Öğr.Gör. SONER KÜNÇ

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER MYO MUHASEBE VE VERGİ

   sonerkunc@gantep.edu.tr  
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı  Makro İktisat  Büyüme  Para Politikası  Maliye Politikası

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

15 Adet
1
İKTİSADİ BÜYÜME ÜZERİNE YAZILAR

Yayın Yeri: Orion Kitabevi
ISBN: 978-605-73531-6-0, TÜRKİYE, Ankara, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
2
İKTİSADİ BÜYÜME ÜZERİNE YAZILAR

Yayın Yeri: Orion Kitabevi
ISBN: 978-605-73531-6-0, TÜRKİYE, Ankara, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
3
KÜRESELLEŞME ÇAĞINDA KALKINMA VE YENI EKONOMI

Yayın Yeri: ORİON KİTAPEVİ
ISBN: 978-625-7294-82-9, TÜRKİYE, Ankara, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
4
DIŞSAL ŞOKLAR VE KAMU BÜYÜKLÜĞÜ

Yayın Yeri: ORION AKADEMİ
ISBN: 978-605-71711-9-1, TÜRKİYE, Ankara, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
5
Para ve Finans Alanında Teorik ve Uygulamalı İncelemeler

Yayın Yeri: Ekin Yayınevi
ISBN: 978-625-8235-53-1, TÜRKİYE, Bursa, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
6
Transition Process in Transition Economies

Yayın Yeri: Aurel Vlaicu Publishing House
ISBN: 978-973-752-853-7, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
7
İktisadi ve İdari Bilimlerde Teori ve Araştırmalar Cilt II

Yayın Yeri: Gece Kitaplığı
ISBN: 978-625-7243-51-3, TÜRKİYE, Ankara, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
8
GÜNCEL MAKROEKONOMİK SORUNLAR

Yayın Yeri: Gazi Kitabevi
ISBN: 978-625-7727-80-8, TÜRKİYE, Ankara, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
9
EKONOMİK BÜYÜMEYE YÖNELİK AMPİRİK YAKLAŞIMLAR

Yayın Yeri: Gazi Kitabevi
ISBN: 978-625-7911-72-6, TÜRKİYE, Ankara, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
10
EKONOMİK BÜYÜMEYE YÖNELİK AMPİRİK YAKLAŞIMLAR

Yayın Yeri: Gazi Kitabevi
ISBN: 978-625-7911-72-6, TÜRKİYE, Ankara, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
11
GÜNCEL MAKROEKONOMİK SORUNLAR

Yayın Yeri: Gazi Kitabevi
ISBN: 978-625-7727-80-08, TÜRKİYE, Ankara, 2020

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
12
Finansal Piyasalar ve Para Politikası

Yayın Yeri: Akademisyen Kitabevi
ISBN: 978-605-258-226-8, TÜRKİYE, 2019

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
13
Alternatif Yaklaşımlarla Ekonomik Büyüme

Yayın Yeri: Kriter
ISBN: 978-605-7890-48-1, 2019

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
14
Macroeconomic Perspectives on Romanian Economy

Yayın Yeri: Editura Universitatii “Aurel Vlaicu”
ISBN: 978-973-752-832-2, 2019

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
15
Para ve Fİnans Kavramları Üzerine İncelemeler

Yayın Yeri: Ekin Yayınevi
ISBN: 978-605-327-938-9, TÜRKİYE, 2019

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe

Makaleler

8 Adet
1
TÜRKİYE'DE DIŞ TİCARET ve ÇEVRE KİRLİLİĞİ İLİŞKİSİNİN KİRLİLİK SIĞINAĞI HİPOTEZİ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

ARSLAN İBRAHİM, ŞENGÜL OĞUZHAN, KÜNÇ SONER
Yayın Yeri: The Journal of Social Sciences
Türkçe, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SOBİAD
2
AB ORTAK ULAŞTIRMA POLİTİKASI BAĞLAMINDA TÜRKİYE'NİN UYUM SÜRECİ ve ULAŞTIRMA SEKTÖRÜNE GENEL BİR BAKIŞ

ARSLAN İBRAHİM, BOZGEYİK YUSUF, ÇELİK SÜLEYMAN, KÜNÇ SONER
Yayın Yeri: Gaziantep University Journal of Social Sciences
Türkçe, Elektronik, 2021

