Dr.Öğr.Üyesi FATİH EMRAH DEMİR

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
GAZİANTEP EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖZEL EĞİTİM

   fatihdemir@gantep.edu.tr  
Eğitim Bilimleri Temel Alanı  Özel Eğitim  Görme Engelliler Eğitimi  Zihin Engelliler Eğitimi  Otistik Engelliler Eğitimi

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

2 Adet
1
Özel Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Yayın Yeri: Pegem yayınevi
ISBN: 978-625-8044-22-5, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
2
Özel Eğitim ve Kaynaştırma

Yayın Yeri: Lisans Yayıncılık
ISBN: 978-625-7825-51-1, TÜRKİYE, İstanbul, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe

Makaleler

5 Adet
1
PSİKOLOJİK DANIŞMAN ADAYLARININ ÖZEL EĞİTİM ÖZ-YETERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMAN ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ

DEMİR FATİH EMRAH, TUNÇ ERHAN
Yayın Yeri: ASOS Yayinevi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Art Index (Art Research Database, EBSCO)
2
Rehber Öğretmen Adaylarının Üstün Yeteneklilik ve Üstün Yeteneklilerin Eğitimine İlişkin Tutumları ve Üstün Yeteneklilerin Eğitimine İlişkin Öz Yeterlik Algıları

DEMİR FATİH EMRAH, TUNÇ ERHAN
Yayın Yeri: ASOS Yayinevi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ESJI
3
Az gören ve Gören Öğrencilerin Okuma Hatalarının Hata Analizi ile İncelenmesi

DEMİR FATİH EMRAH,ÖZMEN EMİNE RÜYA
Yayın Yeri: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Türkçe, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
4
A COMPARISON OF SOCIAL SKILLS OF STUDENTS WITH VISUAL IMPAIRMENTS AND TYPICALLY DEVELOPING STUDENTS

DEMİR FATİH EMRAH,ÖZDEMİR SELDA
Yayın Yeri: International e-Journal of Advances in Education (IJAEDU)
TÜRKİYE, İngilizce, Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  OpenAIRE, Google Scholar, ResearchBib Academic Resource,Index Copernicus,Crossre
5
A COMPARISON OF PROBLEM BEHAVIOURS OF STUDENTS WITH VISUAL IMPAIRMENTS AND TYPICALLY DEVELOPING STUDENTS

DEMİR FATİH EMRAH,ÖZDEMİR SELDA
Yayın Yeri: International E-Journal of Advances in Education (IJAEDU)
TÜRKİYE, İngilizce, Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  OpenAIRE, Google Scholar, ResearchBib Academic Resource, Index Copernicus,Crossr

Bildiriler

9 Adet
1
Özel Eğitim Öğretmenlerinin Özel Gereksinimli Geçici Koruma Altındaki Altındaki Suriyeli Öğrencilerin Eğitimlerine İlişkin Görüşleri

DEMİR FATİH EMRAH
Yayın Yeri: International EJERCongress 2022
TÜRKİYE, İzmir, Türkçe, 22.06.2022

Uluslararası  Özet bildiri
2
Tekrarlı Okuma Müdahalesinin Az Gören ve Zihinsel Yetersizlikten Etkilenmiş Öğrencilerin Okuma Akıcılığı Üzerine Etkisi

DEMİR FATİH EMRAH
Yayın Yeri: International EJERCongress 2022
TÜRKİYE, İzmir, Türkçe, 22.06.2022

Uluslararası  Özet bildiri
3
Braille okuyucularının okuma Hatalarının Hata Analizi ile İncelenmesi

DEMİR FATİH EMRAH
Yayın Yeri: Uluslararası İzmir Demokrasi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Kongresi
TÜRKİYE, İzmir, Türkçe, 17.11.2021

Uluslararası  Özet bildiri
4
Az Gören ve Gören Öğrencilerin Okuma Performanslarının Karşılaştırılması

