Dr.Öğr.Üyesi CUMA ERCAN

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER MYO PAZARLAMA VE REKLAMCILIK


Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı  Muhasebe  Finansal Muhasebe

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

6 Adet
1
SOSYAL BİLİMLERDE ÖZGÜN ÇALIŞMALAR-1

Yayın Yeri: İKSAD
ISBN: 978-625-7279-34-5, TÜRKİYE, Ankara

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
2
SPORDA FİNANS, EKONOMİ VE SOSYAL ARAŞTRIMALAR

Yayın Yeri: Nobel Akademik Yayıncılık
ISBN: 978-625-7932-12-7, TÜRKİYE, Ankara

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
3
Göbekli Tepe’den Endüstri 4.0’a Sosyo Ekonomik Araştırmalar

Yayın Yeri: Ekin Yayın Dağıtım
ISBN: 978-6257983-24-2, TÜRKİYE, Bursa

Ulusal  Bilimsel Kitap  Türkçe
4
Sosyal ve Ekonomik Gelişim Stratejileri

Yayın Yeri: Lambert Academic Publishing
ISBN: 978-613-9-9741-9, TÜRKİYE,

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
5
Adım Adım Dış Ticaret

Yayın Yeri: Nobel
TÜRKİYE, Ankara

Ulusal  Ders Kitabı  Türkçe
6
2016 Business Strategies

Yayın Yeri: Lambert Acedemic Publishing
ISBN: 978-3-330-00714-7, ALMANYA, Saarbrücken,Deutschland

Uluslararası  Araştırma (Tez Hariç) Kitabı  İngilizce

Makaleler

22 Adet
1
COVID-19 NEDENİYLE ÜNİVERSİTELERDE VERİLEN UZAKTAN EĞİTİME ÖĞRENCİLERİN BAKIŞ AÇISI: GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MYO ÖRNEĞİ

ERCAN CUMA,KÜNÇ SONER
Yayın Yeri: JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)
Türkçe, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  International Index Copernicus,Social Science Research Network (SSRN), Scientifi
2
Bağımsız Denetçilerin Kamu Gözetimi Kurumu ile İlgili Görüşlerinin Tespitine Yönelik Bir Araştırma

DOĞAN BURCU,ERCAN CUMA
Yayın Yeri: Pamukkale İşletme ve Bilişim Yönetimi Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2020

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Google Scholar, CiteSeerX, WorldCat,Paperity, SOBIAD,Academic Journal Index,ASOS
3
ÖN LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN MUHASEBE DERSLERİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ İNCELENMESİ

ERCAN CUMA,DEĞİRMENCİ BEKİR
Yayın Yeri: Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi
İngilizce, Elektronik, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  I2OR, IIJIF,SOPIAD
4
Entelektüel Sermaye Bileşenlerinin Teknoloji Şirketleri Üzerine Etkis: BİST’da Ampirik bir Uygulama

İŞSEVEROĞLU GÜLSÜN,ERCAN CUMA
Yayın Yeri: Muhasebe ve Finasman
Türkçe, Basılı, 2019

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
5
Muhasebe Bilgi Kalitesi Ekseninde İç Denetim ve Bilgi İfşası(Whistleblowing) İlişkisi

KURNAZ NİYAZİ,ERCAN CUMA,KESTANE ALİ
Yayın Yeri: Kastamonu Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2018

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  SOBIAD, EBSCO, Aratirmax, Index Copernicus
6
BANKA İŞGÖRENLERİNİN SOSYAL SERMAYE VE İŞ TATMİNİNE İLİŞKİN ALGI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

ŞENBAYRAM EMEL,ERCAN CUMA
Yayın Yeri: Uluslararası Ticaret ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
İngilizce, Elektronik, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Academic Keys
7
LOJİSTİK MALİYETLER VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

ERCAN CUMA
Yayın Yeri: Uluslararası Ticaret ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
Türkçe, Basılı, 2018

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Academic Keys, ASOS, CiteFactor, DIIF-Directory of Indexing and Impact Factor, E
8
MUHASEBE BİLGİ KALİTESİ EKSENİNDE İÇ DENETİM VE BİLGİ İFŞASI (WHİSTLEBLOWİNG) İLİŞKİSİ

