Prof.Dr. HABİB ÖZKAN

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
GAZİANTEP EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ

   ozgan@gantep.edu.tr      (0342) 317 27 74  
Eğitim Bilimleri Temel Alanı  Eğitim Bilimleri  Eğitim Yönetimi  Eğitim Politikaları  Eğitim Psikolojisi

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

14 Adet
1
Eğitim Araştırmaları Nicel, Nitel ve Karma Yaklaşımlar

Yayın Yeri: Livre de Lyon
ISBN: 978-2-38236-497-0, FRANSA, Lyon, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
2
Psiko-Sosyal Yönleriyle Yönetim

Yayın Yeri: Pegem Akademi
ISBN: 978-625-8044-18-8, TÜRKİYE, Ankara, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
3
14. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi Bildiri Kitabı

Yayın Yeri: Pegem yayınclık/Nobel Yayıncılık
ISBN: 978-605-037-012-6, TÜRKİYE, 2019

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
4
Eğitimde Ahlak ve Etik

Yayın Yeri: pegem yayıncılık
ISBN: ISBN 978-605-241-620-4, TÜRKİYE, Ankara, 2019

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
5
14. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi Bildiri Kitabı

Yayın Yeri: pegem yayıncılık/Nobel Yayıncılık
ISBN: 978-605-037-012-6, TÜRKİYE, Ankara, 2019

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
6
Eğitim Bilimlerinde Farklı Bakışlar

Yayın Yeri: İksad Yayıncılık
ISBN: 978-605-7695-56-7, 2019

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
7
Eğitim Bilimleri Tam Metin Bildiri Kitabı

Yayın Yeri: Asos yayınevi
ISBN: 978-605-7602-64-0, TÜRKİYE, Gaziantep, 2019

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
8
Küreselleşme Sürecinde Teknolojik Yenilikler ve Eğitim Araştırmaları

Yayın Yeri: iksad
ISBN: 978-605-7923-90-5, TÜRKİYE, 2018

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
9
Küreselleşen Eğitim Politikası

Yayın Yeri: Pegem Yayıncılık
ISBN: 978-0-415-41627-6, TÜRKİYE, Ankara, 2016

Uluslararası  Kitap Tercümesi  Türkçe
10
Araştırma Metotlar desen ve analizi

Yayın Yeri: Anı yayıncılık
ISBN: 978605170015-3, TÜRKİYE, 2015

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
11
Örgütler ve Yapıları

Yayın Yeri: Nobel Yayıncılık
TÜRKİYE, 2014

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
12
Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

Yayın Yeri: Maya Akademi
TÜRKİYE, 2013

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
13
İlkokul öğretmenleri için sınıf Yönetimi

Yayın Yeri: Nobel
TÜRKİYE, 2013

Ulusal  Ders Kitabı  Türkçe
14
Sınıf Yönetimi

Yayın Yeri: Lisans Yayınclık
TÜRKİYE, 2011

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe

Makaleler

71 Adet
1
Moral Sermaye Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmas

Akgül Özgür Sami,ÖZKAN HABİB
Yayın Yeri: Jass StudiesThe Journal of Academic Social Science Studies
Türkçe, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ebsco
2
OKUL MÜDÜRÜ GERİ BİLDİRİM ÖLÇEĞİ GEÇERLİK VEGÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Balcı Subhi,ÖZKAN HABİB
Yayın Yeri: Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
3
OKULLARDA İŞYERİ RUHSALLIĞI GELİŞİMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Göçen Ahmet,ÖZKAN HABİB
Yayın Yeri: Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2018

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
4
The Theme of Moral Leadership in the Kutadgu Bilig

Akgül Özgür Sami,ÖZKAN HABİB
Yayın Yeri: Cultural and Religious Studies
İngilizce, Basılı, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  google scholar, hein, Pro Quest
5
Contributing and damaging factors related to thepsychological capital of teachers: A qualitative analysis

ÇİMEN İSMAİL,ÖZĞAN HABİB
Yayın Yeri: Issues in Educational Research
İngilizce, Basılı+Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Journals Indexed in Eric
6
The Examination of the Social Integration Perceptions of Undergraduate Students

ÖZKAN HABİB,AKŞAB ŞAHABETTİN
Yayın Yeri: Journal of Education and Training Studies
İngilizce, Basılı+Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ERIC
7
Spirituality and Ethics: A Literature Review

Göçen Ahmet,ÖZKAN HABİB
Yayın Yeri: Gaziantep University Journal of Social Sciences,
İngilizce, Basılı+Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
8
NEW PARADIGM IN HIGHER EDUCATION ENTREPRENEURIAL UNIVERSITY

BAŞ MUHAMMET,ÖZĞAN HABİB
Yayın Yeri: International Refereed Journal of Humanities and Academic Sciences
İngilizce, Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Art Index (Art Research Database, EBSCO)
9
Moral Sermayeye İlişkin kavram analizi

ÖZKAN HABİB,Akgül Özgür Sami
Yayın Yeri: ekev akademi dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2018

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
10
An Analysis of Workplace Spirituality Debates

Göçen Ahmet,ÖZĞAN HABİB
Yayın Yeri: Universal Journal of Management
İngilizce, Basılı+Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ebsco
11
A MODEL PROPOSAL RELATED THE CREATION OF ENTREPRENEURUNIVERSITY IN TURKEY AND EVALUATION OF APPLICABILITY

BAŞ MUHAMMET,ÖZĞAN HABİB
Yayın Yeri: IIBINTERNATIONAL REFEREED ACADEMIC SOCIAL SCIENCES JOURNAL
İngilizce, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
12
DEĞERLER EĞİTİMİ UYGULAMALARININDEĞERLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİNE İLİŞKİNOKUL ÇALIŞMA EKİBİNİN GÖRÜŞLERİ

