Dr.Öğr.Üyesi AHMET SARPER BOZKURT

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

   asbozkurt@gantep.edu.tr  
Sağlık Bilimleri Temel Alanı  Fizyoloji

Duyuru / Döküman

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Makaleler

7 Adet
1
The protective effect of Ferula elaeochytris on age-related erectile dysfunction

ESER NADİRE,YOLDAŞ ATİLA,Yigin Akin,Yumusak Nihat,BOZKURT AHMET SARPER,KÖKBAŞ UMUT,Aslan Mustafa
Yayın Yeri: JOURNAL OF ETHNOPHARMACOLOGY
İngilizce, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI-Expanded
2
A Study on the Effect of Prolactin Gene Variants on Milk Production Traits of Holstein Cattle

BAYIL OĞUZKAN SİBEL,BOZKURT AHMET SARPER
Yayın Yeri: Russian Journal of Genetics
İngilizce, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI-Expanded
3
Preliminary Characterization of Phenolic Acid Composition and Hepatoprotective Effect of Stachys pumila

KEPEKÇİ REMZİYE AYSUN,POLAT SAİT,COŞKUN GÜLFİDAN,ÇELİK AHMET,BOZKURT AHMET SARPER,YUMRUTAŞ ÖNDER,PEHLİVAN MUSTAFA
Yayın Yeri: Journal of Food Biochemistry
İngilizce, Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI
4
Preliminary Characterization of Phenolic Acid Composition and Hepatoprotective Effect of Stachys pumila

KEPEKÇİ REMZİYE AYSUN,POLAT SAİT,COŞKUN GÜLFİDAN,çelik ahmet,BOZKURT AHMET SARPER,YUMRUTAŞ ÖNDER,PEHLİVAN MUSTAFA
Yayın Yeri: journal of foof biochemistry
İngilizce, Basılı, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI-Expanded
5
Preliminary Characterization of Phenolic Acid Composition and Hepatoprotective Effect of iStachys pumila/i/title

KEPEKÇİ REMZİYE AYSUN,POLAT SAİT,COŞKUN GÜLFİDAN,ÇELİK AHMET,BOZKURT AHMET SARPER,YUMRUTAŞ ÖNDER,PEHLİVAN MUSTAFA
Yayın Yeri: Journal of Food Biochemistry
İngilizce, Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI
6
Preliminary Characterization of Phenolic Acid Composition and Hepatoprotective Effect of Stachys pumila

KEPEKÇİ REMZİYE AYSUN,POLAT SAİT,COŞKUN GÜLFİDAN,ÇELİK AHMET,BOZKURT AHMET SARPER,YUMRUTAŞ ÖNDER,PEHLİVAN MUSTAFA
Yayın Yeri: Journal of Food Biochemistry
İngilizce, Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI-Expanded
7
Effect of Dietary Essential Oils and or Humic Acids on BroilerPerformance Microbial Population of Intestinal Content andAntibody Titres in the Summer Season

BOZKURT AHMET SARPER
Yayın Yeri: Kafkas Univ Vet Fak Derg
İngilizce, 2009

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  SCI-Expanded

Bildiriler

6 Adet
1
Plasma Prolactin Levels According to Lactation Periods and Milk Productivity of Holstein Cows

BAYIL OĞUZKAN SİBEL,BOZKURT AHMET SARPER,TONUS SAMİ SERHAT,ÖÇAL ÇAĞLAR,ARSLANTÜRK MAHMUT
Yayın Yeri: 1. International GAP Agriculture and Livestock Congress (UGAP 2018)-Şanlıurfa
İngilizce, 25.04.2018

Uluslararası  Özet bildiri
2
Holstein Irkı İneklerin Plasma Prolaktin Seviyeleri ile Süt Verimlilik Parametreleri Arasındaki İlişki

BAYIL OĞUZKAN SİBEL,BOZKURT AHMET SARPER
Yayın Yeri: EJONS 5. International Congress on Mathematics, Engineering, Natural and Medical Sciences-Gaziantep
Türkçe, 22.11.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
3
Investigation of the Effect of Exosomes Isolated from Mouse Embryonic Fibroblasts on Wound Healing in Experimental Diabetic Mouse Model