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
3
Covıd-19 Nedeniyle Üniversitelerde Verilen Uzaktan Eğitime Öğrencilerin Bakış Açısı: Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO Örneği

ERCAN CUMA,KÜNÇ SONER
Yayın Yeri: JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)
Türkçe, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  International Index Copernicus,Social Science Research Network (SSRN), Scientifi
4
AB ORTAK POLİTİKALARI BAĞLAMINDA TÜRKİYE’NİN İNOVASYON POLİTİKALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: SEÇİLMİŞ ÜLKE GRUPLARI İLE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ

UĞUR AHMET, KÜNÇ SONER, ÇELİK SÜLEYMAN
Yayın Yeri: Uluslararası Yönetim Eğitim ve Ekonomik Perspektifler Dergisi (JIMEP)
Türkçe, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Google Scholar, Index Copernicus, ResearchBib, Scientific Indexing Services, Sci
5
TÜRKİYE EKONOMİSİNDE FAİZ ORANI VE DÖVİZ KURU İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ: 2000 SONRASI İÇİN AMPİRİK BİR ANALİZ

ÇELİK SÜLEYMAN, KÜNÇ SONER
Yayın Yeri: Akademik Yaklaşımlar Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
6
TARIM SEKTÖRÜNDE DIŞA BAĞIMLILIK: TOHUM ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

KÜNÇ SONER,ÇELİK SÜLEYMAN,ACAR SAFA
Yayın Yeri: International Journal of Social Humanities Sciences Research (JSHSR)
Türkçe, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SOBIAD, İNDEXCOPERNICUS,
7
Ünigap Üyesi Üniversitelerin Stratejik Yönden İncelenmesi Misyon İfadelerinin Karşılaştırmalı Analizi.

ACAR SAFA,ÇELİK SÜLEYMAN,KÜNÇ SONER
Yayın Yeri: Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Social Science Research Network (SSRN), Scientific World Index, Sosyal Bilimler
8
TÜRKİYE’DE GELİR DAĞILIMINDA ADALET ve YOKSULLAŞMA SORUNU: 2000 SONRASI DÖNEM ÜZERİNE BİR ANALİZ

ÇELİK SÜLEYMAN,KÜNÇ SONER,ACAR SAFA
Yayın Yeri: Turkish Studies-Economics,Finance,Politics
Türkçe, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN

Bildiriler

7 Adet
1
TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN FELDSTEIN-HORIOKA HİPOTEZİGEÇERLİLİĞİNİN SINANMASI: 1980-2016 DÖNEMİ KOENTEGRASYON ANALİZİ

KÜNÇ SONER,ÇELİK SÜLEYMAN,BAYAT TAYFUR
Yayın Yeri: II. ULUSLARARASI KAHRAMANMARAŞ YÖNETİM, EKONOMİ VE SİYASETKONGRESİ
TÜRKİYE, Türkçe, 11.04.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
2
TÜRKİYE’DE PARA POLİTİKASI, TALEP ve DÖVİZ KURU ŞOKLARININ EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNE ETKİLERİNİN ANALİZİ

ÇELİK SÜLEYMAN,KÜNÇ SONER,BAYAT TAYFUR
Yayın Yeri: II. ULUSLARARASI KAHRAMANMARAŞ YÖNETİM, EKONOMİ VE SİYASET KONGRESİ
TÜRKİYE, Türkçe, 11.04.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
3
Türkiye’de Para Politikası, Talep Ve Döviz Kuru Şoklarının Ekonomik Büyüme Üzerine Etkilerinin Analizi

KÜNÇ SONER,ÇELİK SÜLEYMAN,BAYAT TAYFUR
Yayın Yeri: II. Uluslararası Kahramanmaraş Yönetim, Ekonomi ve Siyaset Kongresi
TÜRKİYE, Kahramanmaraş, Türkçe, 11.04.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
4
Türkiye Ekonomisi İçin Feldsteın-Horıoka Hipotezi Geçerliliğinin Sınanması: 1980-2016 Dönemi Koentegrasyon Analizi

KÜNÇ SONER,ÇELİK SÜLEYMAN,BAYAT TAYFUR
Yayın Yeri: II. Uluslararası Kahramanmaraş Yönetim, Ekonomi ve Siyaset Kongresi
TÜRKİYE, Kahramanmaraş, Türkçe, 11.04.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
5
Kurumsal Sürdürülebilirlik Kapsamında Turizm Sektöründe Yeşil Yıldız Uygulamaları