Cice Yusuf,ÖZĞAN HABİB
Yayın Yeri: EKEV AKADEMİ DERGİSİ
Türkçe, 2017

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO
13
Workplace Spirituality Scale: Validity and ReliabilityStudy

ÖZĞAN HABİB
Yayın Yeri: TransylvanianReview
İngilizce, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  AHCI
14
WORKPLACE SPIRITUALITY:METAPHORS AND OPINIONS OF TEACHERS

ÖZĞAN HABİB,Göçen Ahmet
Yayın Yeri: European Journal of Education Studies
İngilizce, Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  eric
15
THE EXAMINATION OF THE PERCEPTIONS OFSECONDARY SCHOOL STUDENTS ON SOCIAL INTEGRATION

ÖZĞAN HABİB,iş Engin
Yayın Yeri: European Journal of Education Studies
İngilizce, Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  eric
16
Öğretmenlerin Pozitif Psikolojik Sermayelerine İlişkin Algılarının İncelenmesi

TÖSTEN RASİM,ÖZĞAN HABİB
Yayın Yeri: Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Basılı, 2017

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO
17
EĞİTİM KURUMLARINDA RUHSAL SERMAYE:KAVRAMSAL BİR ÇÖZÜMLEME

Balcı Subhi,ÖZĞAN HABİB
Yayın Yeri: The Journal of Academic Social Science Studies
Türkçe, Basılı, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  sobiad
18
Öğretmenlerin Kültürel Sermayeye İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

ÖZĞAN HABİB,Karataşoğlu Dilek
Yayın Yeri: Anatolian Journal of Educational Leadership and Instruction.
Türkçe, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
19
A Reliability and Validity Study for Researching Teachers Perceptions Related to Their Psychological Capital

Aksoy Semra,ÖZĞAN HABİB
Yayın Yeri: Indian Journal of Positive Psychology.
İngilizce, Basılı, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO
20
The usage of domination strategies in conflicts between the teachers and students A case study

ÖZĞAN HABİB
Yayın Yeri: Educational Research and Review,
İngilizce, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ERIC
21
Teachers Perceptions about Socially Responsible Leadership

ÖZĞAN HABİB
Yayın Yeri: Anthropologist
İngilizce, Basılı, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO
22
Öğretmenlerin Sosyal Sorumluluk Temelli Liderliğe İlişkin Algılarının İncelenmesi

ÖZĞAN HABİB,Öztuzcu Rabia
Yayın Yeri: Uluslararası Qualitative Studies
Türkçe, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
23
Öğretmen Liderlik Becerilerinin Geliştirilmesine Yönelik Uygulanan Programa İlişkin Aday Öğretmen Görüşler

ARSLAN MUSTAFA CÜNEYT,ÖZĞAN HABİB
Yayın Yeri: Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi.
Türkçe, Basılı, 2015

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ebsco
24
Bireysel ve Sosyal Getirileri Işığında Yükseköğretime Yatırım Yapmanın Gerekliliği

ÖZKAN METİN,ÖZĞAN HABİB
Yayın Yeri: Yükseköğretim dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 2015

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  ebsco, asos
25
Adaptation of the Socially Responsible Leadership Scale to Turkish A Validity and Reliability Study

KÜLEKÇİ EBRU,ÖZĞAN HABİB
Yayın Yeri: The Journal of International Education Science
İngilizce, Basılı, 2015

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ebsco...
26
Üniversite Öğrencilerinin Algılarına göre Sosyal Sorumluluk Alanında Görev Alma Nedenleri ve Sonuçları

KÜLEKÇİ EBRU,ÖZĞAN HABİB
Yayın Yeri: Anadolu Eğitim Liderliği ve Öğretim Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 2015

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Türk eğitim indeksi
27
Popüler kültürün öğrenci Davranışları Üzerinde Algılanan Etkileri

ÖZĞAN HABİB,ARSLAN MUSTAFA CÜNEYT,kara mevlüt
Yayın Yeri: Ekev Akademi Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, 2014

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
28
Pozitif Psikolojik Sermaye Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

TÖSTEN RASİM,ÖZĞAN HABİB
Yayın Yeri: Ekev Akademi Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 2014

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
29
İlkokul ve Ortaokullarda Görevli Yöneticilerin Örgütsel Muhalefete İlişkin Algıları

AĞALDAY BÜNYAMİN,ÖZĞAN HABİB,ARSLAN MUSTAFA CÜNEYT
Yayın Yeri: Pegem Eğitim ve Öğretim Derisi
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 2014

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
30
Stajyer Öğretmenlerin Sosyalleşme Sürecinde Okul Yöneticilerinden Beklentileri

ÖZĞAN HABİB
Yayın Yeri: Eğitim ve Bilim
İngilizce, Basılı, 2013

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SSCI
31
Öğretmenlerin okul yöneticilerine uyguladıkları psikolojik yıldırma uygulamaları ve etkileri

ÖZĞAN HABİB,kara mevlüt,ARSLAN MUSTAFA CÜNEYT
Yayın Yeri: Anadolu eğitim Liderliği ve Öğretim Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 2013

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
32
Öğretmenlerin Ruhsal Liderlik Algıları İle Motivasyonları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

ÖZĞAN HABİB,bulut l,BULUT AYHAN,BOZBAYINDIR FATİH
Yayın Yeri: uşak eğitim fakültesi dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, 2013

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
33
İlköğretim öğretmenlerinin örgütsel adalet ile sinizim algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi

ÇETİN BAYRAM,ÖZĞAN HABİB,BOZBAYINDIR FATİH
Yayın Yeri: akademik bakış dergisi
İngilizce, Basılı, 2013