KURNAZ NİYAZİ,ERCAN CUMA,KESTANE ALİ
Yayın Yeri: Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
İngilizce, Basılı, 2018

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  Ebscohost, Asos, Araştırmax, Acarindex, Index Copernicus ve Sobiad
9
Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği İçin Pedagojik Formasyon Eğitimi Alan Öğrencilerin Öğretmenlik Mesleğine ve Pedagojik Formasyon Eğitimine İlişkin Algıları

ERCAN CUMA
Yayın Yeri: Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler
Türkçe, Elektronik, 2018

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
10
KURUMSAL RAPORLAMADA YENİ BİR YAKLAŞIM OLARAKENTEGRE RAPORLAMA VE BİR VAKA ÇALIŞMASI

ERCAN CUMA,KESTANE ALİ
Yayın Yeri: ASSAM International Refereed Journal
Türkçe, Basılı, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Index Copernicus, ResearchBib, CiteFactor,
11
KOBİ TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARININ İŞLETMELER TARAFINDAN ALGILANMA DÜZEYİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİRARAŞTIRMA: GAZİANTEP ÖRNEĞİ

ERCAN CUMA,BÜYÜKOĞLU BURAK
Yayın Yeri: Journal Of Social Humanities Sciences Research (JSHSR)
Türkçe, Elektronik, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ERIC - Institute of Education Sciences, Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)
12
İnternette Finansal Raporlama ve Karşılaşılan Sorunlar

ERCAN CUMA
Yayın Yeri: Administrative Sciences Studies
Türkçe, Basılı, 2017

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ResearchBible (Academic Resource Index), Directory of Indexing and Impact Fact (
13
Denetçi Bağımsızlığına Yönelik Tehditler ve Koruma Önlemleri: Yeminli Mali Müşavirler Üzerine Bir Araştırma

ERCAN CUMA
Yayın Yeri: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Basılı, 2017

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
14
KOBİ’lerde Yöneticilerin Muhasebe Bilgi Düzeylerinin Araştırılması: Kilis Organize Sanayi Bölgesi Örneği

ERCAN CUMA
Yayın Yeri: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Basılı, 2017

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
15
ENTEGRE RAPORLAMA VE TÜRKİYE’DEKİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

ERCAN CUMA,KESTANE ALİ
Yayın Yeri: Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2017

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  ResearchBible, DRJI, Asos Index, CiteFactor, Google Scholar,AcademicKeys, Inde
16
OLUMLU DENETÇİ GÖRÜŞÜNÜN HİSSE SENEDİ FİYATLARINA ETKİSİ BORSA İSTANBUL ÖRNEĞİ

ERCAN CUMA,İŞSEVEROĞLU GÜLSÜN
Yayın Yeri: Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergi
Türkçe, Elektronik, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  EBSCO,Arastirmax, Aniji, asos, Akademik Dizin,Tei,İsam, Akademik Tarih, google
17
2011-2013 Yılları Arasında Düzenlenen Uluslararası Türk Coğrafyasında Ufrs Sempozyumları Üzerine Bir Değerlendirme

ERCAN CUMA
Yayın Yeri: İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi
Türkçe, Basılı, 2016

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  ResearchBible (Academic Resource Index), General Impact Factor, Journal Factor,
18
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLERİN TMS 40 VEKOBİ TFRS BÖLÜM 16 AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

ERCAN CUMA,KILINÇ ERHAN
Yayın Yeri: ASSAM International Refereed Journal
Türkçe, Basılı, 2014

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Index Copernicus,CiteFactor,Research Bible.
19
SAĞLIK İŞLETMELERİNDE MALİYET HACİM KAR ANALİZİ RADYOLOJİ ÜNİTESİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

ERCAN CUMA,DAYI FARUK,NAL MUSTAFA
Yayın Yeri: Kilis 7 Aralık Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi
Türkçe, Basılı, 2013

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  IndexCopernicus, Cabell’xxs International, International Scientific Indexing (
20
Kamu Sağlık İşletmelerinde Finansal Performans Değerlemesi Kamu Hastaneleri Birlikleri Üzerine Bir Uygulama

