Doç.Dr. ÖMER FARUK RENÇBER

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ ve İDARİ.BİL.FAK. İŞLETME


Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı  Nicel Karar Yöntemleri  Çok Kıstaslı Karar Verme  Karar Destek Sistemleri  İstatistiksel Analiz Ve Uygulamalar

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

12 Adet
1
Comparisons of K-Means and Fuzzy C-Means Algorithm by Clustering Countries

Yayın Yeri: İksad Akademi
ISBN: 978-625-8323-67-2, TÜRKİYE, Ankara, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
2
Veri Madenciliğinde Kullanılan Sınıflandırma Modelleri ve R ile Uygulamalı Örnekler

Yayın Yeri: Nobel Akademi
ISBN: 978-625-427-693-4, TÜRKİYE, Ankara, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
3
Veri Madenciliğinde Kullanılan Regresyon Modelleri ve R ile Uygulamalı Örnekler

Yayın Yeri: Nobel Yayınevi
ISBN: 978-625-417-266-3, TÜRKİYE, Ankara, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
4
Veri Madenciliğinde Kullanılan Regresyon Modelleri ve R ile Uygulamalı Örnekler

Yayın Yeri: Nobel Yayınevi
ISBN: 978-625-417-266-3, TÜRKİYE, Ankara, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
5
Veri Madenciliğinde Kullanılan Kümeleme Algoritmaları ve R ile Uygulamalı Örnekler

Yayın Yeri: Nobel Bilimsel Eserler
ISBN: 978-625-7126-26-7, TÜRKİYE, Gaziantep, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
6
Finansal Performans Araştırmalarında Güncel Yaklaşımlar

Yayın Yeri: Nobel Akademi
ISBN: 978-625-7203-91-3, TÜRKİYE, Ankara, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
7
Bankacılık ve Finans Araştırmaları

Yayın Yeri: Akademisyen Yayınevi
ISBN: 978-605-258-597-9, TÜRKİYE, Ankara, 2019

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
8
Current Issues in Finance, Economy and Politics

Yayın Yeri: Peterlang
ISBN: 978-3-631-80132-1, ALMANYA, Berlin, 2019

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
9
Şirketler ve Finansal Kurumlar Üzerine Analizler

Yayın Yeri: Kriter Yayınevi
ISBN: 978-605-2228-90-6, 2018

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
10
Sınıflandırma Problemlerinde Çoklu Lojistik Regresyon, Yapay Sinir Ağı ve ANFIS Yöntemlerinin Karşılaştırılması: İnsani Gelişmişlik Endeksi Üzerine Uygulama

Yayın Yeri: Gazi Yayınevi
ISBN: 978-605-344-669-9, Ankara, 2018

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
11
Şirketler ve Finansal Kurumlar Üzerine Analizler

Yayın Yeri: Kriter Yayınevi
ISBN: 978-605-2228-90-6, İstanbul, 2018

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
12
Innovative Approaches in Social, Human and Admistrative Sciences

Yayın Yeri: Gece Publisher
ISBN: 978-605-288-787-5, Ankara, 2018

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce

Makaleler

25 Adet
1
Monoray Sistemi Kent İçi Raylı Sistemlere Alternatif Olabilir mi?

YILDIZHAN FATİH, KARACASU MURAT, RENÇBER ÖMER FARUK
Yayın Yeri: Demiryolu Mühendisliği Dergisi
Türkçe, Basılı, 2022

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
2
Performance Analysis of Systemic Important Banks with IDOCRIW and CoCoSo Methods: Example of Turkey

Çiftaslan Malik Ejder, RENÇBER ÖMER FARUK
Yayın Yeri: Kahramanmaras Sutcu Imam Universitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2022

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
3
BANKALARIN KÂRLILIKLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ: ÇOKLU DOĞRUSAL REGRESYON VE GRADYAN ARTIRICI REGRESYON AĞACI YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Coşkuner Abdurrahman, RENÇBER ÖMER FARUK
Yayın Yeri: Journal of Economics and Administrative Sciences, Giresun University
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Asos Index
4
ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİ ÜZERİNE LİTERATÜR İNCELEMESİ

DALBUDAK EDA, RENÇBER ÖMER FARUK
Yayın Yeri: Gaziantep Universitesi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2022

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Asos Index
5
Ülkelerin Girişimcilik ve Finansal Serbestlik Özelliklerinin Karşılaştırılması: Bulanık K-Ortalamalar Yöntemi İle Örnek Bir Uygulama