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
34
Öğretim Elemanlarının Hesap Verebilirliklerine İlişkin Öğrenci Görüşleri

ÖZĞAN HABİB,BOZBAYINDIR FATİH,KALMAN MAHMUT
Yayın Yeri: Elektronik Eğitim Bilimleri Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, 2012

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
35
Öğretim Elemanlarının Sessizlik Nedenleri ve Üniversitelerine Etkileri

ÖZĞAN HABİB,KÜLEKÇİ EBRU
Yayın Yeri: e-İnternational journal of eductional research
Türkçe, Basılı, 2012

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
36
Öğretim Elemanlarının Örgütsel Sinizm ile Örgütsel Bağlılık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

ÖZĞAN HABİB,KÜLEKÇİ EBRU,ÖZKAN METİN
Yayın Yeri: International Online Journal of Educational Sciences
Türkçe, Basılı, 2012

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
37
Classroom Effects on the Effectivenees of a School

ÖZĞAN HABİB,TOPRAK MUSTAFA
Yayın Yeri: Journal of Educational and Instructional Studies in the World
TÜRKİYE, İngilizce, Basılı, 2012

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
38
İlköğretim Okullarının Performans Düzeylerini Belirlemede bir Yöntem ve Uygulama İç Verimlilik Analizi

BAĞLIBEL MURAT,SAMANCIOĞLU MUSTAFA,ÖZĞAN HABİB
Yayın Yeri: İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimine İlişkin Algılarının İncelenmesi ve Karşılaştırılmas
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 2011

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  ebsco
39
İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimine İlişkin Algılarının İncelenmesi ve Karşılaştırılması

ÖZĞAN HABİB,yiğit celal,aydın zeynep,Küllük M C
Yayın Yeri: Gazianetp üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Türkçe, Basılı, 2011

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ebsco
40
Okullarda Adil Olmayan Uygulamalar ve Etkileri

ÖZĞAN HABİB,BOZBAYINDIR FATİH
Yayın Yeri: Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 2011

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  ebsco
41
Mükemmeliyetçi Okul Müdürlerinin Öğretmenler Üzerindeki Etkileri

ÖZĞAN HABİB,BOZBAYINDIR FATİH,Yalçın Ayla
Yayın Yeri: . E-Journal of New World Sciences Academy-Education Sciences
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 2011

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  ebsco
42
Teachers Opinions about How to Use Dyned in an Effective Way

ÖZĞAN HABİB,yiiğit celal
Yayın Yeri: E-Journal of New World Sciences Academy-Soscial Sciences
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 2011

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  ebsco
43
Developing a School Institutionalization Scale A Study on Validity and Reliabiliyt form for Private Schools

ÖZĞAN HABİB
Yayın Yeri: Eurasian Journal of Educational Researcah
İngilizce, Basılı, 2011

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SSCI
44
The Analysis of the Formation and Usability of the National Educational Inspection Information Network

ÖZĞAN HABİB
Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
İngilizce, Basılı, 2011

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
45
Okul Süreç Danışmanlığı Ölçeğinin Geliştirilmesi Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

ÖZĞAN HABİB
Yayın Yeri: Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi
Türkçe, Basılı, 2011

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
46
Liselerin Okul Stratejik Planlarında Yer Alan Stratejik Amaçlara Ve Hedeflere Ulaşma Düzeylerinin İncelenmesi

ÖZĞAN HABİB,BAŞ MUHAMMET,SABANCI CELAL
Yayın Yeri: . E-Journal of New World Sciences Academy-Education Sciences
Türkçe, Basılı, 2011

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ebsco
47
Müzakere Becerileri Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

ÖZĞAN HABİB,çelik çiğdem,BOZBAYINDIR FATİH
Yayın Yeri: Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 2011

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  ebsco
48
İlköğretim Okulu Müdürlerinin Müzakere Becerilerinin İncelenmesi

ÖZĞAN HABİB,çelik çiğdem,BOZBAYINDIR FATİH
Yayın Yeri: . Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 2011

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
49
Öğrencilerin Hazırbulunuşluk Düzeylerinin Sınıf Yönetimine Etkisine Yönelik Öğretmen Görüşleri

ÖZĞAN HABİB,aykar tekin
Yayın Yeri: Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 2011

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  ebsco
50
İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Örgütsel Bağlılık Düzeylerinin İncelenmesi

ÖZĞAN HABİB,celal yigit,CİNOĞLU MUSTAFA
Yayın Yeri: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 2011

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  ebsco
51
Örgütsel Davranış Bağlamında Öğretmenlerin Örgütsel Adalet Güven Bağlılık Yönetici Değerlendirme ve Çatışma Yönetimi Stratejileri Algıları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi

ÖZĞAN HABİB
Yayın Yeri: Educational Sciences: Theory &Practice
Türkçe, Basılı, 2011

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SSCI
52
İlköğretim Kademesinde Görev Yapan Öğretmenlerin Örgütsel Sinizm Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

ÖZĞAN HABİB,ÇETİN BAYRAM,KÜLEKÇİ EBRU
Yayın Yeri: Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi
Türkçe, Basılı, 2011

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO
53
Organizational Transparency in Schools Effects and Obstacles

ÖZĞAN HABİB
Yayın Yeri: The New Educational Review
İngilizce, 2011

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SSCI
54
Küreselleşmenin İlköğretim Kademesindeki Eğitim Sürecine Etkilerine İlişkin Öğretmen Görüşleri

BALKAR BETÜL,ÖZĞAN HABİB
Yayın Yeri: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 2010

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  ebsco
55
Okul Aile İşbirliğine İlişkin Yönetci Öğretmen ve Veli Görüşleri

