM HALİL,BOZGEYİK YUSUF,karakuş ahmet
Yayın Yeri: Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2018

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
8
Halı Sektöründe İhracat Yapan Firmaların Markalaşma DüzeylerininEkonomik Performans Üzerindeki Etkisi

METE MUSTAFA,BOZGEYİK YUSUF,bilge tuğçe nazlı
Yayın Yeri: Gaziantep University Journal of Social Sciences
Türkçe, Basılı, 2017

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
9
An Empirical Investigation on Determinants of Foreign Trade in Turkey

METE MUSTAFA,BOZGEYİK YUSUF
Yayın Yeri: Expert Journal of Economics
İngilizce, Basılı, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  RePec, Econlit
10
TÜRKİYE’DE TURİZM GELİRLERİNİN CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ:2000-2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN AMPİRİKÇALIŞMA

BOZGEYİK YUSUF,EBAN FATMA
Yayın Yeri: Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Basılı, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SOBİAD, OAJI, Cite Factor
11
Türkiye’de Uygulanan Ekonomi Politikalarının Hizmetler Sektörüne Etkisi:2000-2014

BOZGEYİK YUSUF,KARACA CENGİZHAN,TORUN SİBEL
Yayın Yeri: YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İİBF DERGİSİ
Türkçe, Basılı, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Copernicus
12
Göçün Ekonomik Ve Toplumsal Yansımaları: Gaziantep’teki Suriyeli Göçmenler Örneği

ARSLAN İBRAHİM,BOZGEYİK YUSUF,ALANCIOĞLU ERDAL
Yayın Yeri: İlahiyat Akademi
Türkçe, Basılı, 2016

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
13
Profesyonel Turist Rehberlerinin Performanslarının Yerli TuristlerTarafından Değerlendirilmesi

OLCAY ATINÇ,BOZGEYİK YUSUF,AKKÖZ HARUN,SÜRME METİN
Yayın Yeri: İşletme Araştırmaları Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2015

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
14
TÜRKİYE’DE TURİZM GELİRLERİ İLE GSYH ARASINDAKİ İLİŞKİ: 2002-2014 DÖNEMİ

BOZGEYİK YUSUF,YOLOĞLU YUNUS
Yayın Yeri: Journal of International Social Research
Türkçe, Elektronik, 2015

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO
15
WHAT IS ENDOGENOUS IN ENDOGENOUS GROWTH MODEL?

ÖZTÜRKLER HARUN,BOZGEYİK YUSUF
Yayın Yeri: Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
İngilizce, Basılı+Elektronik, 2014

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  ASOS, SOBİAD
16
TÜRKİYE VE DİĞER OECD ÜLKELERİNDE MALİ KURALLARIN ETKİNLİĞİ: 1994-2010 DÖNEMİ

BOZGEYİK YUSUF
Yayın Yeri: Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2014

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
17
GAYRİMADDİ VARLIKLARIN GSMH’ YE KATKILARI

BOZGEYİK YUSUF,özocaklı demet
Yayın Yeri: Mevzuat Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2012

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  ASOS

Bildiriler

9 Adet
1
THE IMPACT OF REDISTRIBUTIVE PUBLIC POLICY ON INCOME DISTRIBUTION IN TURKEY: THE ROLES OF TAX PROGRESSIVITY AND SOCIAL EXPENDITURES

ERDOĞAN SELİM,BOZGEYİK YUSUF,DESTEK MEHMET AKİF
Yayın Yeri: International Conference on Empirical Economics and Social Sciences (ICEESS’18)
İngilizce, 27.06.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
2
Investigation The Effect of Government Expenditures on The Environment in Emerging Economies:Further Evidence from Ecological Footprint

ERDOĞAN SELİM,BOZGEYİK YUSUF,DESTEK MEHMET AKİF
Yayın Yeri: International Conferenceon Empirical Economics and Social Sciences (ICEESS’18)
İngilizce, 27.06.2018

Uluslararası  Özet bildiri
3
2000 YILI SONRASI TURİZM SEKTÖRÜNDE İSTİHDAMI ARTTIRMAYA YÖNELİK UYGULANAN EKONOMİ POLİTİKALARIN ETKİNLİĞİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR İNCELEME

BOZGEYİK YUSUF,çinpolat murat
Yayın Yeri: International Congress of Management, Economy and Policy
TÜRKİYE, İstanbul, Türkçe, 28.04.2018

Uluslararası  Özet bildiri
4
TÜRKİYE’DE CARİ AÇIĞIN BELİRLEYİCİLERİ: 1992-2017 DÖNEMİ İÇİN AMPİRİK ÇALIŞMA

özsağır arif,BOZGEYİK YUSUF,aydın kutlu
Yayın Yeri: International Congress of Management, Economy and Policy
TÜRKİYE, İstanbul, Türkçe, 28.04.2018