COŞKUNER ABDURRAHMAN, RENÇBER ÖMER FARUK, BAĞCI HAŞİM
Yayın Yeri: Turkish Studies-Economics,Finance,Politics
Türkçe, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Sobiad
6
GİRİŞİMCİLERİN YABANCI ÜLKELERE YATIRIM KARARLARI AÇISINDAN İŞ YAPMA KOLAYLIĞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

RENÇBER ÖMER FARUK, YÜCEKAYA POLAT
Yayın Yeri: International EUropean Journal of Managerial Research
Türkçe, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Econlit, EBSCHO
7
SERMAYE SAHİPLİĞİ YAPISI İLE BANKA ORANLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE BANKALARI VE HİNDİSTAN BANKALARI ÜZERİNE AMPİRİK BİR ANALİZ

BİNİCİ DEMİR NEJLA,RENÇBER ÖMER FARUK,AKBULUT RAMAZAN
Yayın Yeri: İktisadi, İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2020

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
8
Gri İlişkisel Analiz ve VIKOR Yöntemlerinin Karşılaştırılması: İmalat Sektörü Üzerine Örnek Bir Uygulama

RENÇBER ÖMER FARUK
Yayın Yeri: Journal of Yasar University
Türkçe, Elektronik, 2019

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
9
Veri Madenciliğinde Kullanılan Kümeleme AlgoritmalarınınKarşılaştırılması Üzerine Bir İnceleme: Ülkelerin Beşeri Sermaye Durumlarına Göre Kümelenmesi Örneği

RENÇBER ÖMER FARUK
Yayın Yeri: Düzce Bilim ve Teknoloji Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2019

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
10
Determination of Factors Affecting Capital Adequacy Using the Elastic Net Regression Method

RENÇBER ÖMER FARUK,BAĞCI HAŞİM
Yayın Yeri: OPUS-Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi
İngilizce, Elektronik, 2019

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
11
GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIKLARININ FİNANSAL GÖSTERGELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

RENÇBER ÖMER FARUK,AKBULUT RAMAZAN
Yayın Yeri: Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi
Türkçe, Basılı, 2018

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
12
İllerin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Gelişmişliklerine Göre Sıralanması: Promethee Yöntemi İle Örnek Uygulama

RENÇBER ÖMER FARUK
Yayın Yeri: Pamukkale University Journal of Social Sciences Institute
Türkçe, Elektronik, 2018

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
13
Basamak Korelasyon, Kohonen ve ANFIS Yapay Sinir Ağ Modellerinin Sınıflandırma Performanslarının Karşılaştırılması: Lojistik Performans Endeksi Üzerine Uygulama

RENÇBER ÖMER FARUK
Yayın Yeri: Ege Akademik Bakış
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ESCI: Emerging Sources Citation Index
14
RECLASSIFICATION OF COUNTRIES ACCORDING TO HUMAN DEVELOPMENT INDEX: AN APPLICATION WITH ANN AND ANFIS METHODS

RENÇBER ÖMER FARUK,METE SİNAN
Yayın Yeri: Business Management Studies: An International Journal
Türkçe, Elektronik, 2018

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
15
BIST’te İşlem Gören Bankaların Sermaye Yeterliliklerine Göre Karşılaştırılması: WASPAS Yöntemi ile Uygulama

RENÇBER ÖMER FARUK,AVCI TUNAHAN
Yayın Yeri: Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2018

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
16
THE EFFECT OF STORE IMAGE AND WORD-OF-MOUTH MARKETING ON CUSTOMER SATISFACTION: A RESEARCH IN ÇANAKKALE PROVINCE

YÜCEKAYA POLAT,RENÇBER ÖMER FARUK,CANOĞLU MELTEM
Yayın Yeri: Journal of Management, Marketing and Logistics
Türkçe, Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EconLit, EBSCO-Host,ISI
17
BİLGİ GÜVENLİK FARKINDALIĞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ YÜKSEKOKUL ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

RENÇBER ÖMER FARUK,METE SİNAN
Yayın Yeri: Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2016

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
18
GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIKLARININ KARLILIKLARINA GÖRE PERFORMANSLARININ ANALİZİ

AKBULUT RAMAZAN,RENÇBER ÖMER FARUK,ŞEN BÜNYAMİN
Yayın Yeri: Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2016