ÖZĞAN HABİB,aydın zeynep
Yayın Yeri: E-Journal of New World Sciences Academy- Education Sciences
Türkçe, Basılı, 2010

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ebsco
56
İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Avrupa Birliği ne İlişkin Görüşleri

BALKAR BETÜL,ÖZĞAN HABİB
Yayın Yeri: Ondokuz Mayıs Üniversitesi. Eğitim Fakültesi Dergisi,
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 2010

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  ebsco
57
An Alternative Approach to Educational Planning Financing 100 Philanthrophic Support for Education

KESER ÖZMANTAR ZEHRA,ÖZĞAN HABİB
Yayın Yeri: Educational Planning
İngilizce, Basılı, 2010

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SSCI
58
Comparison of Early Childhood Education Preschool Education in Turkey and OECD Countries

ÖZĞAN HABİB
Yayın Yeri: Educational Research and Review
İngilizce, Basılı, 2010

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ERIC
59
Students Opinions on Using Classroom Technology in Science and Technology Lessons A Case Study for Turkey Kilis City

ESKİL MURAT,ÖZĞAN HABİB,BALKAR BETÜL
Yayın Yeri: The Turkish Online Journal of Educational Technology
İngilizce, Basılı, 2010

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SSCI
60
Assessing Metacognitive Awareness And Learning Strategies As Positive Predictors For Success In A Distance Learning Class

tok hidayet,ÖZKAN HABİB,DÖŞ BÜLENT
Yayın Yeri: MKÜ sosyal bilimler enstitüsü dergisi
Türkçe, 2010

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  isam
61
Popüler Kültürün Yönetim Uygulamalarına Etkisi Bağlamında Yönetici Görüşleri

ÖZĞAN HABİB,KARADAĞ NAZİFE
Yayın Yeri: Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 2009

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  ebsco
62
İlköğretim Okullarında Araç Gereç Kullanımı

CİNOĞLU MUSTAFA,ARSLANTAŞ HACI İSMAİL,ÖZĞAN HABİB
Yayın Yeri: . Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 2009

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
63
An Evaluation Related with Preschool Education in Turkey

ÖZĞAN HABİB
Yayın Yeri: World Applied Sciences Journal.
İngilizce, Basılı, 2009

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI-Expanded
64
Müfettişlerin Öğretmenlerin Sınıf Yönetimindeki Eksiklikleri Hakkındaki Görüşleri

ÖZĞAN HABİB,YILMAZ SEDA
Yayın Yeri: Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 2009

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  ebsco
65
İlköğretim Okulu Müdürlerinin Sözlü İletişim Biçiminin Öğretmenlerin Motivasyonuna Etkisinin İncelenmesi

ÖZĞAN HABİB,Aslan N
Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Türkçe, Basılı, 2008

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ebsco
66
İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Kişisel Özellikleri ile Çatışma Yaşadıkları Kişilere İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

ÖZĞAN HABİB,GEDİKOĞLU TOKAY
Yayın Yeri: Milli Eğitim Dergisi,
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 2008

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  ebsco
67
Eğitim Fakültesi Öğrencileri Tarafından Sınıfta Algılanan Stres Nedenleri ve Kişisel Değişkenlerin Strese Olan Etkisi

ÖZĞAN HABİB,BALKAR BETÜL,ESKİL MURAT
Yayın Yeri: Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 2008

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  ebsco
68
İlköğretim Okulu Müdürlerinin Yönetim Süreçlerini Kullanma Etkinlikleri ile Bazı Duygusal Sosyal ve Ruhsal Yeterlilikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

SUMMAK MEHMET SEMİH,ÖZĞAN HABİB
Yayın Yeri: Türk Eğitim Bilimleri Dergisi,
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 2008

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  ebsco
69
İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Görev Sürelerinin Yaşadıkları Çatışmalar Üzerindeki Etkisi

ÖZĞAN HABİB
Yayın Yeri: Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 2006

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
70
Öğretim Elemanlarının sınıf İçi Eğitim Öğretim Etkinlikleri Açısından İncelenmesi

MURAT MEHMET,ARSLANTAŞ HACI İSMAİL,ÖZĞAN HABİB
Yayın Yeri: . Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 2006

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  ebsco
71
Öğretmen Adaylarının Öğretim Elemanlarının Empatik Tutumlarına ilişkin Algıları ve Ders Başarıları Arasındaki İlişki

MURAT MEHMET,ÖZĞAN HABİB,ARSLANTAŞ HACI İSMAİL
Yayın Yeri: Milli Eğitim dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, Basılı, 2005

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  ebsco

Bildiriler

46 Adet
1
Öğretmen Görüşlerine Göre Öğretmenlerin Öğrenci, Okul İdaresi ve Topluma Karşı Sorumluluk Algılarının İncelenmesi

Akgül Özgür Sami, ÖZKAN HABİB
Yayın Yeri: Uluslarlarası Pegem Eğitim Kongresi (IPCEDU)
TÜRKİYE, Diyarbakır, Türkçe, 16.09.2020

Uluslararası  Tam metin bildiri
2
Öğretmen Görüşlerine Göre Öğretmenlerin Öğrencilerine Yönelik Hoşgörü Algılarının İncelenmesi

Akgül Özgür Sami, ÖZKAN HABİB
Yayın Yeri: Uluslarlarası Pegem Eğitim Kongresi (IPCEDU)
TÜRKİYE, Diyarbakır, Türkçe, 16.09.2020

Uluslararası  Tam metin bildiri
3
Moral Sermaye Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve GüvenirlikÇalışmaları

Akgül Özgür Sami,ÖZKAN HABİB
Yayın Yeri: 14. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi
TÜRKİYE, İzmir, Türkçe, 02.05.2019

