Dr.Öğr.Üyesi ATİK ASLAN

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ

   atikaslan@gantep.edu.tr  
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı  Sosyoloji  Değişme, Azgelişmişlik ve Modernleşme Sosyolojisi  Bölgesel Gelişme ve Küreselleşme  Göç Sosyolojisi

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

8 Adet
1
Women in Turkish Society: Seljuks, Ottoman Empire, and Turkish Republic

Yayın Yeri: Livre de Lyon
ISBN: 978-2-38236-296-9, FRANSA, Lyon, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
2
Kurumlar Sosyolojisi

Yayın Yeri: Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını
ISBN: 978-625-8001-79-2, TÜRKİYE, Erzurum, 2022

Ulusal  Ders Kitabı  Türkçe
3
Türkiye'de Yaşlı Olmak: Gaziantep Şahinbey Örneği

Yayın Yeri: Alan Yayıncılık
ISBN: 978-625-8034-22-6, TÜRKİYE, İstanbul, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
4
Uyumlu Okul Projesi: Türk ve Suriyeli Sığınmacı Öğrencilerin Sınıf İçi Statülerinin Sosyometrik Açıdan İncelenmesi

Yayın Yeri: Necmettin Erbakan Üniversitesi Yayınları
ISBN: 978-625-6960-50-3, TÜRKİYE, Konya, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
5
Göç ve Kültür Disiplinlerarası Bir Yaklaşım

Yayın Yeri: Nobel
ISBN: 978-625-417-334-9, TÜRKİYE, Ankara, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
6
Gaziantep Monitörü 2020 Uyum / Gaziantep Monitor 2020 Cohesion

Yayın Yeri: Sosyal Hizmetler Araştırma, Belgeleme, Eğitim Vakfı Yayınları
ISBN: 9789944705523, TÜRKİYE, ANKARA, 2021

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
7
Gaziantep Monitörü 2020 Suriyeliler/Gaziantep Monitor 2020 Syrians

Yayın Yeri: Sosyal Hizmetler Araştırma, Belgeleme, Eğitim Vakfı Yayınları
ISBN: 978 9944 705-50-9, TÜRKİYE, ANKARA, 2021

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
8
Gaziantep Monitörü 2020 Gaziantepliler/Gaziantep Monitor 2020 Locals

Yayın Yeri: Sosyal Hizmetler Araştırma, Belgeleme, Eğitim Vakfı Yayınları
ISBN: 978 9944 705-51-6, TÜRKİYE, ANKARA, 2021

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe

Makaleler

4 Adet
1
Ortadoğu’da Demokrasi ve Kalkınma İlişkisinin Sosyolojik Açıdan Değerlendirilmesi

ASLAN ATİK
Yayın Yeri: ASOS Journal
Türkçe, Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Index Copernicus
2
Proje Temelli Kalkınmaya Eleştirel Yaklaşım: Muş İli Örneği

ASLAN ATİK,KAYA NİLAY
Yayın Yeri: Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
3
Küreselleşme Bağlamında Kalkınma Politiklarına Sosyolojik Bir Bakış

ASLAN ATİK
Yayın Yeri: Anemon
İngilizce, Basılı+Elektronik, 2013

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  İSSN
4
Özgürlük ve Sivil Toplum Üzerine

ASLAN ATİK
Yayın Yeri: Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi
TÜRKİYE, Türkçe, 2009

Ulusal  Hakemsiz  Özgün Makale

Bildiriler

12 Adet
1
İnsani Kalkınma Perspektifinden Zorunlu Göç ve Kadın (Compulsory Migration and Women From The Standpoint of Human Development)

ASLAN ATİK
Yayın Yeri: Hasan Kalyoncu Üniversitesi Savaş Göç ve Kadın Sempozyumu
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 20.12.2022

Ulusal  Tam metin bildiri
2
Küreselleşme Bağlamında Zorunlu Göç ve Yoksulluk İlişkisi

ASLAN ATİK
Yayın Yeri: Dünya Göç ve Mülteci Kongresi
TÜRKİYE, Gaziantep, İngilizce, 14.10.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
3
Muş İli Örneğinde Kadının Toplumsal Konumu

ASLAN ATİK,YENİÇERİ ALTINTAŞ ASLIHAN
Yayın Yeri: Tarih Ve Kültür Bağlamında Muş Uluslararası Sempozyumu
TÜRKİYE, Muş, Türkçe, 10.05.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
4
Türkiye de Siyasal Kültür ve Demokrasi

ASLAN ATİK
Yayın Yeri: VIII. Ulusal Sosyoloji Kongresi Farklılıklar, Çatışmalar ve Eylemlilikler Çağında Sosyoloji
TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 01.12.2016

Ulusal  Tam metin bildiri
5
Proje Temelli Kalkınmaya Eleştirel Yaklaşım Muş İli Örneği