ACAR SAFA,ÇELİK SÜLEYMAN,COŞKUN KERİM,KÜNÇ SONER
Yayın Yeri: 1st International Sustainable Tourism Congress
TÜRKİYE, KASTAMONU, Türkçe, 23.11.2017

Uluslararası  Tam metin bildiri
6
Siirt İlinin Gastronomi Açısından Sürdürülebilirlik Analizi: Büryan Örneği

COŞKUN KERİM,KÜNÇ SONER,ÇELİK SÜLEYMAN,ACAR SAFA
Yayın Yeri: 1st International Sustainable Tourism Congress
TÜRKİYE, KASTAMONU, Türkçe, 23.11.2017

Uluslararası  Tam metin bildiri
7
DOKAP Bölgesindeki Turizm Faaliyetlerinin Sektörel Kredi Çerçevesinde Belirlenmesi: 2010-2016 Yılları Arası Bankacılık Verilerinin Karşılaştırmalı Bir Analizi

ACAR SAFA,KÜNÇ SONER,COŞKUN KERİM,ÇELİK SÜLEYMAN
Yayın Yeri: DOKAP Bölgesi Uluslararası Turizm Sempozyumu
TÜRKİYE, TRABZON, Türkçe, 23.10.2017

Uluslararası  Tam metin bildiri

Üniversite Dışı Deneyim

1 Adet
1
TÜRMOB

Mali Müşavir
Mali Müşavir,

2017 - 2020

İdari Görevler

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2018-2019 MALİYET MUHASEBESİ Türkçe 3
2 2018-2019 MALİYE TEORİSİ VE POLİTİKASI Türkçe 3
3 2018-2019 DEVLET BÜTÇESİ VE BORÇLARI Türkçe 3
4 2018-2019 İKTİSADA GİRŞ Türkçe 3
5 2019-2020 KAMU MALİYESİ Türkçe 3
6 2019-2020 MALİYET MUHASEBESİ Türkçe 3
7 2017-2018 MAKRO İKTİSAT Türkçe 3
8 2017-2018 MALİYET MUHASEBESİ Türkçe 3
9 2017-2018 MATEMATİK Türkçe 3
10 2016-2017 MATEMATİK Türkçe 3
11 2015-2016 DEVLET BÜTÇESİ VE BORÇLARI Türkçe 3
12 2015-2016 MALİYET MUHASEBESİ Türkçe 3
13 2015-2016 ŞİRKETLER MUHASEBESİ Türkçe 3
14 2015-2016 MATEMATİK Türkçe 3
15 2020-2021 MALİYET MUHASEBESİ Türkçe 3
16 2020-2021 ŞİRKETLER MUHASEBESİ Türkçe 2
17 2020-2021 GİRİŞİMCİLİK 1 Türkçe 2
18 2019-2020 GENEL ve MESLEKİ ETİK Türkçe 2
19 2019-2020 ARAŞTIRMA YÖNTEM ve TEKNİKLERİ Türkçe 2
20 2019-2020 GİRİŞİMCİLİK 2 Türkçe 2
21 2019-2020 GİRİŞİMCİLİK 1 Türkçe 2
22 2020-2021 ELEKTRONİK TİCARET Türkçe 2
23 2019-2020 FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARI Türkçe 2
24 2020-2021 FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARI Türkçe 2
25 2020-2021 GİRİŞİMCİLİK 2 Türkçe 2
26 2021-2022 GİRİŞİMCİLİK 1 Türkçe 2
27 2021-2022 GİRİŞİMCİLİK 2 Türkçe 2
28 2021-2022 GENEL ve MESLEKİ ETİK Türkçe 2
29 2021-2022 ARAŞTIRMA YÖNTEM ve TEKNİKLERİ Türkçe 2
30 2021-2022 İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ Türkçe 2
31 2021-2022 FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARI Türkçe 2
32 2022-2023 EKONOMİ 1 Türkçe 3
33 2022-2023 EKONOMİ 2 Türkçe 3
34 2022-2023 TİCARİ MATEMATİK Türkçe 2
35 2022-2023 GENEL MATEMATİK Türkçe 2