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
19
EFFECT OF PERCEPTION OF NEPOTISM AND EMPLOYEE SATISFACTION ON TURNOVER INTENTIONS AN EMPIRICAL STUDY IN HOSPITALITY ENTERPRISES

Yücekaya Polat,RENÇBER ÖMER FARUK,TOPÇU ULVİ CENAP
Yayın Yeri: Eurasian Academy of Sciences Eurasian Business Economics Journal
Türkçe, Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Econlit
20
BİST te İmalat Sektöründeki İşletmelerin Finansal Performansları Üzerine Bir Araştırma

AKBULUT RAMAZAN,RENÇBER ÖMER FARUK
Yayın Yeri: Muhasebe ve Finansman Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2015

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
21
PERAKENDE SEKTÖRÜNDE HİZMET KALİTESİNİN MÜŞTERİ MEMNUNİYETİVE MÜŞTERİ SADAKATİNE ETKİSİ ÇANAKKALE İLİNDE BİR ARAŞTIRMA

Yücekaya Polat,RENÇBER ÖMER FARUK,SÖNMEZ HÜSEYİN
Yayın Yeri: Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi
İngilizce, Elektronik, 2015

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PL
22
Veri Zarflama ve Lojistik Regresyon Analizi ile Çimento İşletmelerinde Finansal Performansa Dayalı Etkinliklerin Değerlendirilmesi

AKBULUT RAMAZAN,RENÇBER ÖMER FARUK
Yayın Yeri: Alanya İşletme Fakültesi Dergisi
İngilizce, Basılı+Elektronik, 2015

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Ebscho
23
BÜYÜK ÇAPLI PROJELERDE TAŞERON FİRMA SEÇİMİNDE TEKLİF DEĞERLENDİRME ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ YÖNTEMİ İLE KARAR VERME

RENÇBER ÖMER FARUK,KAZAN HALİM
Yayın Yeri: International Journal of Social Science Research
Türkçe, Elektronik, 2014

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Endekste taranmıyor
24
KAMU BANKALARI VE HALKA AÇIK ÖZEL BANKALARIN PROMETHEE YÖNTEMİ İLE KÂRLILIKLARININ ANALİZİ

BAĞCI HAŞİM,RENÇBER ÖMER FARUK
Yayın Yeri: Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
İngilizce, Elektronik, 2014

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Doaj, ASI, OAJI, ASOS
25
BEŞERİ SERMAYE VE SOSYAL SERMAYE ÖZELLİKLERİNİN ADANA İLİNDEKİ YABANCI DİL KURSLARINDA İNCELENMESİ

KARADAL HİMMET,RENÇBER ÖMER FARUK,SAYGIN MUHAMMET
Yayın Yeri: Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi
İngilizce, Elektronik, 2014

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Ebscho, ASOS, Genamics, Ulrich’xxs Periodical Directory

Bildiriler

27 Adet
1
DETERMINING MACROECONOMIC FACTORS AFFECTING THE MARKET INDEX USING A DATA MINING TECHNIQUE: EVIDENCE FROM AN EMERGING COUNTRY

REİS ŞÜKRİYE GÜL, RENÇBER ÖMER FARUK
Yayın Yeri: MIRDEC 19th -Barcelona 2022 International Academic Conference on Economics, Business and Contemporary Discussions in Social Science
İSPANYA, Barcelona, İngilizce, 23.11.2022

Uluslararası  Tam metin bildiri
2
İŞLETME YÖNETİCİLERİNİN ÇEVRESEL UYGULAMALARA ETKİ EDEN DIŞ BASKI UNSURLARINA YÖNELİK ALGILARININ KÜMELENMESİ

AYTEKİN MEHMET, Aydın Ayşe Aydan, RENÇBER ÖMER FARUK
Yayın Yeri: Karadeniz 9. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi
TÜRKİYE, Artvin, Türkçe, 25.06.2022

Uluslararası  Tam metin bildiri
3
DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERE GÖRE YEŞİL TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNE ETKİ EDEN DIŞ BASKI GRUPLARINA YÖNELİK ALGILARIN ANALİZİ

AYTEKİN MEHMET, Aydın Ayşe Aydan, RENÇBER ÖMER FARUK
Yayın Yeri: Karadeniz 9. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi
TÜRKİYE, Artvin, Türkçe, 25.06.2022

Uluslararası  Tam metin bildiri
4
ENERJİ ÜRETİM MİKTARLARININ GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