Uluslararası  Özet bildiri
4
Öğretmenlerin Sahip Olması Gereken Ahlaki Niteliklere İlişkinÖğretmen, Öğrenci ve Veli Görüşlerinin İncelenmesi

Akgül Özgür Sami,ÖZKAN HABİB
Yayın Yeri: 14. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi
TÜRKİYE, İzmir, Türkçe, 02.05.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
5
Aday Öğretmenlerin değerlendirilmesi Sürecinin İncelenmesi

Özçınar Lütfi,ÖZKAN HABİB
Yayın Yeri: 6TH INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY STUDIES CONGRESS
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 26.04.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
6
Yükseköğretim Kurumlarında Sosyal Bütünleşme Algılarının Geliştirilmesine Yönelik Program Çalışması

AKŞAB ŞAHABETTİN,ÖZKAN HABİB
Yayın Yeri: III. Uluslararası Yükseköğretim Çalışmaları Konferansı
TÜRKİYE, Kayseri, Türkçe, 11.10.2018

Uluslararası  Özet bildiri
7
Kutadgu Bilig’te Moral Liderlik Motifi

ÖZKAN HABİB,Akgül Özgür Sami
Yayın Yeri: IV. International Symposium on Educational and Social Sciences in Turkish Cultural Geography
AZERBAYCAN, İngilizce, 27.06.2018

Uluslararası  Özet bildiri
8
Doğu Batı Paradigması Bağlamında Moral Sermaye

ÖZKAN HABİB,AKGÜL ÖZGÜR SAMİ
Yayın Yeri: IV. International Symposium on Educational and Social Sciences in Turkish Cultural Geography 27-30 June 2018/Baku-Azerbaijan
AZERBAYCAN, İngilizce, 27.06.2018

Uluslararası  Özet bildiri
9
Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Bütünleşme Algılarının Geliştirilmesine Yönelik Modül Uygulaması

AKŞAB ŞAHABETTİN,ÖZKAN HABİB
Yayın Yeri: 13. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi
TÜRKİYE, Sivas, Türkçe, 10.05.2018

Uluslararası  Özet bildiri
10
Etik bir sorun: Sosyal Kaytarmacılık

ÖZKAN HABİB,Balcı Subhi
Yayın Yeri: Uluslararası Etik Araştırmalar Sempozyumu
TÜRKİYE, Türkçe, 09.05.2018

Uluslararası  Özet bildiri
11
Sprirituality and Ethics

ÖZKAN HABİB,Göçen Ahmet
Yayın Yeri: Uluslararası Etik Araştırmaları Sempozyumu
TÜRKİYE, İngilizce, 09.05.2018

Uluslararası  Özet bildiri
12
Examination Of Teachers’xx Perceptions Of Organizational Virtuousness

ÖZEL DENİZ,ÖZKAN HABİB
Yayın Yeri: 27th International Conference on Educational Sciences
TÜRKİYE, İngilizce, 18.04.2018

Uluslararası  Özet bildiri
13
An Analysis of Workplace Spirituality Debates

Göçen Ahmet,ÖZĞAN HABİB
Yayın Yeri: 3 rd International CONFERENCE on LIFELONG LEARNING AND LEADERSHIP FOR ALL
PORTEKİZ, İngilizce, 12.09.2017

Uluslararası  Özet bildiri
14
The Examination of the Social Integration Perceptions ofUndergraduate Students

ÖZĞAN HABİB,AKŞAB ŞAHABETTİN
Yayın Yeri: 3rd International Conference on Lifelong Learning and Leadership for all
PORTEKİZ, İngilizce, 12.09.2017

Uluslararası  Özet bildiri
15
MORAL SERMAYEYE İLİŞKİN KAVRAM ANALİZİ

ÖZĞAN HABİB,Akgül Özgür Sami
Yayın Yeri: 12.Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi
Türkçe, 11.05.2017

Uluslararası  Özet bildiri
16
ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BÜTÜNLEŞMEYE İLİŞKİNALGILARININ İNCELENMESİ

iş Engin,ÖZĞAN HABİB
Yayın Yeri: 12. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi
İngilizce, 11.05.2017

Uluslararası  Özet bildiri
17
ORTAOKULLARDA ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL MUTLULUĞUNUETKİLEYEN FAKTÖRLER NELERDİR

ÖZĞAN HABİB,Selbi Cahide
Yayın Yeri: 12. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi
Türkçe, 11.05.2017

Uluslararası  Özet bildiri
18
SOSYAL SORUMLULUK KONUSUNDA YAPILMIŞ ÇALIŞMALARINLİSANSÜSTÜ TEZLERE DAYALI ANALİZİ

ÖZĞAN HABİB,Karadağ Cengiz Alper
Yayın Yeri: 12. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi
Türkçe, 11.05.2017

Uluslararası  Özet bildiri
19
ÖĞRETMENLERİN İŞYERİ RUHSALLIĞI İLE POZİTİF PSİKOLOJİK SERMAYEALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

ÖZĞAN HABİB,Barut Asım
Yayın Yeri: 16th International PrimaryTeacher Education Symposium
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ, İngilizce, 08.05.2017

Uluslararası  Özet bildiri
20
A Conceptual Analysis On Spiritual Capital

Balcı Subhi,ÖZĞAN HABİB
Yayın Yeri: 26th International Conference on Educational Sciences
TÜRKİYE, İngilizce, 20.04.2017

Uluslararası  Özet bildiri
21
Öğretmenlerin Kültürel Sermayeye İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

ÖZĞAN HABİB,Karataşoğlu Dilek
Yayın Yeri: 7. Uluslararası Eğitim Yönetimi Formu.
İngilizce, 03.11.2016