Uluslararası  Özet bildiri
5
TÜRKİYEDE SAĞLIK TURİZMİNİN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNE ETKİSİ: 2003-2016 DÖNEMİ

BOZGEYİK YUSUF,KAYA MÜSLÜM
Yayın Yeri: INTERNATIONAL CONGRESS OF MANAGEMENT, ECONOMY AND POLICY
Türkçe, 17.11.2017

Uluslararası  Özet bildiri
6
AB ÜYE ÜLKELERİNDE ÜÇÜZ AÇIK HİPOTEZİNİN GEÇERLİLİĞİ: PANEL VERİ YÖNTEMİ

ARSLAN İBRAHİM,BOZGEYİK YUSUF,DİNERİ EDA
Yayın Yeri: Al-Farabi International Congress on Social Sciences
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 11.05.2017

Uluslararası  Özet bildiri
7
TÜRKİYE’DE SANAYİ SEKTÖRÜNÜN GAYRİ SAFİ YURT İÇİ HASILA (GSYH) İÇERİSİNDEKİ PAYININ GELİŞİMİ

BOZGEYİK YUSUF,karalar fevzi,pektaş çağdaş,güçlü fırat
Yayın Yeri: Al-Farabi International Congress on Social Sciences
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 11.05.2017

Uluslararası  Özet bildiri
8
BANKALARDA MÜLKİYET BAĞLAMINDA TAKİPTEKİ KREDİLER

yıldız fatma,EKŞİ İBRAHİM HALİL,BOZGEYİK YUSUF,karakuş ahmet
Yayın Yeri: 2. Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu
TÜRKİYE, Bursa, Türkçe, 20.04.2017

Ulusal  Tam metin bildiri
9
Son Küresel Krizin Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ve Cari Açık Üzerine Etkisi

KESGİNGÖZ HAYRETTİN,BOZGEYİK YUSUF
Yayın Yeri: Turgut Özal Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Kongresi-1
Malatya, Türkçe, 15.04.2010

Uluslararası  Tam metin bildiri

Editörlükler

4 Adet
1
KÜRESELLEŞME ÇAĞINDA KALKINMA VE YENİ EKONOMİ

Yazar Adı: ARSLAN İBRAHİM, AKÇACI TANER, BOZGEYİK YUSUF , Yayın Yeri: Orion Kitabevi
Kitap, Türkçe, 2022,   Uluslararası  Basılı

2
E-COMMERCE AND DIGITAL CURRENCIES: CHALLENGES AND RISKS

Yazar Adı: BAYRAKTUTAN YUSUF, ARSLAN İBRAHİM, BOZGEYİK YUSUF , Yayın Yeri: Orion Kitabevi
Kitap, İngilizce, 2022,   Uluslararası  Basılı

3
Yükselen Piyasalar Ekonomisi

Yazar Adı: METE MUSTAFA,BOZGEYİK YUSUF , Yayın Yeri: Ekin Basım Yayın Dağıtım
Kitap, Türkçe, 2018,   Uluslararası  Basılı

4
Gaziantep Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yazar Adı: BOZGEYİK YUSUF , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi İİBF
Dergi, Türkçe, 2019, TÜRKİYE,   Ulusal  Endekste taranmıyor  Basılı