Coşkuner Abdurrahman, RENÇBER ÖMER FARUK
Yayın Yeri: INTERNATIONAL MEDITERRANEAN SCIENTIFIC RESEARCH AND INNOVATION
TÜRKİYE, Antalya, Türkçe, 10.09.2021

Uluslararası  Tam metin bildiri
5
VIKOR ve GIA Yöntemlerinin Sıralama Performanslarının Karşılaştırılması: İmalat Sektörü Üzerine Örnek Bir Uygulama

RENÇBER ÖMER FARUK
Yayın Yeri: ICOAEF
Türkçe, 28.11.2018

Uluslararası  Özet bildiri
6
Finansal Oranların Önem Düzeylerinin Belirlenmesinde Kullanılan AHP ve BWM Yöntemlerinin Karşılaştırılması

RENÇBER ÖMER FARUK
Yayın Yeri: ICOAEF
TÜRKİYE, AYDIN, Türkçe, 28.11.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
7
ÖRGÜTSEL GÜVEN ve ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞMENİN İŞ PERFORMANSINA ETKİSİ: KOBİ’LER ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

YÜCEKAYA POLAT,RENÇBER ÖMER FARUK
Yayın Yeri: Uluslararası Ekonomi ve İşletme Sempozyumu
TÜRKİYE, GAZİANTEP, Türkçe, 25.10.2018

Uluslararası  Özet bildiri
8
İŞİN ANLAMLILIĞININ ÇALIŞANLARIN MÜŞTERİ ODAKLILIK EĞİLİMLERİNE ETKİSİ: ADANA İLİNDE BİR ARAŞTIRMA

RENÇBER ÖMER FARUK,YÜCEKAYA POLAT
Yayın Yeri: Uluslararası Ekonomi ve İşletme Sempozyumu
TÜRKİYE, GAZİANTEP, Türkçe, 25.10.2018

Uluslararası  Özet bildiri
9
BIST’te İşlem Gören Mobilya Sektöründeki Şirketlerin Marka Değerinin HIROSHI Yöntemiyle Belirlenmesi

AKBULUT RAMAZAN,RENÇBER ÖMER FARUK
Yayın Yeri: International Business and Organization Research
TÜRKİYE, KARABÜK, Türkçe, 12.09.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
10
İnsani Gelişmişlik Endeksine Göre Ülkelerin Yeniden Sınıflandırılması: Yapay Sinir Ağı ve ANFIS Uygulamaları

RENÇBER ÖMER FARUK,METE SİNAN
Yayın Yeri: Business Organization Research Conference
TÜRKİYE, Karabük, Türkçe, 12.09.2018

Uluslararası  Özet bildiri
11
YSA ve ANFIS Yöntemlerinin Sınıflandırma Performanslarının Karşılaştırılması: İnsani Gelişmişlik Endeksi Üzerine Bir Uygulama

RENÇBER ÖMER FARUK
Yayın Yeri: 18. EYİ
Türkçe, 05.10.2017

Uluslararası  Özet bildiri
12
GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIKLARININ FİNANSAL GÖSTERGELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

RENÇBER ÖMER FARUK,AKBULUT RAMAZAN
Yayın Yeri: EYİ 2017XVIII. Uluslararası Ekonometri YöneylemAraştırması ve İstatistik Sempozyumu
TÜRKİYE, Trabzon, Türkçe, 05.10.2017

Uluslararası  Özet bildiri
13
Medikal Turizm Açısından Büyükşehir Belediyelerinin Promethee Yöntemi İle Değerlendirilmesi

CANOĞLU MELTEM,RENÇBER ÖMER FARUK
Yayın Yeri: Global Business Research Congress
TÜRKİYE, İstanbul, Türkçe, 24.05.2017

Uluslararası  Özet bildiri
14
Analitik Hiyerarşi Süreci Yöntemi ile Tüketicilerin Mağaza Tercihlerinin ve Beklentilerinin Belirlenmesi

RENÇBER ÖMER FARUK
Yayın Yeri: Global Business Research Congress
TÜRKİYE, İstanbul, Türkçe, 24.05.2017

Uluslararası  Özet bildiri
15
Mağaza İmajı ve Ağızdan Ağıza Pazarlamanın, Müşteri Memnuniyetine Etkisi: Çanakkale İlinde Bir Araştırma

Yücekaya Polat,RENÇBER ÖMER FARUK,CANOĞLU MELTEM
Yayın Yeri: Global Business Research Congress
TÜRKİYE, İstanbul, Türkçe, 24.05.2017