ERCAN CUMA,DAYI FARUK,AKDEMİR ERDEM
Yayın Yeri: Asia Minor Studies
Türkçe, Basılı, 2013

Uluslararası  Hakemli  Özgün Makale  Ebsco,Ceeol, Copernicus, Drji, InfoBase, Asos, Akademikdizin, Araştırmax, Acar
21
İnternette Finansal Raporlamanın Dış Denetime Etkilerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma

ERCAN CUMA
Yayın Yeri: Hitit Üniversitesi Sosoyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Türkçe, Basılı, 2009

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
22
ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜ OLUŞTURAN FAKTÖRLER

KÖSE SEVİNÇ,TETİK SEMRA,ERCAN CUMA
Yayın Yeri: Yönetim ve Ekonomi
Türkçe, Elektronik, 2001

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN

Bildiriler

20 Adet
1
İŞGÖRENLERİN DİJİTAL FİNANS İLE İLGİLİ TUTUM VE DAVRANIŞLARININ TESPİTİNE YÖNELİK ARAŞTIRMA

ŞENBAYRAM EMEL,ERCAN CUMA
Yayın Yeri: 4. ULUSLARARASI GAP İ ŞLETMEBİ Lİ MLERİ VE EKONOMİ KONGRESİ
TÜRKİYE, ŞANLIURFA, Türkçe, 29.11.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
2
Türkiye’de 2005-2013 Yılları Arasında UFRS Konusunda Yapılan Akademik Çalışmalara İlişkin Bir Araştırma

İŞSEVEROĞLU GÜLSÜN,ERCAN CUMA,ARACI HAKAN
Yayın Yeri: 2.Uluslararası Muhasebe ve Finans Sempozyumu
Türkçe, 29.05.2014

Uluslararası  Tam metin bildiri
3
KURUMSAL RAPORLAMADA YENİ BİR YAKLAŞIM OLARAK ENTEGRE RAPORLAMA VE BİR VAKA ÇALIŞMASI

ERCAN CUMA,KESTANE ALİ
Yayın Yeri: 2. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi
TÜRKİYE, Antalya, Türkçe, 28.09.2017

Uluslararası  Özet bildiri
4
Kurumsal Yönetimin Güçlendirilmesinde İç Kontrol Sisteminin Önemi ve Kamu Kurumları Açısından Değerlendirilmesi

ERCAN CUMA,KESTANE ALİ
Yayın Yeri: II. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi
TÜRKİYE, Antalya, Türkçe, 28.09.2017

Uluslararası  Özet bildiri
5
KİLİT DENETİM KONULARININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK BORSAİSTANBUL’DA İŞLEM GÖREN İŞLETMELER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

ERCAN CUMA
Yayın Yeri: V.ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ
MAKEDONYA, GOSTİVAR, Türkçe, 28.08.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
6
Türkiye de İç Göçün İllerin İhracat İstihdam ve Vergi Gelirleri ile İlişkisi 7 Bölgeden 7 İlinİncelenmesi

TELEK CEBRAİL,ERCAN CUMA,ŞİT AHMET
Yayın Yeri: II. ULUSLARARASI ORTADOĞUKONFERANSLARI:ORTADOĞU’DAKİ ÇATIŞMALARBAĞLAMINDA GÖÇ SORUNU
Türkçe, 28.04.2016

Uluslararası  Tam metin bildiri
7
Kilis 7 Aralık Üniversitesi nde Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilerin MuhasebeEğitimindeki Algı ve Beklentilerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma

ERCAN CUMA,KUTLAR İSMAİL
Yayın Yeri: II. ULUSLARARASI ORTADOĞUKONFERANSLARI:ORTADOĞU’DAKİ ÇATIŞMALARBAĞLAMINDA GÖÇ SORUNU
İngilizce, 28.04.2016

Uluslararası  Tam metin bildiri
8
DENETİM KALİTESİNİN ARTIRILMASINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