DEMİR FATİH EMRAH, ÖZMEN EMİNE RÜYA
Yayın Yeri: VIIth International Eurasion Educational Research Congress (EJER)
TÜRKİYE, ESKİŞEHİR, Türkçe, 10.09.2020

Uluslararası  Özet bildiri
5
School Counselor Candidates' Perceptions of Psychological Counseling Self-Efficacy regarding Special Education and Psychological Counseling Self-Efficacy

DEMİR FATİH EMRAH, TUNÇ ERHAN
Yayın Yeri: 5th National Interdisciplinary Early Childhood Intervention Congress
TÜRKİYE, GAZİANTEP, İngilizce, 25.06.2020

Ulusal  Özet bildiri
6
School Counselor Candidates' Attitudes towards Giftedness and the Education of Gifted Students and Self-Efficacy Perceptions regarding the Education of Gifted Students

DEMİR FATİH EMRAH, TUNÇ ERHAN
Yayın Yeri: International Congress of Pedagogical Research (ICOPR'20)
TÜRKİYE, DÜZCE, İngilizce, 18.06.2020

Uluslararası  Özet bildiri
7
Üstün Yeteneklilere Yönelik Milli Eğitim Şuralarında Alınan Kararların İncelenmesi

ŞENER AKIN ULVİYE,DEMİR FATİH EMRAH
Yayın Yeri: IIIrd International Eurasion Educational Research Congress (EJER)
TÜRKİYE, Muğla, Türkçe, 31.05.2016

Uluslararası  Özet bildiri
8
Comparing of Social Skills of Children with Visual Impairment and Typically Developing Children

DEMİR FATİH EMRAH,ÖZDEMİR SELDA
Yayın Yeri: 3rd International Conference on Education and Social Sciences INTCESS2016
TÜRKİYE, İstanbul, İngilizce, 08.02.2016

Uluslararası  Özet bildiri
9
Comparing of Problem Behaviours of Children with Visual Impairment and Typically Developing Children

DEMİR FATİH EMRAH,ÖZDEMİR SELDA
Yayın Yeri: 3rd International Conference on Education and Social Sciences INTCESS2016
TÜRKİYE, iSTANBUL, İngilizce, 08.02.2016

Uluslararası  Özet bildiri

Üniversite Dışı Deneyim

2 Adet
1
SANKO Üniversitesi Hastanesi

İşaret Dili Eğitmeni

2021 - 2022
2
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Görme Engelliler Öğretmeni
Gaziantep Üniversitesine ÖYP kapsamında araştırma görevlisi olarak atanmamdan önce çalıştığıma dair bilgiler,

2012 - 2013

Editörlükler

1 Adet
1
Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi

Yazar Adı: BOZKURT ALİ , Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi
Dergi, Türkçe, 2023,   Ulusal  ASOS  Basılı

İdari Görevler

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2020-2021 Özel Eğitim Türkçe 10
2 2020-2021 Görme Becerilerinin Desteklenmesi Türkçe 2
3 2020-2021 İşaret Dili Türkçe 4
4 2020-2021 Ağır ve Çoklu Yetersizliği Olan Öğrencilerin Eğitimi Türkçe 2
5 2020-2021 Kapsayıcı Eğitim Türkçe 4
6 2020-2021 Zihin Engellilere İş ve Meslek Becerilerinin Öğretimi Türkçe 2
7 2020-2021 Risk Altındaki Çocukların Eğitimi Türkçe 2
8 2019-2020 Özel Eğitim ve Kaynaştırma Türkçe 2
9 2021-2022 Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Türkçe 10
10 2021-2022 Öğrenme Güçlüğü Türkçe 10
11 2022-2023 Zihin Engellilere Kavram Öğretimi Türkçe 2
12 2022-2023 Zihin Engellilerde Öğretimsel Uyarlamalar Türkçe 2
13 2020-2021 Özel Eğitimde Meslek Etiği Türkçe 2
14 2022-2023 Kapsayıcı Dil Öğretimi Türkçe 2