Uluslararası  Özet bildiri
16
İşletmelerde İşgörenlerin Sosyal Medya Kullanımlarının Memnuniyet, Bağlılık ve Performans Üzerine Etkisi

İMAMOĞLU ÖZKAN,RENÇBER ÖMER FARUK,YÜCEKAYA POLAT
Yayın Yeri: Eurasian Conference on LanguageSocial Sciences
TÜRKİYE, ANTALYA, Türkçe, 22.05.2017

Uluslararası  Özet bildiri
17
Finansal Gelişmişlik Göstergelerine Göre Ülkelerin Gruplandırılması OECD Ülkeleri Analizi

BAĞCI HAŞİM,RENÇBER ÖMER FARUK
Yayın Yeri: INTERNATIONAL CONGRESS OF MANAGEMENT ECONOMY AND POLICY
TÜRKİYE, İstanbul, Türkçe, 25.11.2016

Uluslararası  Özet bildiri
18
Ülkelerin Petrol Tüketimlerine Göre Sınıflandırılması OECD Ülkelerinde Bir Uygulama

RENÇBER ÖMER FARUK,BAĞCI HAŞİM
Yayın Yeri: INTERNATIONAL CONGRESS OF MANAGEMENT ECONOMY AND POLICY
Türkçe, 25.11.2016

Uluslararası  Özet bildiri
19
Yükseköğretimde Öğrencilerin Hizmet Kalitesinden Duydukları Memnuniyet Düzeylerini Etkileyen Faktörlerin ve Etki Düzeylerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

RENÇBER ÖMER FARUK,GÖKTEN ADNAN
Yayın Yeri: International Symposium on Post-Secondary Vocational Education and Training
TÜRKİYE, Çorum, Türkçe, 12.10.2016

Uluslararası  Özet bildiri
20
Meslek Yüksekokul Öğrencilerinin Bilgisayar Okuryazarlık Düzeylerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

GÖKTEN ADNAN,RENÇBER ÖMER FARUK
Yayın Yeri: International Symposium on Post-Secondary Vocational Education and Training
Türkçe, 12.10.2016

Uluslararası  Özet bildiri
21
ANFIS YÖNTEMİ İLE FİNANSAL BAŞARISIZLIĞIN TAHMİN EDİLMESİ BIST TE TİCARET VE HİZMET SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

AKBULUT RAMAZAN,RENÇBER ÖMER FARUK
Yayın Yeri: 17. ULUSLARARASI EKONOMETRİ, İSTATİSTİK VE YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI SEMPOZYUMU
TÜRKİYE, Sivas, Türkçe, 02.06.2016

Uluslararası  Tam metin bildiri
22
ÜLKELERİN İŞ YAPMA ENDEKSLERİNİN ANFİS YÖNTEMİ İLE SINIFLANDIRILMASI

RENÇBER ÖMER FARUK,METE SİNAN
Yayın Yeri: 17th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics
TÜRKİYE, Sivas, Türkçe, 02.06.2016

Uluslararası  Özet bildiri
23
FİNANSAL OKURYAZARLIK VE GİRİŞİMCİLİKTE BAŞARI ÖRNEK BİR UYGULAMA

AKBULUT RAMAZAN,RENÇBER ÖMER FARUK
Yayın Yeri: II. ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK VE KARİYER SEMPOZYUMU
TÜRKİYE, Muğla, Türkçe, 08.10.2015

Uluslararası  Tam metin bildiri
24
Determination of the Relationship Between Efficiency and Performance of Sport Clubs

RENÇBER ÖMER FARUK,METE SİNAN,BAĞCI HAŞİM
Yayın Yeri: 16th International Symposium on Econometrics, Operation Research and Statistics
TÜRKİYE, Edirne, İngilizce, 07.05.2015

Uluslararası  Özet bildiri
25
A Research on Vocational School Student s Knowledge Security Awareness

RENÇBER ÖMER FARUK,METE SİNAN
Yayın Yeri: 16th International Symposium on Econometrics, Operation Research and Statistics
TÜRKİYE, Edirne, İngilizce, 07.05.2015

Uluslararası  Özet bildiri
26
SAĞLIK ÇEVRE VE MOBİLYA SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN ÜÇ FİRMANIN REKABETÇİ ÜSTÜNLÜKLER AÇISINDAN YENİLİKÇİ YETERLİKLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK NİTELİKSEL BİR ÇALIŞMA