Uluslararası  Sözlü Bildiri
22
Öğretmenlerin Sosyal Sorumluluk Temelli Liderliğe İlişkin Algılarının Bağımsız Değişkenler Açısından İncelenmesi

ÖZĞAN HABİB,Öztuzcu Rabia
Yayın Yeri: 15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu.
Türkçe, 11.05.2016

Uluslararası  Sözlü Bildiri
23
Öğretmenlerin Kültürel Sermayeye İlişkin Algılarının Bağımsız Değişkenler Açısından İncelenmesi

ÖZĞAN HABİB,Karataşoğlu Dilek
Yayın Yeri: 15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu
Türkçe, 11.05.2016

Uluslararası  Sözlü Bildiri
24
Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılıkları ile Öğretmen Profesyonelliği Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi

ÖZĞAN HABİB,ARSLAN MUSTAFA CÜNEYT,Özdemir Murat
Yayın Yeri: 2. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu.
Türkçe, 05.05.2016

Uluslararası  Sözlü Bildiri
25
An Implementation for the Development of Teacher Leadership Skills of Prospective Teachers

ARSLAN MUSTAFA CÜNEYT,ÖZĞAN HABİB
Yayın Yeri: 1. International conference on lifelong learning and leadership for All
İngilizce, 29.10.2015

Uluslararası  Özet bildiri
26
Examing Teachers Perception of Socially Responsible Leadership

ÖZĞAN HABİB
Yayın Yeri: 1. International conference on lifelong learning and leadership for All
İngilizce, 29.10.2015

Uluslararası  Özet bildiri
27
Uluslararasılaşma Uluslararası Öğrenci Alım Politikalarına Bakış

ÖZĞAN HABİB,BULUT AYHAN
Yayın Yeri: 10. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 07.05.2015

Ulusal  Özet bildiri
28
Opınıons Of The School Admınıstrators On Spırıtual Atmosphere In Schools

ÖZĞAN HABİB,ARSLAN MUSTAFA CÜNEYT
Yayın Yeri: V. European Conference on Social and Behavioral Sciences
Türkçe, 11.09.2014

Uluslararası  Özet bildiri
29
Teachers Perceptıons Related To Theır Psychologıcal Capıtal

ÖZĞAN HABİB,Kurt Semra
Yayın Yeri: V. European Conference on Social and Behavioral
Türkçe, 11.09.2014

Uluslararası  Özet bildiri
30
Okullarda Etik dışı ve Yasalara Aykırı uygulamalara karşı Ahlaki bir Tavır: Whistleblowing

ÖZKAN HABİB,Aksoy Recep
Yayın Yeri: Eğitim Yönetimi Kongresi , Marmara Üniversitesi
TÜRKİYE, İstanbul, Türkçe, 07.11.2013

Ulusal  Özet bildiri
31
Yeni Açılan Kamu Üniversitelerindeki Kurumsallaşmanın İncelenmesi.

BOZBAYINDIR FATİH,ÖZKAN HABİB
Yayın Yeri: 22. Eğitim Bilimleri Kurultayı
TÜRKİYE, Eskişehir, Türkçe, 05.09.2013

Ulusal  Özet bildiri
32
Okullarda Psikolojik Sözleşme ihlali, Nedenleri ve Etkileri.

ÖZKAN HABİB,Bulut Lola,BULUT AYHAN
Yayın Yeri: 21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
TÜRKİYE, İstanbul, Türkçe, 12.09.2012

Ulusal  Özet bildiri
33
Farklı Ülkelerdeki Okul Özerkliği Uygulamalarının Değerlendirilmesi Türkiye’de Uygulanabilirliği

ÖZKAN HABİB,BAŞ MUHAMMET
Yayın Yeri: 4. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi
TÜRKİYE, Muğla, Türkçe, 31.05.2012

Ulusal  Özet bildiri
34
İlköğretim Okulları Teftiş Raporları ile ilgili bir Çözümleme.

ÖZKAN HABİB,BOZBAYINDIR FATİH,KALMAN MAHMUT
Yayın Yeri: 4. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi
TÜRKİYE, Muğla, Türkçe, 31.05.2012

Ulusal  Özet bildiri
35
Öğretim Elemanlarının Hesap verebilirliklerine ilişkin Öğrenci Görüşleri.

ÖZKAN HABİB,BOZBAYINDIR FATİH,KALMAN MAHMUT
Yayın Yeri: . 7. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
TÜRKİYE, Malatya, Türkçe, 24.05.2012

Ulusal  Özet bildiri
36
Öğretim Elemanlarının Örgütsel Sessizlik nedenleri ve Etkileri.

ÖZKAN HABİB,KÜLEKÇİ AKYAVUZ EBRU
Yayın Yeri: 7. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
TÜRKİYE, Malatya, Türkçe, 24.05.2012

Ulusal  Özet bildiri
37
İngiltere’de Okul müdürleri Yetiştirme Programı (NPQH) ve Türkiye’de Uygulanabilirliği

ÖZKAN HABİB,BAŞ MUHAMMET
Yayın Yeri: 1. Eğitim Yönetimi Sempozyumu.
TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 09.10.2010

Ulusal  Tam metin bildiri
38
Fen ve Anadolu Liselerinde Okul Stratejik Planlarında Yer Alan Stratejik Amaçlara ve Hedeflere Ulaşma Düzeylerinin İncelenmesi.

