Dr.Öğr.Üyesi HAKAN AYAZ

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
İLETİŞİM FAKÜLTESİ GAZETECİLİK


Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı  İletişim Çalışmaları  İletişim Araştırmaları  Dijital İletişim  Kitle İletişimi

Eğitim Bilgileri

Akademik Bilgileri

Kitap ve Kitap Bölümleri

10 Adet
1
Medya ve Habercilik Alanında Yapay Zekanın Yükselişi

Yayın Yeri: Eğitim
ISBN: 978-625-6552-62-3, TÜRKİYE, Konya, 2023

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
2
Dijital Kültür: Bir Değişim Öyküsü

Yayın Yeri: Eğitim
ISBN: 978-625-6552-10-4, TÜRKİYE, Konya, 2023

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
3
Digital Citizenship and Management During Crises

Yayın Yeri: IGI GLOBAL
ISBN: 9781799884217, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  İngilizce
4
Dijital Okuryazarlık

Yayın Yeri: Eğitim Yayınevi
ISBN: 978-625-8108-31-6, TÜRKİYE, Konya, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
5
Disiplinlerarası Bir Alan Olarak Dijitalleşme

Yayın Yeri: Eğitim Yayınevi
ISBN: 978-625-8108-69-9, TÜRKİYE, Konya, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
6
Dijitalleşme Bağlamında Birey, Toplum ve İletişim

Yayın Yeri: Eğitim Yayınevi
ISBN: 978-625-8108-96-5, TÜRKİYE, Konya, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
7
Dijital Yurttaşlık Ekseninde Dijital Melezler ve Haber

Yayın Yeri: Eğitim Yayınevi
ISBN: 978-625-8341-30-0, TÜRKİYE, Konya, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
8
Bir Yaşam Alanı Olarak Dijital Medya (Kuramlar, Uygulamalar, Tartışmalar)

Yayın Yeri: Eğitim Yayınevi
ISBN: 978-625-8223-47-7, TÜRKİYE, Konya, 2022

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
9
Ticarileşme, Politika ve Etik Üçgeninde Sağlık Konulu Yayıncılık Tartışmaları

Yayın Yeri: Eğitim Yayınevi
ISBN: 978-625-7405-12-6, TÜRKİYE, istanbul, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe
10
Sosyal Medya Okuryazarlığı

Yayın Yeri: Nobel
ISBN: 978-625-417-354-7, TÜRKİYE, Ankara, 2021

Uluslararası  Bilimsel Kitap  Türkçe

Makaleler

5 Adet
1
Bir Gülmece Unsuru Olarak Doktor-Hasta-Hasta Yakını İlişkileri: Online Karikatürler Üzerinden Bir İnceleme

TAŞDELEN BİRGÜL, AYAZ HAKAN, AYAZ FERİHAN
Yayın Yeri: İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2022

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
2
Bir Mizah Unsuru Olarak Dijitalleşme: Karikatürler Üzerinden Bir İçerik Analizi

AYAZ HAKAN
Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2021

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
3
Black Mirror Dizisi Özelinde Hipergerçeklik: Post-Truth Kavramı Bağlamında Bir Değerlendirme

AYAZ HAKAN, AYAZ FERİHAN
Yayın Yeri: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Yeni Medya Dergisi
Türkçe, Elektronik, 2021

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
4
Dijital Melezlerin Dijital Yurttaşlık Düzeylerinin Haber Yayılımı Bağlamında İncelenmesi

AYAZ HAKAN
Yayın Yeri: TRT Akademi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2021

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  TR DİZİN
5
SAĞLIK İLETİŞİMİ VE MEDYAYI KONU ALAN LİSANSÜSTÜ TEZLERE YÖNELİK BİR ANALİZ

AYAZ FERİHAN, AYAZ HAKAN
Yayın Yeri: Atatürk İletişim Dergisi
Türkçe, Basılı+Elektronik, 2017

Ulusal  Hakemli  Özgün Makale  sobiad, asos index

Bildiriler

4 Adet
1
İnternet Haberlerinde Siber Zorbalığın Yeri: Hürriyet Gazetesi Örneği

AYAZ HAKAN
Yayın Yeri: 8. CUKUROVA INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE (2022)
TÜRKİYE, ADANA, Türkçe, 15.04.2022

Uluslararası  Özet bildiri
2
Black Mirror Dizisi Özelinde Gerçek Üstücülük: Post-Truth Kavramı Bağlamında Bir Değerlendirme.

AYAZ HAKAN, AYAZ FERİHAN
Yayın Yeri: Communication in the Millennium (2021)
TÜRKİYE, Erzurum, Türkçe, 26.10.2021

Uluslararası  Özet bildiri
3
Gazetecilik bölümü öğrencilerinin dijital vatandaşlık algısı üzerine bir analiz

AYAZ HAKAN
Yayın Yeri: ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR VE YENİLİKÇİ ÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU (ISSRIS'21)
TÜRKİYE, Balıkesir, Türkçe, 22.02.2021

Uluslararası  Özet bildiri
4
SAĞLIK İLETİŞİMİ VE MEDYAYI KONU ALAN LİSANSÜSTÜ TEZLERE YÖNELİK BİR ANALİZ

AYAZ FERİHAN, AYAZ HAKAN
Yayın Yeri: 3. Sağlık İletişimi Sempozyumu
TÜRKİYE, Erzurum, Türkçe, 02.11.2017

Ulusal  Tam metin bildiri

Editörlükler

2 Adet
1
Dijital Kültür: Bir Değişim Öyküsü

Yazar Adı: AYAZ FERİHAN, TURAN EROĞLU DİLEK, AYAZ HAKAN , Yayın Yeri: Eğitim
Kitap, Türkçe, 2023,   Uluslararası  Basılı

2
Disiplinlerarası Bir Alan Olarak Dijitalleşme

Yazar Adı: EROĞLU ERHAN, AYAZ HAKAN , Yayın Yeri: Eğitim Yayınevi
Kitap, Türkçe, 2022,   Uluslararası  Basılı

İdari Görevler

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2021-2022 TDP 101 Toplumsal Duyarlılık Projesi Türkçe 1
2 2021-2022 GZT 409 Sosyal Medya ve İletişim Türkçe 3
3 2021-2022 GZT 221 Dijital Vatandaşlık ve Toplum Türkçe 2
4 2021-2022 HIT 113 İletişime Giriş Türkçe 3
5 2021-2022 HIT 411 Medya Okuryazarlığı Türkçe 3
6 2021-2022 TDP 102 Toplumsal Duyarlılık Projesi- II Türkçe 3
7 2021-2022 GZT 116 Film Çalışmalarına Giriş Türkçe 3
8 2021-2022 GZT108 Gündelik Hayat ve Medya Türkçe 3
9 2021-2022 GZT 218 Ağ Toplumu Türkçe 3
10 2021-2022 GZT 414 Magazin Basını Türkçe 5
11 2022-2023 GZT101 Temel Gazetecilik Türkçe 3
12 2022-2023 GZT 103 İletişime Giriş Türkçe 3
13 2022-2023 GZT 219 Film Kuramları ve Eleştirisi Türkçe 3
14 2022-2023 GZT 221 Dijital Vatandaşlık ve Toplum Türkçe 2
15 2022-2023 GZT 409 Sosyal Medya ve İletişim Türkçe 3
16 2022-2023 TDP 101 Toplumsal Duyarlılık Projesi I Türkçe 1
17 2022-2023 TFS 102 Social Media and Communication İngilizce 1
18 2022-2023 TFS 102 Sosyal Medya ve İletişim Türkçe 1