BAŞ ÜMMÜGÜL,FATOŞ ESER,RENÇBER ÖMER FARUK,ELÇİ ATİLLA
Yayın Yeri: 14. Ulusal İşletmecilik Kongresi
TÜRKİYE, aKSARAY, Türkçe, 06.05.2015

Ulusal  Tam metin bildiri
27
Yerel Üretimlerin Bölgesel Kalkınmaya Etkileri: Örnek Bir Uygulama

KAZAN HALİM,Oktay Fuat,RENÇBER ÖMER FARUK
Yayın Yeri: 1. International Davras Congress
Türkçe, 29.05.2009

Uluslararası  Tam metin bildiri

Projeler

1 Adet
1
FİNANSAL PERFORMANS ANALİZLERİNDE KULLANILAN NİCEL KARAR TEKNİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖRNEK UYGULAMALAR

Nicel Karar Tekniklerinin Karşılaştırılması
25.07.2018 - 27.03.2019
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Yürütücü 

ULUSAL  ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı

Editörlükler

4 Adet
1
Veri Madenciliğinde Kullanılan Sınıflandırma Modelleri ve R ile Uygulamalı Örnekler

Yazar Adı: RENÇBER ÖMER FARUK , Yayın Yeri: Nobel Akademi
Kitap, Türkçe, 2022,   Uluslararası  Basılı

2
Veri Madenciliğinde Kullanılan Regresyon Modelleri ve R ile Uygulamalı Örnekler

Yazar Adı: RENÇBER ÖMER FARUK , Yayın Yeri: Nobel Yayınevi
Kitap, Türkçe, 2021,   Uluslararası  Basılı

3
Veri Madenciliğinde Kullanılan Kümeleme Algoritmaları ve R ile Uygulamalı Örnekler

Yazar Adı: RENÇBER ÖMER FARUK , Yayın Yeri: Nobel Bilimsel Eserler
Kitap, Türkçe, 2020,   Uluslararası  Basılı

4
Şirketler ve Finansal Kurumlar Üzerine Analizler

Yazar Adı: AKBULUT RAMAZAN,RENÇBER ÖMER FARUK , Yayın Yeri: Kriter Yayınevi
Kitap, Türkçe, 2018,   Uluslararası  Basılı

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2019-2020 ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2018-2019 Sosyam Bilimlerde Araştırma Metotları ve Etik Türkçe 3
2 2018-2019 Research Methods and Ethics in Social Sciences Türkçe 3
3 2018-2019 Statistical Application in Business Türkçe 3
4 2019-2020 SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE ETİK Türkçe 3
5 2019-2020 İŞLETMELERDE İSTATİSTİK UYGULAMALARI Türkçe 3
6 2019-2020 RESEARCH METHODS AND ETHICS IN SOCIAL SCIENCES İngilizce 3
7 2019-2020 STATISTICAL APPLICATIONS IN BUSINESSES İngilizce 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2018-2019 İstatistik 2 Türkçe 3
2 2018-2019 Araştırma Metotları Türkçe 3
3 2018-2019 Bilgisayar Destekli İstatistik Uygulamaları Türkçe 3
4 2018-2019 Kantitatif Karar Verme Teknikleri Türkçe 3
5 2019-2020 İstatistik 1 Türkçe 6
6 2019-2020 Yöneylem Araştırması Türkçe 6
7 2018-2019 İSTATİSTİK Türkçe 3

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Kaynak Yıl
1 Tamamlandı COMPARISON OF RANDOM FOREST AND XGBOOST IMPLEMENTATION'S SUCCESS TO PREDICT BANK PROFITABILITY: EVIDENCE FROM TURKISH DEPOSIT BANKS LİVA OFLAZOĞLU TezMerkezi 2023
2 Tamamlandı Comparison of using k-means and fuzzy c-means by classifying countries TALAAT AL RAHHAL TezMerkezi 2021
3 Tamamlandı Çok kriterli karar verme yöntemlerinin karşılaştırılması: Bankaların finansal performansları üzerine bir uygulama EDA DALBUDAK TezMerkezi 2021
4 Tamamlandı The effects of cynicism on organizational commitment in ngos: An application with structural equation modeling RAMA ALMARE TezMerkezi 2019

Üyelikler

1 Adet
1
YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI DERNEĞİ

 Üye    2010