ERCAN CUMA,KESTANE ALİ
Yayın Yeri: 1. Uluslararası Ekonomi ve İşletme Sempozyumu(ECONBUSS)
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 25.10.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
9
SEÇİLMİŞ BİR CAM SANAYİ İŞLETMESİNDE TREND ANALİZİ UYGULAMASI

ERCAN CUMA,KESTANE ALİ
Yayın Yeri: 1. Uluslararası Ekonomi ve İşletme Sempozyumu(ECONBUSS)
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 25.10.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
10
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLERİN FİNANSALRAPORLAMA STANDARTLARINA UYGUN HESAP PLANITASLAĞINA GÖRE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

ERCAN CUMA,ŞENBAYRAM EMEL
Yayın Yeri: 4. ULUSLARARASI GAP İŞLETME BİLİMLERİ VE EKONOMİKONGRESİ
TÜRKİYE, ŞANLIURFA, Türkçe, 24.11.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
11
DİJİTAL PARA ARZI – ICO (INITIAL COIN OFFERINGS)

ŞENBAYRAM EMEL,ERCAN CUMA
Yayın Yeri: 3. ULUSLARARASI ZEUGMABİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ
TÜRKİYE, GAZİANTEP, İngilizce, 22.11.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
12
BORSA İSTANBUL’DA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLERİN 2017-2018DÖNEMLERİNE AİT DENETÇİ RAPORLARININ KİLİT DENETİMKONULARI AÇISINDAN İNCELENMESİ

ERCAN CUMA,ŞENBAYRAM EMEL
Yayın Yeri: 3. ULUSLARARASI ZEUGMABİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ
TÜRKİYE, GAZİANTEP, İngilizce, 22.11.2019

Uluslararası  Tam metin bildiri
13
INTERNAL AUDIT AND WHISTLEBLOWING RELATIONSHIP: IN THE AXIS OF ACCOUNTING KNOWLEDGE QUALITY

KURNAZ NİYAZİ,ERCAN CUMA,KESTANE ALİ
Yayın Yeri: INTERNATIONAL CONGRESS ON AFRO-EURASIAN RESEARCH II
İSPANYA, MALAGA, İngilizce, 17.04.2017

Uluslararası  Özet bildiri
14
INTEGRATED REPORTING AND A RESEARCH ON TURKEY PRACTICES

ERCAN CUMA,KESTANE ALİ
Yayın Yeri: Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi
ARNAVUTLUK, TİRAN, Türkçe, 11.09.2017

Uluslararası  Özet bildiri
15
TMS/TFRS (TAM SET), KOBİ TFRS ve BOBİ FRS DÜZENLEMELERİNİN KARŞILAŞTIRILAMASI

ERCAN CUMA,KESTANE ALİ
Yayın Yeri: AL FARABİ II. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi
TÜRKİYE, Gaziantep, Türkçe, 06.04.2018

Uluslararası  Özet bildiri
16
BAĞIMSIZ DENETİMDE ROTASYON UYGULAMASININDENETÇİ BAĞIMSIZLIĞI VE DENETİM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ:YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

ERCAN CUMA,İŞSEVEROĞLU GÜLSÜN
Yayın Yeri: IV. ULUSLARARAS I STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KONGRES İ
MAURİTUS, Antalya, Türkçe, 03.11.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
17
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN MUHASEBE MESLEĞİ İLE İLGİLİ ALGI VEBEKLENTİLERİNİNBELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA CİNSİYET VE BÖLÜMÜN ROLÜ

ERCAN CUMA
Yayın Yeri: ULUSLARARASI STRATJİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ
Türkçe, 03.11.2016

Uluslararası  Özet bildiri
18
BİST’TE SEÇİLMİŞ BİR İŞLETME ÜZERİNDE TREND ANALİZİ UYGULAMASI: TARIM SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ

ERCAN CUMA,ŞENBAYRAM EMEL
Yayın Yeri: 3. ULUSLARARASI EL RUHA SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ
Türkçe, 02.11.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
19
İŞGÖRENLERİN SOSYAL SERMAYE DÜZEYLERİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİNE GÖRE FARKLILIKLARININ TESPİTİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

