Dr.Öğr.Üyesi BAYRAM ÖZBEY

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
HUKUK FAKÜLTESİ KAMU HUKUKU

   bozbey@gantep.edu.tr  
Hukuk Temel Alanı  İdare Hukuku  İdare Hukuku

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

1 Adet
1
HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI

Yayın Yeri: Lisans Yayıncılık
ISBN: 978-605-9498-33-3, TÜRKİYE, İSTANBUL, 2018

Ulusal  Ders Kitabı  Türkçe

Makaleler

4 Adet
1
Avrupa Birliği İstediği İçin Değil Kendi toplumumuz İçin İnsan Hakları

ÖZBEY BAYRAM
Yayın Yeri: Polis Dergisi
Türkçe, 2007

Ulusal  Hakemsiz  Özgün Makale
2
Yerel Yönetimler

ÖZBEY BAYRAM
Yayın Yeri: Güncel Hukuk Dergisi
Türkçe, Basılı, 2005

Ulusal  Hakemsiz  Kısa Makale
3
Daha Demokratik ve Daha Etkin Belediye Yönetimi İçin Yeni Bir Seçim Sistemi Önerisi

ÖZBEY BAYRAM
Yayın Yeri: Çağdaş Yerel Yönetimler
Türkçe, Basılı, 1999

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  111
4
Belediye Başkanlarının İki turlu Seçim Sistemiyle Seçilmesi, Seçilmiş Diktatörler mi Doğurur yoksa Daha Demokrat Başkanlar mı?

ÖZBEY BAYRAM
Yayın Yeri: YEREL GÜNDEM
Türkçe, Basılı, 1999

Ulusal  Hakemsiz  Özgün Makale

Bildiriler

3 Adet
1
Kamuda FETÖ ve Benzeri Örgütlenmelerin Önlenmesi Bakımından Liyakat İlkesinin Öneni

ÖZBEY BAYRAM
Yayın Yeri: Uluslararası 15 Temmuz ve Darbeler Sempozyumu
TÜRKİYE, Koçaeli, Türkçe, 26.12.2017

Uluslararası  Tam metin bildiri
2
Yerelleşmem ve Merkezileşme Ekseninde, Türk Kamu Yönetiminde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları

TUNÇ AHMET,GÖKÇE ALİ FUAT,ÖZBEY BAYRAM
Yayın Yeri: 13. Kamu Yönetimi Kongresi
TÜRKİYE, Konya, Türkçe, 15.11.2015

Ulusal  Tam metin bildiri
3
Yerel Yönetimlerin Yeniden Yapılandırılması Açısından Belediye Meclislerinin Konumu

ÖZBEY BAYRAM
Yayın Yeri: Yerel Yönetimler Kongresi
TÜRKİYE, Çanakkale, Türkçe, 03.12.2004

Ulusal  Tam metin bildiri

Üniversite Dışı Deneyim

4 Adet
1
Karadeniz Teknik Üniversitesi

Araştırma Görevlisi

1992 - 2000
2
Adalet Bakanlığı

Adli Yargı Hakim ve Savcılık Stajı

1991 - 1992
3
Konya Barosu

Avukatlık Stajı

1990 - 1991
4
Gaziantep Üniversitesi

Öğretim üyesi

2000

Editörlükler

1 Adet
1
HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI

Yazar Adı: ÖZBEY BAYRAM , Yayın Yeri: Lisans Yayıncılık
Kitap, Türkçe, 2018, TÜRKİYE,   Ulusal  Basılı

İdari Görevler

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Devam Ediyor İdare Hukuku Açısından Su Kaynaklarının Korunması ve Yönetimi BUKET DENİZ TezMerkezi 2022
Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı Bir kolluk teşkilatı olarak belediye zabıtasının görevleri, yetkileri ve etkinliği: Gaziantep Büyükşehir Belediyesi örneği ADEM ESEN TezMerkezi 2022
2 Tamamlandı 6528 sayılı kanun sonrası dönemde Milli Eğitim Bakanlığı'nda görev yapan öğretmenlere verilen disiplin cezaları ve yargısal denetimi RESUL KESİN TezMerkezi 2022
3 Tamamlandı Tam yargı davasının konusunu oluşturan zararın niteliği ve tazmini AHMET VUSO TezMerkezi 2021
4 Tamamlandı Büyükşehir belediyesi ile büyükşehir ilçe belediyeleri arasındaki ilişkiler: Hatay örneği HATİCE GİZEM AZĞIN TezMerkezi 2018
5 Tamamlandı Kuzey Irak Duhok şehir yönetimi FAIQ ABDULKAREEM HAJI AL HABASH TezMerkezi 2017
6 Tamamlandı Önleyici güvenlik hizmeti olarak polisin kimlik sorma ve önleme arama yetkisi FATİH GÜVEN TezMerkezi 2014
7 Tamamlandı Üniversite-sanayi işbirliği'nin hukuksal altyapısı ERDEM HİLAL TezMerkezi 2012
8 Tamamlandı İdarenin mal ve hizmet alım yöntemleri ve bu süreçte yaşanan sorunlar AHMET ÖZCAN TezMerkezi 2012
9 Tamamlandı 5941 sayılı Çek Kanunu ve 6102 sayılı Ticaret Kanunu çerçevesinde çek hamillerinin korunması SEVCAN KILÇIK TezMerkezi 2011
10 Tamamlandı Meslek kuruluşlarının görevleri ve kamu düzeninin korunmasına katkıları (Ankara Ticaret Odası ve Kakkâri Ticaret ve Sanayi Odası örneği) YUSUF OKUR TezMerkezi 2008
11 Tamamlandı Bankaların denetim sorunu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu`nun fonksiyonları SELAHATTİN EROL TezMerkezi 2005