ÖZKAN HABİB,BAŞ MUHAMMET,SABANCI CELAL
Yayın Yeri: 19. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı.
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ, Lefkoşe, Türkçe, 16.09.2010

Ulusal  Özet bildiri
39
Mükemmeliyetçi Okul Müdürlerinin Öğretmenler Üzerindeki Etkilerine İlişkin Nitel bir Araştırma

ÖZKAN HABİB,BOZBAYINDIR FATİH
Yayın Yeri: 19. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı.
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ, Leftoşe, Türkçe, 16.09.2010

Ulusal  Özet bildiri
40
Okul-Aile İşbirliğine İlişkin Yönetici, Öğretmen ve Veli Görüşleri. Fırat Üniversitesi

ÖZKAN HABİB,aydın Zeynep
Yayın Yeri: . 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu
TÜRKİYE, Elazığ, Türkçe, 20.05.2010

Ulusal  Tam metin bildiri
41
Yapılandırmacı Yaklaşımın Uygulanmasında Karşılaşılan Sorunların Çözümüne Yönelik Öğretmenlerin Yöneticilerden Beklentileri

ÖZKAN HABİB,TURAN ÖZPOLAT ESEN
Yayın Yeri: 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu
TÜRKİYE, Elazığ, Türkçe, 20.05.2010

Ulusal  Tam metin bildiri
42
Öğrencilerin Hazırbulunuşluk Düzeylerine ve Bu Düzeylerin Sınıf Yönetimi Üzerindeki Etkilerine İlişkin Öğretmen Görüşleri.

ÖZKAN HABİB,TEKİN BOZKURT AYKAR
Yayın Yeri: 4. Sosyal Bilimler Kongresi
TÜRKİYE, İstanbul, Türkçe, 07.10.2009

Ulusal  Özet bildiri
43
). Stajyer Öğretmenlerin Okulda Sosyalleşme Sürecinde Kıdemli Öğretmenlerden Beklentileri.

ÖZKAN HABİB,BOZBAYINDIR FATİH
Yayın Yeri: 4. Sosyal Bilimler Kongresi
TÜRKİYE, İstanbul, Türkçe, 07.10.2009

Ulusal  Özet bildiri
44
İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Okul Kavramına ilişkin Algıları.

ÖZKAN HABİB,Aydın Zeynep
Yayın Yeri: 4. Sosyal Bilimler Kongresi
TÜRKİYE, İstanbul, Türkçe, 07.10.2009

Ulusal  Özet bildiri
45
Resmi ve Özel İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Becerilerinin Karşılaştırılması

ÖZKAN HABİB,Yiğit Celal,Aydın Zeynep,Küllük M Cengiz
Yayın Yeri: 4. Sosyal Bilimler Kongresi
TÜRKİYE, İstanbul, Türkçe, 07.10.2009

Ulusal  Özet bildiri
46
Okuldaki İlişkilerin Motivasyona Etkisine İlişkin Öğretmen Görüşleri.

ÖZKAN HABİB,YILMAZ SEDA
Yayın Yeri: 18. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
TÜRKİYE, İzmir, Türkçe, 01.10.2009

Ulusal  Özet bildiri

Projeler

7 Adet
1
kentimin sürdürülebilirliğinde söz sahibiyim


30.09.2020 - 29.06.2022
Avrupa Birliği,   Araştırmacı 

ULUSLARARASI  Tamamlandı
2
2237-A Nitel Araştırmalarda Hatalar ve Çözümler 2


17.05.2021 - 21.05.2021
TÜBİTAK PROJESİ,

ULUSAL  Tamamlandı
3
Öğretmenelrin Moral Sermayelerinin Geliştirilmesi

Öğretmenlerin Moral sermayelerinin Geliştirilmesi
14.11.2018 - 15.06.2020
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Yürütücü 

ULUSAL  Tamamlandı
4
A construcitive approach to teaching Creative Drama

A construcitive approach to teaching Creative Drama
10.04.2014 - 15.12.2016
Avrupa Birliği,   Araştırmacı 

ULUSLARARASI  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
5
Okul Müdürlerinin Sınıf İçi Öğretimin İyileştirilmesine Yönelik Etkili Geri Bildirim Verme Kapasitelerini Geliştirme

Okul Müdürlerinin Sınıf İçi Öğretimin İyileştirilmesine Yönelik Etkili Geri Bildirim Verme Kapasitelerini Geliştirme
08.11.2018 - 15.06.2020
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Yürütücü 

ULUSAL  Tamamlandı
6
2237-A Nitel Araştırmalarda Hatalar ve Çözümler 1


04.10.2021 - 08.10.2021
TÜBİTAK PROJESİ,

ULUSAL  Tamamlandı
7
Öğretmen yetiştirmede Yenilikçi yaklaşımlar


Avrupa Birliği,   Eğitmen 

ULUSLARARASI  Tamamlandı

Üniversite Dışı Deneyim

1 Adet
1
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

öğretmen/yönetici

1994 - 2002

Editörlükler

1 Adet
1
Küreselleşen Eğitim Politikası

Yazar Adı: BALKAR BETÜL,ÖZĞAN HABİB , Yayın Yeri: Pegem Yayıncılık
Türkçe, 2016,   Uluslararası  Basılı

İdari Görevler

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2017-2018 Liderlik Psikolojisi Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2017-2018 Eğitimde Liderlik Türkçe 3
2 2017-2018 Örgütsel Davranış Türkçe 3
3 2018-2019 Eğitim Yönetimi Türkçe 3
4 2018-2019 Eğitimde Liderlik Türkçe 3
5 2018-2019 Örgüt Geliştirme Türkçe 3
6 2018-2019 Örgütsel Davranış Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2017-2018 Sınıf Yönetimi Türkçe 2
2 2017-2018 Eğitim Bilimlerine Giriş Türkçe 2
3 2018-2019 Sınıf Yönetimi Türkçe 2
4 2018-2019 Eğitim Bilimine Giriş Türkçe 2