ŞENBAYRAM EMEL,ERCAN CUMA
Yayın Yeri: 3. ULUSLARARASI EL RUHA SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ
TÜRKİYE, ŞANLIURFA, Türkçe, 02.11.2018

Uluslararası  Tam metin bildiri
20
TÜRKİYE’NİN KONUMU AÇISINDAN LOJİSTİK KÖYLERİN ÖNEMİ: KARS LOJİSTİK KÖY ÖRNEĞİ

DEMİR KIR FEYZA,FETTAHLIOĞLU HATİCE SEÇİL,ERCAN CUMA
Yayın Yeri: I. Uluslararası Kafkasya-Orta Asya Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi
TÜRKİYE, KARS, Türkçe, 01.10.2015

Uluslararası  Tam metin bildiri

Hakemlikler

4 Adet
1
Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Muhasebe
Türkçe, 2017, TÜRKİYE,   Ulusal  Dergi  EBSCO/ Academic Search Complete - Academic Search Ultimate, SOBIAD, İdealonline

2
IDEA Studies

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Muhasebe
Türkçe, 2017,   Uluslararası  Dergi  ResearchBible (Academic Resource Index), Directory of Indexing and Impact Fact (

3
İktisadi İdari ve Siyasi Araştırmalar

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Muhasebe
İngilizce, 2017,   Uluslararası  Dergi  ResearchBible (Academic Resource Index), General Impact Factor, Journal Factor,

4
Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Muhasebe
Türkçe, 2016, TÜRKİYE, Kilis  Ulusal  Dergi  Asos Index, Akademik Dizin, Sobiad

Editörlükler

4 Adet
1
MALİYE VE İKTİSAT ÇALIŞMALARI

Yazar Adı: ERCAN CUMA , Yayın Yeri: İKSAD
Kitap, Türkçe, 2020,   Uluslararası  Elektronik

2
MUHASEBE VE FİNANSTA GÜNCEL KONULAR

Yazar Adı: ERCAN CUMA , Yayın Yeri: İKSAD
Kitap, Türkçe, 2020,   Uluslararası  Elektronik

3
Yerelden Globale Stratejik Stratejik Araştırmalar

Yazar Adı: GÖKBUNAR ALİ RIZA,ERCAN CUMA,YILDIRIM YAVUZ TANSOY , Yayın Yeri: IJOPEC PUBLICATION
Kitap, Türkçe, 2018,   Uluslararası  Elektronik

4
Göbeklitepe’den Endüstri 4.0’a Sosyo Ekonomik Araştırmalar

Yazar Adı: ARMAĞAN RAMAZAN,ERCAN CUMA,TEKİN AHMET BAŞAR,KOÇ ÖZGÜR EMRE , Yayın Yeri: Ekin Yayıevi
Kitap, Türkçe, 2019, TÜRKİYE,   Ulusal  Basılı