ASLAN ATİK,KAYA NİLAY
Yayın Yeri: ÜNİDAP Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı
TÜRKİYE, Erzurum, Türkçe, 28.09.2016

Uluslararası  Tam metin bildiri
6
Amartya Sen ve Kalkınma

ASLAN ATİK,LEVENT ADEM
Yayın Yeri: ÜNİDAP Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı
TÜRKİYE, Erzurum, Türkçe, 28.09.2016

Uluslararası  Tam metin bildiri
7
Yoksullukla Mücadelede Kalkınma Politikalarının Rolü

ASLAN ATİK
Yayın Yeri: Uluslararası Katılımlı VII. Ulusal Sosyoloji Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 02.10.2013

Ulusal  Tam metin bildiri
8
Türkiye de Kalkınma Politikalarının Bölgesel Eşitsizlikleri Önlemedeki Rolü

ASLAN ATİK
Yayın Yeri: II. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı
TÜRKİYE, Elazığ, Türkçe, 16.05.2013

Uluslararası  Tam metin bildiri
9
Ortadoğu da Demokrasi ve Kalkınma İlişkisinin Sosyolojik Açıdan Değerlendirilmesi

ASLAN ATİK
Yayın Yeri: Uluslararası Ortadoğu Sosyoloji Kongresi
TÜRKİYE, Elazığ, Türkçe, 28.06.2012

Uluslararası  Tam metin bildiri
10
Küreselleşme Bağlamında Kalkınma Politikalarına Eleştirel Bir Yaklaşım

ASLAN ATİK
Yayın Yeri: Kamu Yönetimi Sempozyumu (KAYSEM 7)
TÜRKİYE, Türkçe, 17.05.2012

Ulusal  Tam metin bildiri
11
Sosyolojik Açıdan Medyada Demokratik Açılım Tartışmaları

ASLAN ATİK
Yayın Yeri: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 1. Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu
TÜRKİYE, Türkçe, 20.05.2010

Ulusal  Tam metin bildiri
12
John Locke ve David Hume un Bilimsel Bilgi Konusundaki Görüşlerine Bir Bakış

ASLAN ATİK
Yayın Yeri: Ulusal Sosyoloji Öğrencileri Kongresi
TÜRKİYE, Türkçe, 21.03.1999

Ulusal  Tam metin bildiri

Projeler

3 Adet
1
Türkiye'de Yaşlı Olmak: Gaziantep Şahinbey Örneği

Türkiye'de yaşlıların aktif hayata entegrasyonu
01.12.2021 - 01.11.2022
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç),   Araştırmacı 

ULUSAL  Tamamlandı
2
Türk ve Suriyeli Sığınmacı Öğrencilerin Sınıf İçi Statülerinin Sosyometrik Açıdan İncelenmesi

Gaziantep il merkezinde Türk ve sığınmacı ilkokul düzeyindeki eğitim-öğretime devam eden öğrencilerin sosyometrik açıdan ilişkileri; uyum ve sosyal açıdan topluma dahil olmalarının incelendiği bu çalışma nitel araştırma deseni ile incelenmiştir.
01.01.2022 - 01.10.2022
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç),   Araştırmacı 

ULUSAL  Tamamlandı
3
TOPLUM DESTEKLİ KADIN PROJESİ

TÜRKİYE NİN AZ GELİŞMİŞ BÖLGELERİNDEKİ Güneydoğu Anadolu Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgeleri KADINLARIN VE KADIN STK LARININ GÜÇLENDİRİLMESİ
Avrupa Birliği,   Uzman 

ULUSLARARASI  Tamamlandı

Üniversite Dışı Deneyim

1 Adet
1
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

ÖĞRETMEN
FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENİ,

1998 - 2009

Editörlükler

2 Adet
1
Türkiye'de Yaşlı Olmak: Gaziantep Şahinbey Örneği

Yazar Adı: ASLAN ATİK, Sever Hasan , Yayın Yeri: Alan Yayıncılık
Kitap, Türkçe, 2022,   Uluslararası  Basılı

2
ÜNİDAP Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı Bildiriler Kitabı

Yazar Adı: TÜZER ABDÜLLATİF,ASLAN ATİK , Yayın Yeri: Mega Ofset Yayıncılık
Kitap, Türkçe, 2016, Erzurum  Uluslararası  Basılı+Elektronik