BOZKURT AHMET SARPER,KAPLAN DAVUT SİNAN,ÇERİBAŞI ALİ OSMAN,ÖRKMEZ MUSTAFA,ÇANAK ASUMAN,TARAKÇIOĞLU MEHMET
Yayın Yeri: III. International Congress of Vocational and Technical Sciences
TÜRKİYE, Gaziantep, İngilizce, 21.06.2018

Uluslararası  Özet bildiri
4
YAŞLI RATLARDA FERULA ELAEOCHYTRİS’xxİN ANTİOKSİDATİF ETKİSİ

ESER NADİRE,YOLDAŞ ATİLA,BOZKURT AHMET SARPER
Yayın Yeri: UMTEB
TÜRKİYE, GAZİANTEP, Türkçe, 21.06.2018

Uluslararası  Özet bildiri
5
FARE EMBRİYONİK FİBROBLASTLARDAN İZOLE EDİLEN EKSOZOMLARIN DENEYSEL DİYABETİK FARE MODELİNDE YARA İYİLEŞMESİ ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

BOZKURT AHMET SARPER,KAPLAN DAVUT SİNAN,ÇERİBAŞI ALİ OSMAN,ÖRKMEZ MUSTAFA,TARAKÇIOĞLU MEHMET
Yayın Yeri: III. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ
Türkçe, 21.06.2018

Uluslararası  Özet bildiri
6
DENEY HAYVANLARI LABORATUVARLARINDA VETERİNER HEKİMİN ROLÜ

İDE TAYFUN,BOZKURT AHMET SARPER
Yayın Yeri: POSTER
İngilizce, 13.06.2011

Uluslararası  Tam metin bildiri

Projeler

5 Adet
1
Fare embriyonik fibroblastlardan izole edilen eksozomların deneysel diyabetik fare modelinde yara iyileşmesi üzerine etkisinin araştırılması

Fare embriyonik fibroblastlardan izole edilen eksozomların yara modeli ve de diyabetik yara modeli oluşturulan farelere enjekte edilerek yara iyileşmesi üzerine etkisinin araştırılması amaçlanmıştır.
30.03.2018
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Araştırmacı 

ULUSAL  Tamamlandı
2
Deneysel kafa travmasında Takrolismus’un oksidadif metabolizmaya olan etkinliğinin araştırılması.

Deneysel kafa travması oluşturulmuş sıçanlarda takrolismusun oksidadif metabolizmaya olan etkisinin araştırılması amaçlanmıştır.
28.11.2018 - 30.11.2020
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Araştırmacı 

ULUSAL  Tamamlandı
3
Gaziantep Bölgesindeki Hoştayn Irkı İneklerde Prolaktin Gen Varyantlarının Süt Üretimi Üzerine Etkisinin Araştırılması


27.07.2017 - 05.09.2018
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Araştırmacı 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
4
Gaziantep bölgesinde ki çiftliklerde yetiştirilen Holştyan ırkı ineklerde prolaktin gen varyantların süt üretimi üzerine etkisinin araştırılması.

Yüksek verimli ineklerde prolaktin seviyeleri ölçümü.
27.07.2017 - 27.07.2018
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Araştırmacı 

ULUSAL  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  Tamamlandı
5
Deneysel kafa travmasında Takrolismus’un histopatolojik etkinliğinin araştırılması

Deneysel kafa travması oluşturulan sıçanlarda takrolismusuniyileştirici etkisinin araştırılması.
24.12.2018 - 30.11.2020
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,   Araştırmacı 