İdari Görevler

Ödüller

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2013-2014 Yüksek Lisans Semineri Türkçe 3
2 2013-2014 Finansal Muhasebe Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2012-2013 Genel Muhasebe - I Türkçe 3
2 2012-2013 Envanter ve Bilanço Türkçe 3
3 2012-2013 Maliyet Muhasebesi Türkçe 3
4 2012-2013 Genel Muhasebe - II Türkçe 1
5 2012-2013 Şirketler Muhasebesi Türkçe 1
6 2012-2013 Muhasebe Denetimi Türkçe 1
7 2012-2013 İşletmecilik Semineri Türkçe 2
8 2012-2013 Bitirme Ödevi Türkçe 1
9 2017-2018 Genel Muhasebe - I Türkçe 3
10 2017-2018 Envanter ve Bilanço Türkçe 3
11 2017-2018 Maliyet Muhasebesi Türkçe 3
12 2017-2018 Genel Muhasebe - II Türkçe 3
13 2017-2018 Şirketler Muhasebesi Türkçe 3
14 2017-2018 Muhasebe Denetimi Türkçe 3
15 2017-2018 İşletmecilik Semineri Türkçe 2
16 2017-2018 Bitirme Ödevi Türkçe 1
17 2017-2018 Mali Tablolar Analizi Türkçe 3
18 2016-2017 Genel Muhasebe - I Türkçe 3
19 2016-2017 Envanter ve Bilanço Türkçe 3
20 2016-2017 Maliyet Muhasebesi Türkçe 3
21 2016-2017 Genel Muhasebe - II Türkçe 1
22 2016-2017 Şirketler Muhasebesi Türkçe 1
23 2016-2017 Muhasebe Denetimi Türkçe 1
24 2016-2017 İşletmecilik Semineri Türkçe 2
25 2016-2017 Bitirme Ödevi Türkçe 1
26 2016-2017 Mali Tablolar Analizi Türkçe 3
27 2015-2016 Genel Muhasebe - I Türkçe 3
28 2015-2016 Envanter ve Bilanço Türkçe 3
29 2015-2016 Maliyet Muhasebesi Türkçe 3
30 2015-2016 Genel Muhasebe - II Türkçe 1
31 2015-2016 Şirketler Muhasebesi Türkçe 1
32 2015-2016 Muhasebe Denetimi Türkçe 1
33 2015-2016 İşletmecilik Semineri Türkçe 2
34 2015-2016 Bitirme Ödevi Türkçe 1
35 2014-2015 Genel Muhasebe - I Türkçe 3
36 2014-2015 Envanter ve Bilanço Türkçe 3
37 2014-2015 Maliyet Muhasebesi Türkçe 3
38 2014-2015 Genel Muhasebe - II Türkçe 1
39 2014-2015 Şirketler Muhasebesi Türkçe 1
40 2014-2015 Muhasebe Denetimi Türkçe 1
41 2014-2015 İşletmecilik Semineri Türkçe 2
42 2014-2015 Bitirme Ödevi Türkçe 1
43 2013-2014 Envanter ve Bilanço Türkçe 3
44 2013-2014 Maliyet Muhasebesi Türkçe 3
45 2013-2014 İşletmecilik Semineri Türkçe 2
46 2013-2014 Genel Muhasebe II Türkçe 3
47 2013-2014 Şirketler Muhasebesi Türkçe 3
48 2013-2014 Muhasebe Denetimi Türkçe 3
49 2013-2014 Genel Muhasebe I Türkçe 3
50 2013-2014 Envanter ve Bilanço Türkçe 3
51 2013-2014 Maliyet Muhasebesi Türkçe 3

Yönetilen Tezler

Durum Tez Adı Hazırlayan Yıl
1 Tamamlandı Kamu gözetimi muhasebe ve denetim standartları kurumunun bağımsız denetimdeki etkinliğinin değerlendirilmesi: TRC 1 bölgesi uygulaması BURCU DOĞAN 2019
2 Tamamlandı Bankaların, sosyal sermayesi güçlü işgören kayıplarına karşı tutumu: GAP bölgesi örneği EMEL ŞENBAYRAM 2018
Durum Tez Adı Hazırlayan Yıl
1 Tamamlandı KİLİS ELBEYLİ GEÇİCİ BARINMA MERKEZİ HİZMET KALİTESİNİN SURİYELİ SIĞINMACI MEMNUNİYETİNE ETKİSİ ESRA ÖZKÖYLÜ 2020
2 Tamamlandı KOSGEB girişimcilik destek programı kapsamında kurulan işletmelerin karşılaştıkları finansman sorunları üzerine bir araştırma: Osmaniye ili örneği MERYEM ORAN 2019
3 Tamamlandı BOBİ FRS'nin muhasebe meslek mensupları tarafından algı düzeylerinin tespitine yönelik bir araştırma: Gaziantep ili örneği SERKAN YILMAZ 2019
4 Tamamlandı Türkiye'nin konumu açısından lojistik köylerin önemi: Kars lojistik köy örneği FEYZA DEMİR 2016
5 Tamamlandı KOSGEB yeni girişimci desteği kapsamında kurulan KOBİ'lerin karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri: Kilis ili örneği HAMZA YILMAZ 2015
6 Tamamlandı Akademik ve idari personellerin örgütsel bağlılık düzeyleri: Üniversitede bir uygulama AHMAD ABSİ 2015