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2022-2023 Göç, Kadın, Toplumsal Cinsiyet Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2016-2017 Kentsel Siyaset ve Sivil Toplum Türkçe 3
2 2018-2019 Kentsel Siyaset ve Sivil Toplum Türkçe 3
3 2017-2018 Kentsel Siyaset ve Sivil Toplum Türkçe 3
4 2016-2017 Türkiye’nin Siyasal ve Toplumsal Yapısı Türkçe 3
5 2017-2018 Türkiye’nin Siyasal ve Toplumsal Yapısı Türkçe 3
6 2015-2016 Türkiye’nin Siyasal ve Toplumsal Yapısı Türkçe 3
7 2016-2017 Araştırma Yöntemleri Türkçe 3
8 2017-2018 Araştırma Yöntemleri Türkçe 3
9 2018-2019 Küreselleşme Kuramları Türkçe 3
10 2019-2020 Göç ve Kalkınma Türkçe 3
11 2021-2022 Göç ve Kalkınma Türkçe 3
12 2021-2022 Küreselleşme ve Kent Türkçe 3
13 2020-2021 Toplumsal Eşitsizlik ve Cinsiyet Türkçe 3
14 2020-2021 Küreselleşme ve Kent Türkçe 3
15 2022-2023 Göç ve Kalkınma Türkçe 3
16 2022-2023 Demokrasinin Cinsiyeti: Temsil ve Katılım Türkçe 3
17 2022-2023 Kadın Emeği ve Kapitalist Büyüme Türkçe 3
18 2022-2023 Küreselleşme ve Kent Türkçe 3
19 2022-2023 Küreselleşme Kuramları Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2018-2019 Sosyoloji Türkçe 4
2 2017-2018 Sosyoloji Türkçe 4
3 2015-2016 Sosyoloji Türkçe 4
4 2016-2017 Sosyoloji Türkçe 3
5 2015-2016 İktisat Sosyolojisi Türkçe 3
6 2016-2017 İktisat Sosyolojisi Türkçe 3
7 2017-2018 İktisat Sosyolojisi Türkçe 3
8 2018-2019 İktisat Sosyolojisi Türkçe 3
9 2015-2016 Çalışma Sosyolojisi Türkçe 3
10 2016-2017 Çalışma Sosyolojisi Türkçe 3
11 2016-2017 Siyaset Sosyolojisi Türkçe 3
12 2017-2018 Siyaset Sosyolojisi Türkçe 3
13 2016-2017 Siyaset Sosyolojisi Türkçe 3
14 2015-2016 Sosyal Politika Türkçe 3
15 2016-2017 Sosyal Politika Türkçe 3
16 2017-2018 Sosyal Politika Türkçe 3
17 2016-2017 Kentleşme ve Konut Politikası Türkçe 3
18 2018-2019 Kentleşme ve Konut Politikası Türkçe 3
19 2017-2018 Kentleşme ve Konut Politikası Türkçe 3
20 2018-2019 Genel ve Mesleki Etik Türkçe 2
21 2019-2020 Çağdaş Sosyoloji Kuramları Türkçe 4
22 2019-2020 Kalkınma Sosyolojisi Türkçe 3
23 2019-2020 Sosyal Devlet ve Sosyal Politikalar Türkçe 3
24 2019-2020 Çalışma ve Organizasyon Sosyolojisi Türkçe 3
25 2019-2020 Hukuk Sosyolojisi Türkçe 2
26 2019-2020 Genel ve Mesleki Etik Türkçe 2
27 2021-2022 Sağlık Sosyolojisi Türkçe 2
28 2021-2022 Çağdaş Sosyoloji Kuramları Türkçe 4
29 2021-2022 Tarımın Ekonomi Politiği Türkçe 3
30 2021-2022 Sosyal Devlet ve Sosyal Politikalar Türkçe 3
31 2021-2022 Kalkınma Sosyolojisi Türkçe 3
32 2020-2021 Genel ve Mesleki Etik Türkçe 2
33 2020-2021 Çalışma ve Organizasyon Sosyolojisi Türkçe 3
34 2022-2023 Sosyal Devlet ve Sosyal Politikalar Türkçe 3
35 2022-2023 Kalkınma Sosyolojisi Türkçe 3

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı Tarımda Çalışan Kadınların İstihdam Durumunun Araştırılması Gaziantep İli Örneği Aysel ESKİCİ Beyan 2023
2 Tamamlandı Belediyelerde Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme: Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Örneği Ebru KAYA Beyan 2023
3 Tamamlandı Türkiye'deki Suriyeli göçmenlerin sorunları üzerine bir değerlendirme: Bitlis ili örneği GÖKHAN TALU TezMerkezi 2019

Araştırmalar

1 Adet
1
Türkiye'nin Güneydoğusundaki Mülteci Gençlerin Mesleki Eğitime ve İş Gücü Piyasası Fırsatlarına Erişimi Üzerine Araştırma Projesi -UNCHR

Gaziantep’te ikamet eden 18-24 yaş arasındaki sığınmacı gençlerin mesleki eğitime erişimi
Gaziantep,   Uluslararası  Araştırma

Üyelikler

1 Adet
1
SOSYOLOJİ DERNEĞİ

 Üye    2009