ULUSAL  Tamamlandı

Üniversite Dışı Deneyim

1 Adet
1
GENELKURMAY BAŞKANLIĞI GATA ARGE MERKEZ BAŞKANLIĞI

VETERİNER HEKİM AST.
SORUMLU VETERİNER HEKİM, Kamu

2008 - 2009  Tam Zamanlı

İdari Görevler

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2018-2019 Morfoloji Türkçe 4
2 2018-2019 Biyoistatistik Türkçe 2
3 2018-2019 Üreme Sağlığı ve Hijyeni Türkçe 4
4 2018-2019 Suni Tohumlama Türkçe 4
5 2018-2019 Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı Uygulamaları Türkçe 6
6 2018-2019 Genel ve Mesleki Etik Türkçe 2
7 2018-2019 Kuluçkahane ve Üretim Teknolojisi Türkçe 2
8 2018-2019 Hayvan İşletme Ekonomisi Türkçe 2
9 2018-2019 İlk yardım Türkçe 2

Araştırmalar

18 Adet
1
Göğüs hastalıklarında deneysel hayvan modelleri kursu

Türk toraks derneğinin düzenlenmiş olduğu deney hayvanlarında modelleme kursu.
Gata kongre merkezi, Türkiye/Ankara   Ulusal  Kurs

2
Uygulamalı laparoskopik kolon cerrahisi sempozyum ve kurs

Uygulamalı laparoskopik kolon cerrahisi sempozyum ve kurs
Gata, Türkiye/Ankara   Ulusal  Kurs

3
Üroloji laparoskopik cerrahisi kursu

Üroloji laparoskopik cerrahisi kursu
Gata, Yürkiye/Ankara   Ulusal  Kurs

4
Deney hayvanları kullanım sertifika kursu

Deney hayvanları kullanım sertifika kursu
Gaziantep Üniversitesi, Türkiye/Gaziantep   Ulusal  Kurs

5
Deney hayvanı kullanım sertifika kursu

Deney hayvanı kullanım sertifika kursu
Gata arge merkez başkanlığı, Türkiye/Ankara   Ulusal  Kurs

6
Deney hayvanları kullanım sertifikası kursu

Deney hayvanları kullanım sertifikası kursu
Gata arge merkez başkanlığı, Türkiye/Ankara   Ulusal  Kurs

7
Deney hayvanları kullanım sertifika kursu

Deney hayvanları kullanım sertifika kursu
Gaziantep Üniversitesi, Türkiye/Gaziantep   Ulusal  Kurs

8
Deney hayvanları kullanım sertifika kursu

Deney hayvanları kullanım sertifika kursu
Adana Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü, Türkiye/Adana   Ulusal  Kurs

9
Deney hayvanları kullanım sertifika kursu

Deney hayvanları kullanım sertifika kursu
Çukurova Üniversitesi, Türkiye/Adana   Ulusal  Kurs

10
Deney Hayvanları kursu

Deney hayvanları kullanım sertitifakası kursu
Gaziantep Üniversitesi, Türkiye   Ulusal  Kurs

11
Deney hayvanı kullanım sertifika kursu

Deney hayvanı kullanım sertifika kursu
Gata arge merkez başkanlığı, Türkiye/Ankara   Ulusal  Kurs

12
Deney hayvanları kullanım sertifikası kursu

Deney hayvanları kullanım sertifikası kursu
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, TÜRKİYE /KAHRAMANMARAŞ   Ulusal  Kurs

13
Deney hayvanları kullanım sertifika kursu

Deney hayvanları kullanım sertifika kursu
Çukurova Üniversitesi, Türkiye/Adana   Ulusal  Kurs

14
Ürolojik laparoskopik cerrahi kursu

Ürolojik laparoskopik cerrahi kursu
Gata, Türkiye/Ankara   Ulusal  Kurs

15
Deney hayvanları kullanım sertifika kursu

Deney hayvanları kullanım sertifika kursu
Çukurova Üniversitesi, Türkiye/Adana   Ulusal  Kurs

16
Deney hayvanları kullanım sertifika kursu

Deney hayvanları kullanım sertifika kursu
Çukurova Üniversitesi, Türkiye/Adana   Ulusal  Kurs

17
Üroloji laparoskopik cerrahi kursu

Üroloji laparoskopik cerrahi kursu
Gata, Türkiye/Ankara   Ulusal  Kurs

18
Deney hayvanları kullanım sertifika kursu

Deney hayvanları kullanım sertifika kursu
Çukurova Üniversitesi, Türkiye/Adana   Ulusal  Kurs