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı Öğretmenlerin moral sermayelerinin geliştirilmesine yönelik bir uygulama ÖZGÜR SAMİ AKGÜL TezMerkezi 2022
2 Tamamlandı Okul müdürlerinin sınıf içi öğretimin iyileştirilmesine yönelik etkili geri bildirim verme kapasitelerini geliştirme SUPHİ BALCI TezMerkezi 2021
3 Tamamlandı Eğitim kurumlarında işyeri ruhsallığının geliştirilmesine yönelik deneysel bir uygulama AHMET GÖÇEN TezMerkezi 2017
4 Tamamlandı Ortaöğretim öğretmenlerinin örgütsel mutluluk algılarının incelenmesi: Bir norm çalışması AYHAN BULUT TezMerkezi 2015
5 Tamamlandı Öğretmenlerin pozitif psikolojik sermayelerine ilişkin algılarının incelenmesi RASİM TÖSTEN TezMerkezi 2015
6 Tamamlandı Üniversite öğrencilerinin sosyal sorumluluk temelli liderlik becerilerinin geliştirilmesine yönelik deneysel bir çalışma EBRU KÜLEKÇİ TezMerkezi 2015
7 Tamamlandı Türkiye'de girişimci üniversitenin oluşturulmasına ilişkin bir model önerisi ve uygulanabilirliğinin değerlendirilmesi MUHAMMET BAŞ TezMerkezi 2015
8 Tamamlandı Bir akademik gelişim modeli tasarımı ve uygulanabilirliğinin değerlendirilmesi LOLA BULUT TezMerkezi 2015
9 Tamamlandı Türkiye'de yeni kurulan kamu üniversitelerindeki kurumsallaşmanın incelenmesi FATİH BOZBAYINDIR TezMerkezi 2014
10 Tamamlandı Türk yükseköğretim sistemi için sürdürülebilir bir finansman model önerisi METİN ÖZKAN TezMerkezi 2014
Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı Pandemi sürecinde temel eğitimde yaşanan değişime ilişkin öğretmen ve okul yöneticilerinin görüşleri İPEK SAĞIM TezMerkezi 2022
2 Tamamlandı Öğretmenlerin yılmazlığa ilişkin farkındalıklarının geliştirilmesine yönelik bir uygulama ERTUĞRUL YEŞİL TezMerkezi 2022
3 Tamamlandı Yönetici görüşlerine göre sosyal medyanın öğretimsel liderliğe etkileri ELİF YILDIZ TezMerkezi 2022
4 Tamamlandı Okul müdürlerinin öğretimsel liderliğine ilişkin öğretmen algılarının incelenmesi ESMA NUR DENİZ TezMerkezi 2020
5 Tamamlandı Okullarda sosyal adaletin geliştirilmesine ilişkin yönetici,öğretmen ve öğrenci görüşleri ŞÜKRÜ AKKUŞ TezMerkezi 2019
6 Tamamlandı Okullarda örgütsel maneviyatın artırılmasına ilişkin öğretmen görüşleri ÖMER ÇOBAN TezMerkezi 2019
7 Tamamlandı Aday öğretmen değerlendirme sürecinin incelenmesi LÜTFÜ ÖZÇINAR TezMerkezi 2019
8 Tamamlandı Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde çalışan öğretmenlere psikolojik güçlendirme MEDİNE YERLİKAYA TezMerkezi 2019
9 Tamamlandı Üniversite öğrencilerinin sosyal bütünleşme algılarının geliştirilmesine yönelik bir uygulama ŞAHABETTİN AKŞAB TezMerkezi 2018
10 Tamamlandı Okullarda öğretmenlerin örgütsel mutluluğunu etkileyen faktörlerin incelenmesi CAHİDE SELBİ TezMerkezi 2018
11 Tamamlandı Öğretmenlerin işyeri ruhsallığı ile pozitif psikolojik sermaye algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi ASIM BARUT TezMerkezi 2017
12 Tamamlandı Bilgi ve iletişim teknolojileri'nin okullarda kullanımına ilişkin yönetici ve öğretmen görüşlerinin değerlendirilmesi MEHMET SIDDIK BALKAYA TezMerkezi 2017
13 Tamamlandı Kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerine ilişkin öğretmen görüşlerinin incelenmesi CENGİZ ALPER KARADAĞ TezMerkezi 2017
14 Tamamlandı Öğretmenlerin psikolojik sermaye algısına ilişkin faktörlerin incelenmesi İSMAİL ÇİMEN TezMerkezi 2015
15 Tamamlandı Sınıf öğretmenlerinin örgütsel ve bireysel değerlerine ilişkin uyum algılarının incelenmesi MEHMET SELMAN KAYAN TezMerkezi 2015
16 Tamamlandı Etkinlik temelli öğretimin uygulanmasına ilişkin öğretmen görüşleri HATİCE ASLI ÖCAL TezMerkezi 2012
17 Tamamlandı İngiltere'deki okul müdürü yetiştirme programının (NPQH) incelenmesi: Türkiye için bir model önerisi MUHAMMET BAŞ TezMerkezi 2011
18 Tamamlandı İlköğretim okulu yöneticilerinin değişime direnmeye karşı uyguladıkları çözümlerin incelenmesi: Kilis örneği NESLİHAN KİRİŞÇİ TezMerkezi 2011
19 Tamamlandı Ortaöğretim okullarının süreç danışmanlığı uygulamalarının incelenmesi EBRU AKINCI TezMerkezi 2011

Üyelikler

2 Adet
1
Eğitim Yöneticileri ve Eğitim Denetçileri Derneği

 Üye    2011 

2
Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği

 Üye    2008