İdari Görevler

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2018-2019 EKON899 - Uzmanlık Alanı Türkçe 4
2 2018-2019 EKON530 - Türkiye Ekonomisi Türkçe 3
3 2018-2019 EKON598 - Yüksek Lisans Tezi Türkçe 2
4 2017-2018 EKON598 - Yüksek Lisans Tezi Türkçe 2
5 2019-2020 EKON530 TÜRKİYE EKONOMİSİ Türkçe 3
6 2019-2020 MİK501 MALİYE POLİTİKASI Türkçe 3
7 2019-2020 EKON899 Uzmanlık Alanı Türkçe 4
8 2019-2020 EKON598 Yüksek Lisans Tezi Türkçe 2
9 2019-2020 EKON799 SEMİNER Türkçe 1
10 2020-2021 EKON899 Uzmanlık Alanı Türkçe 4
11 2020-2021 EKON598 Yüksek Lisans Tezi Türkçe 2
12 2020-2021 EKON799 SEMİNER Türkçe 1
13 2020-2021 MİK512 GÜNCEL MALİ YAKLAŞIMLAR Türkçe 3
14 2020-2021 MİK515 TÜRKİYE EKONOMİSİ Türkçe 3
15 2020-2021 MİK501 MALİYE POLİTİKASI Türkçe 3
16 2020-2021 MİK514 MODERN POLİTİK İKTİSAT TEORİSİ Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2018-2019 EKON421 - Türkiye Ekonomisi Türkçe 3
2 2017-2018 EKON421 - Türkiye Ekonomisi Türkçe 3
3 2018-2019 EKON412 - Kalkınma Ekonomisi Türkçe 3
4 2017-2018 EKON412 - Kalkınma Ekonomisi Türkçe 3
5 2018-2019 UTİL210 - Maliye Teorisi Türkçe 3
6 2017-2018 UTİL210 - Maliye Teorisi Türkçe 3
7 2017-2018 EKON102 - Ekonomiye Giriş II Türkçe 3
8 2018-2019 EKON206 - Makroekonomi II Türkçe 3
9 2017-2018 EKON206 - Makroekonomi II Türkçe 3
10 2018-2019 EKON210 - Kamu Ekonomisi Türkçe 3
11 2017-2018 EKON210 - Kamu Ekonomisi Türkçe 3
12 2018-2019 EKON205 - Makroekonomi I Türkçe 3
13 2019-2020 EKON421 Türkiye Ekonomisi Türkçe 3
14 2019-2020 EKON205 MAKRO EKONOMİ I Türkçe 3
15 2019-2020 EKON317 KÜRESELLEŞME VE EKONOMİK KRİZLER Türkçe 3
16 2019-2020 UTİL321 ULUSLARARASI EKONOMİ VE KÜRESELLEŞME TARİHİ Türkçe 3
17 2019-2020 HUKZ109 İktisat Türkçe 3
18 2019-2020 EKON206 MAKRO EKONOMİ II Türkçe 3
19 2019-2020 EKON210 KAMU EKONOMİSİ Türkçe 3
20 2019-2020 EKON403 MALİYE POLİTİKASI Türkçe 3
21 2019-2020 TDP101 TOPLUMSAL DUYARLILIK PROJESİ I Türkçe 1
22 2020-2021 TDP101 TOPLUMSAL DUYARLILIK PROJESİ I Türkçe 1
23 2020-2021 EKON101 EKONOMİYE GİRİŞ-I Türkçe 3
24 2020-2021 HIT107 Ekonomi Türkçe 3
25 2020-2021 KMY109 İKTİSAT I Türkçe 3
26 2019-2020 TDP102 TOPLUMSAL DUYARLILIK PROJESİ-II Türkçe 1
27 2020-2021 TDP102 TOPLUMSAL DUYARLILIK PROJESİ-II Türkçe 1
28 2020-2021 EKON102 EKONOMİYE GİRİŞ-II Türkçe 3
29 2020-2021 EKON210 KAMU EKONOMİSİ Türkçe 3
30 2020-2021 EKON334 BÖLGESEL KALKINMA Türkçe 3

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Devam Ediyor DIŞ BORÇLANMANIN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDE ETKİSİ (TÜRKİYE ÖRNEĞİ)(2000-2020) İBRAHİM HALİL TERLEMEZ TezMerkezi 2023
2 Tamamlandı İhracata dayalı büyüme kapsamında milli gelir ve ihracatın ithalata bağımlılığı: Türkiye örneği HASAN ÖMEROĞLU TezMerkezi 2022
3 Tamamlandı Gelir dağılımı eşitsizliği ve yoksullukla mücadelede iktisat politikaları: Seçilmiş OECD ülkelerinde ekonometrik bir analiz EBRU EZBER AYAN TezMerkezi 2020
4 Tamamlandı Türkiye-Irak ekonomik ilişkileri ve Gaziantep-Irak ihracatı HÜSEYİN ARAS TezMerkezi 2019
5 Tamamlandı Türkiye'de sağlık turizminin ekonomik büyüme üzerine etkisi: 2003-2016 dönemi MÜSLÜM KAYA TezMerkezi 2018
6 Tamamlandı Türkiye'de cari açığın belirleyicileri: 1992-2017 dönemi için ampirik çalışma AYDIN KUTLU TezMerkezi 2018
7 Tamamlandı 2000-2017 yılları arasında turizm sektöründe istihdamı arttırmaya yönelik uygulanan ekonomi politikaları MURAT ÇİNPOLAT TezMerkezi 2018
8 Tamamlandı Türkiye'de uygulanan ekonomi politikalarının hizmet sektörüne etkisi: 2000-2014 SİBEL TORUN TezMerkezi 2017
9 Tamamlandı Türkiye'de turizm gelirlerinin cari işlemler dengesi üzerindeki etkileri: 2000-2015 dönemi üzerine bir araştırma FATMA EBAN TezMerkezi 2017
10 Tamamlandı Gaziantep'te kongre turizminin mevcut durumu ve geliştirilme stratejileri üzerine bir araştırma BARIŞ ARMUTCU TezMerkezi 2017
11 Tamamlandı Profesyonel turist rehberlerinin sahip olması beklenen nitelikleri ile sergiledikleri performansın yerli turistler tarafından değerlendirilmesi HARUN AKKÖZ TezMerkezi 2015
12 Tamamlandı İktisadi büyüme yönüyle turizm sektörünün ekonomik etkileri ve fayda artırıcı politikalar YUNUS YOLOĞLU TezMerkezi 2015